Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0

Borç Veren Kimsenin Borç Aldığı Kişinin Malını Rehin Almasının Hükmü

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : F-1030  
Soru: 1-Borç veren bir kimse borç alanın malını rehin alabilir mi? 2-Borç veren borç alana: ''ben sana 1000 TL yi veriyorum ancak sen bu parayı geri ödeyene kadar tarlana el koyarım. Ben eker biçerim. Ne zaman parayı getirirsin o zaman tarlandan çıkarım'' gibi.
prescription discount coupon coupons for prescription drugs discount coupons for cialis
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych


ميزات الطبعة العلم الموضوع
Hanefi Fıkıh
Soru Soran Cevaplayan Hoca
Cihan Çöpçü Önder Nar  
       
Fetva No: F-1030 عدد الزيارة : 1843 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   لمؤلف المقالة الكتب الكتب الألكترونية المقالات المقالات حوله    

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع
2 Allah / الله

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Şazeliyye Tarikatının Esasları / ترجمة النور الساطع والبرهان القاطع

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة
1 Yezidilik Hak Dinlerden midir? Yezidilere Yardım Edilmesi Caiz midir?
2 Yeniçağ Dini ( Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler II )
3 Vasıl b. Atanın Ra Hutbesi / خطبة الراء لواصل بن عطاء المعتزلي
4 Tefriciyye Salatı ve Şirk Olması İddiası
5 T.C Diyanet İşleri Başkanlığının Organ Naklinin Caiz Olduğuna Dair 3 Mart 1990-13 Sayılı Fetvası
6 Sosyalizm ve Din Üzerine
7 Sevginle Yanmadan Aldığım Bir Nefes Yoktur
8 Selef Selefiyye Kavramları ve Türkçe Akaid Kitaplarındaki İçeriği / مفهوم السلف و السلفية و استعمالاتها لدي الاساتذة الاتراك و المصادر التركية الاعتقادية
9 Rüya ve İstiharenin Dindeki yeri
10 Ölümden Sonra Hayat ( Yeni Bulgular )
11 Men Ente ( Sen Kimsin )
12 Kureyşilik Şartı Konusunda Mezheplerin İhtilaf Etme Sebepleri
13 Kurana Göre Sünnetin Korunmuşluğu ve Delilleri
14 Kuran Öğretimini Ücretle Yapmanın Cevazını Örfe Dayalı Hükümler Başlığı Altında İncelemesi Hakkında
15 Kadınların Sünneti Meselesi / حكم الختان عند أهل العلم
16 İnsan Bilinmezi ( Dr. Alexis Carrel’in Görüşleri Üzerine Değerlendirmeler I )
17 İmamlar Kureyşten Olacaktır Hadisiyle Alakalı Yüz Rivayet / مائة رواية حول قرشية الخليفة
18 İmam Suyutinin el İtkan fi Ulumil Kuran İsimli Eseri Hakkında / حول كتاب الاتقان في علوم القرأن للسيوطي
19 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
20 İmam Ebu Hanife’ye Göre Hz. Muhammed sas in Peygamberliğine İmanın Hükmü
21 İlhad Dini ( Tanrı Tanımazlık ) Ateizm
22 İbn Kudamenin Haberi Sıfatların Manalandırılmasıyla Alakalı Görüşleri
23 Haberi Sıfatlara İmanda Mananın Allahın İlmine Havale Edilmesi Metodu
24 Evrenin Mekanik Yorumu ( Sebeplilik-Sonuçluluk Kanununun Eleştirisi )
25 Ehli Kitabın Peygamberimize İman etmeden Cennete Girmesi İnancının Hükmü
26 Din ve Bilim
27 Dad Harfi İle Zı Arasındaki Fark Ve Türkiye De Yaygın Olan Zı Kullanımının Kökeni
28 Çağımız ve İslam
29 Bertrand Russellin Görüşleri Hakkında

المقالت للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة

Fetva Detayı   

Soru:
1-Borç veren bir kimse borç alanın malını rehin alabilir mi? 
2-Borç veren borç alana: ''ben sana 1000 TL yi veriyorum ancak sen bu parayı geri ödeyene kadar tarlana el koyarım. Ben eker biçerim. Ne zaman parayı getirirsin o zaman tarlandan çıkarım'' gibi.

el Cevab: 
C1- Borç veren bir kimse borç alanın malını kitap, sünnet icma ve kıyasa göre rehin alabilir. Bu caizdir. 
C2- Borç veren borç alana ''tarlana (ya da değerli bir meta) borcunu verinceye kadar el koyarım eker biçerim. Ne zaman borcunu ödersen tarlandan çıkarım'' diyebilir mi manasındaysa evet diyebilir. Bu da caizdir. Zira her iki taraf ta netice itibarıyla rıza göstererek bu işlemi yapmaktadırlar. Birisi para ihtiyacını karşılamakta diğeri de parasını kullandırırken borç sahibi de ona malını kullanmaya izin vererek ikram etmektedir. 

EK:
Rehin Maldan Rehin Alanın Faydalanması Konusu: 
Rehin maldan rehin alanların faydalanması konusu aşağıdaki çerçevede incelenir.
1- Rehin nedir, 
-Meşruiyet delilleri nelerdir, 
-Temel rükunları nelerdir, 
-İslam fıkhında meşru kabul edilmesinin hikmeti nedir, 

Not:
1- Bu konular fıkıh kitaplarından okunabilir burada tekrar edilmesi ihtiyacı yok.
2-Rehin alan şahsın rehin verenin izni olmaksızın rehin maldan faydalanmasının hükmü nedir?
Cevab: Rehin alan mal sahibinin izni olmaksızın rehin maldan faydalanamaz. 
Hanefi fıkhı açısından bk. [1]  
Hanbeli fıkhı açısından da caiz değildir. Bk.[2]  
-Rehin alan şahıs rehin malı sahibinin izni yok iken kullanır ve telef ederse alacağından düşülür ve kalan bedel olursa da onu da öder.[3]  
-Rehin mal binek veya faydalanılan canlı ise (süt hayvanları vs gibi) 4 mezhebe göre de bunlardan sahibinin izni olmadan faydalanamaz. Bk.[4]  
Bazı Hanbeli fukahası ise faydalanılan rehin hayvanlardan bakım masrafları miktarınca rehin alan şahsın faydalanabileceğine fetva vermişlerdir. Bk.[5]  
3- Rehin alan şahsın rehin verenin izni ile rehin maldan faydalanmasının hükmü nedir.
Bu konuda fukaha arasında çok farklı fetvalar verilmiştir. 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Hanefi fakihleri bu konuda 5 farklı fetva vermişlerdir. 
1- Caiz olması. Rehin alan kişi rehin maldan sahibinin izni olması durumunda mutlak surette faydalanır. Bk.[6]  
2- Caiz olmaması. Hiçbir suretle rehin alan şahıs rehin maldan faydalanamaz. Mal sahibi izin verse bile faydalanamaz fetvası. Bu fetvanın sebebi rehin alanın, verdiği borca karşılık ziyade kazanç elde etmesinin faiz olması endişesidir. Bk.[7]  
3- Bir açıdan caiz diğer açıdan haram olması fetvası. Bk.[8]  
4- Faydalanmanın mekruh olması fetvası. Bk.[9]  
5- Mal sahibi ile rehin alan şahıs arasındaki anlaşmada rehin den faydalanma şartı konulursa (yazılırsa) faydalanma caiz olmaz. Faydalanma aralarındaki akde yazılmadan olursa caiz olur fetvası. Bk.[10] 

Yukarıda Hanefi mezhebindeki ilgili 5 farklı fetvayı kaynaklarına havale ederek özetledim.
Netice itibarıyla;
Rehin maldan rehin alan taraf sahibinin izniyle faydalanır. Bu caizdir. Burada faize düşme endişesine yer yoktur. 
-Faize düşme durumu ne zaman oluşur? Hampacılık ve fırsatçılık ahlakında olan birisinin verdiği borca karşılık ayrıca kar elde etmeyi düşünüp planladığında oluşur. Bu çerçevede bakmayı gerektirecek karineler görülürse ''faiz olur'' endişesiyle caiz olmaz fetvası uygulanır. 
-NŞA da ise mal sahibinin rehin bıraktığı malından faydalanma izni vermesi durumunda faiz değil hediye olarak faydalandırma gerçekleşir ve cevaz hali baki kalır. 

Ek 2:

Hanefi muhaddis ve muhakkik ilim adamı el Leknevi bu konuya özel kaleme aldığı ''el Felekul Meşhun fi ma Yeteallaku B'intifai'l-Murtehini el Merhun'' isimli eserini bu konuya hasr etmiştir. 
Hanefi fukahasından kim hangi fetvayı verdiyse eserlerine nispet ederek görüşlerini nakletmiştir. 
Eserin matbu ve yazma nushalarını indirmek için bk. 
 


[1]  el Merginani, el Hidaye II. 470 vd.; el Fetava el Hindiyye V.466 vd. 
[2]  İbn Kudame, el Muğni VI.509 vd. 
[3]  İbn Nuceym, el Bahru'r Raik VIII. 489
[4]  İbn Abidin Reddul Muhtar Aled Durri'l Muhtar VI.482 vd.
[5]  İbn Kudame, el Muğni, VI. 511
[6]  el Hidaye II.470 vd.; Mecmeu'l-Enhur Maa Şerh Multeka'l Ebhur. II.587 h
[7]  Mecmeu'l-Enhur Maa Şerh Multeka'l Ebhur. II.588
[8]  Mecmeu'l-Enhur Maa Şerh Multeka'l Ebhur II.588
[9]  İbn Abidin Reddul Muhtar Aled Durri'l Muhtar VI.483 vd.
[10]  İbn Abidin Reddul Muhtar Aled Durri'l Muhtar VI.482 vd.

 • metformin metformin metformin
 • lisinopril lisinopril lisinopril
 • cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 • abortion pill abortion pill abortion pill
 • drug coupon cialis trial coupon
 • Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Sümeyye Abaci / 5.12.2015  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...