E─čitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   K├╝t├╝phanelerde   ( 151 )   ┼×ehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 895 )  
Hit
9129104
├ťye 1490
Online ├ťye 0

Tan─▒n Gazetesi

 Dergi Detay─▒ Dergi No : D- 797  
Yaz─▒ ─░┼čleri M├╝d├╝r├╝ Sahibi / Kurucusu Yay─▒n Logosu Yay─▒n Dili
Yay─▒nlanma Aral─▒─č─▒ T├╝r├╝
bystolic coupon 2013 bystolic coupon 2014 bystolic coupon 2014
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
 
Siyas├«, Gazete,  
       
Dergi No: 797 Hit : 12705 Hata Bildirimi Tavsiye Et

Hakk─▒nda Bilgi

Tan─▒n Gazetesi 

II. Me┼črutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde ─░stanbul’da yay─▒mlanan siyasî gazete.     
Hüseyin Cahit (Yalç─▒n) taraf─▒ndan üç devrede toplam on yedi y─▒l ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r. ─░lk döneminde siyasî bak─▒mdan çok etkili olmu┼č, 1 A─čustos 1908 31 Ekim 1918 tarihleri aras─▒ 3550 say─▒ ne┼čredilmi┼čtir. Gazeteyi ç─▒karma fikri, ─░ttihat ve Terakkî Cemiyeti Merkez-i Umûmî üyesi Hüseyin Kâz─▒m (Kadri) ve Tevfik Fikret’ten gelmi┼č, daha sonra Hüseyin Cahit’i de aralar─▒na al─▒p yay─▒ma ba┼člam─▒┼člard─▒r. Hüseyin Kâz─▒m sermayedar olarak k─▒sa sürede gazetenin binas─▒n─▒ yapt─▒rm─▒┼č ve matbaas─▒n─▒ kurmu┼čtur. Tevfik Fikret, umduklar─▒n─▒ bulamamas─▒ ve k─▒r─▒lgan yarat─▒l─▒┼č─▒ yüzünden 26 Aral─▒k 1908’de gazeteden ayr─▒lm─▒┼čt─▒r. Sadece yaz─▒lar─▒n imlâs─▒ ve mizanpajla ilgilenen Fikret’in ayr─▒l─▒┼č─▒n─▒n ard─▒ndan Hüseyin Kâz─▒m da Serez mutasarr─▒fl─▒─č─▒na tayini dolay─▒s─▒yla 1909 ┼×ubat─▒nda müdürlü─čü b─▒rak─▒nca imtiyaz─▒, ba┼čtan beri bütün yaz─▒ i┼člerini üstlenmi┼č olan ba┼čmuharrir Hüseyin Cahit’e devredilmi┼čtir. ─░ttihat ve Terakkî’nin fikirlerine samimiyetle inanan Hüseyin Cahit’in cemiyetin politikalar─▒ paralelindeki tutumu, mücadeleci ve polemikçi ki┼čili─či bütün ne┼čir hayat─▒ boyunca gazeteye damgas─▒n─▒ vurmu┼čtur. II. Me┼črutiyet’te ─░ttihat ve Terakkî’nin resmî yay─▒n organ─▒ ┼×ûrâ-y─▒ Ümmet’e oranla cemiyetin çok etkili ve uzun süreli savunucusu olan gazete bundan dolay─▒ cemiyetin yar─▒ resmî yay─▒n organ─▒ say─▒lm─▒┼čt─▒r. Bununla birlikte Hüseyin Cahit zaman zaman ─░ttihat ve Terakkî’nin icraat─▒n─▒ ele┼čtirmekten geri durmam─▒┼čt─▒r.
Ba┼člang─▒çta “ittihâd-─▒ anâs─▒r” temelindeki Osmanl─▒c─▒l─▒k dü┼čüncesinin, daha sonra “millet-i hâkime” fikrine dayal─▒ Türkçülük idealinin savunuldu─ču, Prens Sabahaddin, Ali Kemal, Mizanc─▒ Murad, R─▒za Nur ve Lutfi Fikri gibi muhalif fikir adam─▒ ve gazetecilerle, ayr─▒ca Rum ve Ermeni gazeteleriyle bazan çok ┼čiddetlenen tart─▒┼čmalar─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ gazetenin yay─▒m─▒ bu tart─▒┼čmalar yüzünden kesintilere u─čram─▒┼čt─▒r. Gazete 31 Mart Vak‘as─▒’nda ilk a─č─▒r darbeyi alm─▒┼č, isyanc─▒lar ┼×ûrâ-y─▒ Ümmet’le birlikte Tanin’in matbaa ve idarehanesini tahrip ederek Meclis-i Meb‘ûsan önünde Hüseyin Cahit zannettikleri Lazkiye mebusu Mehmed Aslan’─▒ öldürmü┼člerdir. Bunun üzerine Selânik’e kaçan Hüseyin Cahit, Tanin’i ancak Hareket Ordusu’nun ─░stanbul’a girmesinden sonra ç─▒karabilmi┼čtir. Gazete ─░ttihat ve Terakkî’ye muhalefetin artt─▒─č─▒, Hürriyet ve ─░tilâf F─▒rkas─▒’n─▒n te┼čkilâtland─▒─č─▒ 1911-1912 y─▒llar─▒nda Dîvân-─▒ Harb-i Örfî taraf─▒ndan veya “Büyük Kabine” gibi ─░ttihatç─▒lar’a kar┼č─▒ hükümetlerce s─▒k s─▒k kapat─▒lm─▒┼č, ancak her defas─▒nda Cenin, Senin, Renin ve Hak gibi adlar alt─▒nda yeniden ç─▒kar─▒lm─▒┼čt─▒r. Bu kapat─▒l─▒┼člardan birinde Viyana’ya kaçmak zorunda kalan Hüseyin Cahit (Kas─▒m 1912), gazeteyi ─░ttihatç─▒lar’─▒n Bâb─▒âli Bask─▒n─▒’n─▒n ard─▒ndan 31 Ocak 1913’te tekrar ne┼čredebilmi┼čtir. Fakat bu tarihten sonra art─▒k iktidara tamamen el koyan ─░ttihat ve Terakkî’nin baz─▒ icraatlar─▒n─▒ ele┼čtirdi─činden gazetecilikten çekilmek zorunda kalm─▒┼čt─▒r.
─░ttihat ve Terakkî ileri gelenlerinin ele┼čtiriden vazgeçmesi yolundaki rica ve bask─▒lar─▒, ayr─▒ca devleti tehdit eden tehlikelerin gitgide büyümesi yüzünden Hüseyin Cahit’in Tanin’i 30 Ocak 1914’te ─░ttihat ve Terakkî F─▒rkas─▒’na devretmesiyle gazete f─▒rkan─▒n resmî yay─▒n organ─▒ haline gelmi┼čtir. Bu y─▒llarda, eski yazarlar─▒ndan Muhiddin’in (Birgen) ba┼čmuharrirli─činde ve I. Dünya Sava┼č─▒’n─▒n ┼čartlar─▒ içerisinde ─░ttihat ve Terakkî liderlerinin fikir ve görü┼člerini yans─▒tacak biçimde ve silik bir gazete ┼čeklinde ç─▒km─▒┼čt─▒r. ─░ttihatç─▒ liderlerin ülkeyi terketmesinden bir gün önce de f─▒rka 31 Ekim 1918’de gazetenin yay─▒m─▒na son vermi┼čtir.
Bu dönemde büyük yank─▒ uyand─▒ran ba┼čmakaleleriyle yayg─▒n bir ┼čöhret kazanan Hüseyin Cahit’in yan─▒ s─▒ra gazete II. Me┼črutiyet’in birçok ünlü kaleminin yer ald─▒─č─▒ itibarl─▒ bir yay─▒n organ─▒ olmu┼čtur. Hüseyin Cahit’in ard─▒ndan en çok yaz─▒ yazan ve dâimî yazar kadrosunda bulunan gazeteciler Babanzâde ─░smail Hakk─▒, ─░smail Mü┼čtak (Mayakon), Muhiddin, Falih R─▒fk─▒ (Atay), Ahmed ┼×erif ve Âs─▒m’d─▒r (Us). S─▒kça yaz─▒lar─▒ ç─▒kan edebiyatç─▒lar aras─▒nda Cenab ┼×ahabeddin, Halit Ziya (U┼čakl─▒gil), Halide Salih (Halide Edip Ad─▒var), Cemil Süleyman (Alyanako─člu), Aka Gündüz ve Faz─▒l Ahmet’in (Aykaç) adlar─▒ say─▒labilir.
Tanin’in ikinci döneminde 14 Ekim 1922 16 Nisan 1925 tarihleri aras─▒nda ayr─▒ seri numaras─▒yla 903 say─▒ yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Malta sürgününün ard─▒ndan Avrupa’dan dönen Hüseyin Cahit, ─░tilâf devletlerinin i┼čgalindeki ─░stanbul’da Tanin ad─▒na izin alamad─▒─č─▒ için gazeteyi ba┼člang─▒çta Renin ad─▒yla ç─▒karmaya ba┼člam─▒┼č, 38. say─▒s─▒nda as─▒l ad─▒n─▒ alan gazete, ┼×ubat 1924 May─▒s 1925 tarihlerinde Le Tanine ad─▒yla Frans─▒zca olarak da yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Bu devrede Tanin, k─▒smen ─░ttihat ve Terakkî kadrosunu toparlamak ve görü┼člerini temsil etmek amac─▒yla ne┼čredilmi┼čtir. ─░ttihatç─▒ liderler, daha önce Avrupa’da yapt─▒klar─▒ toplant─▒larda Hüseyin Cahit’ten böyle bir gazete ç─▒karmas─▒n─▒ istemi┼člerdir. Hüseyin Cahit’in Mustafa Kemal ve Ankara hükümetine kar┼č─▒ pervas─▒z muhalefeti, gerek Lozan’a giden Türk heyetine gerekse hükümete yöneltti─či tenkitler ve hilâfet konusundaki farkl─▒ görü┼čleri yüzünden gazete k─▒sa sürede rejimin istenmeyen bir yay─▒n─▒ haline gelerek çe┼čitli bask─▒lara mâruz kalm─▒┼čt─▒r. Hüseyin Cahit, A─ča Han’─▒n halifeli─čin önemini vurgulayan bir mektubu (1923) dolay─▒s─▒yla di─čer baz─▒ ─░stanbul gazetecileri ve ─░stanbul Barosu ba┼čkan─▒ Lutfi Fikri ile birlikte ─░stiklâl Mahkemesi’nde H─▒yânet-i Vataniyye Kanunu’na muhalefetten yarg─▒lanm─▒┼č, ancak beraat etmi┼čtir (3 Ocak 1924). Fakat ┼×eyh Said ─░syan─▒ yüzünden ç─▒kar─▒lan Takrîr-i Sükûn Kanunu’ndan sonra tekrar ─░stiklâl Mahkemesi’nde yarg─▒lanm─▒┼čt─▒r. Gazetenin kurulu┼čundan itibaren destekledi─či Terakkîperver Cumhuriyet F─▒rkas─▒ merkezinin ─░stiklâl Mahkemesi karar─▒yla aranmas─▒, “Dün gece Terakkiperver F─▒rka bas─▒ld─▒” ┼čeklinde haber olarak verilince (13 Nisan 1925) mahkeme gazeteyi kapatm─▒┼č ve Hüseyin Cahit’i vatana ihanet suçundan Çorum’da müebbet sürgün cezas─▒na çarpt─▒rm─▒┼čt─▒r.
Gazetenin üçüncü devresinde 30 A─čustos 1943 14 Kas─▒m 1947 tarihleri aras─▒nda 1512 say─▒ yay─▒mlanm─▒┼čt─▒r. Atatürk’ün ölümünden sonra Cumhuriyet Halk Partisi saflar─▒nda politikaya dönen Hüseyin Cahit, II. Dünya Sava┼č─▒ içerisinde gazeteyi tekrar ç─▒karmaya ba┼člam─▒┼č, ancak 14 Kas─▒m 1947de daha iyi ┼čekilde yay─▒mlanmas─▒ vaadiyle bizzat kendisi taraf─▒ndan kapat─▒lm─▒┼čt─▒r; vaadi de gerçekle┼čmemi┼čtir. Bu dönemde gazetede nazizm, fa┼čizm, komünizm, Turanc─▒l─▒k ve gericilik aleyhinde bir yay─▒n politikas─▒ izlenmi┼č, bu do─črultuda birçok eser tefrika suretiyle ne┼čredil-mi┼čtir. Tanin’in siyasal ve ideolojik tutumunu bütün totaliter sistemlerin ve dikta idarelerinin kar┼č─▒s─▒nda laik, liberal ve hürriyetçi bir tutum olarak özetlemek mümkündür ve bu de─čerlendirme büyük ölçüde ikinci dönem için de geçerlidir. Son devrede Hüseyin Cahit eski al─▒┼čkanl─▒─č─▒n─▒ sürdürerek Ali ─░hsan Sâbis ve Velid Ebüzziya ile kalem tart─▒┼čmalar─▒ yapm─▒┼č, Sabiha ve Zekeriya Sertel’in ç─▒kard─▒─č─▒ Tan gazetesiyle sert bir tart─▒┼čmaya girmi┼čtir. Tek partili rejimi ele┼čtiren ve Sovyetler Birli─či ile yak─▒nla┼čmay─▒ savunan Tan’─▒ komünistlik ve Sovyet emellerine hizmetle suçlayan Yalç─▒n’─▒n 3 Aral─▒k 1945 tarihli “Kalk─▒n Ey Ehli Vatan, Bir Vatan Cephesine Lüzum Vard─▒r” ba┼čl─▒kl─▒ makalesi gençlik ve halk kitlesinin galeyana gelmesinde önemli rol oynam─▒┼č ve halk Tan Matbaas─▒’n─▒ tahrip ederek Serteller’in gazetecilik hayat─▒na son vermi┼čtir. Bu y─▒llarda da parlak bir siyasî gazetecilik örne─či sergileyen Hüseyin Cahit’in II. Dünya Sava┼č─▒ hakk─▒ndaki makaleleri müttefik radyolar─▒n haber bültenlerinde s─▒k s─▒k zikredilmi┼čtir. Ayr─▒ca Talat Pa┼ča ve Câvid Bey’in hât─▒ralar─▒yla Enver, Talat ve Cemal pa┼čalar─▒n özel mektuplar─▒n─▒ yay─▒mlay─▒p yak─▒n tarihi birinci elden belgelerle ayd─▒nlatma görevini yerine getirmi┼čtir.

 

bystolic free trial coupon bystolic add on copay card
bystolic coupon 2013 site bystolic generic alternative

Yazar Kadrosu
manufacturer coupon for bystolic coupon for bystolic bystolic copay savings card
amoxicillin amoxicillin amoxicillin
gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen gabapentin cost at walgreen
drug coupon cialis trial coupon

─░leti┼čim Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
e-mail

Bas─▒m Bilgileri
Yay─▒nlayan Kurum / Matbaa
Yay─▒nland─▒─č─▒ ├ťlke
Yay─▒nland─▒─č─▒ ┼×ehir
Yay─▒na Ba┼člad─▒─č─▒ Tarih 1908
Yay─▒n─▒ Sona Erdi─či Tarih 1918
Yay─▒n Say─▒ Adedi 3550

Fihrist
manufacturer coupon for bystolic bystolic copay savings card
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
sumatriptan succinate sumatriptan succinate sumatriptan succinate

Dergiye Kay─▒tl─▒ Makaleler
# Makaleler Ad─▒
Kullan─▒c─▒ Yorumlar─▒

! Yorum yazabilmeniz i├žin ├╝ye olmal─▒s─▒n─▒z.
├ťyelik i├žin l├╝tfen sayfan─▒n ├╝st k─▒sm─▒nda yer alan"├ťye Giri┼č | ├╝ye ol" linkine t─▒klay─▒n─▒z.

Kay─▒t Ekleyen / Eklenme Tarihi
S├╝meyye Abaci / 30.10.2015Eski Eserler


Eski Eserler K├╝t├╝phanesine Ho┼čgeldiniz!

Hesap ─░┼člemleri

├ťye de─čil misiniz? ├ťye olun!

Eski Eserlere ├╝ye olarak, k├╝t├╝phanenimiz ve eserlerimiz hakk─▒nda payla┼č─▒mlardan hesab─▒n─▒z ├╝zerinden faydalabilirsiniz...