Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Çavuşoğlu

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3619  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr 20.yy cavusoglu@erciyes.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Kayseri / Hacılar 14. 03. 1961
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Türk İslam Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3619 Hit : 3767 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Dil Zihniyet İlişkisi Bağlamında Dil Öğrenme ve Dil Sınıf İlişkisi
2 Ana Dili Edinimi Önemi ve Geliştirilmesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali Çavuşoğlu

 

Özgeçmiş

Doğum: 14. 03. 1961 Kayseri/ Hacılar

İlk ve orta öğrenimi: 1973–1982 Kayseri Aydınlıkevler ve Endüstri Meslek Lisesi.

Lisans öğrenimi: 1982–1986 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü.

Yüksek Lisans: 1996-1997’de Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Doktora öğrenimi: 1996–2002 Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı.

Görevleri: 1988–1991 Malatya Akçadağ Lisesi edebiyat öğretmeni,

1992–1994 Muş Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni

1994–1995 Kayseri Atatürk Lisesi edebiyat öğretmeni

1995–2001 Kayseri Fen Lisesi edebiyat öğretmeni

12.02.2001 Erciyes Ü. İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi

16.06.2004 Erciyes Ü. İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yrd. Doç

 

ESERLERİ

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

·         Çavuşoğlu A. “Nasreddin Hoca’nın Fıkralarında Etkisöz-Zihniyet İlişkisi, I. Uluslar arası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu, 6-7 Temmuz 2005, Akşehir, Akşehir Belediyesi Kültür Yay., Akşehir 2005, s. 111-119.

·         Çavuşoğlu A. “Mevlâna’da Yüzük Mecazı”, Düşünce ve Sanatta Mevlâna Sempozyum Bildirileri, Gelibolu 25-28 Mayıs 2006, s. 147-154.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·         Çavuşoğlu, A. “Somuncu Baba’nın Oğlu Yûsuf-ı Hakîkî’nin Dilinden Şeyhi Hacı Bayram-ı Velî”, BİLİMNAME, Sayı: 2003/1, Kayseri 2003, s. 207-216.

·         Çavuşoğlu, A. “Dağlara Bakış ve Erciyes’le Birlikte Kullanılan Kavramlar”, İSTEM, Sayı: 3, Konya 2004, s. 119-134. 

·         Çavuşoğlu, A. “Ehl-i Beyt Sevgisinin Tercümanları”, MARİFE, Sayı: 3, Konya 2004, s.319-340.

·         Çavuşoğlu, A. “Türkçeyi Dolaylı Olarak Etkileyen Bazı Sorunlar, Türkçeyi Tehdit Eden Tutumlar ve Girişimler, Bunlara Karşı Alınabilecek Önlemler”, İSTEM, Sayı: 5, Konya 2005, s.155-168.

·         Çavuşoğlu, A. “Dil-Zihniyet İlişkisi Bağlamında Dil-Öğrenme ve Dil-Sınıf İlişkisi, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10/1, Elazığ 2005, s. 51-58.

·         Çavuşoğlu, A. “İslâmî Türk Edebiyatının İlk Ürünlerinde Hulefâ-yı Râşidîn”, İSTEM, Sayı: 6, Konya 2005, s. 237-244. 

·         Çavuşoğlu, A. “Ana Dili, Edinimi, Önemi ve Geliştirilmesi”, Fırat Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11/1, Elazığ 2006, s. 37-46.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

·         Çavuşoğlu A. “Şiirimizde Erciyes” 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003 Erciyes, Kayseri 2005, s. 146-156.

·         Çavuşoğlu A. “İlifos Dağı Antik Harabeleri” 1. Ulusal Erciyes Sempozyumu, 23-25 Ekim 2003 Erciyes, Kayseri 2005, s. 157-160.

 

Kitap

·         Çavuşoğlu, Ali; Yusuf-ı Hakikî’nin tasavvuf Risalesi ve Metaliu’l-İman’ı (İnceleme-metin), Ankara 2004.

·         Apaydın, Yunus; Çavuşoğlu Ali, Kangallı Âşık İlhami ve Şiirleri, Akçağ Yay. Ankara 2004.

·         Çavuşoğlu, Ali; Ana Dili Çocuk Edebiyatı, Ufuk Yay., Kayseri 2006.

 

Tercüme Eserler

·         E.J.W. Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi (Çeviri: Ali Çavuşoğlu), c. I-II, Akçağ Yay. Ankara 1999. 

·         E.J.W. Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi (Çeviri: Ali Çavuşoğlu), c. III-IV-V, Akçağ Yay. Ankara 1999.

·         Martin Kings, Hz. Muhammed’in hayatı (Tercüme: Ali Çavuşoğlu), Akçağ yay., Ankara 2004.

 

Makaleler

·         Çavuşoğlu, A., “Türk-İslam Kültüründe İrşad ve Bir İrşad-nâme”, Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri, Sayı: 2, Sivas 2002, s. 323-362.

·         Çavuşoğlu, A. “Yusuf-ı Hakiki’nin Tasavvuf Risalesi”, Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 13, Kayseri 2002, s. 125-149.

 

Tercüme Makaleler

·         S.J. Jean Daniel, “Hristiyanlık ve Diğer Dinler” (Çeviri: Sayım, H.; Çavuşoğlu, A.), Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 9, Kayseri 2000, s. 539-549.

 

Tercüme Bildiriler

·         Dilaram Karomat, “Hindistan’da Sözlük Çalışmaları”  (Tercüme. Ali Çavuşoğlu), bilimname, Sayı: VII/1, Kayseri 2005, s. 137-141. 

 

 

read here click here unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/ilahiyat/index.htm
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here website why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 3.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...