Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Muhsin Macit

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 137  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Doç.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Erzurum / Otlu 1964
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Araştırmacı, Edebiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 137 Hit : 4245 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Abdullah Öztemiz Hacıtahiroğlu

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Muhsin Macit ;

Edebiyat araştırmacısıdır..
İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Erzurum'da tamamladı,
öğretmen şairlerden etkilenerek edebiyat öğretmeni olmaya karar verdi.
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü (1987) bitirdi.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne araştırma görevlisi olarak (1988) girdi.
Atatürk Üniversitesinde "Şeyh Gâlib'in Tarih Manzumeleri (inceleme-metin) tezi ile yüksek lisans (1989), Gazi Üniversitesinde "Nedim Divanı (inceleme tenkidli metin)" adlı tezi ile doktora   (1994)  yaptı. 
1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yardımcı doçent, 1996 yılında doçent,
2002 yılında profesör oldu.
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı görevini (2002-05) yürüttü.
2005'ten itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü.
Divan edebiyatıyla ilgili araştırma çalışmalarının yanı sıra şiirle ilişkisini sürdürdü.
Şiirlerini Yedi İklim, Türk Edebiyatı ve Seyir dergilerinde yayımladı.
"Ustalarına vefa borcunu ödemek ve geleneğin yeniden inşasına katkıda bulunmak için" divan şiirinden yararlanan bazı şairlerin eserlerini inceledi.
Bu alandaki eserlerinden Gelenekten Geleceğe ile 1996'da Türkiye Yazarlar Birliğinin Tenkit Ödülünü aldı.

"Muhsin Macit'in Karakoyunlu Hükümdarı Cihanşâh ve Türkçe Şiirleri adlı çalışması, ilk başta kapak kompozisyonu ile bir tarihçi olarak bende heyecan ve merak uyandırdı. (...) Muhsin Macit bu özgün çalışmasıyla şair, devlet adamı, sufi ve tam manasıyla bir trajedi kahramanı olan Cihânşâh'ı eldeki kaynakların verdiği imkânlar ölçüsünde bütün yönleriyle tanıtmaya çalışmıştır. Bu çalışmasıyla büyük ölçüde alanlarını Osmanlı edebiyatıyla sınırlandıran Eski Türk Edebiyatı uzmanlarının karşısında duran, yeterince irdelenmemiş bir sahanın varlığına da işaret etmiştir..."
(Emin Kırkıl, Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşah ve Türkçe Şiirleri üzerine)

"Macit, divan şiirinden istifade ederken, onlarda hislerine müştereklik bulurken, onları yenileyerek şahsi bir üslûp kurmaya da çalışıyor. (.....)
Sözün özü: İlham kaynakları günlük hayatın çer-çöpünden veya ideolojik saplantıları hizmet sanma safdilliğinden öteye geçemeyen, kaba realizmden sıyrılamamış atıf ve işaretleri aşk sananların çokça bulunduğu günümüzde, Muhsin Macit'in Zembille inen şiirleri; sanatın büyülü dünyasında halis şiir hedefine varmada, hasretimizi dindirebileceğimiz bir menzil olmuştur."
(Nazım H. Polat)

"Divan edebiyatı uzmanları. Dr. Mehmet Kalpaklı ve Prof. Dr. Muhsin Macit gibi değerli bazı ve başka istisnalar dışında, çağdaş Türk Edebiyatı ile uzaktan yakından ilgilenmemektedirler ve maalesef, özellikle çağdaş Türk şiiri konusundaki bilgileri 'kulaktan dolma' olmaktan ileri gitmemektedir. "
(Hilmi Yavuz)

"Bir yanı Karacaoğlan ve Şeyh Galip gibi eski şairlerden, bir yanı Ali Akbaş ve Külebi gibi yeni şairlerden gelen esintilerle dolu; Zembil'inde biraz aşk ve insan sevgisi, biraz korku ve ümit barındıran şairi bu ilk şiir kitabından dolayı tebrik ediyoruz."
(Recep Demir)

Eserleri :

ŞİİR:

• Zembil (2001).

ÂRAŞTIRMA-İNCELEME:

 • Türk Edebiyatında Tevhidler (Mustafa İsen'le. 1992),
 • Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri (F. Kılıç'la, 1995).
 • Gelenekten Geleceğe (1996),
 • Divan Şiirinde Ahenk Unsurları (1996),
 • Nedim Divanı (1997),
 • Nedim Hayatı Eserleri ve Sanatı (2000),
 • Erzurumlu Zihni Divanı (2001),
 • Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri (2002),
 • Eski Türk Edebiyatı El Kitabı (Mustafa İsen, Osman Horata, Filiz Kılıç ve İ.
  Hakkı Aksoyak ile, 2003),
 • Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı (U. Soldanla, 2004).

MUHSİN MACİT
ZABİT

Işıldadı kalbimin en ücra köşesi
Işıldadı cümle eşya
Sen geldin ya
Süngünün çıkışı gibi kından
Kumrunun bakışı gibi yakından
Günlerdir musallat olan hüzün
Bu gün az kalsın yere girecekti utancından
Affet dalgınlığımı affet İdris
Öksüzlüğünü unuttum bir an
Ana, evlat, merhamet, şefkat kelimeleri
Çoğaldıkça çoğaldı lûgatımda
Diğer kelimeleri kapladı bir sis
Gökte yıldız çölde kum
Ölüm dilimde zakkum
Oysa unutmamalıydım ki İdris
Ne kadar büyütürsen büyüt insanı
Yine de çocuk kalır o öksüz yanı
Bir kuytuda belli belirsiz
Sen geldin ya sökün etti hatıralar o vakit Hani bir zamanlar ekmeği paylaştığın gibi Acıyı paylaştığın şu mahcup duruşlu zabit Nefi'nin katledilişine içlenen Muhsin Macit Artık ne kırlangıçların erken göçmesine aldırır Ne de leyleklerin yanlış diyarlara uçmasına Bittecrübe sabit Mîrim bittecrübe sabit
(Zembil, 2001, s. 18-19)


 

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Cemal Kurnaz / Türk Edebiyatında Tevhidler (Yedi İklim, Temmuz 1993), Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri (Zaman, 12.10.1995), Ramazan Şiirleri (Türkiye, 25.1.1996), Selahaddin Beki / Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri Üstüne (Yedi İklim, Şubat 1996), Mehmet Erdoğan / Gelenek Tartışmaları (Ülke. 30.6.1996), Filiz Kılıç / Gelenekten Geleceğe (Türk Edebiyatı, Kasım 1996), Sabahattin Çağın / Gelenekten Geleceğe - Divan Şiirinde Ahenk Unsurları (Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996 (1997), Namık Açıkgöz / Gelenekten Geleceğe (Türk Ocakları Yıllığı -1996 (1997) - Divan Şiirinde Ahenk Unsurları (Türk Ocakları Yıllığı -1996 (1997), Sabahattin Çağın / Gelenekten Geleceğe - Divan Şiirinde Ahenk Unsurları / Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1996 (1997). Süleyman Solmaz / Divan Şiirinde Ahenk Unsurları (Bilge, Güz 1996), Nedim Divanı (Türklük Bilgisi. Temmuz 1998), Hasan Ali Kasır / Erzurum Şiirleri Antolojisi (1997), Uğur Soldan / Muhsin Macit'in Zembil'deki Şiirleri (Türk Edebiyatı, Haziran 2001) -'Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh ve Türkçe Şiirleri" üzerine Notlar (Dergâh, Kasım 2002), Emin Kırkıl / Hükümdar, Şair ve Trajedi Kahramanı Karakoyunlu Cihânşâh (Virgül. Nisan 2002), Prof. Dr. Nazım H. Polat / Zembildeki Şiirler (Türk Edebiyatı, Temmuz 2004), Recep Demir / Kalbin Dar Sokakları (Türk Edebiyatı, Haziran 2004), Hilmi Yavuz / Divan Edebiyatçıları Beyanındadır (Zaman, 8.5.2005)

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Abdurrahim / 13.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...