Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
Kitap Türleri
   Yazma Eserler    Baskı Eserler
   Tez Eserler    e-Kitap Eserler
   Çeviri Kitaplar

Nadir Kitap
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 Detay
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 Detay
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 Detay
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 Detay
1 - 2 -

Düstur el Amel li Islah el Halel

 Kitap Detayı Kitap No : K- 994  
Yazar Adı İlim Dalı Kitap Dili Kitap Tipi
Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) Tarih
Konusu Bu Kitabın Sitemizde Kayıtlı Türleri
   
Kitabın Yayıncısı Şerh Eden İhtisar Eden(ler) Tercüme Eden Tahkik Eden
       
Kitap No: 994 Hit : 5057 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Kitaplar Hakkındaki Makaleler  
   Kitaba ait Tercümeler Şerhler Muhtasarlar Haşiyeler Zeyller Eleştiri Makaleleri

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Tuhfetül Kibar fi Esfaril Bihar
2 Tuhfetül Ahyar fil Hıkem vel Emsal vel Eşar
3 Tercemei Tarihi Frengi
4 Tarihi Kostantiniyye ve Kayasire (Revnakus Saltana)
5 Takvimüt Tevarih (Katip Çelebi) / تقويم التواريخ
6 Süllemül Vusül ila Tabakatil Fühül
7 Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahakk
8 Keşfüz Zünun
9 İrşadül Hayafa ila Tarihul Yunan ven Nasara
10 İlhamül Mukaddes min Feyzil Akdes
11 Fezleketüt Tevarih
12 Fezleketi Akvalül Ahyar fi İlmit Tarih vel Ahbar
13 Fezleke
14 Düstur el Amel li Islah el Halel
15 Cihannüma

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Katip Çelebinin Mizanül Hakk fi İhtiyaril Ahak Adlı Eserinden Firavunun İmanı Meselesi

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Kitaba ait Tercümeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Şerhler
# Kitap Adı

Kitaba ait Muhtasarlar
# Kitap Adı

Kitaba ait Haşiyeler
# Kitap Adı

Kitaba ait Zeyller
# Kitap Adı

Kitaba ait Eleştiri Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
<

Düstûr el-'Amel li-Islâh el-Halel (Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar) [1]

 

Kâtîb Çelebi'nin Hicrî 1063, yani Miladî 1652/53, yılında kaleme aldığı, Osmanlı Devleti'nin toplumsal bir çöküş tehlikesine karşı neler yapması gerektiğini konu alan bir risâledir.

Eserinde Kâtib Çelebi, İbn Haldun'un tarih felsefesi ve sosyolojik kuramlarını takip etmiştir.

İbn Haldun'un Üç durum yasası savını eserine temel olarak kullanmıştır.

Üç durum yasasına göre toplumlar da insan gibi üç devreden geçer: gençlik ve gelişme, duraklama ve çöküş yani gerileme ve yaşlanma.

Kâtib Çelebi toplumlar için bu süreci benimser, her toplum için duraklama ve çöküşün nihâi olduğunu kabullenir, bununla birlikte bu sürecin geciktirilebileceğini belirtir.

Eserinde bu sürecin geciktirilmesi ve Osmanlı toplumunun iddia ettiği sorunlu hâlini düzeltebilmesi için çeşitli yapısal değişiklikler önerir.

Toplumu birçok çağdaşı gibi dörde ayıran (çiftçiler, tüccarlar, askerler ve alimler) Kâtib Çelebi'ye göre temel sorunlardan biri asker sayısı artarken çiftçi sayısının azalmasıdır; bu sebeple önerdiği çözümlerden biri de asker sayısının azaltılması, çiftçi sayısınınsa arttırılmasıdır.

Eserde ortaya atılan fikî yapının sentetik bir kuram oluşturması ve kuramı var olan toplumsal durumun analizinde ve olası çözüm yollarının bulunmasında kullanmaya çalışması, eseri ve Kâtib Çelebi'yi öne çıkaran iki unsurdur[2].

 

 

Dipnotlar

1 Kâtip Çelebi, "Bozuklukların Düzeltilmesinde Tutulacak Yollar", hazırlayan: Ali Can, Ankara, 1982, s.18-34

2 Remzi Demir, "Philosophia Ottomanica, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi: Eski İle Yeni Felsefe Arasında", cilt 2, s27


Baskıları

Yazmaları

Tezler  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 17.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...