Eğitim Kurumu   ( 2141 )   في الكتب   ( 1659 )   في المؤلفين   ( 4831 )  
في المجلات   ( 786 )   في المكتبات   ( 151 )   في المدن   ( 182 )  
في المقالات   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
مجموع عدد الزوار
9129104
مجموع عدد الاعضاء 1490
Online Üye 0
Kitap Arama

Konu Arama
انواع الكتب
   المخطوطات    المطبوعات
   الرسائل الجامعية    الكتب الألكترونية
   الكتب المترجمة

الكتب النادرة
Riyadul Muhtar Miratül Mikat vel edvar maa Mecmuatil-eşkal
Gazi Ahmed Muhtar Paşa
 تفاصيل
Lezzetul Ayş bi Cemi Turuk Hadisi el Eimme min Kureyş
İbn Hacer el Askalani
 تفاصيل
Faslul Hıtab fi ispati Tahrifi Kitabi Rabbil Erbab
el Mirza Hüseyn en Nuri et Tabersi
 تفاصيل
Gazalide Din Devlet İlişkisi
Nurullah Karakaş
 تفاصيل
1 - 2 -

el Vasiyye:

الوصية

 تفاصيل حول الكتاب رقم الكتاب : K- 1068  
اسم المؤلف العلم لغة الكتاب نوع الكتاب
Ebu Hanife , Numan b. Sabit el Kufi Akaid
الموضوع أنواع قيد هذا الكتاب
  Yazma - Baskı - E-Kitap -  
ناشر الكتاب شارح الكتاب مختصر الكتاب مترجم الكتاب محقق الكتاب
       
Kitap No: 1068 عدد الزيارة : 5858 الإبلاغ عن خطأ التوصية
   للمؤلف الكتب الكتب الألكترونية المقالات الكتب فيه المقالات حوله  
   للكتاب الترجمة الشروح المختصرات الحواشي الزيول المقالات المؤلفة حوله

الكتب للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط
6 el Alim vel Müteallim / العالم والمتعلم

الكتب الالكترونية للمؤلف
# اسم الكتاب
1 Risaletu Ebu Hanife İlel Betti II / رسالة ابي حنيفة الي البتي
2 Risaletu Ebu Hanife ilel Betti I / رسالة ابي حنيفة الي البتي
3 el Vasiyye: / الوصية
4 el Fıkhul Ekber / الفقه الاكبر
5 el Fıkhul Ebsat / الفقه الابسط

المقالات للمؤلف
# اسم المقالة

الكتب المؤلفة للتعريف بالمؤلف
# اسم الكتاب

المقالات للتعريف بالمؤلف
# اسم المقالة
1 İmam Ebu Hanifenin Kelamcılığı
2 Ebu Hanifenin Haberi Vahidi Delil Olarak Kullanması
3 Ebu Hanifenin Akaide Dair Görüşleri
4 Ebu Hanifenin Ahad Hadisi İslam Hukukunun Bir Kaynağı Olarak Kullanması
5 Ebu Hanife ve Hadis İlmindeki Yeri
6 Ebu Hanife ve Alevilik

ترجمات الكتاب
# اسم الكتاب

شروح الكتاب
# اسم الكتاب

مختصرات الكتاب
# اسم الكتاب

حواشي الكتاب
# اسم الكتاب

زيول الكتاب
# اسم الكتاب

المقالات المؤلفة حول الكتاب
# اسم المقالة

ملخص

el- Vasiyye: [1]

Ebu Yusuf tarafından rivayet edilmiştir.[2]

Ebû Hanîfe bu risalede on iki maddede Ehl-i Sünnet inancını özetlemiş ve ashabına bu inançlara bağlı kalmalarını vasiyet etmiştir.

Nushaları:
Pertev Paşa, 650/3, 753h.;Ayasofya, 2330, 851h.;Kasidecizâde, 724, 1062h.

Baskı ve Tercemeleri:
Kâhire’de 1936’da tahkiksiz olarak 1983’de Abdulfettah el-Hılv tarafından tahkik edilerek ve 1368 h.’de el-Kevserî tarafından neşredilmiştir. 1331 h.’de İstanbul’da beş eser bir arada basılmıştır. 1981’de Mustafa Öz tarafından arapça aslıyla brilikte, 1983’te Yunus Vehbî Yavuz tarafından yalnız Türkçesi basılmıştır.

Şerhleri:
Molla Hüseyin b. İskender er-Rûmî (ö. 1804/1673), Ekmeluddîn el-Bâbertî (ö. 186/1384), Abdullâh b. Ebî Saîd el-Hâdimî (ö. 1176/1762) tarafından şerhedilmiştir. Her üç şerh de tahkiksiz olarak matbûdur.[1] El-Vasiyye’nin Ebû Hanîfe’nin eserlerinden olduğunu ispat eden bazı ulema ve eserleri:

el-Makdisî, Kitâbu’r Reddi Ala’r Râfıda, s. 1210, 121, el-Mektebetu’s Sekâfi, Kâhire, 1989; Hâcî Halife, Keşfu’z-Zunûn, II. 2015; el-Ğızzî, et-Tabakâtu’s-Seniyye, I. 156, 169; el-Beyâdî, İşârâtu’l Merâm s.22, 23;

 (el-Beyâdî a.g.e., de el-Vasiyye’yi Ebû Hanîfenin eserleri arasında zikreden bazı hanefi ulema ve eserlerini zikretmiştir.) el-Kevserî, Kelimetun Anil Âlimî ve’l Müteallim, s. 3, 72, 73.

[2] Bkz. Beş Eser, Nâşri belirsiz, İstanbul, 1331 h. s. 2, 3; el-Kevserî, Kelimetu’n Ani’l Âlimi ve’l Müteallim, s.5.


طبعات الكتاب

مخطوطات الكتاب

الرسائل الجامعية  

Kitaba ait Multi Medialar
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 12.1.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...