Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2195 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 891 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İslâm Beytullah Erdi

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 777  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bisertsi / Razgrat / Bulgaristan 25 Nis.1940
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Yazar, Çevirmen, Öğretmen, Araştırmacı-Yazar,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, İngilizce, Bulgarca,
       
Yazar No: 777 Hit : 3904 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

İslâm Beytullah Erdi
Bulgaristan'da İslâm Beytullah imzasını kullandı.
Türkiye'de İslâm Beytullah Erdi olarak tanınmaktadır.
Razgrat Pedagoji Okulunu bitirerek, 1960'ta öğretmenliğe başladı.
Sliven'in Filaretovo İlköğretim Okulunda Türkçe dersleri verdi.
Daha sonra aynı ilin Sokolartsi ilköğretim Okulunda müdür olarak görev yaptı.
1968'de gazeteciliğe geçti.
On yedi yıl Sofya'da yayımlanan Yeni Işık gazetesinin Sliven ve Burgas sancakları kadrolu muhabiri olarak çalıştı.
1976-80 yılları arasında Bulgaristan Gazeteciler Cemiyeti Sliven Şubesi Genel Sekreteri oldu.
1985'te Türk adlarının Slav-Bulgar adlarıyla değiştirilmesine karşı koyduğu için tutuklanarak Belene Ceza Kampına götürüldü.
Bir yıl sonra buradan Sofya Genel Tahkikat Müdürlüğüne nakledildi.
1986 yazında Montana'nın Doktor Yosifovo köyüne sürgün edildi.
1989 yılında sınır dışı edilince Türkiye'ye sığındı.
Ankara'da İngilizce öğretmenliği yaptı.
Edebî çalışmalarına henüz ortaokul öğrencisiyken başladı.
1954'ten itibaren yazıları, hikâyeleri ve folklor araştırmaları Tuna Gerçeği (Ruse), Halk Gençliği, Yeni Işık,Yeni Hayat (Sofya), Slivensko Delo (Sliven) gibi gazete ve dergilerde yayımlandı.
Memduh Şevket Esendal'ın bazı hikâyelerini Bulgarcaya ve Bulgar yazarlarının bazı hikâyelerini Türkçeye çevirdi.
Türkiye'ye yerleşince sanat yazıları, hikâyeleri ve çevirilerini Tarla, Haber 69, Balkanlarda Türk Kültürü, Esinti, Tuna, Evlâd-ı Fatihan, Bizim Anayurt, Balkanlılar, Türk Edebiyatı, Şeker Çocuk, Damar, Diyanet Çocuk, Diyanet Avrupa, Diyanet Avrasya, Ayyıldız, Karınca, Balkan Türklerinin Sesi, Bizim Külliye, Karınca Kardeş, Bayburt'un Sesi, Yüce Erek, Bayburt Postası, Kırıkkale İl Gazetesi, Yeni Ses, Sevgi Yolu, Alternatif Sanat, Gül-dalı, Safranbolu Ekspres; yurtdışında ise Şafak (Yunanistan), Birlik, Sesler (Makedonya), Bay, Genç Bay (Koso-va), Ümit, Kaynak, Gönül, Balon, Deliorman, Hoşgörü, Jajda, Slivensko Delo, Avtograf (Bulgaristan), Oğuz Yurdu, İstidad (Azerbaycan) adlı dergi ve gazetelerde yayımladı.
İLESAM ve TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) yönetim kurulları üyeliğinde bulundu.
KIBATEK'in Ankara temsilcisidir.
4.Türk Dünyası Yazarlar Kurultayı, Uluslararası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, 1. Avrasya Sanat Edebiyat Yıldızları Sempozyumu, 12. Hazar Şiir
Akşamlan, Ahmet Yesevi'den Hasan Dede'ye Gönül Erleri Sempozyumu gibi daha birçok kültür etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.

ESERLERİ:
RÖPORTAJ:

 • Dünya Ufuklannda (Bulgarca, Po Horizontite na Sve-ta.1982, Sliven).

DENEME:

 • İnsanı Düşündüren İnsan (1997).

ANI-ARAŞTIRMA:

 • Güneşi Ararken (1996),
 • Bisertsi'ye Hiç Gittiniz mi (2006).

HİKÂYE:

 • Gelinuçtu (1998),
 • Tutuklunun Sevgilisi (2003),
 • Vicdanın isyanı (2001, Baku),
 • Beleg ot Roza (Bulgarca, 2004, Sofya),
 • Yaşamak Hakkı (2005, Baku).

ROMAN:

 • Aşkı Arayanlar (2000).

ÇEVİRİ:

 • îslâm Mutluluk Yolu (Bulgarcaya, 2002),
 • Özet Olarak İslâm (Bulgarcaya, 2002),
 • Kur'an Okumaya Giriş (Bulgarcaya, 2003),
 • Balkan Ülkelerinden Masallar (Türkçeye, 2003),
 • Temel Dinî Bilgiler (Bulgarcaya 2003),
 • özüne Dön Halkım (Türkçeye 2004).

"Türk Edebiyatında hikâye türü yeteri kadar yaygın okuyucu kitlesini ne yazık ki, yakalayabilmiş değil. îslam Beytullah'ın sıcacık, renkli bir dil ve akıcı bir üslûp ile yazdığı hikâyeleri bu türün lezzetini okuyuculara yeniden hatırlatacaktır, kanaatini uyandırdı bende." (Yahya Akengin)
"Özüne mahsus yaratıcılık üslûbu olan İslâm B. Erdi'nin eserlerinde derin psikolojik analizler, hümanizm ideaları, doğma yurda ve dile sonsuz muhabbet, beşer mevzulu düşüncelerin yankıları tasvir olunur." (Vakıf Caferoğlu Memmedov)

"Gerek gazeteci, gerekse yazar olarak eserlerinde genellikle mensup olduğu topluluğun sosyal sorunlarını, sevinçlerini kaleme aldığı, Balkanlar'da yok edilmek istenen bu topluluğun (Türklerin) dili, inancı ve millîdeğerlerini korumak ve yaşatmak uğruna verdiği mücadeleyi konu ettiği dikkati çekmektedir." (Dr. H. Avni Yüksel)

"Yazarın eserlerinin hepsi bir arada değerlendirilecek olursa Osmanlı'nın Balkanlar'dan çekilmesinden sonra oralarda bozulan ahenk ve dengenin yalnız Türkleri değil, Balkanlar'ı yurt edinen bütün milletlere getirdiği acı kaderin destanı olarak nitelendirebiliriz." (Prof. Dr. Umay Türkeş)

"İslâm Beytullah Erdi suje uydurmuyor. Konularını gerçek hayattan adeta "çalıyor". Klasik hikâyeler olup, dili sade ve akıcı. Diliyle sanat hokkabazlığı yapmıyor ve kahramanlarını (tipleri) daha ilginç ve daha cazibeli kılmak için 'makyaj' kullanmıyor." (Denü Denev, Bulgar Yazan)

click here women that cheat on their husbands married affairs
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Ertuğrul Kapusuzoğlu / Güneşi Ararken (Balkanlarda Türk Kültürü, Bursa, sayı: 24, 1997), H. Sabri Ala-göz / Güneşe Hasretini Giderince (Ümit. Sofya, sayı 23, 1999). Vakıf Memmedov / İstidat'ın Edebi Ufukları (İstidat, Azerbaycan, Aralık 1999), Eşref özgür / Türkiye Dışında Türk Olmak Kolay Değil (İstikbâl, Mersin, sayı: 124, 2000), Eşref özgür / "Gelinuçtu" Çok Mükemmel (İstikbâl, Mersin, sayı 147, 2000), Ahmet özdemir / Sarkaç ve Gelinuçtu (Bizim Gazete, 2.8.2000). Dr. Avni Yüksel / Bulgaristan Türklerinin Yeni Romanı (Balkanlarda Türk Kültürü, Bursa, sayı: 39/2001), Sabri Tata / Küçük Bir Kitabın Büyük Konulan / Tuna, sayı: 45, 2000), Niyazi H. Bahtiyar / "Aşkı Arayanlar" Romanı Üstüne (Bizim Anayurt, sayı: 43, 2001), Vakıf Memmedov / İslâm Beytullah Erdi Kimdir (Oğuz Yurdu, Azerbaycan, sayı: 20, 2001). Ahmet Özdemir / Aşkı Arayanlar (Bizim Gazete, 16. 5. 2001). Osman Baymak / İslâm B. Erdi'nin Yeni Eseri Vesilesiyle (Bay, Kosova, sayı 70, 2001), Mehmet Çavuş / Bir Mektup-Bir Cevap (Tuna, sayı 10, 1997), Nahit Imaç / Yazar İslâm Beytullah Erdi ve Şiirlerinde Bayburt Yazısı Üstüne (Haber 69. sayı: 142, 2002), Denû Denev / Beleg ot Roza (önsözden, 31.8.2003), Yahya Akengin / islâm Beytullah Erdi ve Hikâyeleri (Deliorman, Bulgaristan, sayı: 5, 2003).
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here website why do married men cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 20.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...