Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 892 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3092  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Selanik/Petriç 06.05.1904 İstanbul 15.05.1978
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
  İlahiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Hoca, Müftü, Öğretmen, İmam, Hatip, Türk Dili ve Edebiyatı, Kütüphanecilik,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Farsça, Osmanlıca, Fransızca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 3092 Hit : 7959 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı


Babası Metriç Müderrisi İbrahim Adnan Efendi, annesi Müderris ve hattat Hacı Ali Efendi'nin kızı Latife Hanım'dır.
Güzelyazıcı soyadı hattat dedesinden dolayıdır. 

06 Mayıs 1904 tarihinde Selanik Vilayeti’nin Petriç Kasabası’nda doğdu.
İlköğrenimine Petriç'te Hoca Halil Efendi'den aldığı derslerle başladı.
1912 yılında Balkan Harbi felaketi nedeniyle ailesiyle birlikte önce İstanbul'a, sonra da Amasya'ya göç etti.
Orada Pendelli İlkokulunda okudu.
Ahmed Efendi'den Kur'an, Yahya Efendi'den matematik dersleri aldı.
Bir yıl sonra ailesiyle birlikte Vize'nin Saray kasabasında muhacir sıfatıyla iskân edildi.
İlkokulu Saray Ayaspaşa İlkokulunda bitirdi.
Dört yaşında babasını, dokuz yaşında da annesini kaybettiği için hamiliğini ağabeyi Abdullah Hulusi Efendi üstlendi.
Ağabeyi ve teyzesinin oğlu Asım Beyle birlikte İstanbul'a yerleşerek sınav kazanıp medrese öğrenimine başladı.
1924 yılında önce Tıbbiye Mektebine yazıldı, ancak maddi imkânsızlık yüzünden bu öğrenimini yarım bırakarak İlahiyat Fakültesine geçti.
İlahiyatta okurken Süleymaniye Kütüphanesinde açılan kütüphanecilik kursunu bitirdi.
Bu dönemde önemli hocalardan özel dersler aldı.

Özellikle Evkaf Nazırı Elmalılı Küçük Hamdi'den çok yararlandı.
Aynı yıllarda yazmaya başladığı şiirlerinden bazıları fakülte dergilerinde yayımlandı.
1927 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesini bitirerek Fatih Millet Kütüphanesi Pertev Paşa Bölümüne atandı.
Aynı yıl İstiklal Lisesinde Türkçe öğretmenliği ile Felsefe Fakültesi ihtisas Zümresindeki görevine başladı.
Aynı yıl evlendi.
Bu döneminde, hep saygıyla andığı hocaları Abduş Efendi ile Nüzhet Efendi'den büyük destek gördü.
Askerlik dönüşü (1932) eski görevlerine yeniden başlayarak Hayriye Lisesine edebiyat öğretmeni olarak atandı.
1935te Vefa Lisesine geçti, ayrıca Murat Molla Kütüphanesine atandı.
1934 yılında Hilal Cavidan, 1936'da Ayşe Zühal adlarında iki kızı dünyaya geldi.
1936 yılında kızı Hilal'i, 1937'de eşi Hürmüz Hanımı kaybetti.

Kızı için Yeter adlı şiirini, eşi için Abdulhak Hamid’in Makber'ine nazire olarak Mezar isimli şiir kitabını yazdı.
Acılarının ardından Hacı Hasib Efendiye bağlandı.
Ağabeyi ile birlikte bir defasında İbrahim Vardar'ın, bir başka kez üstadının evinde "halvet"e girdi.
Bu yıllarda kendisini tasavvufa verdi, tasavvuf konularında üstadı Serezli Hacı Abdullah Hasib Efendi oldu.
1940 yılında ikinci evliliğini yaptı. 
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1941-43 yılları arasında askere alındı.
Terhisinin ardından Sûleymaniye Kütüphanesi tasnif heyetine atandı.
Zeyrek Ortaokulunda Türkçe derslerinin okutmaya başladı.                                   

1948 yılında din dersi hocası olarak Kız Öğretmen Okuluna atandı.
1962 yılına kadar devam eden bu görevi sırasında, Celal ökten Hocaefendi ile birlikte imam Hatip okullarının kurulması faaliyetlerine öncülük etti.
Eğitime başlamasından  sonra bu  okullarda  tefsir, hadis, fıkıh ve usullerini okuttu.
1950'de İstanbul Müftülüğü bünyesinde vaizlik ve hademe-i hayrat murakıplığına, ardından İstanbul ihtisas vaizliğine  atandı. 
1963’te  başladığı Fatih Camii Hatipliğini fahri olarak 1968 yılına kadar sürdürdü.
Bu arada İskender Paşa Camiinde teravih öncesi vaazlar verdi.

30.11.1972 tarihinde İstanbul Müftüsü olan Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı,

Bu görevde iken 15.05.1978 tarihinde vefat etmiştir.

Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra Edirnekapı-Sakızağacı Mezarlığı’ndaki Hasib Efendi mezarının yakınına defnedilmiştir.
Güzelyazıcı, 1976 yılında Riyad'da toplanan İslam Konferansına Türkiye'yi temsilen katılarak "îçtihad" konusunda Arapça bir tebliğ sunmuş, tebliği büyük ilgi görmüştü.
Ali Siyami, Zühal, Latife, Emine Incıla, Yahya Tayfur, Kadriye Mina adlarında altı çocuğu vardır.

 

Eserleri:

İrşadül Müminin ila Fezailid-Din

 

Şiir:

Eylül Yapraklan (önsöz: Tahir Olgun, Gönül Yolcuları adlı şiir kitabı ile birlikte, 1938).

Diğer Eserleri

İnanışımın Değişmez Metinleri (?),

Din Dersleri (1. cilt, 1957),

Müminlere Hutbeler (2 Cilt, 1970).

Basılmamış Eserleri (Manzum)

Divan-ı Şeref,

Bahar Dalları,

Perişan Çiçekler,

Ayna Kırıkları,

Mezar (Makber'e nazire),

Fani Gölgeler,

Gönül Şafakları,

Ayrılık Çiğdemleri.

 

Düzyazı:

Cennatü'l İrfan fi Tefsirü'l Kur'an (5 cilt),

Hakikat Meclisleri (vaazlar, 3 cilt),

Livâü'l İslâm fi İlmi'l Kelam (2 cilt)

Ruh ve Söylentiler,

Rüyalar - Tabirler,

Rumuzü'l Ehadis,

Nurgünler ve Geceler,

Ongünler ve Geceler,

Muhterem Aylar,

Din Dersleri (2 cilt: İbadet ve Ahlak),

Kırk Defa Kırk Hadis,

Yasin Tefsiri,

Ayetü'l Kürsi Tefsiri,

Ûsûl-ü Hadis,

Hac Kitabı.

 

read here wifes that cheat unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://istanbulmuftulugu.gov.tr/index.php/muftulugumuz/onceki-muftulerimiz/a-seref-guzelyazici.html?task=view
Abdülaziz Bayındır / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 14, 1996)
A. Şeref Güzelyazıcı / Eylül Yapraklan (1938)
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
click here click married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 22.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...