Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mithat Cemal Kuntay

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 1694  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 1885 İstanbul 30 Mart 1956
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Hoca, Yazar, Hukukçu, Şiir, Hukuk,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 1694 Hit : 4778 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mithat Cemal Kuntay
İşkodralı köklü bir aileden gelen Selim Sırrı Bey ile Rumeli'nin Tırhala kasabasından Samiye Hanım'ın oğludur.
İlk ve ortaöğrenimini İstanbul Aksaray'da Mekteb-i Osmanîde yaptı.
Rüştiyeyi (ortaokul) yine Aksaray'da okuduktan sonra, yatılı olarak bir süre Galata'daki Saint Joseph Lisesine devam etti.
Vefa İdadisini (lise) ve ardından Hukuk Mektebini bitirdi.
1902 yılında babasını kaybeden Mithat Cemalin gençliği annesiyle geçti,
1903'te aralarında sarsılmaz bir dostluk kurulacak olan Mehmet Âkifle tanıştı.
1908'de doktora yapmaya başladı.
İdare Hukuku hocası Hakkı Paşa'nın yanında bir müddet asistan olarak çalıştı.
Doktorasını bitirince sınavla Adliye Nezareti Hususi Kalemine kâtip olarak girdi, daha sonra kalemin müdürlüğüne kadar yükseldi.
Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğine seçildi.
Hicaz valilerinden Ahmet Ratip Paşa'nın torunlarından Naile Hanımla evlendi. Bu evlilikten Vedat adında bir çocukları oldu.
1950 seçimlerinde CHP listesinden Çorum milletvekili adayı olduysa da seçilemedi.
Kendi isteğiyle 1923'ten itibaren Beyoğlu 4. Noteri olarak çalıştı.
Akciğer kanserinden öldü. Karacaahmet Mezarlığında eşinin yanına gömüldü.
Sohbetleri ve konuşması meşhur olan Mithat Cemal Kuntay; çevresinde temiz giyimi, titizliği, düzen içerisindeki hayatı ve kibarlığıyla tanındı.
Mithat Cemal,   edebiyat dünyasında 1908'den sonra tanınmaya başladı Bu tarihte Mehmet Âkifle birlikte "Acem Şahına" başlıklı şiiri yazdı.
Daha sonra Resimli Kitap'ta ''Elhamra" adlı şiiri yayımlandı.
II. Meşrutiyet'ten sonra millî duygulan işlediği şiirleriyle dikkat çekti.
Tek şiir kitabı Türkün Sehnamesi'rıde seksen iki şiir yer aldı.
Aruz ölçüsüyle yazan Mithat Cemal'in şiirleri Güneş (1927),Çınaraltı (1943–44) dergilerinde çıktı.
Kahramanlık, yurt sevgisi gibi millî duyguları dile getirdiği epik-lirik şiirlerle ün kazandı.
Zaman zaman hiciv türünde de şiirler yazdı, aşk temasını hemen hemen hiç işlemedi. Dili ve vezni kullanmadaki becerisiyle de usta bir sanatkâr olarak kabul edildi.
Son Posta gazetesinde fıkra ve makaleler yazdı. Ali Suavi, Namık Kemal ve Mehmet Âkif’le ilgili biyografik yapıtlarıyla da dikkat çekti.
II. Abdülhamit'i, Meşrutiyet ve Mütareke yıllarını, toplumun hemen hemen her yönüyle çöküşünü büyük bir başarıyla anlattığı Üç İstanbul adlı tek romanı (1984'te TV dizisi olarak gösterildi) en ünlü eseridir.
1938 yılında yayımlanan bu eserin, yazarın hayatını yansıttığı söylendi. Romandaki olaylar, konak ve yalılarda geçmektedir. Romanın kahraman kadrosunu meydana getiren kişiler, Seril Aktaş'ın ifadesiyle. "İstanbul'un birbirini izleyen üç dönemini aksettiren bu romanda aynıdır; değişen siyası şartlar, bu fertlerin maddi ve manevi bakımdan yükseliş ve düşüşlerini tayin eder."
"Eserde, bir kişinin çevresinde kümelenmiş olaylar ve türlü tipler yoluyla üç devrin toplumsal yapısı Çözülmek istenmiş,  imparatorluğun bu çöküş yıllarında toplumun özellikle üst kat insanlarının korkunç ahlâk bozukluğu gösterilmeye çalışılmıştır. Şu var ki, yazar ne olayları, ne de kişileri bir roman çatısı altında toplamakta başarıya ulaşmış sayılamaz. Eski vakanüvis tarihlerinde her yılın olayları ve o olaylar ve kişiler eserin içine tıklım tıklım doldurulmuş; ancak, kitaba bir roman kılığı verebilmek için, bunlar pek de inandırıcı olmayan bir takım zoraki bağlarla, birbirine bağlanmağa çalışılmıştır."(Cevdet Kudret)
"Üç istanbul'un en ilginç ve öğretici yönü, yer yer abartmalara kaçsa bile, Osmanlı yönetici zümresinin yaşam tarzını iç çelişkileri ve nüanslarıyla gözlerimiz önüne sermesidir. Ne yazık ki, yazar Türkçü bir yaklaşımla Beyoğlu'nu elinin tersiyle itmiş, Osmanlı kültürüne renk ve zenginlik katan bir semti sadece bir 'beşinci kol' yuvası olarak görmüş ve bu yüzden yönetici zümrenin siyasal-ekonomik kombinezonlarını bütünlüğü içinde algılamamıza olanak vermemiştir." (Taner Timur)

"Mithat Cemal Kuntay, herhangi bir edebî topluluğa ve edebî bir mektebe bağlı olmadan eserler vermiş bir şairimizdir. Şiirlerinin ana vasfı 'epik' ve 'sosyal' olmaktır. Mithat Cemal, şahsî duygularını dile getiren bir şâir değildir. Konularını kendi iç dünyasından değil, dışarıdan almıştır. Kahramanlık ve yurt duygularını, tarih sevgisini, geçmişin büyüklüğünü ve güzel taraflarını işlemiştir (...)
"Gerek konuları itibariyle gerek üslûp ve ifadesi bakımından yer yer Meh-med Âkifi hatırlatmaktadır. 'Haşmetli' ve 'azametli' söyleyişe meraklı olan şâir, bu yönden Abdülhak Hâmid'den de izler taşımaktadır.
"Konularını dış dünyadan alan, bunları heyecan ve duygular katarak çok sağlam bir nâzım tekniği ile ve zaman zaman yüksek ve dolgun sesli bir üslûp ve edâ ile ifade eden Mithat Cemal Kuntay, en çok miüetimizin büyüklüğü ve tarihimizin ihtişamı üzerinde durmuştur." (Faruk K. Timurtaş)

"Üç İstanbul'da o pek ilkel tesadüfler, durmadan veremden ölmeler, kaldırılan cenazeler, gereksiz ayrıntılar, süslü ifadeler, vecize ve paradoks çabaları romanın güçsüz yanları. Ama bunlara rağmen üç ayrı dönemin toplum gerçeğini yansıtması, Adnan ve Belkas gibi unutulmaz iki roman kişisi yaratması bakımından Mithat Cemal'in bu romanı bugün de ilgiyle okunmaktadır."
(Fethi Naci)

ESERLERİ:
ROMAN:

 • Üç İstanbul (1938).

ŞİİR:    

 • Türkün Şehnamesinden (1945, F. K. Timurtaş tarafından bir tanıtma yazısı ile, 1971).

BİYOGRAFİ:

 • Mehmet Akif: Hayatı Seciyesi Sanatı (1939),
 • İstiklâl Şairi Mehmet Âkif (ölümünün 6. yılı dolayısıyla, 1944),
 • İlkler ve Ötekiler (1944),
 • Namık Kemal: Devrinin Olayları ve İnsanları Arasında (3 cilt, 1944, 1949, 1956),
 • Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946),
 • Mehmed Akif: Hayatı Sanatı Seciyesi Seçme Şiirleri (1948).

OYUN:

 • Kemal (manzum oyun, 4 perde, 1912),
 • Yirmi Sekiz Kanun-ı Evvel (Çanakkale hakkında üç perdelik manzum oyun, 1918).

DİĞER:

 • Nefais-i Bdebiyye (güldeste, 2 cilt, 1913),
 • İftira-yı Taassub (1913),
 • Hitabet ve Münazara Dersleri (1913),
 • Hitabet Dersleri (1914),
 • Edebiyat Defteri (ders kitabı, 1915).

Aynca Tevfik Fikret hakkında yaptığı basılmamış bir çalışması vardır.

open go how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Yusuf Ziya Ortaç / Portreler (1960), Cevdet Kudret / Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 1859–1959 (c. 2, 1967), Nihad Sami Banarlı / Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (c. 2, s. 1238–1239), Faruk Kadri Timurtaş / Türkün Şehnamesinden (2. bas. 1971), Fethi Naci / On Türk Romanı (1971) - 100 Soruda Türkiye'de Roman ve Toplumsal Değişme (1981) - 40 Yılda 40 Roman (1994), Rauf Mutluay / M.C. Kuntay ve İstanbul'ları (Kuntay'ın Üç İstanbul içinde, 1976) - Bende Yaşayanlar (1977), Refika Taner-Asım Bezirci / Seçme Romanlar (3. bas. 1983), Erol Çankaya / Türk Romanında İttihat ve Terakki (Yazko Edebiyat, sayı: 31–32, Mayıs-Haziran 1983), Halil İbrahim Göktürk / Mithat Cemal Kuntay (1987), Taner Timur / Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik (1991), Ahmet Oktay / Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923–1950 (1993), "Kuntay, Midhat Cemal" (TDE Ansiklopedisi, c. 5), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü (5. bas. 1997), Taha Toros / Mazi Cenneti (1998), Hasan Kolcu / Yirmisekiz Kânun-i Evvel - Mithat Cemal Kuntay (1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 3, 2000), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002), Ahmet Kabaklı / Türk Edebiyatı (c. 5, 2002, s. 15–20), Nihat Ateş / "Üç İstanbul'un Muhacir Adnan'ından Muhacir Roman "Bir Yıldız Kaydı'ya (Kum dergisi, Ekim 20021 Veysel Gültaş / Kadı Burhaneddin'den Günümüze Hukukçu Şairler Antoloiisi (2003), Şerif Aktaş / Büyük Türk Klasikleri (c. 11, 2004, s. 305–306).
husbands who cheat website dating for married men

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 7.2.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...