Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2195 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 891 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0

Türkiyede Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -II- (1956-2004)

 Kitap Detayı Kitap No : K-  
Yazar Adı İlim Dalı Konusu Dili
M. Vecih Uzunoğlu Tezler Türkçe
Özelliği Tercüme Eden
 
       
Makale No: 1808 Hit : 5973 Hata Bildirimi Tavsiye Et
   Makale Yazarına ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Hakkındaki Makaleler    

Yazara ait kitaplar
# Kitap Adı
1 Ürdün Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatı Tezleri

Yazara ait e-kitaplar
# Kitap Adı

Yazara ait makaleler
# Makaleler Adı
1 Türkiyede Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -II- (1956-2004)
2 Türkiyede Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri -I- (1956-2002)
3 el Lemhatul Bedriyye fi İlmil Arabiyye
4 Ayşi Mehmet Efendi Hayatı Ve Eserleri

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Özeti
Bu çalışmada, 1956–2004 yılları arasında Türkiye’de Arap dili alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin künye bilgileri verilmiştir. 2004 yılına kadar söz konusu alanda 244 yüksek lisans ve 140 doktora tezi yapılmıştır. Tezlerin yıllara, üniversitelere ve danışman öğretim üyelerine göre dağılımı tablolar halinde verildikten sonra tezlerin künye bilgilerini içeren liste sunulmuştur.

In this study, I collected a comprehensive list of Master and Ph.D dissertations on the Arabic language and literature prepared in Turkish Universities between 1956 and 2004. The collection included 244 M.A and 140 Ph.D dissertations. In this article, a list of the dissertations is presented following a brief summary and statistical data of the dissertations according to year, university and supervisor.
click here click married affairs
cheats women who cheat on husbands married woman looking to cheat
treatment of aids early hiv symptoms in men aids pictures
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin use in psych gabapentin use in psych gabapentin use in psych
sumatriptan succinate http://sumatriptannow.com/succinate sumatriptan succinate

Yayın Bilgileri
Yayınlandığı Kaynaklar
Yayınlandığı Tarih
Yayınlandığı Dergi
Sanal Dergi
Makalenin Linki

Makale Metni   [Yazdır/Print]

Türkiye’de Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri –II- (1956-2004)

M.A. and Ph.D. Thesis Prepared in Arabic Language in Turkey –II- (1956-2004)

 

Bu derginin sekizinci sayısında yayınlanan “Türkiye'de Arap Dili Alanında yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri” [1] isimli makalemizin ardından iki yıl gibi bir süre geçmiş bulunmaktadır. O makalemizde, Arap dili ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinin yapıldığı yüksek öğretim kurumları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra 2002 yılına kadar ülkemizde söz konusu alanda yapılan tezlerin bir listesini sunmuştuk. Bu çalışmamızda da daha önce verdiğimiz listeye ilave olarak 2004 yılına kadar yapılan tezlerin dökümünü vermeye çalışacağız. Bu iki yıllık sürede 18 adet doktora, 33 adet yüksek lisans tezinin yapıldığını tespit ettik.

2004 yılına kadar yapılan yüksek lisans tezlerinin toplamına baktığımızda bunun 244 adet olduğunu görüyoruz. Bu tezlerin büyük bir kısmı konu olarak sırasıyla Arap grameri, biyografi incelemesi, Arap edebiyatı, şiir, dil öğretimi, belagat ve eser incelemesi alanlarında yapılmıştır. Arap filolojisi, sesbilim, lügat ve diğer alanlarda yapılan tezlerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmemektedir. Edisyon kritik çalışması olarak yapılan yüksek lisans tezlerinin sayısı 40 civarındadır.

Doktora tezlerine baktığımızda ise, tespit ettiğimiz 140 çalışmanın içinde ağırlıklı olarak Arap edebiyatı ile ilgili konuların ele alındığını görüyoruz. Bunu biyografi incelemesi, Arap grameri, belagat, şiir ve dil öğretimi konuları izlemektedir. Tahkik edilen eserlerin sayısı ise 20 civarındadır.

Arap dili alanında yapılan gerek yüksek lisans gerekse doktora tezlerinde 1995 yılından sonra hızlı bir artış görülmektedir. Aşağıda verdiğimiz tablodan da anlaşılacağı üzere 1995 yılına kadar, bir yıl içinde yapılan tez sayısı en fazla 7-8’lere ulaşırken bu rakam bu tarihten sonra özellikle yüksek lisans tezlerinde ciddi bir artış göstermiştir. Yüksek lisans tez sayısı 1998 yılında 25 adetle en üst seviyeyi yakaladıktan sonra, bir düşüş trendine girmiştir. Doktora tezlerinde ise 2000, 2002 ve 2004 yıllarında ciddi bir artış olmuştur. 2000 yılında 14, 2002 yılında 13 ve 2004 yılında 13 doktora tezi yapılmıştır. 2003 yılında tez sayısında çok ciddi bir düşüş göze çarpmaktadır.  (Yüksek lisans ve Doktora tezlerin yıllara göre dağılımı için bkz. Tablo-1, Tablo-2)

Tezlerin üniversitelere göre dağılımına baktığımızda 2004 yılı itibariyle ilk sırayı Atatürk üniversitesi almaktadır. 46 yüksek lisans ve 32 doktora teziyle kendisini ilk sırada takip eden Marmara üniversitesinin sahip olduğu tezlerin yaklaşık iki katı teze sahiptir. Zira Marmara üniversitesinin 31 yüksek lisans ve 13 doktora tezi bulunmaktadır. Bu üniversitelerin bu kadar teze sahip olmasında köklü olmalarının yanında tez yönetecek yeterli öğretim üyesine sahip olmaları önemli rol oynamıştır. (Diğer üniversitelerin tez sayıları için bkz. Tablo-3)

Tezlerin danışman öğretim üyesine göre dağılımına göz attığımızda ise yüksek lisans tezlerinde İsmail Durmuş’un, doktora tezlerinde ve toplamda ise Ahmet Subhi Furat’ın ilk sırayı aldığını görüyoruz. (Diğer öğretim üyelerinin yönettikleri tezlerin sayısı için bkz. Tablo-4)

Çalışmamızda sunduğumuz tezler ile ilgili bilgilerin büyük bir kısmı Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi’nin web sayfasından [2] alınmıştır. Bunun yanında değişik fakültelerdeki arkadaşlarımızın ve değerli hocalarımızın katkısını da burada zikretmek gerekir. Bu vesile ile onlara teşekkür ederiz. Tez künyelerinde vâki olması muhtemel hataların tashih edilmesi ve eksik tezlerin tarafımıza bildirilmesi hususunda alan ile ilgilenen herkesin gerekli hassasiyeti gösterileceğini umuyoruz.

Burada önce tespit ettiğimiz tezler ile ilgili olarak sayısal bilgilerin yer aldığı tablolara yer vermek, ardından da tezlerin listesini sunmak istiyoruz.

 

 Tablo-4, Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Danışman Öğretim Üyesine Göre Dağılımı

 

 

 • Adı Soyadı

  YL

  Adet

  Doktora

  Adet

  Adnan Erzi

  -

  1

  Ahmet Ateş

  -

  2

  Ahmet Bulut

  8

  -

  Ahmet Coşkun

  1

  -

  Ahmet Gürtaş

  1

  -

  Ahmet Karadavut

  2

  1

  Ahmet Kazım Ürün

  2

  -

  Ahmet Savran

  4

  8

  Ahmet Subhi Furat

  8

  12

  Ahmet Turan Arslan

  10

  4

  Ahmet Uğur

  -

  1

  Ayhan Erdoğan

  1

  -

  Azmi Yüksel

  9

  5

  Bahaeddin Yediyıldız

  1

  -

  Bedrettin Aytaç

  2

  -

  Bekir Sadak

  -

  2

  Celal Kırca

  1

  -

  Cihaner Akçay

  2

  -

  Emrullah İşler

  4

  -

  Erol Ayyıldız

  9

  6

  Galip Yavuz

  4

  -

  Halil İbrahim Tanç

  2

  -

  Halit Zevalsiz

  6

  -

  Hikmet Akdemir

  1

  -

  Hulusi Kılıç

  2

  1

  Hüseyin Elmalı

  6

  4

  Hüseyin Küçükkalay

  3

  1

  Hüseyin Tunçbilek

  1

  -

  Hüseyin Tural

  4

  2

  Hüseyin Yazıcı

  1

  1

  İbrahim Düzen

  5

  5

  İbrahim Faris Hariri

  -

  3

  İbrahim Sarmış

  3

  3

  İbrahim Yılmaz

  2

  -

  İnci Koçak

  8

  6

  İsmail Cerrahoğlu

  -

  1

  İsmail Durmuş

  12

  5

  İsmail Güler

  1

  -

  İsmail Hakkı Sezer

  4

  6

  İsmail Yakıt

  -

  2

  Kemal Işık

  -

  2

  Kenan Demirayak

  5

  1

  M. Ali Yekta Saraç

  1

  -

  M. Esad Çoşan

  -

  1

  M. Faruk Toprak

  3

  2

  M. Muhsin Kalkışım

  1

  -

  M. Nazif Şahinoğlu

  6

  6

  M. Reşit Özbalıkçı

  3

  1

  M. Sadi Çöğenli

  1

  2

  Mahmut Kafes

  1

  -

  Mahmut Polat

  1

  -

  Mehmet Çakır

  1

  4

  Mehmet Yalar

  1

  -

  Mertol Tulum

  2

  -

  Muharrem Çelebi

  5

  3

  Muhsin Koçak

  1

  -

  Musa Kazım Yılmaz

  2

  1

  Musa Yıldız

  1

  -

  Mustafa Çetin

  1

  -

  Mustafa Kılıçlı

  5

  -

  Nasuhi Ünal Karaaslan

  9

  6

  Nedim Yılmaz

  1

  -

  Nevzat Hafız Yanık

  6

  2

  Nihâd Mazlum Çetin

  9

  6

  Nurettin Turgay

  2

  -

  Nurgün Ersan

  1

  -

  Nusrettin Bolelli

  2

  -

  Osman Keskiner

  2

  2

  Rahmi Er

  5

  1

  Recep Dikici

  6

  -

  Salih Akdemir

  5

  3

  Selahattin Polat

  1

  -

  Selahattin Yılmaz

  3

  -

  Süleyman Tülücü

  6

  4

  Şevki Saka

  -

  1

  Şevkiye İnalcık

  -

  1

  Tacettin Uzun

  3

  4

  Tahsin Deliçay

  2

  -

  Tahsin Yazıcı

  1

  1

  Tevfik Rüştü Topuzoğlu

  2

  -

  Walther Bjorkman

  -

  1

  Yasin Ceylan

  3

  1

  Yusuf Işıcık

  1

  -

  Yusuf Sancak

  2

  -

  Zâhid Aksu

  -

  1

 •  

   

  I. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

  Abdallah Ghazi, Türkçe'nin Ürdün ve Suriye Lehçeleri Üzerindeki Etkisi, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1990, 195s.

  Abdulmaksud Bilal, İbnü`l-Fariz ve İsmail Ankaravî`nin Kaside-i Hamriyye Şerhi, Dnş: M. Ali Yekta Saraç, İstanbul Üniversitesi 2000, 117s.

  Abouelnasr, Zaki, Eşanlamlılık Olgusu ve Eşanlamlı Kelimelerin Arapça Öğretimindeki Yeri, Dnş. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2004, 135s.

  Acar Ömer, Arap Dilinde Çok Anlamlılık, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 2002, 200s.

  Acat Yaşar, Kuran-ı Kerimde Arap Grameriyle Bağdaşmayan Hususlar Hakkında bir Araştırma, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 2001, 90s.

  Açık Kerim, Kara Kuvvetleri Lisan Okulu'ndaki Arapça Öğretimi ve İletişimsel Metoda Göre Değerlendirilmesi, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 1997, 223s.

  Acun Sabiha, Birinci Abbasi Asrında Hitabet, Dnş: Recep Dikici, Süleyman Demirel Üniversitesi 1999, 109s.

  Akçay Cihaner, Rifâ‘a Râfi‘ et-Tahtâvî (Hayatı, Edebi Kişiliği ve Toplumsal Konulardaki Düşünceleri), Dnş: Yasin Ceylan, Gazi Üniversitesi 1992, 102s.

  Akçay Halil, Muhammed b. Seyyid Şerif Curcânî’nin “er-Reşâd fî Şerhi’l-İrşâd” Adlı Eserinin Tahlil ve Tahkiki (Edisyon Kritik), Dnş: Ahmet Turan Aslan, Marmara Üniversitesi 2004, 87+84s.

  Akçay İsmail, Arapça ve Türkçe Seslerin Telaffuzu ve Aralarındaki İlişkiler, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 1994, 92s.

  Akkoç Behlül, Abdulfettâh bin Mustafa el-Lâzikî ve Bugyetü`t-Tenbîh’i, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 1996, 50+47

  Akyüz Zafer, Kays bin el-Hâtim ve Edebi Kişiliği, Dnş: İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 2001, 59s.

  Alp Musa, Zemahşeri`nin Keşşaf`ında Mutezili Görüşlere Filolojik Yaklaşımlar, Dnş: Celal Kırca, Erciyes Üniversitesi 1998, 104s.

  Alptekin Hulusi, Modern Mısır Edebiyatçısı Tevfik el-Hakim ve Usfurun Mine'ş-Şark Adlı Eserin İncelenmesi, Dnş: Ahmet Kazım Ürün, Selçuk Üniversitesi 2004.

  Altun Ahmet, Arapça Öğretiminde Çağdaş Yöntemler, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 1997, 92s.

  Anıl Zeynep Ayça, Aslı Arapça Olup Türkçeye Anlam Kaymasına Uğrayarak Geçmiş Kelimeler, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2002, 130s.

  Aptourachman Alie, Vahiy Geleneğinde Emr Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2002, III+166s.

  Arı Saim, Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân b. İshâk ez-Zeccâcî Hayatı, Şahsiyeti ve Eserlerinden Kitâbu’l-Lama’ât’ı, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1980.

  Arkun Kemal, Ahmed b. Fâris, Şahsiyeti, Eserleri ve Kitâb es-Sâhibî’nin İlk Babının Tenkidli Metni, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1981.

  Arslan Fikret, Osmanlı-Türk Alimlerinin Irak ve Cezire’deki Arap Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1987, 67s..

  Arslan Hatice, Çağdaş Arap Edebiyatında Osmanlı ve Türk İmajı, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2000, 82s.

  Arslan İclal, Râfi`b. Muhammed b. İbrâhîm el-Huseynî el-Mûsevî el-Hasenî el-Kirmânî`nin İlmu`l-Beyân Adlı Risalesi`nin Edisyon Kritik Çalışması, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 1997, 136s.

  Aşıkçı Kazım, Ebû 'Ubeyd ve Ğarîbu'l-Hadîs'indeki Dile Dair Açıklamaların Tahlîli, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 2001, 84s.

  Aslan İsa, Mustafa b. Muhammed'in "Şerhu Kasîdeti Bânet Su`âd" Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Hikmet Akdemir, Harran Üniversitesi 1998, 97s.

  Atalık Yalçın, Klasik Arap Şiirinde İsti`tâf, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Kırıkkale Üniversitesi 1998, 125s.

  Avcı Metin, el-Maksud Şerhlerinden İm’ânu’l-Enzâr (Edisyon Kritik), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2004, 98+52s.

  Avşar Erkan, Arap Edebiyatında Ezdâd hakkında Yazılan Eserlerin Karşılaştırmalı İncelemesi, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2003, 188s.

  Aytaç Bedrettin, İbn Tufayl'in "Hayy İbn Yakzân" Adlı Romanının Öz, Biçim ve Üslup İncelemesi, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1989, 119s.

  Azak Hülya, İbnu’l-Mukaffâ’nın Kelîle ve Dimne’si ile La Fontaine'nin Fabllarının Karşılaştırılması, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1991, 105s.

  Aziz Serkevt, Marûf er-Rusafî'nin Şiirlerinde Türkiye ve Türkler, Dnş: Ahmet Kazım Ürün, Selçuk Üniversitesi 2000, 174s.

  Babayev Mesud, Azerbaycan'da Okutulan Arapca Ders Kitaplarının Dört Temel Dil Becerisi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2001, 104s.

  Bakırcı Selami, IV. Abbasi Asrında Dil Çalışmaları (Lügat-Nahiv-Sarf, 447-656/1055-1258), Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1993, 104s.

  Bark Yücel, İbnu`l-Fârid Hayatı ve Edebi Kişiliği, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 1998, 74s.

  Bayam Abdülkadir, Arap Dilinde İştikak, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002, 125s.

  Baytar Y. Seracettin, Arap Dilinde Fiilimsiler, Dnş: İbrahim Yılmaz, Atatürk Üniversitesi 2001, 213s.

  Benli Mehmed Sami, Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fatih Devri Sonuna Kadar Geçen Dönemde Arapça Belagata Dair Eser Yazan Osmanlı-Türk Âlimleri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1991, 238s.

  Bildirici Yusuf Ziya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye'de Arapça Öğretimi, Dnş: Bahaeddin Yediyıldız, Ankara Üniversitesi 1987, 148s.

  Bilge Metin, Yahya b. Nasûh b. İsmail ve Şerhu’l-‘Avâmili’l-Mie Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili, Dnş: Selahattin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi 1998, 24+119s.

  Bulut Ali, Hicri İlk Üç Asırda Kur`an Filolojisine Dair Eser Veren İlim Adamları ve Eserleri, Dnş: Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999, 151s.

  Çağmar M. Edip, Arap Dilinde Harfler, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1995, 254s.

  Cangir Mücella, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğreniminde Karşılaşılan Sorunlar, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2002, 76s.

  Casim Şirin Abdullah, Hicviye Şairi Olarak İbnu`r-Rûmi, Dnş: M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 1999, 99s.

  Çavuş Mahmut, Arakiyecizâde Ahmet bin Ali et-Tokâdî ve Şifâu'ş-Şâfiye'sinin Tahkiki, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 2002, VI+106+105s.

  Çelik Ahmet, Kur`an-ı Kerim ile Yeni Mana Kazanan Istılahların Cahiliye Dönemindeki Kullanılışları, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1991, 78s.

  Çelik Harun, Kur'an'da Kullanılan Edatlar, Dnş: Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi 2001, XIII+165s.

  Çelikkol Suat, Sözlük Çalışmalarına Dilbilimsel Açıdan Yaklaşım ve Dr. Abdulvahid Kerem`in Mu`cemu`l-Mustalahâti`l-Kânûniyye Adlı Eseri ve Türkçe`ye Tercümesi, Dnş: Selahattin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi 1998, 317s.

  Çetkin Muhammed, Bedruddîn el-‘Aynî ve Resâilu'l-Fi'e fî Şerhi'l-‘Avâmili'l-Mie'si, Dnş: Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2003, 169s.

  Ceviz Nurettin, Arap Şiirinde At Tasviri (Cahiliyye ve İslami Dönem), Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 1998, 144s.

  Çiftçi Faruk, Maveraunnehir ve Horasan Bölgesinde Yetişen Dilci ve Edipler; Fergâna, Şâş, Fârab, Harizm, Cürcân, Nese, Merv 173/789-940/1436, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1996, 97s.

  Çilesiz Mevlüt, Taşköprüzâde Ahmed b. Mustafa’nın Miftâhu’s-Sa’âde ve Misbâhu’s-Siyâde Adlı Eserinin Me’ânî, Beyân ve Bedî İlimlerine Dair Kısımları, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1981, 41s.

  Çınar Mustafa, Arap Şiirinde Ravdiyyât ve es-Sanavberî, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 1997, 96s.

  Cinkılıç Recep, Ebû Bekr el-Harizmî ve Risâleleri, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2000, 84s.

  Çipilioğlu F. Betül, Vahiy Geleneğinde Kara’e Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2002, V+129s.

  Çöğenli M. Sadi, Hicrî VI. ve VII. (5001-700) Asırlarda Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Nahivciler, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1981, 125s.

  Dağ İrfan, Yusuf İdris ve el-Harâm Adlı Romanı, Dnş: Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi 2003, 49s.

  Değer Nihal, Muhammed Medeni'nin Musellesât Risalesinin Tahkiki, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 2000, 196s.

  Deliçay Tahsin, Harf-i Cerler ve Kur`an-ı Kerim'de Geçen Fiillere Kazandırdığı Manalar, Dnş: Hüseyin Tunçbilek, Harran Üniversitesi 1995, 97s.

  Demir Ekrem, İbn-i Acurrûm ve Mukaddimesi, Dnş: Hulusi Kılıç, Uludağ Üniversitesi 1997, 67s.

  Demir İsmail, İbn Mu`tî ve Kitâbu`l-Fusûl Fi’n-Nahv Adlı Eseri, Dnş: Hüseyin Tural, Atatürk Üniversitesi 1996, 136s.

  Demir Ramazan, Üsküplü Hüseyin b. Ferhad ve el-İnâye fî Şerhi’l-Kifâye Adlı Eserinin İnceleme ve Tahkiki (Edisyon Kritik), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2002, VII+51+143s.

  Demirayak Kenan, Arap Dilinde Mebniler, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1989, 156s.

  Dertlioğlugil Ali Ejder, Arap Dilinde İsim Tamlaması ve Kur'ân-ı Kerîm'de Kullanılışı, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2003, XIV+60s.

  Dever Süleyman, Ebû Mansûr es-Se’âlibî, Semeru’l-Kulûb fi’l-Muzâf ve’l-Mensûb’un 15. Bâbı, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1968, 37s.

  Dilek Uğur Bekir, Ebu’n-Nâfi’ el-Kazabâdî ve Şerhu Ferâ’idi’l-Fevâ’id’in Tahkik ve İncelemesi, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2003, IX+69+32s.

  Divlekci Celalettin, Dilbilim ve Kur'ân İlimleri Açısından el-Fîruzâbâdî'nin Besâiri, Dnş: Mustafa Çetin, Süleyman Demirel Üniversitesi 2000, 171s.

  Doğan Candemir, Muhammed Abdülhalîm Abdullah’da Kısa Hikayecilik, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1991, 106s.

  Doğan Erhan, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümündeki Arap Edebiyatına Dair Yazmalar, Dnş: Tevfik Rüştü Topuzoğlu, İstanbul Üniversitesi 2000, 93s.

  Doğan Gülnur, Ebu Ali el-Fârisî ve el-Îzâh fi’n-Nahv, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1970, 52s.

  Doğan Yusuf, Hadislerde Kamu Hukuku Kavramlarının Semantik Tahlili, Dnş: Selahattin Polat, Erciyes Üniversitesi 1997, 222s.

  Doğru Erdinç, Mehcer Edebiyatı ve Arap Edebiyatına Etkisi, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1998, 96s.

  Duman Musa, Yapıları ve Kullanılışları Bakımından Arapça ve Farsça Tamlamalar, Dnş: Mertol Tulum, İstanbul Üniversitesi 1987, 135s.

  Efe Mehmet, Ebu`l-Berekât İbnu`l-Enbârî ve "el-İnsâf fi Mesâili`l-Hilâf Beyne`n-Nahviyvîn el-Basriyyîn ve`l-Kûfiyyîn" Adlı Eseri, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 1997, 82s.

  Ege Ramazan, Telvinu`l-Hitâb İbn Kemâl, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 1995, 101+73s.

  Ekizer Duran, Cemaleddin İshak b. Muhammed el-Karamânî’nin “et-Tevâbi’ fi’s-Sarf” Adlı Eserinin Tahkiki, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 2004, XXXIV+98+48s.

  Ekşi İdris, Hacı Baba b. Hacı İbrahim b. Abdülkerim et-Tosyevi'nin Hayatı ve Hulâsatu`l-İ`râb Adlı Eseri, Dnş: Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 1998, 114s.

  Elmalı Hüseyin, Hicrî III. Asırdaki Edebî Çalışmalar ve Belli Başlı Edip ve Şairler, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1982, 120s.

  Er Rahmi, Bedî’u’z-Zamân el-Hemezânî ve Makâmeleri, Dnş: İnci Koçak Ankara Üniversitesi 1984, 161s.

  Erdinç Abdülhamit, Hâtim et-Tâî ve Şiir Divanı, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2000, 121s.

  Erdoğan Ayhan, Fahreddin Razi'ye Göre Kur'an'da İcaz Sorunu, Dnş: Yasin Ceylan, Gazi Üniversitesi 1993, 57s.

  Erdoğan Güsamettin, İmam Birgivi’nin el-Emsiletü’l-Fadliyye Şerhi (İnceleme ve Edisyon Kritik), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2002, 43+47s.

  Ergin M. Cevat, Arap Dilinde İstifham Edatları, Dnş: Nurettin Turgay, Dicle Üniversitesi 1998, 129s.

  Ergül Aysel, Cahiliye Döneminde Şiir ve Kadın Şairler, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1991, 132s.

  Ergüven Şahabettin, Celâluddin es-Suyûtî ve Galatu`l-‘Avâm'ı, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 1998, 117s.

  Ertürk Nazan, Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından "İmam-Hatip Liseleri Yeni Programa Uygun Arapça" Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Dnş. Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2004, 103s. 

  Esen Emine, Ebu`l-Atâhiyye Hayatı ve Zühd ile İlgili Şiirlerinin Tesbiti, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1995, 71s.

  Fişek Salih, İbn Cinnî Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve el-Hasâis’in Metin Tercümesi, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1981, 125s.

  Geyikoğlu Yasemin, İtaat Sözcüğünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2000, 77s.

  Göncü Cengiz, Arap Dilinde Fasih-Avam Dil Meselesi, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2000, 91s.

  Güçer Gülçin Banu, Süleymaniye Kütüphanesi Âşir Efendi Bölümündeki Arap Gramerine Dair Eserlerin Tavsifi, Dnş: Nedim Yılmaz, Marmara Üniversitesi 2002, 80+50s.

  Gülbil Uğur, İstikâmet Kavramına Semantik Yaklaşım, Dnş: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi 2002, VII+121s.

  Güler İsmail, Kur'an'ın İrabı ve İbn Haleveyh'in Bu Sahaya Katkıları, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1991, 97s.

  Güler Mehmet, Arap Dilinde İstifham Edatları, Dnş: Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000, X+115s.

  Gülle Sıtkı, Şemseddin Muhammed b. Hamza el-Fenârî'nin Hayatı ve Eserleri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1990, 104s.

  Gültekin Alaaddin, Arap Dilinde Gayr-ı Munsarıflar, Dnş: Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 1996, 99s.

  Günday Hüseyin, Hızır b. Muhammed'in "el-İfada li-Unbûbi'l-Belâga" İsimli Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1995, 174s.

  Gündüz Metin, Emeviler Döneminde Gazel Şiiri, Dnş: Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi 1998, 99s.

  Gündüzöz Soner, Ka`b b. Zuheyr Hayatı, Eserleri ve Edebi Kişiliği, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 1997, 112s.

  Güney Fikri, Ebû Ca`fer en-Nahhâs ve Me`âni`l-Kur`ân-ı, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 1994, 176s.

  Hassanov Sefer, İbn Hişam`ın Arap Gramerindeki Yeri, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Uludağ Üniversitesi 2000, 150s.

  Hekimoğlu Muhammet, Şerhu İbn Akîl'deki Şahid Beyitlerin İncelenmesi, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Kırıkkale Üniversitesi 1998, 224s.

  Hocaoğlu İsmail, Tavfik al-Hakîm ve Avdatu’r-Rûh, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1992, 96s.

  Hoşgör Fatıma Betül, el-Cahiz`in Hayatı, Eserleri ve el-Buhala Adlı Kitabındaki Tip Tahlilleri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1999, 170s.

  İbrahim Magdy, Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından "el-Kitâbu'l-Esâsî" Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Dnş. Cihaner Akçay, Gazi Üniversitesi 2004, 128s. 

  İbrahimoğlu Nizameddin, Arap Dilinde Cümleler ve Kuruluş Yolları, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 1999, 72s.

  İnce Nazife Nihal, Abdullâh bin Ebî İshâk el-Hadramî ve Nahiv İlmindeki Yeri, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2001, 118s.

  İshakoğlu Ömer, Türklerin XV-XVI. Asırlarda Arapça Belagate Yaptığı Katkılar, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 2004, X+122s.

  İslamoğlu İbrahim, Eyyâmu'l-‘Arab'ın Edebi Yönü ve Arap Dil ve Edebiyatına Etki ve Katkısı, Dnş: Yusuf Sancak, Atatürk Üniversitesi 2002, XII +80s.

  İzgi Cevat, Taşköprüzâde’nin Miftâhu’s-Sa’âde’sinin Dil ve Edebiyatla İlgili Bölümlerinin Tenkidli Metin Tesisi, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1987, VI+79s.+150s. Arapça metin.

  Kahyaoğlu Yasin, İsa b. Ali el-Bolevi ve "Mufîdu`l-İ`râb" Adlı Eseri, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1995, 120s.

  Karabela Nevin, Ali b. Hamza el-Kisâî ve Nahiv İlmindeki Yeri, Dnş: Hüseyin Küçükkalay, Süleyman Demirel Üniversitesi 1996, 113s.

  Karaca Mahmut, İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi ve Arapça Ders Kitaplarının Tahlili, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1992, 102s.

  Karadavut Ahmet, Arap Dilinde Hazif, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1991, 178s.

  Karaduman Emine, Kur'ân-ı Kerîm’de Nidâ, Dnş: M. Reşit Özbalıkçı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2003, VI+80s.

  Karakoç Mehmet, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Arap Dili ve Edebiyatına Dair Yazma Nüshaların Tasnif ve Tavsifi, Dnş: Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 1998, 509s.

  Karataş Yusuf, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “el-Arabiyyetu li’l-Hayât” Ders Kitabının Değerlendirilmesi, Dnş: Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2001, 109s.

  Kavak Fadime, Arap Dilinde Karşıt Anlamlı Kelimeler (Ezdâd) ve el-Enbârî'nin el-Ezdâd Adlı Eserinin Tahlili, Dnş: İsmail Güler, Uludağ Üniversitesi 2003, VII+143s.

  Kaya Mustafa, Dilbilim ve Anlama Etkisi Açısından Arap Dili`nin Başlıca Özellikleri, Dnş: Yusuf Sancak, Atatürk Üniversitesi 2000, 120s.

  Kayapınar Mustafa, “Hemze” ve “Hel” İstifham Edatlarının Kur`an-ı Kerim'de Nahiv ve Belagat Açısından Kullanımı, Dnş: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi 1999, 78s.

  Kazım Şadiye Muhammed Faydalla, İbn Mukaffa ve Arap Edebiyatındaki Etkisi, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1985, 116s.

  Kılıç Ali, Ebû Sa’îd Abdülmelik b. Kureyb el-Asmaî`nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti ve Eserleri (123/741-216/831), Dnş: Hüseyin Küçükkalay, Süleyman Demirel Üniversitesi 1997, 95s.

  Kılıç Zeki, Şehâdet Sözcüğünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2001, 88s.

  Kılıçlı Mustafa, Hicri III. Asırdaki Dil Çalışmaları ve Belli Başlı Dilciler, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1982, 124s.

  Kireççi Mehmet Akif, Kudâme b. Ca'fer ve Ebû Hilâl el-'Askerî'de Şiir Eleştirisi, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1992, 87s.

  Kırgız Mustafa, Züheyr b. Ebi Sulma ve Hikmet, Dnş: Musa Kazım Yılmaz, Harran Üniversitesi 1998, 107s.

  Kıvık Fatih, Arap Dilinde Övgü ve Yergi, Dnş: Tahsin Deliçay, Fırat Üniversitesi 2003.

  Kızıklı S. Zafer, Arap Belagatında Teşbih ve Mecaz, Dnş: Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 1997, 100s.

  Kızılcık Abdullah, Îsâ b. ‘Alî el-Bolevî Hayatı, Eserleri ve Mufidu`l-İ`râb`ı, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 1997, 202s.

  Kızılkaya Yakup, İ`râbu`l-Kur`ân Çalışmaları (H. VIII./M. XIV. Yüzyıla Kadar), Dnş: Halil İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi 2003, 122s.

  Koç Celal Turgut, Yusuf İdris (Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikayeleri), Dnş: Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 1995, 88s.

  Koç Sadık, Bedel ve Atf-ı Beyân’ın Arap Gramerindeki Yeri ve Mukayesesi, Dnş: Tahsin Deliçay, Fırat Üniversitesi 2002, 104s.

  Koçak Süleyman, Arap Dili ve Edebiyatında Deyim, Dnş: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi 1997, XIX+179s.

  Korkmaz Hatice, Vahiy Geleneğinde “Şehede” Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2003, 115s.

  Korkut Mustafa, es-Suyûtî’nin Risâle fî Sebebi Vazi İlmi’l-Arabiyye Adlı Eserinin Tenkidli Metni ve Tercümesi, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1982, 25s.

  Kömeç Ömer Hatemi, Arap Dilinde Zamanlar, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 1996, 69s.

  Köse Mustafa, Muhammed Hüseyin Heykel ve Görüşleri, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2002, 178s.

  Kula Mevlüt, Arap Dilinde Zarflar ve Kur’an-ı Kerim’de Kullanılışları, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 1999, 158s.

  Kurtulan Kasım, Arap Dili ve Edebiyatında Hz. Muhammed'in Mektupları, Dnş: Ayhan Erdoğan, Selçuk Üniversitesi 2004, 133s.

  Kuş Şahin, Ebû Zeyd el-Ensari ve Nahivle İlgili Görüşleri, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 1996, 77s.

  Küçük Kadir, Arap leksikografisinde Ses Dönüşümleri, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2003, IV+113s.

  Küçük Şükrü, Kuşadalı Ahmed Efendi ve İnâyetu`l-Mubteğî fî Şerhi Kifâyeti`l-Mübtedî Adlı Eseri, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2001, 298s.

  Küçükefe İ. Banu, Mehmet Esad Efendi'nin Hayatı Eserleri ve Lügatçiliği, Dnş: Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2002, VII+70s.

  Küpeli Güngör, Kur’an-ı Kerim’deki Bedî’ İlmi ile İlgili Muhassinât-ı Lafziyye’den “Cinâs” Edebi Sanatı, Dnş: Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2004, V+91s.

  Mahmudov Süleyman, Azerbaycan Cumhuriyeti İlimler Akademisi M. Fuzûlî Enstitüsü Kütüphanesindeki Arapça Nahve Dair Yazma Eserler, Dnş: Mahmut Kafes, Selçuk Üniversitesi 2001, 165s.

  Marzuk Sabah Nuri, Cemîl b. Ma‘mer, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1985, 293s.

  Melek Salih, Arap Dili Eğitim-Öğretiminde Klasik ve Modern Metotlar, Dnş: Nurgün Ersan, Gazi Üniversitesi 1987, 96s.

  Mete Saliha, Abû Nuvâs'ın Abbasi Şiirindeki Yeri, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1988, 122s.

  Mücahit Mustafa, Arap Dilinde Hasr Belagatı ve Kur`an`da Manaya Etkisi, Dnş: Galip Yavuz, Cumhuriyet Üniversitesi 1997, 106s.

  Muş Züleyha, Arap ve Türk Edebiyatlarında "Yusuf u Zuleyha" Hikayelerinin Mukayesesi, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 2000, 240s.

  Mustafa Hazım Burhan, Ebû Temmâm`ın Hayatı ve Bediye Dair Şiirleri, Dnş: Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 2000, 220s.

  Öncel Hayati, İbn Hafâce; Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şiirleri, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 2004, 90s.

  Önen Eşref, Hz. Peygamber'in Arap Dili ile Münasebeti ve Hadislerle İstişhad, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2002, VIII+259s.

  Öney Salim, Muhibbuddin el-Hamevî ve Şerhu Manzûmeti İbn Şıhne Adlı Eseri Üzerine bir İnceleme, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 1997, 80+72s.

  Öz Şükriye Feyza, Hayret Mehmet Efendi’nin Manzum Elfiyye Tercümesi ve Bugünkü Dile Uyarlanması, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2002, 185s.

  Özaslan Hazma, Ebû Ali el-Kâlî ve Kitâbu’l-Emâlî, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1996, 70s.

  Özay İbrahim, Bir Eleştirmen Olarak Tâhâ Husayn, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1992, 92s.

  Özçelik Ziya, Ebu'l-Abbâs Sa‘leb ve el-Fasîh'i, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2001, 41s.

  Özdemir Şahmettin, Kur`an-ı Kerim'de Edatlarla Kullanılan Fiiller, Dnş: Halit Zevalsiz, Marmara Üniversitesi 1999, 380s.

  Özdemir Sevim, Ebû Ali el-Fârisî ve Nahiv İlmindeki Yeri, Dnş: Hüseyin Küçükkalay, Süleyman Demirel Üniversitesi 1996, 170s.

  Özdemir Yılmaz, Davud el-Karsî, Hayatı, Eserleri ve Şerhu`l-‘Avâmili`l- Cedîd Adlı Eseri (Edisyon Kritik), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 1998, 143s.

  Özdoğan, M. Akif, Semantik Açıdan Kur`an'da İslam Kavramı, Dnş: Ahmet Coşkun, Erciyes Üniversitesi 1995, 97s.

  Özli Muzaffer, Arap Dili Gramerinde Nûn ve Halleri, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 2001, 104s.

  Özyer Kani, 19. Asır Arap Edebiyatında Ahmed Faris Şidyak'ın Yeri (Hayatı, İlmi ve Edebi Şahsiyeti, Gazeteciliği), Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1997, 101s.

  Paköz Mehmet Yaşar, Abu’l-Fath Osman b. Cinnî ve el-Luma’ fi’n-Nahv’i, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1970, 92s.

  Parlak Nizamettin, Endülüs Dil Mektebi, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 1998, 122s.

  Polat Hüseyin, et-Tuhfetu’l-Mulûkiyye fi’d-Devleti’t-Turkiyye, Dnş: Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 1997, 144s.

  Polat İbrahim Ethem, İslam Öncesi Hanif Edebiyatı, Dnş: Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi 1996, 71s.

  Polat İbrahim, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından "İmam-Hatip Liseleri İçin Arapça" Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Dnş. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi 2003, 148s.

  Polat Mahmut, Cemâluddin Muhammed bin Abdurrahmân el-Mâlikî ve Eseri Bulğat`ul-Hâfız ve Belâğatu’l-Lâfız, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1995, 190s.

  Polat Seval, Nesîb Arîda Hayatı ve Eserleri, Dnş: KenanDemirayak, Atatürk Üniversitesi 2002, 71s.

  Regragui Aimane, Muhyiddin ibn Arabi'nin (İşaratü`l-Kur`an fi ‘Âlemi`l-İnsân) Adlı Eserinin Tahkik ve Edisyon Kritiği, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 1998, 148s.

  Sabırlı Halil İbrahim, Ebu Amr'in Kıraat İlmi ve Arap Dilindeki Yeri, Dnş: Yusuf Işıcık, Selçuk Üniversitesi 2002, 127s.

  Şah Ali Hikmet, Süleymaniye Kütüphanesi Laleli Bölümündeki Aruza Dair Yazma Eserler, Dnş: Hüseyin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 2000, 69s.

  Şahin Osman, Kur'an-ı Kerim'deki Müşkil İfadeler ve Çözüm Yolları, Dnş: Muhsin Koçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996, 129s.

  Şahin Resul, Arap Dilinde Cer Harfleri, Dnş: Nurettin Turgay, Dicle Üniversitesi 1998, 98s.

  Sait Sena, al-Hansâ, Dnş İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1985, 60s.

  Sarı Alparslan, Abduğânî el-Erdebîlî ve Şerhu’l-Unmûzec Adlı Eseri, Dnş: Hüseyin Tural, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2003, 248s.

  Sarıkaya Muammer, Muhsin al-Kayserî'nin "Şarh Arûz el-Endelusî" Adlı Eserinin Edisyon Kritiği ve Tercümesi, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Kırıkkale Üniversitesi 1998, 187s.

  Sarmış Sümeyye, Basra Dil Ekolü ve ez-Zeccâcî`nin "el-Cumel fi`n-Nahv" Kitabı, Dnş: Ahmet Karadavut, Selçuk Üniversitesi 2000, 127s.

  Şayır Mehmet, Arap Basınında Türkiye ( 2000-2001 ), Dnş: Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 2003, 90s.

  Selahattin Goran, el-Mutenebbî'nin Şiirinde Medh, Dnş: Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 1999, 202s.

  Şener Şahin, Corci Zeydan`ın Tarihi Romancılığı ve Osmanlı İnkılabı Adlı Romanı, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Uludağ Üniversitesi 1999, 141s.

  Şenocak Abdurrahim, Arap Dilinde Müzekker ve Müennes, Dnş: M. Reşit Özbalıkçı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002, 85s.

  Şensoy Sedat, Veysî (Üveys b. Muhammed el-‘Alâşehrî) ve Eseri "Merace`l-Bahreyn"in Tahkiki, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1995, 280s.

  Sevinç Rıfat Resul, Arap Dilinde Masdarlar, Vezinleri ve Kullanışları, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 1998, 196s.

  Şimşek Cüneyt Mehmet, Necib Mahfuz ve Üç Romanının Değerlendirilmesi, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Uludağ Üniversitesi 1999, 144s.

  Şimşek Mehmet Ali, Arapça'da Zaman Kalıpları, Kullanım Alanları ve Türkçe'deki Zamanlarla Karşılaştırılması, Dnş: Selahattin Yılmaz, Cumhuriyet Üniversitesi 1997, 167s.

  Şimşek Ramazan, Ravdatu'l-Fasaha Muhammed b. Ebi Bekr er-Razi (2. cilt), Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 1995, 98+80s.

  Şimşek Sultan, Abdulhamîd b. Yahyâ ve Kitâbeti, Dnş: Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 2001, X+70s.

  Soylu Mehmet, İbn Hişâm ve Şuzûru'z-Zeheb Adlı Eserindeki Metodolojisi, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2001, VI+101s.

  Suçin Mehmet Hakkı, Yahya Hakkı ve Kısasuhu al-Kasîra, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1998, 96s.

  Sula Murat, Trabzon İl Halk Kütüphanesi`ndeki Arap dili ve Belagatı Alanındaki Yazmalar ve Ali Kuşçu`nun "Risâle fi`l-Mecâz ve`l-İsti`âre"sinin Edisyon Kritiği, Dnş: M. Reşit Özbalıkçı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2000, 132s.

  Sumak Abdülkadir, Miftâhu`l-Belâga ve Misbâhu`l-Fesâha, Dnş: M. Muhsin Kalkışım, Harran Üniversitesi 1999, 209s.

  Sümengen Fatoş, "el-‘Arabiyyetu'l-Mu‘âsıra" Adlı Serinin Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Dnş. Emrullah İşler, Gazi Üniversitesi 2004, 72s.

  Sürüt Kenan, Yenilikçi Bir Şair Olarak Beşşâr b. Burd, Dnş: Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 1999, 311s.

  Tanrıverdi Eyüp, İslam Öncesi Arap Lehçeleri, Dnş: Ahmet Karadavut, Selçuk Üniversitesi 1999, 124s.

  Tanrıverdi Eyyüp, Mehmet Selim Efendi ve Mevâridu’l-Beşâ'ir li Ferâ'idi’d-Darâ'ir Adlı Eseri, Dnş: Tevfik Rüştü Topuzoğlu, İstanbul Üniversitesi 2004, IX+466s.

  Taşçı Ahat, Divrik’li Muhammed b. İbrahim ve el-Muvaddıhu’l-Vefiyy (Şerhu’l-Avâmili’l-Cedîd) Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2003.

  Taşdelen Hasan, Kemal Paşazade, Hayatı, Eserleri ve Belagatla İlgili Görüşleri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1995, 149s.

  Tetik Naim, Eski Arap Şiirinde Muhadram Şairler, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 1997, 75s.

  Toparlak Bilal, Arap Edebiyatında Edebi Tenkide Giriş, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 2000, 231s.

  Topçu Sinan, Arap Dilinde Zarflar, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 1997, 112s.

  Tülücü Süleyman, Mu’allakât ve Şairleri Üzerine İncelemeler, Atatürk Üniversitesi 1979, 118s.

  Tuna Üzeyir, Hamza b. Turgut el-Aydînî ve Kitâbu’l-Mesâlik Adlı Eseri, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2003, XIV+95+111s.

  Tur Salih, Ahtal, Ferezdak ve Cerîr'in Şiirlerinde Medih ve Hiciv, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1997, 156s.

  Türkmen Dursun Ali, Mütercim Asım Efendi ve Tuhfe-i Asım, Dnş: Hüseyin Elmalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995, 114s.

  Tuzcu Kemal, Klasik Arap Şiirinde Yaşlılık Teması (X. Yüzyıl Sonuna Kadar), Dnş: M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 1998, 105s.

  Ulaş Timur, Ahmed Şevki'nin Hayatı ve Eserleri, Dnş: M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 1999, 84s.

  Ulukuyu Hatice, Sarf ve Nahiv Açısından Muzari Fiil, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2000, 228s.

  Ulus Hasan Fehmi, Osmanlı-Türk Alimlerinin Mısır ve Suriye’deki Arap Dili ve Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1987, ?.

  Ünal Ömer, Emeviler Devrinde Siyasi Şiir ve Öncüleri, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1989, 142s.

  Ünlüer Ceyhun, Mustafa Sâdık er-Râfi’î ve Vahyu’l-Kalem’i, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2000, 77s.

  Ürün Ahmet Kazım, Arapça'da Bağlaçlar, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1989, 93s.

  Uylaş Sait, Arap Dilinde Te`nîs, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1995, 107s.

  Üzüm Emin Cihan, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “el-Arabiyyetu li’n-Nâşiîn” Ders Kitabının Değerlendirilmesi, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2002, 105s.

  Uzun Mustafa Mansur, Arap Dilinde Harf ve Kur`an`da Zait Harfler, Dnş: Ahmet Gürtaş, Selçuk Üniversitesi 1996, 90s.

  Uzunoğlu M. Vecih, el-Münekkahâtu`l-Meşrûha fi`l-Me’ânî ve`l-Beyân, Ayşî Mehmet Efendi, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 1997, 115s.

  Yagır Mehmet Yusuf, Arapça’da Lafız-Mana İlişkisi, Dnş: Mahmut Polat, Harran Üniversitesi 2004, 75s.

  Yanan Emine Sena, Kul Ahmed’in Ebu’l-Kâsım es-Semerkandî’nin “Ferâidu’l-Fevâid” Adlı Eserine Yazdığı Şerhin Tahkikli Neşri (Edisyon Kritiği), Dnş: Nusrettin Bolelli, Marmara Üniversitesi 2004, V+62s.

  Yanarateş Metin, Sîbeveyh'in Bedel, İsm-i Fail, Masdar ve Sıfat-ı Müşebbehe Konularını İşleme Yöntemi, Dnş: Mehmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000, 33s.

  Yanık Nevzat Hafız, Arap Dilinde İsim Fiiller, Dnş: Hüseyin Tural, Atatürk Üniversitesi 1988, 93s.

  Yargıcı Atilla, Abbasi Dönemi'nde Zühd Şairleri, Dnş: Musa Kazım Yılmaz, Harran Üniversitesi 1996, 143s.

  Yavuz Abdulbasit, Ebû Hilâl el-Askeri ve Edebi Tenkitçiliği, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 1994, 79s.

  Yavuz Mahmut, Muhadram Şairlerin Şiirlerinde İslami Motifler, Dnş: Mustafa Kılıçlı, Atatürk Üniversitesi 1998, 141s.

  Yavuz Mehmet, Kuruluştan Fatih Devri Sonuna Kadar Arapça Gramer (Sarf-Nahiv)'e Dair Eser Yazan Osmanlı-Türk Alimleri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1991, 226s.

  Yazguliyev Amanmırat, Halil es-Safedi ve Arap Dilindeki Yeri, Dnş: Mehmet Yalar, Uludağ Üniversitesi 2002, V+ 97s.

  Yazıcı Hüseyin, İbnu’s-Serrâc ve Kitâbu’l-İştikâk’ı, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1987, 80s.

  Yazıcı Mesut, Türkçe'de Necib Mahfuz, Dnş: Rahmi Er, Ankara Üniversitesi 1997, 73s.

  Yeşildağ Abdussamet, Cahiliye ve Abbâsiler Döneminde Arap Şiirinde Gökyüzü Tasvir, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 2003, 85s.

  Yetim Hikmiye, Macma’ al-Amsâl 160-189 Varaklarının Yorumu, Dnş: Tahsin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 1978, 140s.

  Yıldırım Kadri, Birinci Abbasiler Dönemi Arap Dili ve Edebiyatında Mevali Tesirleri, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1996, 167s.

  Yıldız Musa, Necîb Mahfûz (Hayatı, Eserleri ve Kısa Hikâyeleri), Dnş: Yasin Ceylan, Gazi Üniversitesi 1992, 78s.

  Yıldız Şerafettin, Ebû İbrâhîm İshâk b. İbrâhîm el-Fârâbi (350/961)'nin Hayatı ve "Dîvânu’l-Adab" Adlı Eseri, Dnş: Recep Dikici, Selçuk Üniversitesi 1995, 174s.

  Yılmaz Abdulkadir, Kemal Paşazâde ve Sarfı (Metin ve İnceleme), Dnş: M. Sadi Çöğenli, Atatürk Üniversitesi 1992, 161s.

  Yılmaz Ali, Nâsır b. Abdisseyyid al-Mutarrizî ve al-Misbâh Adlı Eseri, Dnş: Halil İbrahim Tanç, Atatürk Üniversitesi 1996, 100s.

  Yılmaz Ferhat, Buhara, Semerkand ve Nesef Bölgesinde Yetişen Dilci ve Edipler, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1996, 79s.

  Yılmaz Hacı, Ahmed Emin`in Denemelerinde Toplum ve Edebiyat, Dnş: Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 1998, 122s.

  Yılmaz İbrahim, Akşehir'li Ali bin Osman ve Şarh Abyâti'l-Kâfiya va'l-Câmi’ Adlı Eseri, Dnş: Hüseyin Tural, Atatürk Üniversitesi 1993, 43s.

  Yılmaz Mehmet, Arapça Bir Kelimeyle Türkçe’nin Yardımcı Fiilleri Şeklinde Kurulan Birleşik Fiiller, Dnş: Mertol Tulum, İstanbul Üniversitesi 1988, 75s.

  Yılmaz Mehmet, Günümüz Arap Edebiyatında İslamî Edebiyat Akımına Bir Bakış, Dnş: Ahmet Bulut, Uludağ Üniversitesi 1999, 120s.

  Yılmaz Nurullah, Mu'allaka-i Seb'a'nın Muhteva Yönünden İncelenmesi, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1990, 69s.

  Yılmaz Veysel, Hâlid el-Ezherî ve Hediyyetu Uli'l-Elbâb ilâ Mûsili't-Tullâb ilâ Kavâ'idi'l-İ'râb Adlı Eseri, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2000, 190s.

  Yılmaz Zehra, ez-Zemahşerî ve el-Mufassal`ı, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 1996, 192s.

  Yılmaztürk İlyas, Mahmut b. Ahmet b. Musa Ebu Muhammet Bedrettin el-‘Aynî’nin “Şerhu’l-Avamili’l-Mie li’l-Cürcânî” Adlı Eserinin Edisyon Kritiğinin Yapılması, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2004, VI+49+84s.

  Yüksel Ahmet, Arap Dilinde Harfi Cerler, Dnş: Hulusi Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1995, 124s.

   

  II.DOKTORA TEZLERİ

  Açık Kerim, Tanzimattan Günümüze Arapça Öğretimi (Kaynaklar ve Yöntemler), Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2002, 301s.

  Ahimeir Ahmed, İbn Merzûk et-Tilimsânî ve İzhâru Sıdki’l-Mevedde fî Şerhi’l-Burde Adlı Eseri (Edisyon Kritik), Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2004, X+92+718s.

  Akça Nermin, Vahiy Geleneğinde Abd Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2004, 308s.

  Akçay Cihaner, Hanna Mine'nin Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 1998, 285s.

  Arslan Ahmet Turan, İmam Birgivî ve Arapça Tedrisatındaki Yeri, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, Marmara Üniversitesi 1983, 260s.

  Arslan Fikret, Mevâhibu’l-Edîb Şerhu Muğni’l-Lebîb’in Baştan İnneye Kadar Tahkiki, Dnş: Ahmet Karadavut, Selçuk Üniversitesi 1999, 501s.

  Aslan Ahmet, el-Hasan bin Esed el-Farîkî Hayatı ve Şairliği, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1999, 213s.

  Aslan Şükrü, İbn Yezidi ve Garibu'l-Kur'an'ı, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1983, XXI +138+127s.

  Aşçıoğlu Osman, Mustafa Lütfî Menfelûtî, Hayatı, Eserleri, 19. ve 20. Asır Arap Edebiyatındaki Yeri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1983, VI+268s.

  Aydın Mustafa, İbn Şuheyd ve Edebi Kişiliği, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1992, 194s.

  Aytaç Bedrettin, Mahmud Teymur'un Hikayeleri ve Romanları, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1992, 217s.

  Ayyıldız Erol, 20. Asır Arap Edebiyatında Mustafa Sâdık er-Râfi’î’nin Yeri, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, Uludağ Üniversitesi 1978, 160s.

  Bakırcı Selami, IV. Abbasi Döneminde Edebi Çevre (447-656/1055-1258), Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1997, 312s.

  Benli Mehmet Sami, Yûsuf el-Kırmastî, Hayatı ve et-Tebyîn fi`l-Me‘ânî ve`l-Beyân`ı, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1996, 508s.

  Bozgöz Faruk, Kur`an-ı Kerim ve Mecaz Kavramı, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2000, 203s.

  Bulut Ahmet, Arap Dili ve Edebiyatında Emsâl, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1984, 115+271s.

  Bulut Ali, Sibeveyh'in el-Kitab'ında Ele Aldığı Bazı Nahiv Konuları, İşleme Yöntemi ve Koyduğu Kurallar, Dnş: Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003, X+308s.

  Ceviz Nurettin, Osmanlı Döneminde Mısır’da Arap Edebiyatı (1517-1798), Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 2002, XI+325s.

  Civelek Yakup, Ahmed Fâris eş-Şidyâk, Edebi Şahsiyeti ve el-Cevâib Gazetesi, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1997, 496s.

  Çağmar M. Edip, Arap Dili ve Belagatında Te’kîd, Dnş: Muharrem Çelebi, Harran Üniversitesi 2001, 356s.

  Çakır Mehmet, Arapçada Dolaylı Cümle, Dnş: İ. Faris Hariri, Dokuz Eylül Üniversitesi 1986, 126s.

  Çelebi Muharrem, Ma‘âni’l-Kur’ân ve ez-Zeccâc, Dnş: İsmail Cerrahoğlu, Atatürk Üniversitesi 1976, 287s.

  Çelebi Rabiha, Tâcuddîn Muhammed b. Muhammed el-İsferâyînî ve Lubbu’l-Elbâb fî İlmi’l-İ’râb, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 1993, 70+147s.

  Çelik H. Avni, İbn Kayyim el-Cevziyye ve Eseri Ma‘âni’l-Adavât va'l-İ‘râb, Dnş: İbrahim Düzen, Atatürk Üniversitesi 1982.

  Çetin Nihâd Mazlum, Ebû Hâtim es-Sicistânî ve Kitâbu’l-Muzekker ve’l-Muennes’i, Dnş: Ahmet Ateş İstanbul Üniversitesi 1958, 76s.

  Çetiner Bedrettin, Taha Hüseyin Hayatı, Eserleri ve XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri, Dnş: Bekir Sadak, Marmara Üniversitesi 1983, 226s.

  Çevikoğlu Hasan, Kur`an-ı Kerim'de Edebi Üslup, Dnş: Musa Kazım Yılmaz, Harran Üniversitesi 1999, 156s.

  Çıkar Mehmet Şirin, Nahivciler ile Mantıkçılar Arasındaki Tartışmalar, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2001, 197s.

  Çınar Mustafa, Endülüs'te Mulûku't-Tavâ'if Dönemi Edebî Çevresi, Dnş: Nevzat Hafız Yanık, Atatürk Üniversitesi 2002, 260s.

  Çiftçi Faruk, Endülüs`te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi (316-422/929-1031), Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1999, 224s.

  Çöğenli M. Sadi, el-Mutarrizi ve el-Muğrib fi Tertîbi'l-Mu'rib'inin Edisyon Kritiği, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1986, 884s.

  Çuhadar Mustafa, Ebu'l-Mehâsin Cemâluddîn Yûsuf bin Tağrîberdî Hayatı, Eserleri, Şahsiyeti ve Eserlerinin İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Yazmalarının Tavsifi (813-874/1410-1470), Dnş: Ahmet Uğur, Erciyes Üniversitesi 1991, 140s.

  Deliçay Tahsin, Mehmed Şâh ve Te`sisu`l-Kavâ`id Harfen bi Harfin fi Şerhi Makâsidi Esasi`s-Sarf, Dnş: M. Sadi Çögenli, Harran Üniversitesi 1998, 362s.

  Demir İsmail, Hâtim et-Tâ’î Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2002, 230s.

  Demirayak Kenan, 1. Abbasi Asrında Edebi Çevre (132-232/750-847), Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1992, 298s.

  Dikici Recep, eş-Şerîf er-Râzî’nin Hayatı, Dil ve Edebiyat Hakkındaki Çalışmaları, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1987, 258s.

  Doğan Candemir, Yabancılara Arapça Öğretimi Esasları ve Öğretim Metotlarının İncelenmesi, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 1996, 205s.

  Doğru Erdinç, Modern Arapçadaki Deyimlerin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi Ve Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri, Dnş. M. Faruk Toprak, Gazi Üniversitesi 2004, XVIII+224s.

  Durmuş İsmail, Cahiliyye Şiirinde ve Kur'an-ı Kerim'de Benzetme, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 1988, 393s.

  Ege Ramazan, İbn Kemâl’in Esrârü’n-Nahv’i ve Dönemindeki Arap Dili Filolojik Çalışmalarına Kısa Bir Bakış, Dnş: M. Reşit Özbalıkçı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2002, 130+281s.

  Elmalı Hüseyin, Muhammed b. Bekr er-Râzî ve Tefsîru Garîbi’l-Kur’ân, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1986, 107+567s.

  Er Rahmi, Taha Husayn ve Üç Romanı (Du'â' al-Karavân, Adîb, Şacarat al-Bu's), Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1988, 248s.

  Erdoğan Ayhan, Mufassal Şerhi İklîd Adlı Yazma Eserin Baştan Merfuat, Mansubat, Mecrurat Adlı Bölümlerin Tahkiki, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1998, 385s.

  Ergin Ali Şakir, Kitâb Ma‘âni Abyât al-Hamâsa, Dnş: Adnan Erzi, Ankara Üniversitesi 1973, LXXXIII+246s.

  Ergin M. Cevat, el-‘Ukberî ve el-Lubâb fî ‘İleli'l-Binâ'i ve'l-İ‘râb'ı, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2002, 205s.

  Ergin Mehmet Mesut, el-Keyvânî Hayatı ve Şiiri, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2000, 133s.

  Ergül Aysel, Çağdaş Mısır Tiyatrosu'nda Tevfiku'l-Hakim ve Üç Entellektüel Tiyatrosu, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1995, 286s.

  Ermiş Hamza, Mehmed Zihnî Efendinin Hayatı, Eserleri ve Arap Dili ve Belagatindeki Yeri, Dnş: Hüseyin Elmalı, Dokuz Eylül Üniversitesi 2004, XVII+277s.

  Fazlıoğlu Şükran, Modern Mısır Romanında Türk İmajı (1798- 1914), Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2001, 353s.

  Furat Ahmet Subhi, el-Hatîb el-İskâfî, Kitâbu’l-Mecâlis, Dnş: Ahmet Ateş, İstanbul Üniversitesi 1966, 177s.

  Gezgin Ali Galip, Tefsirde Semantik Metod ve Kur’an’da “Kavm” Kelimesinin Semantik Analizi, Dnş: İsmail Yakıt, Süleyman Demirel Üniversitesi 1999, 300s.

  Goran Selahattin, Endülüs Arap Şiirinde Vatan Özlemi, Dnş: Bedrettin Aytaç, Ankara Üniversitesi 2003, 278s.

  Güler İsmail, Tevfik el-Hakîm ve Modern Arap Tiyatrosundaki Yeri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1997, 186s.

  Gülle Sıtkı, el-Harîrî Hayatı, Arap Dili ve Edebiyatına Dair Çalışmaları, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1995, 224s.

  Gümüş Sadreddin, es-Seyyid eş-Şerif Cürcâni ve Arap Dilindeki Yeri, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, Marmara Üniversitesi 1983, XXVI+235s.

  Günday Hüseyin, Cübrân Halil Cübrân ve Çağdaş Arap Edebiyatındaki Yeri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2002, 207s.

  Gündüzöz Soner, Sîbeveyh’te Kelime Yapısı, Dnş: Mehmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002, 444s.

  Gürkan Nejdet, Arap Edebiyatında Memluklar (Moğollar) Dönemi (656/1258-923/1517), Dnş: Hüseyin Elmalı, Süleyman Demirel Üniversitesi 2000, 350s.

  Hacımüftüoğlu Nasrullah, Fahruddin er-Râzî, Nihâyetu'l-Îcâz fi Dirâyeti'l-İ’câz'ının Tahkikli Neşri ve Abdulkâhir el-Cürcâni'nin Belâgat Alanındaki Eserleriyle Mukayesesi, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1987, 381s.

  Hasan İzzet, Bedi el-Zaman el-Hemedani, Asrı, Hayatı ve Makameleri, Dnş: Walther Bjorkman, Ankara Üniversitesi 1956, 118s.

  Hazer Dursun, Sa‘duddîn et-Teftâzânî ve Arap dili ve Belağatındaki Yeri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 1993, 114s.

  Hınıslıoğlu Hülya, Mârun en-Nakkâş ve Arap Tiyatrosunun Doğuşu, Dnş: N. Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1995, 223s.

  Işkın Gökhan Sebati, Dâvûd el-Karsî ve Şerhu İzhâri`l-Esrâr`ı, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2000, 452s.

  Kaçar Halil İbrahim, Edebi Yönden Hazif Üslubu, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2002, 360s.

  Kahyaoğlu Yasin, Hariciler`in Edebi Yönleri (Ortaya Çıkışlarından Emevilerin Sonuna Kadar), Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1998, 157s.

  Karabela Nevin, al-Muhibbî ve “Mâ Yu’avvel Aleyh fî al-Muzâf ve al-Muzâf İleyh” Adlı Eseri, Dnş: Azmi Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi 2001, 45+473s.

  Karaca Mahmud, Türkiye`de Yükseköğretim Kurumlarında Arapça Öğretimi (İlahiyat Fakülteleri Örneği), Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2000, 295s.

  Karadavut Ahmet, Arap Dilinde Rivayet, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1996, 127s.

  Karahan Ali Rıza, Nefhatu’l-Meclûb min Simâri’l-Kulûb f’il-Muzâf ve’l-Mensûb” un Tenkitli Basımı, Dnş: Kemal Işık, Ankara Üniversitesi 1976, 1060s.

  Karslı İlyas, Mütercim Ahmed Asım Efendi ve Arap Lügatçılığındaki Yeri, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2000, 226s.

  Kazan Naci, Karabaği ve Câlibu’s-Surûr'u, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1991, 356s.

  Keskiner Osman, Arap Edebiyatında İnşa Sanatının Gelişmesi, Dnş: Ahmet Subhi Furat, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1996, 268s.

  Kılıç Hulûsi, Türkçe’de Arap Lexicographie’si Çalışmaları, Dnş: Hüseyin Küçükkalay, Selçuk Üniversitesi 1972, 116s.

  Kılıçlı Mustafa, Arap Edebiyatında Şu'ûbiyye (2-5. Hicri/8-9. Miladi Asır), Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1986, 322s.

  Kınar Kadir, Belağatta İcaz, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2004.

  Kızılcık Abdullah, Ebu Bekr er-Râzî Hayatı, Eserleri ve Ravzatu`l-Fesâha`sı, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 2000, 210s.

  Kızılırmak Ali, Kur`an’da Hakikat ve Mecaz, Dnş: Şevki Saka, Ankara Üniversitesi 1996, 144s.

  Koç Celal Turgut, Tayyib Salih ve Romancılığı, Dnş: Tacettin Uzun,  Selçuk Üniversitesi 2004.

  Koçak Abid Yaşar, el-Murtaza al-Zabîdî ve ‘İkd al-Cavhar al-Samîn’i, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, İstanbul Üniversitesi 1986, 105+221s.

  Koçak İnci, Arapça ve Akadça Nominal ve Verbal Formlar ve Cümle Kuruluşları Mukayesesi, Dnş: Şevkiye İnalcık, Ankara Üniversitesi 1973, 198s.

  Marzuk Sabah Nuri, Emevi Devri ve I. Abbasi Devirlerinde Mukayeseli Şiir, Dnş: İnci Koçak,             Ankara Üniversitesi 1989, 325s.

  Muhammed Cevdet İsmail, Türk-Arap Darbımeselleri Üzerine Mukayeseli bir Araştırma, Dnş: Kemal Işık, Ankara Üniversitesi 1976, 191s.

  Muhtar Cemal, Ferişteoğulları’nın Arapça-Türkçe Lügatleri Üzerine bir Araştırma, Dnş: M. Esad Çoşan, Ankara Üniversitesi 1981, 286s.

  Mustafa Hazım, Abbasi Devletinin Yıkılışından Osmanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar Bazı Şehirlere Yazılmış Mersiyeler, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2004.

  Müftüoğlu Ömer, Eski Ahit’te ve Kur’an’da Vsy Kökünün Semantik Açıdan İncelenmesi, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2004, 320s.

  Okudan Rifat, İşrak Filozofu Suhreverdî Maktûl ve Eserlerindeki Uslüp ve Belâgat, Dnş: İsmail Yakıt, Süleyman Demirel Üniversitesi 2001, 400s.

  Özaslan Hamza, Ma'rûn Abbûd Hayatı ve Eserleri, Dnş: Hüseyin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 2001, 170s.

  Özay İbrahim, Hicri V/XI. Yüzyılda Kurtuba’da Şiir, Dnş: Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2001, 251s.

  Özbalıkçı Mehmet Reşit, Arap Gramerinde Kur’ân ve Hadisle İştişhâd, Dnş: İbrahim Faris Hariri, Dokuz Eylül Üniversitesi 1985, 272s.

  Özcan Halil, Ali b. Mecduddîn Musannifek ve er-Reşâd fî Şerhi İrşâdi`l-Hâdî Adlı Eserinin Edisyon Kritiği, Dnş: M. Sadi Çöğenli, Atatürk Üniversitesi 2003, 277s.

  Özcanoğlu Muzaffer, Gazzâli’nin Zâdu'l-Âhira, Tuhfatu'l-Mulûk ve Mâ Lâ Budda Minhu Adlı Eserlerinin Tenkitli Neşri, Dnş: Tahsin Yazıcı, İstanbul Üniversitesi 1983, 469s.

  Özdemir Abdurrahman, Kur`an`da Geçişlilik Bakımından Türkçe`ye Uymayan Fiiller, Dnş: Mehmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000, 284s.

  Özdemir Adil, Belagat ve Kur'an-ı Kerim, Dnş: İbrahim Faris Hariri, Dokuz Eylül Üniversitesi 1984, 172s.

  Özdemir Sevim, Necmeddîn Sa‘îd b. Muhammed el-Sa‘îdî’nin Şerh Arûz es-Sâvî İsimli Elyazma Eserinin Metin Tenkidi, Dnş: Azmi Yüksel, Süleyman Demirel Üniversitesi 2001, 61+261s.

  Özdoğan Mehmet Akif, Klasik Arap Edebiyatında Edebi Tenkit ve İbn Raşîk al-Kayravânî'nin Edebi Tenkitteki Yeri, Dnş: Osman Keskiner, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2000, 256

  Öznurhan Halim, Hâzim el-Kartâcenni -Arap Dili ve Belagati, Şiiri ve Edebi Tenkidi Hakkında Görüşleri, Dnş: İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2004, IX+243s.

  Polat Mahmut, Ebû İshâk İbrâhîm b. Hilâl es-Sâbi’î'nin Hayatı ve Şiirleri, Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1999, 258s.

  Sancak Yusuf, Hz. Peygamber Devrinde Şiir, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 1995, 210s.

  Sarıkaya Muammer, Kemal Paşa-Zade'nin Yabancı Kelimelerin Arapçalaştırılması ve Dil Hataları Konusunda İzlediği Yöntem, Dnş: Ahmet Subhi Furat İstanbul Üniversitesi 2004, XIII+355s.

  Sarmış İbrahim, Çağdaş Arap Edebiyatçısı Olarak Seyyid Kutub ve Edebi Tasvir Görüşü, Dnş: Yasin Ceylan, Selçuk Üniversitesi 1986, 140s.

  Sevinç Rıfat Resul, Arap Dilinde Cümle Yapısı ve Biçimi, Dnş: Süleyman Tülücü, Atatürk Üniversitesi 2004, 238s.

  Sezer İsmail Hakkı, İmam Busiri ve Bürde’si, Dnş: İnci Koçak, Selçuk Üniversitesi 1985, 266s.

  Soyupek Hasan, İkinci Meşrutiyet'ten Günümüze Türkiye'de Arapça Öğretimi, Dnş: Hüseyin Elmalı, Süleyman Demirel Üniversitesi 2004, XIV, 477s.

  Sönmez Ramazan, Zeccâcî ve el-Cümel`in Bazı Dil Hususiyetleri, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2000, 153s.

  Suçin M. Hakkı, Arapça Çeviride Sözcük ve Kalıplaşmış İfadeler Düzeyinde Genel Eşdeğerlik Sorunları, Dnş. Azmi Yüksel, Gazi Üniversitesi 2004, XVIII+225s.

  Şensoy Sedat, Abdülkahir el-Cürcânî’de Anlam Problemi, Dnş; İsmail Durmuş, Marmara Üniversitesi 2001, 280s.

  Şimşek Mehmet Ali, Arap Dilinde Çok Anlamlılık ve Karine İlişkisi, Dnş: İsmail Hakkı Sezer, Selçuk Üniversitesi 2000, 432s.

  Tanç H. İbrahim, al-Kisâ'i; Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Dil ve Gramerle İlgili Görüşleri, Dnş: Hüseyin Tural, Atatürk Üniversitesi 1993, 273s.

  Tasa Muhammet, Kur’an’da Cümle Yapısı, Dnş: Salih Akdemir, Ankara Üniversitesi 2002, 325s.

  Taşdelen Hasan, Mey Ziyâde, XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri ve Tesirleri, Dnş: Erol Ayyıldız, Uludağ Üniversitesi 2000, 173s.

  Toprak M. Faruk, Endülüs Şiirinde Mersiye, Dnş: İnci Koçak, Ankara Üniversitesi 1990, 347s.

  Tural Hüseyin, İbnu’s-Saîd al-Batalyavsî ve Kitâbu’l-Hulal fî Şarh Abyâti’l-Cumal, Dnş: Nihâd Mazlum Çetin, Atatürk Üniversitesi 1979, 62+404s.

  Turgay Nurettin, Arap Edebiyatında Kısa Hikaye, Dnş: İbrahim Sarmış, Selçuk Üniversitesi 1995, 155s.

  Tuzcu Kemal, Klasik Arap Şiirinde Recez ve Urcuze, Dnş: M. Faruk Toprak, Ankara Üniversitesi 2003, 268s.

  Tüccar Zülfikar, el-Ferrâ, Hayatı, Eserleri, Arap Dili ve Edebiyatındaki Mevkii, Ma‘âni’l-Kur’ân’ındaki Dile Dair Görüşleri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1987, 206s.

  Tülücü Süleyman, Züheyr b. Ebî Sülmâ ve Edebi Kişiliği, Dnş: Zâhid Aksu, Atatürk Üniversitesi 1982, 255s.

  Türkmen Dursun Ali, Arap Dilbilimcisi Zeccâcî ve "Mecâlisu'l-‘Ulemâ"sında Ele Alınan Filolojik Tartışmaların Değerlendirilmesi, Dnş: Mehmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2002, 201s.

  Türkmen Sabri, Ebu Ubeyde, Hayatı ve Eseri "Mecâzu`l Kur`ân"ın Dil Özellikleri, Dnş: Tacettin Uzun, Selçuk Üniversitesi 2000, 168s.

  Ulus Hasan Fehmi, Şemseddin Niksâri ve Şerh`ul-Îzâh`ı, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1994, 368s.

  Uylaş Sait, II. Abbasi Asrında Edebi Çevre, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 2002, XXIII+291s.

  Uzun Tacettin, Arap Dili ve Edebiyatında Hulefâ-i Râşidin’in Hutbe ve Mektupları, Dnş: İnci Koçak, Selçuk Üniversitesi 1985, 149s.

  Ünal Ömer, Sadru'l-İslam'da Edebi Çevre (1-41/622-661), Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1995, 354s.

  Ünal Sadettin, Îsâ b. İbrahim er-Rab’a’î, Nizâmu’l-Garîb fi’l-Luga, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Atatürk Üniversitesi 1980, 453s.

  Ürün Ahmet Kazım, Çağdaş Mısır Romanında Necib Mahfuz ve Toplumcu Gerçekçi Romanları, Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1994, 233s.

  Yağan Halit, Basra Dil Mektebi ve Başlıca Temsilcileri, Dnş: Kenan Demirayak, Atatürk Üniversitesi 2002, 265s.

  Yalar Mehmet, el-Hatib el-Kazvînî ve Belagat İlmindeki Yeri, Dnş: Hulusi Kılıç, Uludağ Üniversitesi 1997, 171s.

  Yanık Nevzat Hafız, Mahmud Sâmi Paşa el-Bârûdî, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Atatürk Üniversitesi 1991, 217s.

  Yavuz Lütfullah, Bahauddîn Ebû Muhammed Tâhir b. Ahmed b. Muhammed el-Kazvînî ve Gâyetu’t-Ta‘rîf min Usâli’t-Tasrîf İsimli Eserinin Tenkitli Neşri, Dnş: Muharrem Çelebi, Dokuz Eylül Üniversitesi 2001, 125+159s.

  Yavuz Mehmet, İbn Cinni Hayatı ve Arap Gramerindeki Yeri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1996, XXV+255s.

  Yazıcı Hüseyin, Hasan Paşa, Hayatı, Eserleri ve el-İftitâh fî Şarhi’l-Misbâh'ı, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1989, 412s.

  Yıldırım Kadri, Cahiliyye ve İslami Dönem Şiir Mevzularının Mukayesesi (Hicrî Birinci Asır İtibariyle), Dnş: İbrahim Düzen, Harran Üniversitesi 1998, 279s.

  Yıldız Musa, Necîb Mahfûz'un Sembolik Romanları, Dnş: Rahmi Er, Gazi Üniversitesi 1998, 293s.

  Yılmaz Ali, Arapça’da Nahiv ve Belağat Açısından Te’kid, Dnş: Ahmet Turan Arslan, Marmara Üniversitesi 2000, 250s.

  Yılmaz Ferhat, Zeki Mübarek ve Edebi Tenkitçiliği, Dnş: Nasuhi Ünal Karaaslan, Uludağ Üniversitesi 2003, 171s.

  Yılmaz İbrahim, Panayırlar ve Arap Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde Oynadığı Rol, Dnş: Hüseyin Tural, Atatürk Üniversitesi 1997, 330s.

  Yılmaz Nurullah, III. Abbasi Asrında Edebi Çevre (334-447/945-1055), Dnş: Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi 1995, 246s.

  Yılmaz Selahattin, el-Hakîm et-Tirmizî ve Kitabu’l-Emsâl mine’l-Kitâbi ve’s-Sünne, Dnş: M. Nazif Şahinoğlu, Uludağ Üniversitesi, 1984, VII+79+177s.

  Yüksel Ahmet, Arap Dilinde Atıf ve Atıf Harfleri, Dnş: Mehmet Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999, 177s.

  Zevalsiz Halit, Abbas Mahmud Akkâd, Hayatı, Eserleri ve XX. Yüzyıl Arap Edebiyatındaki Yeri, Dnş: Bekir Sadak, Marmara Üniversitesi 1983, 185s.

  Zübeyri Muhammed Abdulhalik, Yemen'de XIX.-XX. Asırlarda Arap Şiiri, Dnş: Ahmet Subhi Furat, İstanbul Üniversitesi 1995, 153s.

   

   

  Dipnotlar

  [1] M. Vecih Uzunoğlu, “Türkiye'de Arap Dili Alanında Yapılan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl:III, Sayı:8, 2003, s.7-31.

  [2] http://www.yok.gov.tr/YokTezSrv?PAGE=YOKSRV__S__101&OPER=EKLE


  Bu Makaleye Ait Eleştiri Makaleleri
  # Makaleler Adı
  Kullanıcı Yorumları

  ! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
  Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

  Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
  Nurgül Çepni / 8.12.2009  Eski Eserler


  Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

  Hesap İşlemleri

  Üye değil misiniz? Üye olun!

  Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...