Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 892 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Adnan Adıvar

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 994  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Gelibolu / Çanakkale 1881 İstanbul 1 Tem.1955
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tabip/Doktor, Bakan, Yazar, Milletvekili, Öğretmen, Tıb,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, İngilizce, Fransızca,
       
Yazar No: 994 Hit : 2871 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Adnan Adıvar
Asıl adı Abdûlhak Adnan.
Halide Edip Adıvar'ın ikinci eşidir.
İlk ve ortaöğrenimini tamamladığı İstanbul'da Tıbbiye Mektebini üçüncü sınıfa kadar okudu.
Arkadaşlarıyla birlikte kaçtığı Almanya'da Berlin Tıp Fakültesini bitirdi, aynı yerde asistan olarak çalıştı.
Zürih'te ihtisas yaptı. Meşrutiyetten sonra Tıbbiye Mektebine müderris oldu, daha sonra iki yıl kadar bu fakültenin müdürlüğünü yaptı.
Birinci Dünya Savaşına Trablusgarp cephesinde Hilal-i Ahmer (Kızılay) müfettişi olarak katıldı, daha sonra aynı dernekte genel sekreterlik yaptı.
1919'da, Mütarekeden sonra Osmanlı Mebusan Meclisine İstanbul milletvekili olarak girdi.
M. Emin Yurdakul, Yusuf Akçura vd. ile birlikte Millî Türk Fırkasının kurucuları arasında yer aldı.
İstanbul’un işgali üzerine eşi Halide Ediple birlikte Ankara’ya yerleşti.
İlk TBMM hükümetinin Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiyye (Sağlık ve Sosyal Yardım) ve Dâhiliye vekilliklerine getirildi.
Mecliste 2. Başkan olarak görev aldı.
1923'te milletvekili seçildi.
Bir süre de Dışişleri Bakanlığı yaptı.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın (1924) Rauf Orbay, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Cebesoyla birlikte kurucuları arasında yer alması nedeniyle Mustafa Kemal Paşa ile arası açıldı, gözden düştü.
Yurtdışına çıktı. İzmir suikastı nedeniyle hakkında gıyabi tutuklama kararı çıktıysa da beraat etti.
Türkiye’ye dönmeyip uzun yıllar (1929-39) İngiltere ve Fransa'da yaşadı.
Paris'te sekiz yıl kadar Türkçe öğretmenliği yaptı.
İngiltere’de iken Britannica    ansiklopedisine    Türkiye maddesini yazdı.
Mustafa Kemal Paşa'nın ölümüne kadar küskünlüğü sürdü.
1939'da Halide Edible birlikte yurda döndü.
Yurda dönüşünde İslâm Ansiklopedisi yazı kurulunun yönetimine getirildi.
1946 seçimlerinde Demokrat Parti listesinden İstanbul bağımsız milletvekili oldu.
Son yıllardaki araştırma yazılarını Cumhuriyet gazetesi ile Yeni Ufuklar dergisinde yayımladı.
Bertrand Russell gibi bazı düşünürlerinin kitaplarını Türkçeye Çevirdi.
Milletlerarası Şark Tetkikleri Cemiyetinin kuruluşuna da katılan Adnan Adıvar, bu kuruluşun ilk başkanı oldu.
ESERLERİ:
ARAŞTIRMA-ÎNCELEME:

  • Faust, Tahlil Tercümesi (1939),
  • Osmanlı Türkleri'nde İlim (ilk baskı Fransızca, 1939; 2. bas. 1943),
  • Tarih Boyunca İlim ve Din (2 cilt, 1944),
  • Bilgi Cumhuriyet Haberleri (1945).

BİYOGRAFİ:

  • Farabi (1947).

DENEME:

  • Dur, Düşün (1950),
  • Bizans'ta Yüksek Mektepler (1953),
  • Hakikat Peşindeki Emeklemeler (1954).

ÇEVİRİ:

  • Felsefe Meseleleri (Bertrand Russell'dan, 1936).

Dipnotlar
"Adnan Beyi bu şöyle böyle taraflariyle değil, ona mahsus bir halin cazibesi içinde sevdim. Bütün vekarlı görünüşünü kalıplayan derin bir ahenk ve muvazene içinde, fikirlere, hâdiselere ve insanlara karşı içli ve anlayışlı bir duruşu vardı. Bu 'kâmil' hali, onun hüviyeti üzerinde, bütün onu tanıyanların saygısını buluşturuyordu. Gençliğinde de böyleydi herhalde. Çünkü bu hüviyet onda, geniş ve çeşitli bir kültürün cilaladığı tabiî bir hâldi, bir mizaçtı. Onun kendi kendine daima uygun, rahat ve düzgün, ütülü görünüşü, hiç bir zaman, hiç bir yerinden pot vermemiştir. " (Peyami Safa)
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
read here wifes that cheat unfaithful wives

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Ahmed Ateş / Doktor Abdülhak Adnan Adıvar (İstanbul Enstitüsü Dergisi, sayııl, 1955), M. Cavid Baysun / Tarih Dergisi (sayı: 11–12, 1956), Halide Edip Adıvar / Doktor Abdülhak Adnan Adıvar (1956), Peyami Safa / Objektif: 6-Ya-zarlar Sanatçılar Meşhurlar (1976), Orhan F. Köprülü / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
click open what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 25.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...