Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Fethi Okyar

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 859  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Kıdemli yüzbaşı
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Pirtepe / Yugoslavya 1881/1297 İstanbul 1943
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Bakan, Bürokrat, Milletvekili, Asker-Komutan, Siyaset Adamı, Asker,
Bildiği Diller Mezhebi
Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 859 Hit : 4987 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Fethi Okyar
Tam adı Ali Fethi Okyar'dır. İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra, 2 Ocak 1900'de Harbiye Mektebinden piyade teğmen rütbesiyle mezun oldu. Er-kân-ı Harbiye (kurmay) sınıfına ayrıldı. 4 Ocak 1904'te kurmay yüzbaşı olarak 3. Ordu emrine verildi.
Çeşitli birliklerde stajını tamamladıktan sonra 25 Mart 1906'da Edirne Harbiye Mekteb-i Ders Nazır Yardımcılığına tayin edildi. Ancak görülen lüzum üzerine görevi Sınır Bölge Komutanlığı olarak değiştirildi. 1 Mart 1907'de Selanik Demiryolu Müfettişliğine nakledildi. 20 Mayıs 1908'de binbaşılığa yükseltilerek Selanik Jandarma Subay Okulu Komutanlığına getirildi. 12 Ocak 1909'da Paris Askeri Ataşesi oldu. Rütbelerin düzenlenmesi hakkındaki kanuna göre kıdemi itibariyle kolağası (kıdemli yüzbaşı) rütbesinde olması gerektiği (19 Ağustos 1909) kabul edildi. 27 Nisan 1910'da yeniden binbaşılığa yükseltildi. İsteği üzerine, Arnavutluk harekâtında İşkodra Düzenli Kuvvetler Komutanlığı emrine atanarak (3 Temmuz 1911) Paris'ten ayrıldı.
İtalya ile savaşın başlaması üzerine 6 Ekim 1911'de Trablusgarp'a giderek savunma kuvvetlerinde görev aldı.
Okyar, 13 Nisan 1912'de yapılan seçimde Manastır Milletvekili seçilerek II. Mebusan Meclisine girdi. Savaş ve sıkıyönetim nedeniyle meclisin kapatılmasından sonra orduya döndü ve 17 Kasım 1912'de Çanakkale Boğazı Müretteb Kuvvetler Kurmay Başkanlığına tayin edildi. Ordudan ayrılarak yedeğe alınması hakkındaki isteği üzerine Trablusgarp Savaşındaki olağanüstü hizmetine karşılık kurmay yarbay rütbesine yükseltilmek suretiyle yedeğe (13 Eylül 1913) alındı. 13 Ekim 1913'te Sofya Elçisi oldu. Mebusan Meclisinin III. Döneminde İstanbul Milletvekili İsmet Bey'in ölümü üzerine boşalan milletvekilliğine 8 Aralık 1917'de seçildiğinden elçilik görevinden ayrıldı.
14 Ekim 1918'de kurulan Ahmet İzzet Paşa Kabinesinde Dahiliye Nazırlığına (bakan) getirildi. Kabinenin 8 Kasım 1918'de istifasıyla nazırlık görevi sona erdi. Eski sadrazam (başbakan) Said Halim Paşa ile Ayan ve Mebusan meclislerinin başkanları Rıfat ve Halil beylerin içinde bulunduğu yirmi kişi ile birlikte tutuklanarak (10 Mart 1919) Bekirağa Bölüğüne hapsedildi. 2 Haziran 1919'da Malta Adasına sürgüne gönderildi.
Ankara hükümetinin girişimiyle 30 Mayıs 1921'de otuz üç kişi ile birlikte serbest bırakıldı. 8 Ağustos 1921'de Ankara'ya geldi. 15 Ağustos'ta boş olan İstanbul milletvekilliğine seçilerek TBMM’ye katıldı.
10 Ekim 1921'de Dahiliye Vekilliğine getirdi. 3 Temmuz 1922'de icra Vekilleri Heyeti kararıyla Londra, Paris ve Roma'da siyasî temaslar yapmak üzere iki ay süreyle izinli sayıldı. 25 Eylül'de temaslarını tamamlayarak yurda döndü. 4 Ekim 1922'de Dahiliye Vekilliğinden istifa etti. Bu dönem içinde, on ikisi gizli oturumlarda olmak üzere, TBMM kürsüsünde elli dokuz konuşma yaptı.
II- Dönemde yeniden İstanbul Milletvekili oldu. 13 Ağustos 1923te Müdâfea-i Hukuk Grubu Başkan Vekilliğine getirildi. 14 Ağustos'ta İcra Vekilleri Heyeti Reisliği ve Dahiliye Vekilliğine seçildi. Cumhuriyetin ilânının kararlaştırılması Üzerine 28 Ekim 1923'te bu görevden çekildi.
Cumhuriyetin ilk Meclisinin 1 Kasım 1923'teki toplantısında TBMM Başkanı oldu. İkinci toplantıda (1 Kasım1924) yine Başkan seçildi.
22 Kasım 1924'te Başbakanlığa atandı. Şubat 1925'te başlayan Şeyh Sait İsyanında bu görevden istifa etti. 11 Mart 1925'te Paris Büyükelçiliğine tayin edildi. Bu görevini Temmuz 1930 sonuna kadar sürdürdü.
Okyar, yeniden politikaya girmek üzere 9 Ağustos 1930'da büyükelçilikten istifa etti. 12 Ağustos 1930'da, Cumhuriyet ve laiklik ilkelerine bağlı olmakla birlikte, CHP'den ayrı olarak özel teşebbüsü savunan Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu ve bu partinin genel başkanı oldu. Ancak, özellikle Ege Bölgesinde büyük bir çoğunluğun desteğini kazanması, yaptığı gösterilerde olaylara neden olması ve ekim ayında yapılan belediye seçimlerinde başarılar sağlaması üzerine, CHP'lilerin yoğun eleştirilerine maruz kalarak 17 Kasım 1930'da partisini feshetti. Bu arada, 24 Eylül 1930'da III. Dönem için yapılan seçimlerde Gümüşhane Milletvekili olarak TBMM’ye girdi.
5 Mart 1931'de meclisin yeni seçim kararı alması üzerine, milletvekilliği sona erdi. 24 Nisan 1931'deki IV. Dönem seçimlerine katılmadı. 31 Mart 1934'te Londra Büyükelçiliğine atandı. V. Dönem sonuna doğru boşalan Bolu milletvekilliğine seçilmesi nedeni ile 4 Ocak 1939'da elçilik görevinden istifa etti.
VI. Dönemde tekrar Bolu'dan milletvekili seçildi. 3 Nisan 1939'da Refik Saydam Kabinesinden Adalet Bakam oldu. Bu görevini 12 Mart 1941 tarihine kadar sürdürdü. VII. Dönemde yeniden Bolu Milletvekili olarak (8 Mart 1943) parlamentoya girdi. "Fethi Okyar'ın Anıları: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye" adlı eserde, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin kurulmasıyla Cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında, yakın arkadaşı Fethi Okyar'ı görevlendirerek kurdurduğu muhalefet partisinin dramatik öyküsünü de anlattı.

ESERLERİ:

  • Bolayır  Muharebesinde  Adem-Muvaffakiyetin Esbabı (1941),
  • Üç Devirde Bir Adam (yay. haz. Cemal Kutay, 1980),
  • Fethi Okyar'ın Anıları: Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye (yay. haz. Osman Okyar - Mehmet Seyitdanlıoğlu, 1997).


click here click married affairs
open go how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Osman Okyar / Mehmet Seyitdanlıoğlu / Fethi Okyar'ın Anıları Atatürk-Okyar ve Çok Partili Türkiye (1997), Ali Çakmak / Fethi Okyar'ın Anıları (Virgül, 1998), Kemal Öztürk / İlk Meclîs (s. 118-119, 1999).
open go how many guys cheat
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nalan Sert / 2.3.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...