Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Cengiz Gündoğdu

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 50  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr. 20.yy. cengizg@atauni.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Y. Katıklı köyü/Tortum/Erzurum 01.02.1965
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Tasavvuf, İlahiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, Fransızca,
       
Yazar No: 50 Hit : 9747 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu İle Söyleşi
2 Aşık Sümmanide Aşkın Metafiziği
3 Abdülmecid Sivasinin Mevlananın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeline Yaptığı Şerh

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Cengiz Gündoğdu   

 

Özgeçmiş      

Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum / Tortum / 01.02.1965

Medeni Durumu: Evli

Yabancı Dili: İngilizce / Fransızca / Arapça

İlkokul: Erzurum / Aziziye İlkokulu (1977)

Ortaokul ve Lise: Erzurum / İmam-Hatip Lisesi (1984)

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1989)

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Tasavvufta Velayet Kavramı” (1992)

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Abdulmecid Sivasi, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri” (1997)

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Bir Türk Mutasavvıfı Abdulmecid-i Sivâsî, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara 2000, (ss. 417+5 s).

·         Hacı Bektâş-ı Veli -Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım-, Aktif Yayınları, Ankara 2007.

·         Hüseyin Bey, Gülşen-i Râz Şerhi, Yayına Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul 2006, ss. 174+V

·         Louis Massignon, Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu, Fransızcadan çev. Mehmed Ali Aynî, Sadeleştirme ve İlavalerle Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Osman Türer, Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu, Ataç Yayınları, İstanbul 2006, ss. 176+V

 

Bildiriler

·         “Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebetleri Açısından Aziz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdulmecid-i Sivâsî”, Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, (20–22 Mayıs 2005).

·         "XVII. Yüzyıl’da Eyüp Sakini Bir Halveti Şeyhi: Abdulmecid Sivasi  'Hayatı, Hizmet ve Misyonu", Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu (Tebliğler), (7–9 Mayıs 2004), ss. 278–293.

·          “Eyüpte Medfun Bir Halvetî-Sivâsî Şeyhi: Sivâsî-zade Abdülbâkî Efendi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IX. Eyüp Sultan Sempozyumu (Tebliğler), (13–15 Mayıs 2005), ss.314–321

 

Makaleler

·         “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 (2007), sayı: 18, ss. 113–154.

·         ”Mevlâna’nın Mesnevî’sinde Mana Dili”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 6 (2005), sayı: 14, ss. 221–231.

·         "XII. Yüzyılda Osmanlı'da Tekke-Medrese İhtilafları Konusunda Şeyh Muhammed Nazmî'nin Kâtip Çelebi’yi Eleştirisi Üzerine Bir Mülahaza", Yeni Türkiye (Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları),  Yıl: 8, Sayı: 46, Cilt: IV, Temmuz-Ağustos, 2002, ss. 115–126.

·         “Mevlâna (ö.672/1273)'nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli'nin Şerhi: Şerh-i Ebyât-ı Celâleddîn-i Rumî”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 3 (Ocak-Haziran 2002), Sayı: 8,  ss. 27–46.

·         "Osmanlı’nın Son Döneminde Yayınlanan Tasavvufî Muhtevalı Muhibbân Dergisi ve 1327/1911 Yılı 4. Sayısında Yer Alan Bazı Makaleler", EKEV Akademi Dergisi, c. III, Sayı: 4,  Bahar 2001, ss. 95–106.

·         "Halvetiyye Tarikatı Şemsiyye Kolu Meşayihi ve Şemsî Dergâhı Son Post-nişini: Hüseyin Şemsi (Güneren)", EKEV Akademi Dergisi, Yıl:  6 (Kış 2002), Sayı: 10, ss. 53–71.

·         "Aziz Mahmûd Hüdâyî'nin Belgradlı Ali Efendi'ye Gönderdiği Mektup", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:1, Sayı: 3, Nisan 2000, Ankara, ss. 81–84.

·          “Mevlâna’nın Mesnevî’sinin Türkçeye Şerh Geleneği ve Halvetî Şeyhi Abdulmecîd-i Sivâsî’nin Mesnevî Üzerine Çalışmaları”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 9, Sayı: 25, Güz 2005, ss. 103–122.

·         Osmanlı Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebetine Dair Bir Örnek: Abdülmecîd Sivâsî ve I. Ahmed", Türk Kültürü, Sayı: 434, Yıl XXXVII, Haziran 1999, ss. 345–359.

·         "XVII. Yüzyıl Osmanlısında Siyasî Otoritenin Ulema-Sûfî Yaklaşımına Dair Bir Örnek: IV. Murat-Kadızâde-Sivâsî", Dinî Araştırmalar, c.2, Sayı:5, Eylül-Aralık1999, ss. 203–223.

·          “Türk Tasavvuf Kültüründe Bir Şeyhler Ailesi: Şemsî-Sivasîler”, Türkler, c. 11, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, ss. 128–140.

·         " XVII. Yüzyıl Osmanlısında İki Farklı Sûfî Tipi: Abdülmecîd-i Sivâsî ve İdris-i Muhtefî", İLAM Araştırma Dergisi, c. 2, Sayı: 2, Ocak-Haziran 1997, ss. 21–39.

·         "XVII. Yüzyılda Tekke-Medrese Münasebetleri Açısından Sivâsîler-Kadızâdeliler Mücadelesi", İLAM Araştırma Dergisi, c. 3, Sayı: 1, Ocak-Haziran 1998, ss. 37–72.

·         "Sultan Ahmed Camii İlk Cuma Vaizi: Abdülmecîd Sivâsî (971/1563–1049/1639) Vaizlik Hizmetleri, Sultan Ahmed Camii’ne Atanması, Vaaz Üslûbu", Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl: 2 (Eylül 2000), Sayı: 4, ss. 41–53.

·         "Doğuş Dönemi Züht Ekolleri ve Tasavvuf Mektepleri", EKEV Akademi Dergisi, c. 1, Sayı: 1 (Kasım1997), ss. 93–116.

·         "Tarikatların Doğuşu", EKEV Akademi Dergisi, c. 1, Sayı: 2 (Mayıs 1998), ss. 97–106.

·         "Tasavvuf ve Çevre Bilinci", Kalem ve Onur, Sayı:6-7, Erzurum 1995, ss.14-18.

·         "Tasavvufun Mahiyeti ve Kaynakları", İkra, Sayı: 3, Erzurum, 1997, ss. 19–26.

·         “Hoşgörü Üzerine”, Burhan, sayı: 10, Temmuz 2006, ss. 54–55.

·         İslam'da Çevre Bilincinin Metafizik Temeli, Burhan, sayı: 26, Kasım 2007, ss. 24–26.

all wives cheat online women who cheated
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://fakulteler.atauni.edu.tr/ilahiyat/personel.php?git=68&tur=tr
read here cheat wifes unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 6.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...