Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Uğurlu

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 493  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. ugurlu59@yahoo.de
muugurlu@mu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Antalya/Erentepe köyü 20.02.1960
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Muğla Üniv.) - Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -   İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce, Almanca,
       
Yazar No: 493 Hit : 5694 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Dede Korkutu Okumak İstiyorum Ama...

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mustafa Uğurlu

 

Dil ve edebiyat araştırmacısıdır.

20 Şubat 1960 tarihinde Antalya/Erentepe Köyünde doğdu.
İlkokulu köyünde; ortaokul ve liseyi Antalya Aksu öğretmen Lisesinde tamamlamıştır.
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 
Okulu bitirdiği yıl, Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladığı yüksek lisans öğrenimini, "Münyetülguzât. Metin-İndeks" adlı teziyle 1984 yılında tamamladı.
1983-86 yıllan arasında Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.
1986'da doktora öğrenimi için Almanya'ya giderek Goethe Enstitüsünde bir yıl Almanca dil kursunu tamamlamıştır.
1987 yılında Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesinde, asıl saha olarak Türkoloji; yardımcı sahalar olarak "Islamische Philologie ve Islamkunde" bölümlerinde öğrenim görmüştür.
Doktora öğrenimini 1993 yılında "Gerun-dialsâtze im Mamluktürkischen'' adlı teziyle tamamlayarak yurda döndü ve Kırıkkale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.
1995 yılında Yeni Türk Dili sahasında doçent unvanını almıştır.
1997-98 öğretim yılında Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Kazak-Türk Üni1versitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanı olarak görev yapmıştır.
2001 yılında profesör olmuştur.
Makaleleri 1981'den itibaren Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Dili, Belleten, Yeni Sözcü, Töre, Nilüfer, Yeni Gün dergilerinde yayımlanmıştır.
Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak tebliğler sundu.

Muğla Üniv. Fen Edebiyat Fakültesinde Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Master Tezi: Münyetü’l-guzat. Metin-İndeks, Gazi Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Türk Dili – Türk Dili ve Edebiyatı , 1982

Doktora Tezi: Gerundialsätze im Mamluktürkischen, Johannes GutenbergUniversität-Mainz, Seminar für Orientkunde, Turkologie , 1993

 

Ulusal Makaleleri:

Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 29 (Bahar 2004), 2004

Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”), Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları 5 (2003), 2003

Kırgız ve Türkiye Türkçesi Arasında Bire Bir Kelime Eş Değerliği. “Camiyla” Romanındaki Meseleler Üzerine, Scholarly Depth and Accuracy. A Festschrift to Lars Johanson [Yayımlayan: Nurettin Demir-Fikret Turan], 2002

Türkmen Türkçesi Üzerine Yeni Araştırmalar, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 22 (Yaz 2002), 2002

Anadolu’ya Gelen Türklerin Şehircilik Anlayışı, Türk Dili, 2000

Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve “Abay Yolu” Romanı, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2000

Türkçe Eğitiminin Neresindeyiz?, Türk Dili, 2000

Tanıtma: Öztopçu, Kurtuluş, 1989, Munyatu’-l-Ghuzat. A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise. Text-Translation-Index, (= Sources of Oriental Languages and Literatures, 13, Turkish Sources, 11), Cambridge-Massachusetts, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1995, 1997

Bemerkungen zur Postpositions içindä bzw. içrä im Mamluktürkischen, Türk Kültürü Araştırmaları - Prof. Dr. Zeynep Korkmaz’a Armağan -, 1996

Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür - Lars Johanson’un 60. Doğum Yıl Dönümü Münasebetiyle-, Türk Dili, 1996

Haber: Milletlerarası Türk Dilbilimi Konferansı Yapıldı, Türk Dili, 1994

Tanıtma: Kurnaz, Cemâl, 1991, Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ. Makâlât-ı Seyyid Hârûn, (= Türk Tarih Kurumu Yayınları 18, 9), Ankara, Türk Dili, 1994

Harezm Türkçesiyle Yazılmış Dinî Bir Risâle, Türk Kültürü Araştırmaları - Phil. Dr. Hamit Zübeyr Koşay’ın Hatırasına Armağan -, 1986

Abdal Musa Zâviyesinin Vakıfları, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1985

Tanıtma: Antonovicz-Bauer, Luncyna - Aleksander Dubinski, 1983, Slovnik Turecko-Polski, Polsko-Turecki, Warszawa, Türk Kültürü, 1985

Tanıtma: Ercilasun, Ahmet B., 1984, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, (Gazi Üniversitesi Yayınları 33), Ankara, Türk Kültürü, 1985

 

Uluslararası Makaleleri:

Mämlüklär Ädäbiyatı Yadkärlärennän “Mönyätel-gozat, Gasırlar Avazı-Exo Vekov. Nauçno Dokumental’nıy Jurnal 1 (2004), 2004

Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung in der Sprache, Diyalog. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik , 1994

 

Uluslararası Bildiriler:

Die ‘falschen Freunde’: Ein Problem bei der Übersetzung zwischen den Türksprachen, 5. Deutschen Turkologenkonferenz Üniversität Mainz, 4.-7. Oktober 2002, 06.10.2002 , Sözlü

Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu, 20.05.1999 , Sözlü

-ArAK ve -p ile Kurulan Zarf-fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 25.09.1996 , Sözlü

Mâtem Esnasında Yüz Yırtma Âdeti, 9.-11.06.1995, 7. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri ve 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 10.06.1995 , Sözlü

Über den Verbalstamm tavdul-, 32. Permanent International Altaistic Conference, 14.06.1989 , Sözlü

 

Ulusal Kitap:

Türk Dünyası Edebiyatı I, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Y., 2002

Türk Dünyası Edebiyatı II, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2002

Memlûk Türkçesi’nde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, Türk Dil Kurumu Yayınları 712, 1999

Münyetü’l-Guzat, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 676, 1987

 

Araştırma:

Türk Dili; Türk Lehçeleri; Dil Bilimi; Dilbilgisi;

 

Diğer Yaynlar:

Macar Eli’nden 1, Türk Edebiyatı, 2003

Macar Eli’nden 2, Türk Edebiyatı, 2003

Yemen Irak mı?, Türk Edebiyatı, 2003

Tercüme: L. Johanson, 1993, Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair, Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları, 2002

Tercüme: A. N. Kononov, Kıpçak, Kuman, Kumuk Kavim Adlarının Etimolojisi Üzerine, Türk Dünyası, 2000

Aktarma: (İ. Kurban ile birlikte) Aytmatov, Cengiz, Babadan Kalan Yadigâr, Kardaş Edebiyatlar, 1985

Aktarma: Sooronbay, Cusuev, Gök Göl, Kardaş Edebiyatlar, 1985

Aktarma: Musakocoyeva, Çökün, 1982, Günlerim Mesut Olsaydı, Kardaş Edebiyatlar, 1983

Aktarma: Musakocoyeva, Çökün, Bilesin Dağın Geçlerini, Kardaş Edebiyatlar, 1983

           

 

 

open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://akbis.mu.edu.tr/index.jsp?Bolum=PersonelDetail&id=202
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...