Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Tevfik Ahmed el Ğalbezuri

توفيق بن أحمد الغلبزوري

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4492  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr. elghalbzouri1963@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Huseyme / Fas 1963
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tefsir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 4492 Hit : 5742 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 الجدل العلمي بين العلامة محمد زاهد الكوثري ومعاصره الحافظ أحمد بن الصديق الغُمَاري المغربي

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

توفيق بن أحمد الغلبزوري

 أ. د. توفيـق بن أحمد بن محمد الغلبـزوري ، من مواليد مدينة الحسيمة بالمملكة المغربية – عـام : 1963م .

* الشهادات العلميـة المحصل عليها:
- الباكالوريا في الآداب العصرية المزدوجة بمدينة الحسيمة عـام : 1982م .
- الإجـازة في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب من جامعة محمد الأول بمدينة وجدة عام 1986م .
- شهادة الأهلية التربوية في منهجية تدريس الدراسات الإسلامية من كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط عام 1988م .
- شهادة الدراسات الإسلامية العليا في العلوم الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالرباط عـام 1989م.
- دبلوم الدراسات العليا " الماجستيـر" في السّنّة وعلومِها من كلية الآداب جامعة محمد الخامس بالرباط عــــام 1992م .
- دكتوراه الدولة من جامعة القرويين كلية أصول الدين " تخصص الفقه وأصوله " عـام 2000م .

* الدرجة العلمية:
- الأستاذية
* التخصص العام:
- الفقه وأصوله

* التخصص الدقيق:
- الفقه المقارن

* المهـام العلميـة:
- التدريس بالتعليم الثانوي لمادة التربية الإسلامية بين 1988م – 1992م بالقنيطرة.
- أستاذ التعليم العالي للفقه وأصوله بكلية أصول الدين – جامعة القرويين – تطـوان منذ 1992م .
- أستاذ بقسم الماجستيـر والدكتوراه، وحدة مناهج المفسرين في الغرب الإسلامي بكلية أصول الدين – جامعة القروييـن تطوان.
- أستاذ زائـر بقسم الماجستيـر، وحدة الحجاج والمناظرات قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي بتطـوان .
- أستاذ محكم ومؤطر لقسم الدكتوراه ( وحدة التكوين والبحث تاريخ الأديان والحضارات الشرقية ) بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.
- أستاذ زائـر بقسم الماجستيـر وحدة الدراسات المنهجية والشرعية في الغرب الإسلامي – بقسم الدراسات الإسلامية - كلية الآداب جامعة ابن طفيل بالقنيطـرة .
- أستاذ محكم ومؤطر في قسم الدكتوراه (وحدة التكوين والبحث في الدراسات النقدية والمنهجية في الغرب الإسلامي) بجامعة ابن طفيل قسم الدراسات الإسلامية بالقنيطرة.
- رئيس مسلك الإجازة ( أصول الدين والتواصل الحضاري ﴾ – بكلية أصول الدين – جامعة القرويين بتطـوان .
- رئيس مجموعة البحث في العلوم الشرعية بالمغرب والأندلس بكلية أصول الدين – جامعة القرويين بتطوان.
- عضو هيئـة التحرير بمجلة كلية أصول الدين – تطـوان .
- عضو سابق بمجلس جامعة القرويين ممثلا لأساتذة التعليم العالـي ( درجة الأستاذية ).
- عضو سابق بمجلس التدبير بجامعة القرويين.
- عضو مجلس كلية أصول الدين بتطوان.
- عضو اللجنة العلمية بكلية أصول الدين بتطوان.
- خبيـر معتمد لدى الإيسيسكو " المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة " .
- مؤطر و محكم لرسائل الماجستيـر والدكتوراه بعدد من الجامعات المغربيـة .
- محكم في البحوث العلمية بمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة عن مجلس النشر العلمي – جامعة الكويت .
- محكم من لدن الأمانة العامة لندوة الحديث الشريف في البحوث المقدمة للندوة – بكلية الدراسات الإسلامية والعربية دبـي .
- محكم في ترقيات أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت.
- مستشار أكاديمي لقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بجامعة الكويت.
- عضواللجنة العلمية الاستشارية لمجلة (التبصرة التربوية) ، يصدرها المركز المغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية – بالمدرسة العليا للأساتذة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان – المملكة المغربية .

* المؤلفـات المطبوعـة:
- المدرسة الظاهرية بالمغرب والأندلس – أطروحة دكتوراه – صدرت عن مكتبة ودار ابن حزم للنشر والتوزيع، بالرياض – المملكة العربية السعودية، عام 1427هـ - 2006م .
- الإمام محيي السنة البغوي ومنهجه في شرح السنة النبوية - رسالة ماجستير- صدرت عن مطبعة غِراس بالكويت،1429 هـ - 2008م .
- المنـار المنيف في التعريف بعلماء الريف – ط المجلس العلمي بالحسيمة – صدر عن مطبعة الشويخ بتطوان عام 2003 م .
- التشيع والعلمانية بالمغرب والهجمة على السنة النبوية ، ط معهد الغرب الإسلامي بالقنيطرة – صدر من مطبعة طوب بريس بالرباط عام 2002م .
- في رحاب التربية الإسلامية بالاشتراك مع د. مصطفى الصمدي ( كتاب مدرسي للتلميذ – الجذوع المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي) مصادق عليه من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بالمملكة المغربية، صدر عن مكتبة السلام الجديدة والدار العالمية للكتاب بالدار البيضاء، عام 2005م .
- سد الفجوة بين المشتغلين بالفقه والمشتغلين بالسنة ، صدر عن مطبعة طوب بريس بالرباط ،2008 م .

* أهـم البحـوث العلميـة المحكمة المنشورة:
- " ضرورة وصل الحديث بالفقه في الدراسات الشرعية المعاصرة"، بحث محكم، صدر ضمن أعمال ندوة الحديث الشريف وتحديات العصر – ندوة علمية دولية ثانية، منشورات كلية الدراسات العربية والإسلامية، دبـي ،1426هـ ، 2005م .
- " المدرسة المالكية بالأندلس بين التقليد والاتباع " بحث محكم، نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، العدد 63، السنة 20 ذو القعدة 1426هـ -موافق ديسمبر 2005م .
- " منهج التيسير ومظاهره – هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج نموذجا-" بحث محكم مقدم لندوة الحج الكبرى بمكة المكرمة المنعقدة 2-4- ذو الحجة 1427 هـ ، نشر في كتاب ضمن أعمال الندوة.
- الجدل العلمي بين العلامة محمد زاهد الكوثري ومعاصره الحافظ أحمد بن الصديق الغماري ، بحث محكم مقدم لمؤتمر محمد زاهد الكوثري الدولي ،المنظم من طرف كلية الإلهيات بجامعة صاقاريا ، بمدينة دوزجة بتركيا ، 24- 25 / 11/ 2007م ، نشر في كتاب ضمن أعمال المؤتمر.
- المقاصد الشرعية للنظام الجنائي في الإسلام : مقصد حفظ النفس والمال نموذجا، بحث محكم مقدم لمؤتمر أصول النظام الجنائي الإسلامي ومنهجه في حفظ المدنية ، المنظم من لدن كليتي القانون والشريعة والدراسات الإسلامية –جامعة الشارقة ، 29/4- 1/5/2008 .
-أسباب الانحراف المعاصر في فهم السنة النبوية ومظاهره، بحث محكم مقدم للندوة الدولية الرابعة للحديث الشريف بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، المنعقدة 24 – 26 ربيع الآخر 1430 هـ، الموافق 20 -22، أبريل 2009م.
- الاستمداد من السنة النبوية بين التجزيء والنسقية ، بحث محكم مقدم للندوة العلمية الدولية ، المنظمة من لدن الرابطة المحمدية للعلماء بتطوان بالمغرب ، 5- 6 مارس 2008م .
- " فقه السنن الكونية في الهجرة النبوية " بحث محكم منشور بمجلة دعوة الحق، العدد 358، 1422هـ . تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
- " فقه النوازل في الغرب الإسلامي – نوازل عبد الرحمن أبي زيد الحائك التطواني نموذجا " بحث محكم منشور بمجلة الإحياء ، الصادرة عن رابطة علماء المغرب، العدد 19 .
- " خصائص السنن التاريخية في الرؤية القرآنية "، بحث محكم منشور بمجلة الحضارة الإسلامية، يصدرها المعهد الوطني للتعليم العالي للحضارة الإسلامية، وهران، الجزائر، العدد 3 ، رجب 1418هـ .
- " مذهب أهل الحديث بالأندلس: جذوره وأعلامه وأصوله " ، بحث محكم، نشر في ( كتاب جماعي ) ضمن أعمال ندوة " الحديث والمحدثون في الغرب الإسلامي" ، منشورات كلية الآداب، جامعة عبد المالك السعدي، قسم الدراسات الإسلامية، تطوان .
- " مدرسة الفقه الظاهري قبل ابن حزم " بحث محكم، نشر في ( كتاب جماعي ) ضمن أعمال ندوة : ابن حزم : المنهج والمعرفة، منشورات كلية الآداب – قسم الدراسات الإسلامية جامعة الحسن الثاني، المحمديـة .
- " نماذج من شيوخ القاضي عياض السبتيين "، بحث محكم منشور بمجلة كلية أصول الدين – تطوان، العدد : 1 ، صفر 1420هـ .
- " وسطية الإمام مالك في فقه السياسة الشرعية " ، بحث محكم، منشور بمجلة آفاق الثقافة والتراث ، تصدر عن مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، الإمارات ، العدد : 55 .
- الشورى والديموقراطية ، بحث محكم مقدم لندوة المجلس العلمي الأعلى تحت عنوان : حكم الشرع في دعاوى الإرهاب ، المنعقدة بالدار البيضاء ، 2 جمادى الأولى 1428 هـ - 19 ماي 2007 م ، نشره المجلس العلمي الأعلى في كتاب ضمن أعمال الندوة .

* أهم المشاركات العلمية:
- شارك في محاضرات وندوات ومؤتمرات كثيرة في : المغرب – والجزائر – ومكة المكرمة– والإمارات العربية المتحدة – وقطر – والكويت – والأردن - وتركيا – وبنغلاديش – وهولاندا – وفرنسا – وألمانيا – وإيطاليا – والسويد .
- عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
- عضو المجلس العلمي لهيئة العلماء بتطوان سابقا وبمدينة المضيق حاليا.
- عضو البعثة العلمية لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج خلال شهر رمضان منذ عام 1996م .
- شارك في برامج الإذاعة والتلفزة المغربية ، وفي فضائية محمد السادس للقرآن الكريم ، والقناة المغربية الثانية (برنامج الإسلام وقضايا العصر) . وفي الفضائية القطرية بالدوحة برنامج " حياة القلوب " ، وفي فضائية " اقـرأ "، برنامج ( الإسـلام اليـوم ) .
- خطيب بمسجد مولاي الحسن بتطـوان .
- دعي مرارا لحضور الدروس الحسنية الرمضانية ومرتين لإلقاء درس في حضرة أمير المؤمنين عامي 1422 هـ - 1423 هـ الموافق 2001 م – 2002 م .
- الإسلام والعنف من منظور رسائل النور، بحث منشور بموقع الدراسات النورسية على الشبكة العنكبوتية:
www.nursistudies.com
- فقه النوازل في الغرب الإسلامي – نوازل عبد الرحمن أبي زيد الحائك التطواني نموذجا – بحث مقدم لندوة : فقه النوازل في الغرب الإسلامي تاريخا ومنهجا، المنظمة من طرف جامعة ابن طفيـل كلية الآداب والعلـــوم الإنسانيــــة – وحدة الدراسات المنهجية والشرعي في الغرب الإسلامي– قسم الدراسات العليا بالقنيطرة، يوم 14 مارس2001 م.
- المصطلح القرآني بديلا للمصطلح الغربي ، بحث مقدم للملتقى الدولي حول المصطلح العلمي في التراث الإسلامي ، العلوم الشرعية والإنسانيــــة، المنعقد بالمعهد الوطني للتعليم العالــــي للحضــــارة الإسلاميــــة، بوهران، الجزائـــر، يوم 22 أبريل 1996 م.
- السنن الكونية والاجتماعية في القرآن الكريم ، بحث مقدم للمشاركة في تأطير الدورة التكوينية الجامعية التي نظمها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن ، والمركز الغربي للدراسات والأبحاث التربوية الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان ، بعنوان : القرآن الكريم وخطابه المتجدد ، من 16 إلى 21 أبريل 2007 م.
- المذهب المالكي بالأندلس بين التأصيل والتفريع ، بحث مقدم للندوة العلمية التي نظمتها كلية الشريعة جامعة القرويين بفاس ، تحت عنوان : المذهب المالكي واقع وآفاق ، أيام : 11 – 12 – 13 صفر 14287 هـ ، الموافق : 1 – 2 – 3 مارس 2007 م.
- المشاركة في الدورة الثالثة لجامعة الصحوة الإسلامية المنظمة من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة الدار البيضاء ، في موضوع : مفهوم التسامح في البناء الحضاري الإسلامي ، أيام 17 – 18 – 19 يناير 1994م .
- المشاركة في الدورة العلمية التدريبية التي نظمها بالاشتراك كل من المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافــــــــــة ( إيسيسكو ﴾، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ومعهد الدراسات المصطلحية لفائدة الأساتذة الباحثين في التراث العربي الإسلامي في موضوع : نحو منهجية للتعامل مع التراث الإسلامي ، أيام 30 / 10 – 5 / 11 / 1996 م ، بكلية الآداب ظهر المهراز بفاس .
-شيوخ القاضي عياض السبتيون وأثرهم في نبوغه العلمي، مقدم للندوة الدولية في موضوع ( أعلام مدينة سبتة في التاريخ المغربي والعلاقات السبتية الفاسية ) المنعقدة يوم 26 – 27 نونبر 2008م، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس.
- أشرف وأطر وناقش العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه للطلبة الباحثيـن من المغرب والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، والأردن، ومصر، وموريتانيا، والسينغال، وإندونيسيا، والتايلاند .

العمـل الحالـي: كلية أصول الدين – جامعة القروييـن – تطوان - المملكة المغربية .
العنوان البريـدي: ص.ب : 5145 – بريد مولاي الحسن -تطوان- المملكة المغربيـة .
الهاتـف النقـال: 00212667035920
الهاتف الثابت / الفاكس: 00212539994671
البريد الإلكترونـي:
elghalbzouri1963@hotmail.com

open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
العمـل الحالـي: كلية أصول الدين – جامعة القروييـن – تطوان - المملكة المغربية . العنوان البريـدي: ص.ب : 5145 – بريد مولاي الحسن -تطوان- المملكة المغربيـة . الهاتـف النقـال: 00212667035920 الهاتف الثابت / الفاكس: 00212539994671
husbands who cheat website dating for married men
click here read here why do married men cheat
click women cheat on men what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 26.4.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...