Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ş. Tufan Buzpınar

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4484  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tarihçi, Akademisyen, Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 4484 Hit : 5700 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Osmanlı Hilafeti Meselesi Bir Literatür Değerlendirmesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ş. Tufan BUZPINAR

 

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Ofis A 317

E-mail: tbuzpinar@fatih.edu.tr

Telefon:2293

Fax: 0212-8663300-2293

YÖK CV Formatı

  

Eğitim

 •PhD, University of Manchester, Tarih, Department of Middle Eastern Studies-1991, Manchester-United Kingdom

 •MA, University of Manchester, Tarih, Department of Middle Eastern Studies-1986, Manchester-United Kingdom

 •BA, Ankara Üniversitesi, -1984, Ankara-TURKEY

 

Tecrübe

 •Bölüm Başkanı- Fatih Üniversitesi, Jan. 2005

 •Öğretim üyesi, Fatih University, Oct. 2001

 •Başkan, Centre for Islamic Studies, Mar. 1999- Aug. 2001

 •Araştırmacı, Centre for Islamic Studies, Sep. 1992- Mar. 1999

 

İlgi Alanları

 •Ottoman Rule in the Arab provinces in the 19th century

 

Seçkin Yayınlar

 

(The Publications appears in SCI, SCI Exp.,SSCI and AHCI are shown with *)

 

Akademik Yayınlar

  Ş. Tufan Buzpınar, ""Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre"", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi,

Vol. 14, No. 26, Jun. 2009, pp. 243-247

  Ş. Tufan Buzpınar, "Bir Osmanlı Aydınının Kimlik Arayışı: Sâtı Bey'in Osmanlıcılıktan Arap Milliyetçiliğine Geçiş

Serüveni", Arşiv Dünyası, No. 11, Jul. 2008, pp. 62-66

  Ş. Tufan Buzpınar, "Celal Nuri'nin Batılılaşma ve İslam Anlayışları Üzerine Notlar", Muhafazakar Düşünce , Vol.

4, No. 16-17, Jun. 2008, pp. 213-230

  Tufan Buzpınar, "Sömürgecilik Çağında Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesine Dair Birkaç Not", Eskiyeni,

No. 5, May. 2007, pp. 37-43

 * Ş. Tufan Buzpınar, "Celal Nuri's Concepts of Westernization and Religion", Middle Eastern Studies, Vol. 43, No.

2, Mar. 2007, pp. 247-258

  Ş. Tufan Buzpınar, "Nakibüleşraf", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 32, Dec. 2006, pp. 322-324

  Ş. Tufan Buzpınar, "Mustafa Kamil Paşa", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 31, Oct. 2006, pp. 309-310

  Ş. Tufan Buzpınar, "Mustafa Fazıl Paşa", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 31, May. 2006, pp. 300-301

  Ş. Tufan Buzpınar, "'Diğer' Üzerinden Hesaplaşma: Celal Nuri ve Abdullah Cevdet'in Avrupa Tartışmaları Hakkında

Bir Değerlendirme", Divan İlmi Araştırmalar, No. 19, Dec. 2005

  Ş. Tufan Buzpınar, "Şam'da Osmanlı İzleri", Toplumsal Tarih, No. 144, Dec. 2005, pp. 94-98

  Ş. Tufan Buzpınar, "Kimliğimizi İnşa Edebilmek İçin Düşmana İhtiyacımız Var mı?", Türk Edebiyatı, No. 386, Dec.

2005, pp. 4-10

  Ş. Tufan Buzpınar, "Başa, Ahmet Muhtar", Mevsuatu Alami'l-Ulema ve'l-Udebai'l-Arab ve'l-Muslimin, Vol. 3, Dec.

2005, pp. 106-109

  Ş. Tufan Buzpınar, "Şam'da Tarihi Bir Kongre: Osmanlı Devrinde Bilad-ı Şam", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi,

Vol. Güz 2005, No. 13, Dec. 2005, pp. 237-243

  Ş. Tufan Buzpınar, "Küreselleşme ve Osmanlı Tecrübesi Üzerine Birkaç Not", Türkiye Günlüğü, No. 82, Oct. 2005,

pp. 29-35

  Ş. Tufan Buzpınar, "Mısrî, Aziz Ali", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 30, Apr. 2005, pp. 2-3

  Ş. Tufan Buzpınar, "Midhat Paşa", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 30, Apr. 2005, pp. 7-11

 * Tufan Buzpınar, "Vying for Power and Influence in the Hijaz: Ottoman Rule, the Last Emirate of Abdulmuttalib and

the British (1880-1882)", The Muslim World, Vol. 95, No. 1, Jan. 2005, pp. 1-22

  Tufan Buzpınar, "Osmanlı Hilafeti Hakkında Bazı Yeni Tespitler ve Mülahazalar(1725-1909)", Türk Kültürü

İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, Vol. 10, No. 10, May. 2004, pp. 1-38

  Tufan Buzpınar, "Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi", Türkiye Araştırmaları Literatür

Dergisi, Vol. 2, No. 1, Jan. 2004, pp. 113-131

  Ş. Tufan Buzpınar, "Ahmet Cevdet Paşa'nın Suriye Valiliği", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of

Turkish Cultural Studies, Vol. 9, No. 9, Nov. 2003, pp. 37-52

  Ş. Tufan Buzpınar, "Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur: İngiliz Misyonerleri

(19.Yüzyıl)", Islam Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, No. 10, Nov. 2003, pp. 107-120

  Tufan Buzpinar, "Lübnan", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 27, Oct. 2003, pp. 248-254

  Tufan Buzpinar, "Lazkiye", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 27, Oct. 2003, pp. 117-118

  Ş. Tufan Buzpınar, "The Question of Jewish Immigration to Palestine in the Reign of Abdülhamid Iı (1878-1908)",

The Turks, Vol. 4, Dec. 2002, pp. 313-321

  Tufan Buzpinar, "Kevakibi, Abdurrahman", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 25, Oct. 2002, pp. 339-340

  Tufan Buzpınar, "“Filistin Meselesinin Ortaya Çıkışında İngiltere’nin Rolü”", Türkiye Günlüğü, Vol. 68, No. 1,

Jan. 2002, pp. 17-23

 * Tufan Buzpınar, "The Repercussions of the British Occupation of Egypt on Syria, 1882-1883", Middle Eastern

Studies, Vol. 36, No. 1, Jan. 2000, pp. 82-91

  Tufan Buzpınar, "Osmanlı Suriye'sinde Türk Aleyhtarı İlanlar ve Bunlara Karşı Tepkiler, 1878-1881", İslam

Araştırmaları Dergisi/ Turkish Journal of Islamic Studies, No. 2, Apr. 1998, pp. 73-90

  Tufan Buzpinar, "Havran", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 16, Oct. 1997, pp. 539-541

  Tufan Buzpinar, Mustafa Küçükasci, "Haremeyn", TDV islam Ansiklopedisi, Vol. 16, Oct. 1997, pp. 153-157

  Tufan Buzpınar, "“Suriye'ye Yerleşen Cezayirlilerin Tabiiyeti Meselesi 1847-1900", İslam Araştırmaları

Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Jan. 1997, pp. 91-106

  Tufan Buzpınar, "“Church Missionary Society İstanbulda: Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik"", İstanbul

Araştırmaları, Vol. 1, No. 1, Jan. 1997, pp. 63-80

  Tufan Buzpınar, "Opposition to the Ottoman Caliphate in the Early Years of Abdulhamid II, 1877-1882", Die Welt

des Islams, Vol. 36, No. 1, Apr. 1996, pp. 59-89

  Tufan Buzpinar, "Esad Efendi, Uryanizade", TDV İslam Ansiklopedisi, Vol. 11, May. 1995, pp. 346

  Tufan Buzpınar et.al., "Resources on Syria in the Turkish Archives", Syrian Studies Newsletter, Vol. 3, No. 1,

May. 1995, pp. 1-4

 * Tufan Buzpınar, "“The Hijaz, Abdulhamid II and Amir Hussein’s Secret Dealings with the British”", Middle Eastern

Studies, Vol. 31, No. 1, Jan. 1995, pp. 99-123

  Tufan Buzpınar, "II. Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında Filistinde Yahudi İskanı Girişimleri", Türkiye Günlüğü,

No. 30, Oct. 1994, pp. 58-65

  Tufan Buzpınar, "Abdulhamid II and Sayyid Fadl Pasha of Hadramawt", Journal of Ottoman Studies, Vol. XIII, No. 1,

Jan. 1993

 

Proceedings

 Ş. Tufan Buzpınar, "Kaostan İstikrara: II. Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında Suriye", Uluslararası Osmanlı

Dönemi Arap Coğrafyası ve Türk-Arap İlişkileri Sempozyumu, İstanbul/Türkiye, May. 2009,

Ş. Tufan Buzpınar, "Filistin Meselesinin Doğuşu: Osmanlı Dönemi", Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu,

İstanbul/Türkiye, May. 2009,

Ş. Tufan Buzpınar, "Mescid-i Aksa ve Çevresindeki Kazı Çalışmaları", Uluslararası Mescid-i Aksa Sempozyumu,

Istanbul, Apr. 2009,

Ş. Tufan Buzpınar, "II. Meşrutiyet Dönemi Arap Topraklarında Osmanlı Yönetimi Tarihçiliği: Problemler, Öneriler",

İstanbul/Türkiye, Oct. 2008,

Ş. Tufan Buzpınar, "II. Abdülhamit Dönemi Hilafet Meselesi", Vefatının 90. Yıldönümünde II. Abdülhamit,

İstanbul/Türkiye, Oct. 2008,

Ş. Tufan Buzpınar, "Teaching Controversial Issues in History", New Approaches to History Teaching, Antalya/Turkey,

Oct. 2008,

Ş. Tufan Buzpınar, "Suriyelilerin Meşrutiyet Algılamaları", Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet/The Second

Constitutional Period on its Centeneray, İstanbul/Türkiye, May. 2008,

Ş. Tufan Buzpınar, "Anglo-Ottoman Confrontation in the Yemen during the Reign of Abdulhamid II (1876-1908)",

Turkish Yemeni Relations, Sana'a- Yemen, Jan. 2008,

Ş. Tufan Buzpınar, "Altunizâde Ailesi", Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul/Turkey, Nov. 2006,

Ş. Tufan Buzpınar, "Osmanlı Son Dönemi Arap Muhalefeti Üzerine Bir Değerlendirme", International Committee of Pre-

Ottoman and Ottoman Studies, Trabzon-Türkiye, Sep. 2006,

Ş. Tufan Buzpınar, "Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Kırım Harbi", Savaştan Barışa: 150. Yılında Kırım Harbi,

İstanbul-Türkiye, May. 2006, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması, pp. 181-192

  Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul-Türkiye, May. 2006,

Tufan Buzpinar, "The Repercussions of the Russian-Ottoman of 1877-1878 on the Ottoman Arab Provinces", Ankara-

Turkey, Dec. 2005, The Ottoman Russian War of 1877-1878, pp. 227-241

 Ş. Tufan Buzpınar, "How Should We Study the History of Ottoman Rule in Bilad al-Sham?", International Congress on

Bilad al-Sham During the Ottoman Era, Damascus, Sep. 2005,

Tufan Buzpınar, Abdulhamid II and His Reign, İstanbul-Türkiye, Sep. 2003, II. Abdülhamid Döneminde Suriye ve Hicaz,

Tufan Buzpınar, IRCICA Lectures, İstanbul- Türkiye, Apr. 2003, XIX. Yüzyılda Filistin,

Tufan Buzpınar, XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara- Türkiye, Sep. 2001, Osmanlı Son Döneminde Suriye ve Filistin'de

İngiliz Misyoner Faaliyetleri, XIV,

Tufan Buzpınar, "Osmanlı Son Dönem Tarihi Nasıl Ele Alınmalı? Problemler, Öneriler", Ankara/Türkiye, Apr. 2001,

Tufan Buzpınar, Ahmet Cevdet Paşa, Ankara-Türkiye, Jun. 1995, Ahmet Cevdet Paşa ve Araplar, pp. 167-178

 Tufan Buzpınar, Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu, İstanbul, Jan. 1995, “Ahmet Cevdet Paşa'nın Suriye Valiliği\" , pp.

109-121

 

Kitaplar

 Ş. Tufan Buzpınar, "TDV İslam Ansiklopedisi", Türkiye Diyanet Vakfı

 Ş. Tufan Buzpınar, "TDV İslam Ansiklopedisi", Türkiye Diyanet Vakfı

 "The Question of Caliphate under the Last Ottoman Sultans", (Tufan Buzpınar) in \"The Question of Caliphate under

the Last Ottoman Sultans\", in Ottoman Reform and Muslim Regeneration, I. B. Tauris, 01/12/2004, pp. 7-28

 "II. Abdülhamid Döneminde Filistine Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)", (Tufan Buzpınar) in II. Abdülhamid

Döneminde Filistine Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)Türkler, Yeni Türkiye, 01/12/2002, pp. 78-86

 "II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı, 1877-1882", (Ş. Tufan Buzpınar) in \"II.

Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı, 1877-1882\", Hilafet Risaleleri I, Klasik,

01/11/2002,

"The Development of Arab Nationalism", () in The Development of Arab Nationalism in the Ottoman State\\, The

Ottoman Turkish Civilization, Yeni Turkiye, 01/10/2000, pp. 492-503

 "The Question of Citizenship of the Algerian Immigrants in Syria, 1847-1900", (Tufan Buzpınar) in \"The Question

of Citizenship of the Algerian Immigrants in Syria, 1847-1900\" in Moshe Maoz et.al.Modern Syria, Sussex Academic

Press, 01/12/1999, pp. 134-149

 Shirin Akiner (Çev. Tufan Buzpinar, Ahmet Mutu), "Sovyet Müslümanlari", insan yayinlari

 

Tez Danışmanlıkları

 MS/MA Tezleri/sMusa ÖZTÜRK, "Transition to the Multi-Party Regime and the Republican People's Party", Fatih

Üniversitesi, Jun. 0200

 M. Refik BÜRÜNGÜZ, "Abdullah Cevdet and the Garbcılık Movement", Fatih Üniversitesi, Apr. 2005

 Mustafa Akagündüz, "Social Life in Istanbul (19th Century)", , Dec. 2005

 Muhammed Ali Kılıç, "Boğdan Eyaletinde Osmanlı Rus Çekişmesi", Fatih Üniversitesi, Sep. 2008

 

Seminer ve Faaliyetler

 "II. Abdülhamid'in Hal'i ve 31 Mart Hadisesi", Tufan Buzpınar Erdoğan Keskinkılıç, Fatih Üniversitesi, İstanbul,

13/04/2009-13/04/2009

 "Modern Orta Doğu'nun Osmanlı Arkaplanı", Ş. Tufan Buzpınar, Kültür Ocağı Vakfı, İstanbul, 28/03/2009-04/04/2009

 "Osmanlıda Değişim ve Süreklilik", Ş. Tufan Buzpınar, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul-Türkiye, 21/03/2009-

11/04/2009

 "Osmanlıda Değişim ve Süreklilik", Ş. Tufan Buzpınar, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 12/04/2008-03/05/2008

 "Modern Orta Doğu'nun Oluşum Süreci", Ş. Tufan Buzpınar, Kültür Ocağı Vakfı, İstanbul, 29/03/2008-05/04/2008

 "Osmanlı Döneminde Filistin Meselesi", Ş. Tufan Buzpınar, Marmara Üniversitesi E-İlahiyat Kulübü, İstanbul/Turkey,

26/03/2008-26/03/2008

 "II. Abdülhamit ve Filistin Meselesi", Ş. Tufan Buzpınar, Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul/Turkey, 22/03/2008-

22/03/2008

 "Tarih Öğretiminde Öteki İmajı", Ş. Tufan Buzpınar, Fatih Üniversitesi, Tarih Kulübü, İstanbul, 14/11/2007-

14/11/2007

 "Modern Orta Doğu'nun Oluşumu", Ş. Tufan Buzpınar, Kültür Ocağı Vakfı, İstanbul, 07/11/2007-14/11/2007

 "Osmanlı Tarihi", Ş. Tufan Buzpınar, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 20/10/2007-07/11/2007

 

Verdiği Dersler

 2011-2012 "OTTOMAN HISTORY I", HIST 235/A, Credit:3

 2011-2012 "HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I", HIST 101/A, Credit:3

 2010-2011 "M.A. Thesis", HIST 500/A, Credit:0

 2010-2011 "Seminar in Ottoman History", HIST 515/A, Credit:3

 2010-2011 "HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I", HIST 101/A, Credit:3

 2010-2011 "M.A. Thesis II", HIST 599/A, Credit:0

 2010-2011 "Graduate Seminar", HIST 501/C, Credit:0

 2010-2011 "HISTORICAL METHOD AND THOUGHT II", HIST 102/A, Credit:3

 2010-2011 "Special Topics in History", HIST 502/A, Credit:3

 2009-2010 "M.A. Thesis", HIST 500/TEZ A, Credit:0

 2009-2010 "OTTOMAN HISTORY I", HIST 235/A, Credit:3

 2009-2010 "OTTOMAN HISTORY III", HIST 335/A, Credit:3

 2009-2010 "Graduate Seminar", HIST 501/Seminer, Credit:0

 2009-2010 "HISTORICAL METHOD AND THOUGHT I", HIST 101/A, Credit:3

 2009-2010 "M.A. Thesis", HIST 500/TEZ A, Credit:0

 2009-2010 "Research Methodology", HIST 504/A, Credit:3

 2009-2010 "Graduate Seminar", HIST 501/SMNR C, Credit:0

 2009-2010 "HISTORICAL METHOD AND THOUGHT II", HIST 102/A, Credit:3

 2009-2010 "OTTOMAN HISTORY II", HIST 236/A, Credit:3

 


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 13.3.2012Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...