Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


A. Yaşar Tonta

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4429  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. tonta@hacettepe.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -   Edebiyat Fakültesi (Hacettepe Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Bilgi ve Belge Yönetimi,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 4429 Hit : 10385 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türkiyenin Bilimsel Yayın Haritası Türkiyede Dergi Yayıncılığı Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma
2 Türkiyede Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması
3 Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası
4 Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme
5 Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler
6 Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?
7 Kütüphanelerarası İşbirliği ve Bilgi Kaynaklarının Etkin Kullanımı
8 Kütüphaneler Sanal Güzergahlara mı Dönüşüyor?
9 İnternet Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim
10 e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler
11 Elektronik Yayıncılık Bilimsel İletişim ve Kütüphaneler
12 Elektronik Kütüphaneler
13 Electronic Information Management for PfP Nations
14 Düşünce Özgürlüğü Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Bilgi Hizmetleri
15 Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999 Eleştirel Bir Değerlendirme
16 Ahmed Rasimin İbrahim Müteferrika ve Matbaacılık Üzerine Yazdıklarının İncelenmesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

A. Yaşar Tonta

 

İlgi alanları bilgi erişim kuramı, dijital kütüphaneler, bilgi sistemleri tasarımı, elektronik yayıncılık, açık erişim ve bibliyometridir.

Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Araştırmaları  Bölümünde (şimdiki Bilgi Okulu) öğretim görevlisi olarak çalıştı (1989-1993).

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) kurucu başkanı olarak görev yaptı (1996-1998).

Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi’nde kısa bir süre çalıştı.

Doktora ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi, Galler Üniversitesi  ve Hacettepe Üniversitesinden aldı.

Çalışmaları birçok dergide yayımlandı. (örneğin,  Journal of the American Society for Information Science & Technology, Library & Information Science Research, Library Collections Acquisitions and Services, Scientometrics, IFLA Journal, Libri, Library Resources & Technical Services, and Public-Access Computer Systems Review).

Çeşitli projelerde görev aldı.

Information Services & Use dergisinin elektronik bilgi yönetimi özel sayısının (vol. 25, no 1, 2005) konuk eş editörlüğünü yaptı.

Türk Kütüphaneciliği (1995-1996) ve Bilgi Dünyası (2000) dergilerinin editörü olarak çalıştı.

NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetimi Komitesinin seçilmiş başkanı olarak görev yaptı (1999-2001).

Litvanya (2002), Slovakya (2003) ve Bulgaristan’da (2004) Elektronik Bilgi Yönetimi konulu seminer dizisini yönetti.

24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara’da yapılan Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun Düzenleme Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

IFLA Eğitim Daimi Komitesi üyesi olarak görev yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

 

Birçok mesleki derneğe üyedir;

Amerikan Bilgibilim ve Teknoloji Derneği (ASIS&T),

Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD),

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK).

 

Editör:

Information Services & Use, Co-editor (with Gail Hodge) of the Special Issue on Electronic Information Management, 25 (1), 2005. (PDF copies of articles, zipped)

Bilgi Dünyası, 2000.

Türk Kütüphaneciliği, 9(1), 1996 - 10(3), 1997, iki özel sayı (Internet ve IFLA) da dahil toplam yedi sayı.

 

Doktora Tezi: "An Analysis of Search Failures in Online Library Catalogs."(Unpublished Ph.D. Dissertation) University of California at Berkeley, December 1992. 318 p. (Adviser: Prof. Michael D. Cooper) Summary appeared in Dissertation Abstracts International (Vol. 54, no. 6, December 1993, p.1985-A). (University Microfilms Number: DA9330763)

 

Kitaplar:

Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler. (Information Management in the Changing World. Symposium Proceedings. 24-26 October, 2007, Ankara). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. xx + 314 s. (ISBN 978-975-491-246-3).  (Tam metin –PDF formatında / Full-text in PDF (4.0 MB))

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC 002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s. (ISBN 92-837-1133-5) (Full-text in PDF (4.0 MB) (Tam metin –PDF formatında)

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231 BIS, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001B)TP/5). Ottawa: RTO/NATO, 2003. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)”) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında )

Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management for PfP Nations. (PfP Ülkeleri için Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)” ) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında ) (The CD-ROM copy of the Lecture Series also appeared in April 2003 with the same title. ISBN 92-837 1096 7)

Yaşar Tonta, Yıltan Bitirim ve Hayri Sever. Türkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. (Performance Evaluation of Turkish Search Engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti., 2002. xvi, 152 s. (ISBN 975 92923-0-0). (Özet ) (Summary ) (Tam metin (PDF) )

Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi, 1996. 40 p.

Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik (Ed.). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of information). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. 98 s.

Roy Tennant, John Ober ve Anne G. Lipow. Internet el kitabı (Crossing the threshold of Internet). Çev. Yaşar Tonta ve diğerleri. Çev. ed. Yaşar Tonta. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

LCSH and PRECIS in Library and Information Science: A Comparative Study. (Occasional Papers Series of the Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, No. 194). Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science, May 1992. 68 p. (see the local copy in PDF)

 

Raporlar:

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 106K068) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2008. (xvi, 88 s.). (PDF, 1,4MB)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 105K088) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2007. (xv, 74 s.).

Yaşar Tonta, Mehmet Emin Küçük, Umut Al, Gülten Alır, K. Levent Ertürk, N. Erol Olcay, İrem Soydal ve Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No. 02-G-064). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2006. (xi, 56 s.).

Yaşar Tonta (Raportör), Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayın No. DPT: 2560 - ÖİK 576). Ankara: DPT, 2001. (ISBN 975-19-2633-5)

Kitaplarda Bölümler / Chapters in Books

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? In Birger Larsen & Jacqueline Leta, Proceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yurdagül Ünal and Yaşar Tonta, An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. Ia Susanna Mornati & Turid Hedlund, Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2009: Rethinking Elecronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, Milan, Italy, June 10-12 2009 (pp. 535-542). Milan: Edizioni Nuova Cultura, 2009.

(H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 2009 Yılı Mezunları Yıllığı için hazırlanan yazı.). 7 Mart 2009.

Information Services and Web 2.0: New Challenges and Opportunities. In Alexandra Vraneš & Ljiljana Markovič, Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings (pp. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008. Abstract also appeared in Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 –Summary book- Ed. by A. Vraneš, L. Markovič & V. Crnogorac. Belgrade, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, Consortial use of electronic journals in Turkish universities. In L. Chan & S. Mornati (Eds.). Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008. (pp. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).

Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. In Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges (pp. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association, 2008.

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci (Yay. haz.). Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 87). Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008.

Cooperation in the preservation and management of scientific and cultural information among Balkan countries (invited keynote). In Ender Bilar & Yaşagül Ekinci (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey (pp. 8-13). (Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87). Edirne: Trakya University, 2008.

Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Bilimsel yayınlar kitabı içinde. Ankara: Klinik Araştırmalar Derneği, 2008.

Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 320-334, 2008’de yayımlanmıştır.)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 185-192). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.  (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350, 2008’de yayımlanmıştır.)

Umut Al ve Yaşar Tonta, Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 209-217). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Bilgi Dünyası, 9(1): 41-66, 2008’de yayımlanmıştır.)

Yurdagül Ünal and Umut Al, The Research Impact of Open Access Journal Articles, ELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 (pp. 321-330). Edited by: Leslie Chan and Bob Martens. (ISBN 978-3-85437-292-9) 2007. http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?139_elpub2007  (Full-text in PDF) (Presentation slides - PDF).

Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? In Herbert K Achleitner and Alexander Georgiev Dimchev (eds.) Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ]. içinde (s. 23-32). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, “The impact of electronic journals on document delivery services.” In: Bob Martens and Milena Dobreva (eds.). Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 ( pp. 329-338). Sofia: FOI-Commerce, 2006. (ISBN 978-954-16-0040-5).  http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?236_elpub2006.  (Full-text in PDF) (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

Hayri Sever ve Yaşar Tonta, "Arama motorları," Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney ve Rifat Çölkesen. İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2006. (makale metni –PDF)

Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, In: Proceedings of the Third International Symposium on “Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age” (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF) (Türkçesi için bkz. Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. Aynı adla Türk Kütüphaneciliği (19(4): 449-464, Aralık 2005) dergisinde yayımlandı. (PDF)

Bibliyografik Kayıtlar için İşlevsel Gerekler (FRBR) Kavramsal Modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (ss. 278-290). (Haz. M. Emin Küçük) Ankara: TKD, 2005. (PDF)

Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. (bildiri) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.(PDF) (Sunuş slaytları )

"Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF)” (Sunuş slaytları -PDF)

"Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (103-108). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF) (Sunuş slaytları -PDF)

Yıltan Bitirim, Yaşar Tonta ve Hayri Sever, “Information Retrieval Effectiveness of Turkish Search Engines,” In Tatyana Yakhno, ed. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings. (pp. 93-103). Berlin: Springer-Verlag, 2002. Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2457, pp. 93-103. (PDF)

"Internet and electronic information management." In Electronic Information Management. (p.1-1 - 1-22). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC 002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s.

"Introduction" In Electronic information management for PfP nations. (p.I-1 - I-3). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002.

"Internet and electronic information management." In Electronic Information Management for PfP Nations. (p.1-1 - 1-20). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Presentation slides in PDF (751KB))

"e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler." e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara . içinde (42-61). Yayına haz. Ali Can ve diğerleri, Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

Bilgi Erişim Sorunları ve Internet". Ed. Ali Can, M. Tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

" Bilgi erişim sorunu" Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. (Sunuş slaytları) Lütfen MS Internet Explorer kullanınız.

"Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması". (Restructuring Education for Librarianship in Turkey) Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89) Ed. Aysel Yontar. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000.

"Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?" (The state-of-the-art in interlibrary cooperation) Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Yay. hazl. Özlem Bayram ve diğerleri. Ankara: TKD, 1999.

"Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997)" (Contribution of Turkey to biomedical literature (1988-1997) Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Yay. hazl. Özlem Bayram ve ark. Ankara: TKD, 1999.

"Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı"; (Interlibrary cooperation and the effective use of information sources). Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-108) Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, 1997.

Yaşar Tonta, "Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM" (National information networks and ULAKBIM). Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart-6 Nisan 1997, Ankara) içinde (s. 59-69). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1997.

Ahmet Çelik ve Yaşar Tonta. "Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri" (Freedom of thought, freedom of information and information services). Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ed. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

"Indexing in hypertext databases,"; In: Studies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext. (p. 21-30). Eds. Susan Stone and Michael Buckland. Medford, NJ: Learned Information, 1992.

"Kataloglamada tutarlılık üzerine bir araştırma: Kongre Kütüphanesi katalogcuları ile İngiliz Ulusal Kütüphanesi katalogcuları arasındaki tutarlılık" (An investigation of indexer consistency: Interindexer consistency between Library of Congress and the British Library Catalogers). Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 135-146). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990.

"Kütüphanecilik eğitiminde son gelişmeler ve Türkiye" (Recent development in education for librarianship: Turkey) Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler: 1987 içinde (s. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.

 

Makaleler:

Preservation of scientific and cultural heritage in Balkan countries, Program: electronic library and information systems, 43(4): 419-429, 2009. DOI: 10.1108/00330330910998066. (PDF)

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350, 2008. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 320-334, 2008. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 32(1): 1-9, 2008. (PDF)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9(1): 41-66, 2008. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. Trends in Information Management, 4(1), 52-76, January-June 2008. Aynı çalışma daha önce aşağıdaki kitapta yayımlandı: Yaşar Tonta, Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges içinde (ss. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association, 2008.

Mícheál Mac an Airchinnigh, Kalina Sotirova and Yaşar Tonta, Digital re-discovery of culture game of inquiry & the physicality of soul. Review of the National Center for Digitization, 9, 19-37, 2006. (PDF)

Umut Al, Mustafa Şahiner and Yaşar Tonta, Arts and Humanities Literature: Bibliometric Characteristics of Contributions by Turkish Authors. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 57(8): 1011-1022, June 2006. (PDF)

Yaşar Tonta and Umut Al, Scatter and Obsolescence of Journals Cited in Dissertations of Librarianship. Library & Information Science Research, 28(2): 281-296, 2006. (PDF)

Yaşar Tonta, Internet and Electronic Information Management, Information Services & Use, 25(1), 3-12, 2005. (PDF)

Yaşar Tonta and Gail Hodge, Introduction, Information Services & Use, 25(1), 1-2, 2005. (PDF)

Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler.  Türk Kütüphaneciliği, 19(4): 449-464, Aralık 2005. (PDF)  Invited paper presented at Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. (Presentation slides -PDF) (English translation appeared in  Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, In: Proceedings of the Third International Symposium on Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005.

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Scatter of Journals and Literature Obsolescence Reflected in Document Delivery Requests. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 56(1): 84-94, 2005. Full-text (in HTML and PDF) available online from Wiley InterScience. Pre-print ( PDF)

Integration and personalization of digital information services. International Journal: Information Theories & Applications, 11(3): 263-266, 2004. Pre-print (PDF)

Umut Al ve Yaşar Tonta, Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1): 19-47, Nisan 2004.(PDF)

The Personalization of Information Services, Information Management Report, August 2003, pp. 1-6. (PDF) (Presentation slides -PDF)

Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. (The journal Turkish Librarianship). Türk Kütüphaneciliği, 16 (3): 282-320, Eylül 2002. (ön bası PDF kopyası)

Yaşar Tonta ve Mustafa İlhan, Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the World’s Biomedical Literature (1988-1997). Scientometrics, 55 (1): 123-136, 2002. (pre-publication PDF copy) (The file named tonta-ilhan-2001.zip contains word files that make up the article.)

Collection Development of Electronic Information Resources in Turkish University Libraries. Library Collections, Acquisitions and Technical Services, 25(3): 291-298, 2001. (Final version of the article in HTML and PDF is available from Elsevier's Science Direct.) 

Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1(2): 354-375, Ekim 2000.

Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler (Current developments in electronic publishing) Bilgi Dünyası, 1(1): 89-132, Nisan 2000. (PDF)

Contribution of Turkish Researchers to the World’s Biomedical Literature (1988-1997). Scientometrics, 48(1): 71-84, 2000. (PDF)  (The file named scientometrics.zip contains word and excel files that make up the article.)

Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi (Information society and information technology) Türk Kütüphaneciliği, 13(4): 363-375, Aralık 1999. (PDF)

Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. (On the use of statistical techniques in scientific research and presentation of findings) Türk Kütüphaneciliği, 13(2): 112-124, Haziran 1999. (PDF)

Elektronik Kütüphaneler (Electronic libraries) Özel Ulak, 1(2): 2-3, Nisan 1998.

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Information Center). Bilim ve Teknik, 31(364): 66-71, March 1998. (PDF)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Information Center). Popüler Bilim, Mart 1998, s. 53-57.

Elektronik Bilgi Erişim ve Belge Sağlama Sistemleri; (Electronic information retrieval and document delivery systems) Özel Ulak, 1(1): 3, February 1998.

Yaşar Tonta and Mustafa İlhan. Sosyal Bilimlerde Türkiye'nin Dünyadaki Yeri; (The place of Turkey in the world in social sciences). Türk Psikoloji Dergisi, 12(40): 67-75, December 1997.

Elektronik Yayıncılık, Bilimsel İletişim ve Kütüphaneler; (Electronic publishing, scholarly communication and libraries) Türk Kütüphaneciliği, 11(4): 305-314, December 1997. (PDF)

Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve Internet: Temel Sorunlar ve Politika Geliştirme; (Information services and the Internet in Turkey: Basic issues and policy development). Türk Kütüphaneciliği, 11(3): 217-232, September 1997. (PDF)

Scholarly Communication and the Use of Networked Information Sources IFLA Journal, 22(3): 240-245, 1996.

Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve Internet (National information infrastructure and the Internet). (Editorial) , (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 10(3): 205-211, September 1996. (PDF)

Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim (Internet, Electronic Libraries and Information Retrieval) Türk Kütüphaneciliği, 10(3): 215-230, September 1996. (PDF)

Internet Kaynakçası (Internet Bibliography). Türk Kütüphaneciliği, 10(3): 305-306, September 1996. (PDF)

Bilgi Uzmanlarının Mesleki Örgütü Türk Kütüphaneciler Derneği. Professional Organization of Information Professionals: Turkish Library Association). Bilim ve Teknik, (343): 70, Haziran 1996.

Milli Kütüphanemiz 50 Yaşında (Editoryal). The Turkish National Library is 50 Years Old). Türk Kütüphaneciliği, 10(2): 101-102, June 1996. (PDF)

Telif hakları, bilgi edinme özgürlüğü ve Internet (Editoryal).(Copyright, freedom of information and the Internet).Türk Kütüphaneciliği, 10(1): 3-4, March 1996. (PDF)

Internet: An Innovative Environment for Information Dissemination, Access, and Retrieval in Distance Education, European Journal of Distance Education, 1995/2. (p. 6-32).

IFLA '95-İstanbul, INET-TR '95 ve Seçim '95; (Editoryal) (IFLA '95 Istanbul and Elections '95) (Editorial).Türk Kütüphaneciliği, 9(4): 367-369, December 1995. (PDF)

Geleceğin kütüphaneleri, (Editoryal) Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 213-216, Eylül 1995. (PDF)

Libraries of the Future, (Editorial) Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 213-216, September 1995. (PDF)

Bilgi erişim sistemleri, (Information retrieval systems). Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 302-314, September 1995. (PDF)

Yaşar Tonta and Serap Kurbanoğlu, Networked information in Turkey; Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 230-234, September 1995. (PDF)

Library associations in Turkey, Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 281-285, September 1995. (PDF)

Turkish librarianship: a selected bibliography, Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 286-293, September 1995. (PDF)

Turkish Library and Information Science Curricula (Unpublished Summary Report of a Workshop Organized by the Standing Committee of IFLA Section on Education and Training, 61st IFLA Council and General Conference,  İstanbul, 20-26 August 1995).

61. IFLA Konsey ve Genel Konferansına Doğru, (Editoryal) (Towards the 61st IFLA Council and General Conference) (Editorial) Türk Kütüphaneciliği, 9(2): 83-85, June1995. (PDF)

Türk Kütüphaneciliği'nde yeni atılımlar, (Editoryal) (New initiatives in Türk Kütüphaneciliği) (Editorial) Türk Kütüphaneciliği, 9(1): 3-4, March 1995. (PDF)

'Son kullanıcı' ve 'ön uç' terimleri üzerine kısa bir not, (A brief note on two terms: 'end-user' and 'front-end') Düşünceler, (18): 2-5, October 1994. (PDF)

Analysis of search failures in document retrieval systems: a review, The Public-Access Computer Systems Review, 3(1): 4-53, 1992. (Local copy: PDF). This article also appeared in: Charles W. Bailey, Jr. et al. (eds.). The Public-Access Computer Systems Review (Vol 3, 1992) Chicago: American Library Association, 1993, p. 2-40.)

A study of indexing consistency between Library of Congress and British Library catalogers, Library Resources & Technical Services, 35(2): 177-185, April 1991.

An interlending network for Turkish university libraries, Information Development, 6(2): 105-111, April 1990.

A brief look at automation activities in Turkish university libraries, Program, 24(1): 73-80, January 1990. (PDF)

Konu erişimi: Kütüphane kataloglarında yapılan konu aramaları üzerine bir deneme, (An investigation on subject searches in online library catalıogs) Türk Kütüphaneciliği, 4(2): 60-69, 1990. (PDF)

Bilgisayara dayalı bir ödünç verme sistemi tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler, (Principles to be applied in the design of computer-based circulation systems) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (2): 17-26, l989.

Kütüphanelerde mikrobilgisayar kullanımı, (Use of microcomputers in libraries) Türk Kütüphaneciliği, 2(1): 23-35, 1988. (PDF)

Kütüphaneler insanlığın ortak belleğidir, (Libraries are the shared memory of humankind) Öğretmen Dünyası, (99): 25-26, March 1988.

Turkish university libraries, Libri, 37(4): 259-278, 1987.

Interlending services in Turkish university libraries, Interlending and Document Supply, 17(4): 122-125, 1987. (PDF)

Bilgisayar ağlarının kütüphanelerarası işbirliğine katkısı, (Contributions of computer networks to interlibrary cooperation) Bakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi, (6): 13-17, 1987.

Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği, (Information networks and interlibrary cooperation) Türk Kütüphaneciliği, 1(3): 139-156, 1987. (PDF)

Turkish librarianship: an annotated bibliography (1950-1984), International Library Review, 18(4): 317-326, 1986.

Maliyet analizi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde 1981/1982 mali yılında ödünç verilen bir yayının ödünç verme birim maliyeti, (Cost analysis: Unit cost of a book circulated at Hacettepe University Medical Center Library (1981/1982)).Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34(1): 14-22, 1985. (PDF)

Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi, (A review of Ahmed Rasim's writings on Ibrahim Müteferrika and printing) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(1): 153-167, 1985. (PDF)

Türk Kütüphaneciliği hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler kaynakçası (1950-1984), (A bibliography of articles published in foreign journals on Turkish librarianship (1950-1984)). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34(3): 134-140, 1985. (PDF)

Mikroformlar, (Microforms) Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 33(3): 102-115, 1984. (PDF)

Kitap dışı materyaller: Terminolojik bir yaklaşım, (Non-book materials: A terminological approach). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32(3): 121-126, 1983. (PDF)

Kütüphanecilikte son gelişmeler, (Recent developments in librarianship). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31(3): 121-124, 1982.  (PDF) 

 

Konferans Bildirileri, Sunuşlar:

Web 2.0 and Semantic Web: Implications for Library and Information Services, IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta and Orçun Madran, Overview of Web 2.0 Tools and Applications. IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

Yaşar Tonta and Orçun Madran, The Future of Web 2.0 in Libraries and Information Centers: Open Discussion.  IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

Mícheál Mac an Airchinnigh, Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Culture Seen, Culture Experienced and Culture Rediscovered, Digital Resources for the Humanities & Arts - Dynamic Networks of Knowledge and Practice: Contexts, Crises, Futures, September 7-9, 2009, Queens University of Belfast, Northern Ireland. (abstract)

Yaşar Tonta and Hamid R. Darvish, Diffusion of Latent Semantic Analysis as a Research Tool: A Social Network Analysis Approach. Symposium on Informetrics and Scientometrics Research, 2009 ASIS&T Annual Meeting Thriving on Diversity - Information Opportunities in a Pluralistic World, November 6-11, 2009, Vancouver, British Columbia, Canada.

Yaşar Tonta and İrem Soydal, Service quality of web information systems. QQML2009, Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference, Chania, Crete, Greece, 26-29 of May 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Konsorsiyal elektronik dergi kullanımına dayalı lisans modelleri (Davetli açış konuşması). 9. ANKOS Yıllık Toplantısı, 24-26 Nisan 2009, Malatya.

Digital natives and virtual libraries: What does the future hold for libraries? International Conference on Libraries and Their Clients: Free or Fee Services Supporting Social Communication in the Digital Era, 1-2 June 2009, Krakow, Poland. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? In Birger Larsen & Jacqueline Leta, Proceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yurdagül Ünal and Yaşar Tonta, An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. In Susanna Mornati & Turid Hedlund, Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2009: Rethinking Elecronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, Milan, Italy, June 10-12 2009 (pp. 535-542). Milan: Edizioni Nuova Cultura, 2009.

Dijital yerliler ve sanal kütüphaneler: Bilgi hizmetleri sağlayan kuruluşları nasıl bir gelecek bekliyor? (konferans). 45. Kütüphane Haftası. 3 Nisan 2009, Osmanlı Bankası Müzesi ve Araştırma Merkezi, İstanbul. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Kütüphaneler: Gerçek mi?, sanal mı? (panel sunuşu). 45. Kütüphane Haftası. 1 Nisan 2009, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Web 2.0 ve Library 2.0: Dijital yerliler için bilgi hizmetleri (bildiri). Ed. Ahmet Bozkurt ve diğerleri, Akademik Bilişim 2009, 11 Şubat-13 Şubat 2009, Şanlıurfa, Bildiri Özetleri Kitabı içinde (s. 172). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, 2009. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Dijital çağda bilgi edinme özgürlüğü ve sansür (bildiri). 13. Türkiye’de Internet Konferansı, 21-23 Aralık 2008, ODTÜ, Ankara. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta, Information Services and Web 2.0: New Challenges and Opportunities. In Alexandra Vraneš & Ljiljana Markovič, Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings (pp. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008. Abstract also appeared in Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 –Summary book- Ed. by A. Vraneš, L. Markovič & V. Crnogorac. Belgrade, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, Consortial use of electronic journals in Turkish universities. In L. Chan & S. Mornati (Eds.). Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008. (pp. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB). (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Web 2.0 Technologies and Information Services. (Invited presentation). NATO Research & Technology Organisation Information Management Committee Meeting, 28-30 May 2008, La Spezia, Italy.

Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci (Yay. haz.). Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 87). Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Cooperation in the preservation and management of scientific and cultural information among Balkan countries (invited keynote). In Ender Bilar & Yaşagül Ekinci (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey (pp. 8-13). (Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87). Edirne: Trakya University, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir Değerlendirme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İnceleme. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 185-192). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Umut Al ve Yaşar Tonta, Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 209-217). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford Yasası. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Bilgi Toplumu, Ekonomik Kalkınma ve Bilgi Yönetimi (bildiri). ÜNAK ’07: Değişen Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler, 28 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi, Muğla (Sunuş slaytları - PDF).

 “Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları.” Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 11 Mayıs 2007. (Sunuş slaytları - PDF).

Yaşar Tonta, Yurdagül Ünal and Umut Al, The Research Impact of Open Access Journal Articles, ELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 (pp. 321-330). Edited by: Leslie Chan and Bob Martens. (ISBN 978-3-85437-292-9) 2007. http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?139_elpub2007  (Full-text in PDF) (Presentation slides - PDF).

Elektronik Dergiler ve Veri Tabanlarında Ulusal Lisans Sorunu. (bildiri). Akademik Bilişim ’07, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya.

Yaşar Tonta, Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ]. içinde (s. 23-32). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

Emre Hasan Akbayrak, Özlem Bayram, Cem Coşkun, İlkay Holt, Bülent Karasözen, and Yaşar Tonta. (2006) Institutional Repository Movement in Turkey (poster). In Proceedings Open Scholarship 2006: New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK). (PDF)

Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? In Herbert K. Achleitner and Alexander Georgiev Dimchev (eds.) Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, “The impact of electronic journals on document delivery services.” In: Bob Martens and Milena Dobreva (eds.). Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 ( pp. 329-338). Sofia: FOI-Commerce, 2006. (ISBN 978-954-16-0040-5).  http://elpub.scix.net/cgi-bin/works/Show?236_elpub2006.  (Full-text in PDF) (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

 “The World is Flat, Yet Not Open: How Could Open Access Really Flatten the Information World,” (presentation) International Workshop on Open Access and Information Management, May 10, 2006, Oslo, Norway. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

 “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim,” (Davetli bildiri). Akademik Bilişim ’06, 9-11 Şubat 2006, Denizli.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

Yaşar Tonta ve K. Levent Ertürk, “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması.” (sunuş). Akademik Bilişim ‘06. 9-11 Şubat 2006, Denizli. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

Yaşar Tonta ve K. Levent Ertürk, “Bilimsel Bilgiye Açık Erişim: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması.” (sunuş). 10. Türkiye’de Internet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

 “Recent Developments in Information Management.” NATO Research & Technology Organisation Information Management Committee Meeting, 19-21 October 2005, Paris. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

 “Bilimsel Bilgiye Açık Erişim.” (Davetli bildiri). E-Dünyada Bilgi Yönetimi: Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller Uluslararası Konferansı, 12-13 Ekim 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF) Sunuş aynı adla Türk Kütüphaneciliği (19(4): 449-464, Aralık 2005) dergisinde yayımlandı. İngilizcesi için bkz. Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, In: Proceedings of the Third International Symposium on “Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age” (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005.

 “Dijital Koruma Kültürü.” (Davetli bildiri). 41. Kütüphane Haftası Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler 28 Mart – 3 Nisan 2005, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

 “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler.” 41. Kütüphane Haftası Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler 28 Mart – 3 Nisan 2005, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

 “Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz?” (Davetli bildiri)  Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

Hayri Sever ve Yaşar Tonta, “Bilgi erişim sistemleri.” (Seminer). Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

 “Bilgi Toplumu = Herkes İçin Bilgi, Alt Yapı, ve Fırsat.” (Konferans). 12 Ocak 2005, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

 “’The Age of the Terrific Deal’: Information, Infrastructure, and Opportunity for All” (Keynote speech). 4th Conference on Towards Information Society for All. 14-15 October 2004, Bucharest, Romania.   (Presentation slides )

"Integration and personalization of digital information services.” International Seminar on Digitization of Cultural and Scientific Heritage, 28 August – 3 September 2004, Bansko, Bulgaria. (Presentation slides )

 “Elektronik üniversiteler ve bütünleşik elektronik bilgi hizmetleri.” (sunuş) Akademik Bilişim ’04, 11-13 Şubat 2004, Trabzon.  (Sunuş slaytları)

Hayri Sever ve Yaşar Tonta, “Bilgi erişim sistemleri.” (Seminer). IX. Türkiye’de Internet Konferansı, 11-13 Aralık 2003, İstanbul. (Presentation slides Part I -PDF) (Presentation slides Part II -PDF)

Hayri Sever, Yıltan Bitirim ve Yaşar Tonta, “Türkçe arama motorları ne kadar Türkçe?” (sunuş) IX. Türkiye’de Internet Konferansı, 11-13 Aralık 2003, İstanbul. (Presentation slides -PDF)

"Personalization of digital information services.” 24th IATUL Annual Conference, 2-5 June 2003, Ankara (Presentation slides -PDF)

Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, "Providing document delivery services using electronic journals.” 24th IATUL Annual Conference, 2-5 June 2003, Ankara (Presentation slides -PDF)

"Akademik bilgi hizmetlerinin kişiselleştirilmesi" (davetli bildiri). Akademik Bilişim ’03, 3-5 Şubat 2003, Adana (Sunuş slaytları -PDF)

"Ulusal elektronik kütüphaneye doğru" (panel). Akademik Bilişim ’03, 3-5 Şubat 2003, Adana (Sunuş slaytları -PDF)

"Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar" (bildiri). PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara (bildiri metni –PDF)” (Sunuş slaytları -PDF) Bildiri aşağıdaki kaynakta yayımlandı: Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003.

"Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim" (bildiri) PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara (bildiri metni –PDF) (Sunuş slaytları -PDF) Bildiri aşağıdaki kaynakta yayımlandı: Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003.

"Internet and electronic information management." In Electronic Information Management for PfP Nations. (p.1-1 - 1-20). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Presentation slides in PDF (751KB))

“Türk Kütüphaneciliği, 1987-2001” (sunuş) Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 50 Yıllık Serüveni Sempozyumu 5-7 Eylül 2002, Milli Kütüphane, Ankara (Sunuş slaytları -PDF olarak)

Yıltan Bitirim, Yaşar Tonta ve Hayri Sever, “Information Retrieval Effectiveness of Turkish Search Engines,” In Tatyana Yakhno, ed. Advances in Information Systems: Second International Conference on Advances in Information Systems, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings. (pp. 93-103). Berlin: Springer-Verlag, 2002. (PDF copy)

2nd International Conference on Advances in Information Systems, OCT 23-25, 2002 IZMIR, TURKEY

Source: ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS  Book Series: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE   Volume: 2457   Pages: 93-103   Published: 2002

" e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler" (Davetli bildiri) 38. Kütüphane Haftası, 25-31 Mart 2002. Sunuş slaytları

" Elektronik Bilgi Yönetimi" (sunuş) Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Semineri, 38. Kütüphane Haftası, 25-31 Mart 2002.

Yıltan Bitirim, Hayri Sever ve Yaşar Tonta, " Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme" (sunus) Akademik Bilişim '02, 6-8 Şubat 2002, Konya.

" Bilgi erişim sorunu" (sunus) 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hatay. Bildiri metni için bkz. Yaşar Tonta," Bilgi erişim sorunu" Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001.

"Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Bilgi Hizmetleri" (panel sunuşu). (Economics of Information and Electronic Information Services) "İş Dünyası İçin Bilgiye Erişimde Yeni Kanallar," 27 Mart 2001, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

"Bilgi Erişim Sorunları ve Internet" (konferans). (Information Retrieval Problems and the Internet) 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytlari)

"Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi" (konferans). (Economics of Information and the Personalization of Information Services) Bilgi Ekonomisi Konferansı, 16 Ocak 2001, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytlari)

"Elektronik Bilgi Hizmetleri ve Erişim Yönetimi" (sunuş). (Electronic Information Services and Access Management) VI. Türkiye'de Internet Konferansı, 9-11-Kasım 2000, Harbiye Orduevi, İstanbul. (Sunuş slaytlari)

"Kütüphanecilik Bölümlerinde Internet Eğitimi" (sunuş). (Internet Education in Departments of Librarianship) VI. Türkiye'de Internet Konferansı, 9-11-Kasım 2000, Harbiye Orduevi, İstanbul.

Yaşar Tonta ve M. Emin Küçük, Elektronik Kütüphanecilik Semineri, 4-8 Eylül 2000, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, Ankara. (Seminar on Electronic Librarianship, 4-8 September 2000, Hacettepe University Department of Library Science, Beytepe, Ankara (Bu siteden Seminer sırasında sunulan 17 sunuşun slaytlarına erişilebilmektedir.)

"Cooperative Collection Development of Electronic Information Resources in Turkish University Libraries" (paper). 66th IFLA Council and General Conference, 13-18 August 2000, Jerusalem, Israel (Sunuş slaytlari) (Paper was later published in: Library Collections, Acquisitions and Technical Services 25(3): 291-298, 2001.)

"Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması" (bildiri). (Restructuring Education for Librarianship in Turkey) Türkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul. (Sunuş slaytlari)

"Sosyal Bilim Araştırmalarında Elektronik Yayınların Kullanımı" (sunuş) 7. İnternet Haftası "Sosyal Bilimler ve Internet" Sempozyumu, 18 Nisan 2000, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara

"Internet ve Bilgi Hizmetleri" (sunuş) 36. Kütüphane Haftası Konferansları, 29 Mart 2000, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

"Dijital Nesne Tanımlama Sistemi" (sunuş) 5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999, Ankara.

"Üniversite Kütüphanelerinde İşbirliği" (panel) 5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999, Ankara.

"Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?" (The state-of-the-art in interlibrary cooperation) Bilginin Serüveni: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Toplantısı (bildiri). 17-20 Kasım 1999. (Sunuş slaytları - PPT)

"Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997)" (Contribution of Turkey to biomedical literature (1988-1997) Bilginin Serüveni: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Toplantısı (bildiri). 17-20 Kasım 1999. (Sunuş slaytları - PPT )

"Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi" (Information society and information technology) (bildiri) Bilgi Toplumu ve Bilgi Hizmetleri Paneli 7 Ekim 1999, Avcılar, İstanbul.

"Digital Object Identifier System," Paper presented at the NATO Research & Technology Organization's Information Committee Meeting, 25-28 Mayıs 1999, Winchester, UK.

Ankara Yenimahalle Halk Kütüphanesinin Internet’e Bağlanması Dolayısıyla Yapılan Konuşma metni (13 Ocak 1999).

"Electronic Publishing and Scholarly Communication: Technological, Economic and Archival Issues," Paper presented at the Workshop on Digital Library and Electronic Publishing, 14 May 1998, Trondheim, Norway.

"Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Ağları" (konferans) (Computer networks in health services) (conference paper presented at Hacettepe University School of Health Administration's 35th Anniversary Conference Series, 17 April 1998, Ankara.

"Elektronik Kütüphaneler" (Electronic libraries). (Presentation at TÜBİTAK ULAKBİM Advisory Boards Meeting, 18-19 April 1998, Abant İzzet Baysal University, Bolu.

"TÜBİTAK ULAKBİM Açış Konuşması" (Remarks delivered at the official opening ceremony of the National Academic Network and Information Center), 11 February 1998, Ankara.

"Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği Paneli" (bildiri). (Panel on Cooperation in the Use of Electronic Information Resources) 3. Türkiye'de Internet Konferansı, 21-23 Kasım 1997, ODTÜ, Ankara.

"Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği ve Üniversiteler Arasında Konsorsiyum Kurulması," (bildiri).(Cooperation in the Use of Electronic Information Resources and Setting Up a Consortium Among University Libraries). Paper presented at Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği Toplantısı, 14 Kasım 1997, TÜBİTAK, Ankara.

"Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği," (bildiri).(Cooperation in the Use of Electronic Information Resources). Paper presented at 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü , Beytepe, Ankara.

"21. Yüzyıla Girerken Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Merkezlerinin Sorunları," (bildiri). (Problems of Information Centers Towards the 21st Century). Paper presented at 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, H.Ü. Kütüphanecilik Bölüm ü, Beytepe, Ankara.

"ULAK-NET," (Panel) Bilişim '97. 5 Eylül 1997 İstanbul.

"Üniversite Kütüphaneleri Arasında İşbirliği ve ULAKBİM," (Konferans) (Cooperation among university libraries and ULAKBİM). Paper presented at Üniversite Kütüphanelerinde Yurt Dışı Yayın Sağlama, Ödeme ve İşbirliğ i Sorunları Toplantısı, 22-24 Mayıs 1997, ÜNAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

"The Internet and Networked Information Retrieval Tools: An International Workshop," (Workshop Instructor) Organized by the Fulbright Commission in Ankara for the European Fulbright Executive Directors, May 9-10, 1997, Ankara, Turkey.

"National Information Networks and ULAKBİM," (Paper presented at the Workshop on the National Information Environment and Its Application to Libraries, March 24-26, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Yaşar Tonta, "Ulusal Bilgi Ağları ve ULAKBİM," (Konferans) (National information networks and ULAKBİM) Paper presented at 33. Kütüphane Haftası 31 Mart-6 Nisan 1997, TKD, Ankara.

"ULAK-NET ve Ulusal Bilgi Kaynaklarına Erişim," (Konferans) (ULAK-NET and Access to National Information Sources) Paper presented at Interchip '96: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Büro Otomasyonu ve Teknoloji Kaynaklarına Erişim İ le İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri. 18-22 Aralık 1996, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.

"Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi," (Akademik Ağlar Çalışma Grubunda yapılan konuşma), (National Academic Network and Information Center) (Speech delivered at the Working Group on Academic Networks in II. Türkiye'de Internet Konferansı (INET-TR '96), 14-15 Aralı k 1996, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

 “Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi,” (Konferans) Akademik Bilgi Alt Yapısı ve ULAKBİM Toplantısı, 15 Temmuz 1996, TÜBİTAK, Ankara.

 “Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve UBİM,” (Konferans) Akademik Bilgi Alt Yapısı ve ULAKBİM Toplantısı, 15 Temmuz 1996, TÜBİTAK, Ankara.

"Kütüphanelerde bilgisayar kullanımı," (konferans) (Use of computers in libraries) (Paper presented at Halk Kütüphaneciliği Otomasyonu Semineri, Milli Kütüphane, Ankara, 20-24 Mayıs 1996.

"Internet ve bilgi kaynaklarına erişim," (konferans) (Internet and Access to Information Sources) (Paper presented at Halk Kütüphaneciliği Otomasyonu Semineri, Milli Kütüphane, Ankara, 20-24 Mayıs 1996.

"XXXII. Kütüphane Haftası Açış Konuşması" (25 Mart 1996 tarihinde Ankara VakıfBank Konferans Salonunda yapılan konuşma metni).(Opening speech delivered at the 32d Library Week, 25 March 1996, Ankara.)

"Internet: Bilgiye erişim ve bilgi yaymada yeni olanaklar" (konferans metni) (Internet: New Capabilities to Access and Distribute Information) Paper presented at Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1 Mart 1996.

"Türkiye'de bilgi hizmetleri ve Internet: Temel sorunlar ve politika geliştirme" (bildiri) (Information services and the Internet in Turkey: Basic Issues and Policy Development). Paper presented at Bilgi Toplumu ve Internet Semineri, 8-9 Ocak 1996, TÜBİTAK, Ankara.

"Internet ve bilgi hizmetleri", (Internet and information services) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara'da "Internet'in Türkiye için Önemi" konulu panelde yapılan konuşma.

"Internet, elektronik kütüphaneler ve bilgi erişim", (bildiri) (Internet, electronic libraries and information retrieval) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara.

"Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler", (Electronic publishing, scholarly communication and libraries) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara.

"Scholarly communication and the use of networked information sources," Paper presented at 61st IFLA Council and General Conference, 20-26 August 1995, İstanbul.

"Archiving the electronic journal," Paper presented at 61st IFLA Council and General Conference, 20-26 August 1995, İstanbul.

"Internet: An Innovative Environment for Information Dissemination, Access, and Retrieval in Distance Education," Paper presented at the Association of European Correspondence Schools Annual Conference, 23-26 May 1995, Istanbul. (Appeared in European Journal of Distance Education (1995/2).

"Bilgi kaynaklarından daha çok nasıl yararlanabiliriz?" (How can we further make use of information resources) Paper presented at a panel organized by the Turkish Librarians' Association, 1 April 1995, Ankara.

"Türk Kütüphaneciler Derneği'nde yeniden yapılanma," (Restructuring of the Turkish Librarians' Association). Paper presented at a panel organized by the Turkish Librarians' Association, 30 March 1995, Ankara.

"İletişim ve bilgi kaynaklarına erişimde Internet," (Internet in Communication and Access to Information Resources). Conference paper presented at the Department of Food Engineering, Hacettepe University, 9 March 1995, Ankara.

"Çevrimiçi kataloglarda arama başarısızlıkları," (Search failures in online catalogs). Paper presented at the Department of Library Science, Hacettepe University, 10 June 1994, Ankara.

"Indexing in hypertext databases," Paper presented at the American Society for Information Science Mid-Year Meeting, San Jose, Calif., April 26-29, 1991. (Appeared in Studies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext. (p. 21-30). Ed. by S. Stone and M. Buckland. Medford, NJ: Learned Information, 1992.

"A brief look at automation activities in Turkish university libraries," Paper presented at the Fifth National Conference of the Association of College and Research Libraries, 5-8 April 1989, Cincinnati, Ohio. (Appeared in Program 24(1): 73-80, Jan. 1990.)

"Kütüphanelerde bilgisayar uygulamaları," (bildiri) (Computer applications in libraries) Paper presented at the Fourth Meeting of University Library Directors, September 28-October 2 1987, Ankara.

"Kütüphanelerde ve bilgi merkezlerinde bilgisayar ağlarından yararlanma," (bildiri) (Use of computer networks in library and information centers). Paper presented at Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı Semineri, Ankara, 27 Haziran-1 Temmuz 1988.

"Yeni bilgi kaynakları ve bilgi teknolojisi," (bildiri) (New information sources and information technology) Paper presented at the Turkish Historical Association, 9 March 1988, Ankara.

"Kütüphanecilik eğitiminde gelişmeler ve Türkiye," (bildiri) (Recent development in education for librarianship: Turkey). Paper presented at Kütüphanecilikte Evrensel Gelişmeler ve Türkiye Sempozyumu, Ankara, 2 Nisan 1987. (Appeared in Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler 1987 (p. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.

"Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği," (bildiri) (Information networks and interlibrary cooperation). Conference paper presented at a meeting organized by the Turkish Librarians' Association Ankara Branch, 4 March 1987, Ankara. (Appeared in Türk Kütüphaneciliği 1(3): 139-156, 1987).

"Bir ulusal enformasyon sisteminde enformasyon transfer döngüsünün önemi ve Türkiye'de durum," (bildiri) (The importance of information transfer cycle in an national information system). Paper presented at TÜBITAK/TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi I. Ulusal Sempozyumu Ankara, 20-21 Aralık 1983.

"Bilgisayarlar ve Kütüphaneler Alt Komitesi Raporu," (Subcommittee report of the Computers and Libraries). Prepared for the Ulusal Enformasyon Sistemi 6. Toplantısı, Ankara, 24 Kasım 1983.

 

Tezler:

"An analysis of search failures in online library catalogs," (Unpublished Ph.D. Dissertation), University of California at Berkeley, 1992. 318 p. (Adviser: Prof. Michael D. Cooper) Summary appeared in Dissertation Abstracts International (Vol. 54, no. 6, December 1993, p.1985-A). (University Microfilms Number: DA9330763)

"An interlibrary lending network for sharing of serials collections amongst university libraries in Turkey," (Unpublished M.Lib. Dissertation), University of Wales, Aberystwyth, September 1986. (Adviser: Prof. Peter G. Underwood) Summary appeared in Current Awareness Bulletin for Librarians and Information Scientists (no.132, May 1987, p.24). (Abstract)

"Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler," (Obstacles preventing the development of the Turkish Librarians' Association). (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi - Unpublished M.A. Dissertation), Hacettepe University, Ankara, February 1985. (Danışman/Adviser: Prof. Dr. İrfan Çakın) (Tam-metin PDF)

 

Kitap Eleştirisi:

Adnan Yılmaz, "Anadolu Üniversitesi Tez Kataloğu 1980-1995," Türk Kütüphaneciliği 10(2): 187-188, Haziran 1996.

 

Gazete Makaleleri:

 “Bir yılda 9303 yayın ne kadar doğru?” (Editöre mektup) Cumhuriyet Bilim Teknik (829): 12, 8 Şubat 2003.

"Bilimsel yayın sayısı daha yüksek," (Editöre mektup) Cumhuriyet Bilim Teknik (728): 16, 3 Mart 2001.

"‘inet-tr ve ULAKNET’ üzerine," BT/haber (148): 21, 22-28 Aralık 1997.

"Bilgisayar ağları ve üniversite kütüphanelerimiz," Zaman 14 Mart 1987, s.2.

 

Çeviriler:

Stuart Robbins. “Bilgi teknolojisi için çalkantılı zamanlar” Türk Kütüphaneciliği 10(1): 32-34, Mart 1996. (Çeviren: Yaşar Tonta) (Makalenin orijinali Communications of the ACM’de yayımlanmıştır (vol. 38, no. 5, Mayıs 1995, 15-16. s.)) (PDF)

 “Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası, 1986” Bilgi edinme özgürlüğü içinde (88-95). Yay. haz. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. (Çeviren: Yaşar Tonta)

"Bilgi Profesyonelleri İçin Amerikan Bilgibilim Derneği Ahlak Kuralları” Bilgi edinme özgürlüğü içinde (82-83). Yay. haz. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. (Çeviren: Yaşar Tonta)

"Mesleki Ahlak Bildirimi, 1981" Bilgi edinme özgürlüğü içinde (80-81). Yay. haz. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. (Çeviren: Yaşar Tonta)

 “Kütüphane Hakları Bildirgesi” Bilgi edinme özgürlüğü içinde (79). Yay. haz. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. (Çeviren: Yaşar Tonta)

Andras Riedlmayer. "Maziyi silmek: Bosna-Hersek'teki kütüphanelerin ve arşivlerin tarihi," Türk Kütüphaneciliği 9(3): 270-280, Eylül 1995. (Çeviren: Yaşar Tonta) (Makalenin orijinali Middle East Studies Association Bulletin'da yayımlanmıştır (vol. 28, no. 1, 1995, 7-11. s.)) (PDF)

"UNESCO Halk Kütüphanesi Bildirgesi," Türk Kütüphaneciliği 9(2): 144-147, Eylül 1995. (Çeviren: Yaşar Tonta) (PDF)

Muammer Ülker. "Manuscripts and rare books libraries in Turkey," Türk Kütüphaneciliği 9(3): 270-280, Eylül 1995. (Çeviren: Yaşar Tonta) (PDF)

Lucy A. Tedd. "Kütüphanelerde bilgisayar uygulamaları: son yirmi-bir yılın gözden geçirilmesi," Türk Kütüphaneciliği 2(3): 117-139, 1988. (Çeviren: Yaşar Tonta) (Makalenin orijinali Journal of Documentation'da yayımlanmıştır (vol. 43, no. 2, 1987, pp.145-165).) (PDF)

Nancy Harrison ve Brower Murphy. "Çok duyusal CD-ROM katalogları," Bakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi (8): 32-36, Ocak-Mart 1988. (Çeviren: Yaşar Tonta) (Makalenin orijinali Library Hi Tech'te yayımlanmıştır (vol. 5, no. 3, 1987, pp. 77-80).)

 

Görüşmeler:

Content, Not Connections” (Görüşme / Interview) British Council E.newsletter, November 2004. (See keynote presentation slides in TISA 4 Conference, 14-16 October 2004, Bucharest, Romania.

 

Yayımlanmamış Ders Notları:

"Kütüphane otomasyonu," Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 1986-87 Bahar Yarıyılı Ders Notları. Ankara, 1987. 42s. (Metin teksirdir.)

"Kitap dışı materyaller," Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü 1987-88 Güz Yarıyılı Ders Notları. Ankara, 1987. 54s. (Metin teksirdir.)

 

Yayımlanmamış Makale ve Raporlar:

Yaşar Tonta ve Umut Al, "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu Değerlendirme Raporu" 2007. (v, 19 s.). (PDF)

Hayri Sever and Yaşar Tonta, “Truncation of Content Terms for Turkish.” CICLing 2006: Seventh International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics, February 19-25, 2006, Mexico City, Mexico. (PDF)

Yaşar Tonta, Ayhan Kaygusuz ve Ali Berberoğlu. "Türk Kütüphaneciler Derneği Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu İlk Raporu” (29 Mart 1995 tarihinde Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Yönetim Kuruluna sunulan rapor) Mart 1995. 47s. (Metin fotokopidir.)

Yaşar Tonta. "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nde Kurulacak Bilgisayar Laboratuvarı ve Yerel Ağ Hakkında Ön Rapor," (H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığına sunulan rapor) Mart 1994. 14s. (Metin fotokopidir.)

Yaşar Tonta. "LIS 1: Methods of Library Use (Bibliography 1)," (A report submitted to Acting Dean Nancy Van House, School of Library and Information Studies, University of California, Berkeley), April 1992. 9p. (Metin fotokopidir.)

Yaşar Tonta. "Otomatik süreli yayın denetim sistemleri," 1987. 18s. (Metin fotokopidir.)

Yaşar Tonta. "Ankara Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu Güncelleştirme Projesi Hakkında Ara Rapor," (Rapor 1.3.1984 tarihinde H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü Başkanlığına ve TÜRDOK Müdürlüğüne sunulmuştur.) 7s. (Metin fotokopidir.)

 

 

 

 

 

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/index.html Tel: 90 312 297 82 00 Tel.: 90 312 297 82 04 Faks: 90 312 299 20 14
website website open
open go how many guys cheat
click here read here why do married men cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 30.10.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...