Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ömer Rıza Doğrul

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 437  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Kahire / Mısır 1893 İstanbul 13 Mar.1952
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Araştırmacı, Yazar, Siyaset,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet, Ameli: Hanefi,
       
Yazar No: 437 Hit : 7100 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Tanrı Buyruğu

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Ömer Rıza Doğrulun Misyonerliğe Dair İki Makalesi Üzerine
2 Ömer Rıza Doğrul ve Tefsire Katkısı

Hayat Hikayesi

Ömer Rıza Doğrul
Mehmet Akifin damadıdır.
Kahire'de El-Ezher Üniversitesini bitirdi (1911).
Gazeteciliğe Mısır'da başladı.
Genç yaşta Kahire'de es-Siyase gazetesinde edebî yazıları yayımlandı.
1915'te İstanbul'a gelerek Tasvir-i Efkâr gazetesinde çalıştı.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde İslamcılık akımını savunan yazılar yazdı. Türk ve Arap edebiyatları, dinler tarihi ve dinî konularda incelemeler yayımladı.
İstanbul Radyosu için haber bültenleri hazırladı.
1925'te İstiklal Mahkemesince tutuklandı ama kısa sure sonra salıverildi.
1950'de Demokrat Parti listesinden Konya milletvekili seçildi.
Şubat 1951'de Karaçi'de toplanan Dünya İslâm Konferansı'na katılan Türk heyetine başkanlık etti.
Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Encümeninde görev yaptı.
Türk-Pakistan Kültür Cemiyeti başkanlığı yaptı.
Yazılan Tasvir-i Efkâr, İkdam, Akşam, Son Posta, Tan ve Cumhuriyet gazetelerinde yer aldı.
İslâm-Türk Ansiklopedisine madde yazdı.
1947–48 yılında Selamet Mecmuası'm çıkardı.
1940–50 arası Cumhuriyet gazetesinde günlük yazılar yazdı.
Telif ve çeviri yüz kadar eseri vardır.
Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır.
BAŞLICA ESERLERİ:
TELİF:

 • Kur'an Nedir (1927),
 • Müslümanlık Nedir (1933),
 • Tanrı Buyruğu (Kur' an-ı Kerim meali, 1934),
 • Mehmed Akif Hayatı ve Eserleri (Eşref Edip'in kitabında bölüm, 1938),
 • Kanlı Gömlek (Hz. Osman hakkında anlatı, 1944),
 • Ekber: Bir Türk Dahisi (1944),
 • Cennet Fedaileri: İslâm Tarihinde Gizli ve Yıkıcı Teşekküller (1945),
 • İslâm'ın Özü ve Kur'an'ın Ruhu (1946),
 • Yeryüzündeki Dinlerin Tarihi (1947),
 • İslamiyetin Geliştirdiği Tasa vvuf (1948).
 • Hazret-i Rabiatü'l-Adeviyye (1976).
 • İstanbul'da İktidarın Temelleri (1995).

YAYIMA HAZİRLAMA:

 • İslâm Ahlâkının Esasları (Babanzâde Ahrnecl Naim, 1945),
 • Kur'ân-ı Kerim'dcn Âyetler (Mehmet Akif, 1944).
 • Safahat (Mehmet Akif, 1944).

ÇEVİRİ (İlmî):

 • Rüh-ı İslâm (Seyyıd Emîr Ali'den, 1979),
 • Peygamberini Aleyhisselâm (Muhammed Ali'den. 1341–1342),
 • İslâmiyet ve Hükümet (Ali Abdürrâzık'tan, 1927),
 • İslam Tarihi: Asr-ı Saadet (Mevlâna Şibli - Süleyman Nedvî'den, 1928).
 • Hazret-i  Muhammed  ve  Kur'ân-ı  Kerim (John Devonporttan, 1928),
 • Garbda Müslümanlık Cereyanı (Headly'den, 1928),
 • Türkiye Nasıl Doğdu? (Harold Armstrong'dan, 1928),
 • İslâmiyetin Asriliği ve Avrupa'nın islâmlaşması (Seyyid Emîr Ali, Bernard Shaw ve Mevlâna Muhammed Ali'den, 1933),
 • Yeryüzünde Din Geriliyor mu ilerliyor mu? (derleme, 1933),
 • İslam Medeniyeti Tarihinde Coğrafya ve Ticaret (J. H. Kramers'den, 1934),
 • Kur'an'dan İktibaslar (Muhammed Ali'den, 1934), İslâm Medeniyeti Tarihinde
 • Fen ve Tip (Max Mayerhoftan, 1935),
 • Ömer Hayyam (Harold Lamb'dan, 1944),
 • Hazret-i Muhammed Mustafa (Muhammed Hüseyin Heykel'den, 1945),
 • AbulFarac Tarihi (Gregory Ebül-Ferec'den, 1945-50),
 • Dine Dönüş (Henry C. Link'ten, 1949),
 • İslâm Tarihînde ilk Melâmet (Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî'den, 1950),
 • Müslümanlıkta Hac Farizası (H. A'dan, 1939).

ÇEVİRİ (Edebî):

 • Gobi Çöllerinde (Sven Hedin'den, 1933),
 • İspanya'da Engizisyon(Clement VVood'dan, 1938),
 • Marka Pölo'nun Sergüzeştleri (Charles Finger'dan, 1938),
 • Tarihin Meşhur Kadınları (1939) –
 • Lord Nelson ve Leydi Hamilton'un Büyük Aşkı (1939)
 • Büyük Katerina ve Aşıkları (Markum Leo'dan, 1939),
 • Borjiyalann Cinayeti (Alexandre Dumas'dan, 1939),
 • Hayat Kırkında Başlar (Walter Pitkin'den, 1939),
 • Şahika[A. J. Cronin'den, 1941),
 • Kelile ve Dimne (Beydebâ'dan, 1941),
 • Şark Rüzgârı Garp Rüzgârı (1941)
 • Canavar Tohumu (1943)
 • Bir îzdivacın Portresi (1946) (Pearl S. Buck'tan),
 • Ramayana (Valmiki'den, 1942),
 • Hak Erenler (Halil Cibran'dan, 1946),
 • Dost Görünen Düşman (Herodot, Beydebâ ve Mevlâna'dan, 1947),
 • Yağmurlar Gelince (Louis Bromfield'den, 1942),
 • Karanlık ve Aydınlık (Florence L. Barclay'dan, 1943),
 • Timur Devrinde Kadis'ten Semerkant'a (Klaviyo'dan, tsz),
 • Uçurum (Corelli'den, tsz),
 • Gövde Değiştiren Kafalar (Thomas Mann'dan, 1945),

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

Eserleri    
1. Tanrı Buyruğu

H. Bilgi Kaynakları
Eşref Edip / Mehmed Akif: Hayatı Eserleri ve 70 Muharririn Yazılan (1938), Mithat Cemal Kuntay / Mehmed Akif (1939), Zafer Hasan / ö. Rıza ve Hizmetleri (Cumhuriyet, 14.3.1952), Hilmi Ziya Olken / Ömer Rıza Doğrul (Yeni Sabah, 17.3.1952), Kazım öztürk / Büyük Millet Meclisi Albümü (1973), B. Lewis / Modern Türkiye'nin Doğuşu (cev. Metin Kıratlı, 1984), Ethem Ruhi Fiğlalı / Kadiya-nilik: Ahmediyye Mezhebi (1986), Salih Akdemir / Cumhuriyet Dönemi Kur'an Tercümeleri (1989), Tâhirul-Mevlevî / Matbuat Alemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (1990), Mustafa Uzun / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 9, 1994), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Son Dönem Tarih Araştırmalarına Bir Bakış (Cumhuriyet Kitap, 11.1.2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).
husbands who cheat website dating for married men
click women cheat on men what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 26.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...