Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Süleyman Berk

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4291  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. hattatberk@gmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bursa/İnegöl 1964
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Yalova Üniversitesi -   İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Hattat, Akademisyen, Müftü, Öğretim Üyesi, Hat Sanatı, İslam Tarihi ve Sanatları,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4291 Hit : 5847 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Yitik Mirasın Peşinde Süleymaniye Camiinin Takı Kebiri
2 Hat En Güzel Olana İçten Bir Yolculuktur
3 Ali Alparslan Mütevazı Hoşsohbet Nüktedan

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Süleyman Berk  

1964 Bursa/İnegöl doğumludur.
İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı.
1988 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1994 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İlçe Müftüsü olarak, 1994- 2000 yılları arasında ise Asistan olarak görev yaptı.
Ekim 2010’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nda Teknik Rehber ve Zümre Başkanı olarak çalıştı.
13 Mayıs 2012 tarihine kadar Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde Eğitim Danışmanı olarak görev yapmıştır.
Halen Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1979 yılında merhum hattat Yusuf Ergün (Erzincânî)’den Sülüs-Nesih meşkine başladı. Fakülte yıllarında Hattat Prof. Dr. Muhittin Serin’den Rik’a yazısını meşk etti.
1983- 1988 yılları arasında Bâyezid Camii imamı İsmail Biçer hocadan Tashîh-i hurûf dersleri aldı. Ayrıca farklı hocalardan, klâsik usulle Hadis ve Fıkıh dersleri okudu.
1999 yılında Prof. Dr. Muhittin Serin danışmanlığında “Hattat Mustafa Râkım’da Celi Sülüs ve Tuğra Estetiği” isimli doktora tezini tamamladı.
2003 yılında “Hattat Mustafa Râkım Efendi” isimli eseri yayımlandı.
2004 yılında, editörlüğünü yaptığı “Eyüplü Hattatlar” Eyüp Belediyesi yayınlarından, 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınları arasından ise “Hat San’atı” isimli eseri neşredildi.
Zeytinburnu Belediyesi yayınları arasından iki cilt “Zamanı Aşan Taşlar”  adlı eseri yayımlandı. Yayına hazırladığı, “Hattat Necmeddin Okyay” isimli eseri İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2011 yılında neşretti.
2012 yılında “İstanbul’un 100 Hattatı” isimli eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’den, ''Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı” ise İnkılâb yayınlarından çıktı.
Bu arada, çok sayıda bilimsel makale neşretti, sempozyumlarda tebliğler sundu; Hat Sanatı üzerine konferanslar verdi.
Yurtiçi ve yurtdışında hat sergileri açtı.
2001 yılında T.C. Kültür Bakanlığı “Hat Ödülü”nü aldı.
2005 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Hat Sanatçısı Kimlik Kartı verildi.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dört defa Avustralya’ya, bir defa Bosna Hersek’e Hat Sanatını tanıtma amacıyla gönderildi.
Hat Sanatı ile ilgili yarışmalarda jüri üyelikleri yaptı.    
 
Ödüller

2001 T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Hüsn-i Hat Ödülü

 

Kurul Üyelikleri

1- T.C. Kültür Bakanlığı 12. Geleneksel Türk Sanatları Jüri Üyeliği (2005)

2- T.C. Kültür Bakanlığı Dösim Bilim Kurulu Üyeliği (2005)

3- Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Yılı Bilim Sanat Kurulu Üyesi (2006)

4- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Yarışmaları Jüri Üyesi (2006)

5- Yalova Üniversitesi Etik Kurul Üyesi (2013)

 

ESERLERİ

Kitap

1- Hattat Mustafa Râkım Efendi. İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003, 184 s.

2- Eyüplü Hattatlar. İstanbul, Eyüp Belediyesi, 2004, 224 s. (Neşre hazırlık)

3- Hat San’atı. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları,

    2006, 192 s.

4- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Prestij), İstanbul, Zeytinburnu

    Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, 352 s.

5- Zamanı Aşan Taşlar (Zeytinburnu’nun Tarihi Taşları- Envanter), İstanbul,

    Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2006, 520 s.

6- Vefatının 35. Yılında Hattat Necmeddin Okyay. İstanbul, İstanbul Büyükşehir

    Belediyesi, 2011, 144 s. (Yayına Hazırlama)

7- İstanbul’un 100 Hattatı. İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Yayınları,

    2012, 187 s.

8- Devlet-i Aliyye’den Günümüze Hat Sanatı. İstanbul, İnkılâb Yayınları, 2013, 272 s.  


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1- “Filibeli Ahmed Ârif Efendi”, AD Art Dekor, sy. 88 (Temmuz 2000), s. 148- 154.

2- “Cihangir Camii Yazıları”, AD Art Dekor, sy. 89 (Ağustos 2000), s. 156- 164.

3- “ Firuzağa Camisi Kitabesi”, AD Art Dekor, sy. 90 (Eylül 2000), s. 130- 133.

4- “Bir Hilye-i Hakâni”, AD Art Dekor, sy. 97 (Nisan 2001), s. 94- 95.

5- “Hat Sanatının Öğretiminde Meşk Murakkaaları”, Tarih ve Düşünce, sy. 06 (Haziran

      2001), s. 64- 68.

6- “Mühür ve Mühür Sanatı”, AD Art Dekor, sy. 100 (Temmuz 2001), s. 134- 142.

7- “Hattat Mustafa Râkım Defteri”, Türk Edebiyatı, sy. 343 (Mayıs 2002), s. 48- 53.

8- “Hattat Halim Efendi’nin Bilinen Tek Hilyesi”, Tarih ve Düşünce, sy. 07 (Temmuz

      2002), s. 56- 64.

9- “Hattat Hâmid Aytaç (1893- 1982)’la alâkalı Birkaç Not”, Hattat Hâmid Aytaç Kitabı.

       İstanbul, Kitabevi, 2002, s. 109- 114.

10- “Tılsım Mühürler”, P Sanat, Kültür, Antika Dergisi, sy. 29 (Bahar 2003), s. 22- 31.

11- “Ottoman Talismanic Seals”, P Art And Culture Magazine, sy. 12 (Spring 2004), p. 18-

       27.

12- “Osmanlı Hat Sanatında Estetik Unsurlar”, Yağmur, Yıl 6 sy. 25, (Ekim-Kasım-Aralık

       2004), s. 44- 48.

13- “Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine”, Standard, Yıl 44, sy. 519 (Mart 2005), s. 92- 95.

14- “Hattat Mustafa Halim Efendi ve Kartvizit Çalışmaları”, Tüliya, sy. 1 (Mayıs 2005). s.

        309- 335.

15- “Hattat Hafız Osman Efendi”, Antik Dekor, sy. 90 (Eylül- Ekim 2005), s. 108- 113.

16-  “Tarihi Silmek”, Türk Edebiyatı, sy. 386 (Aralık 2005), s. 69- 71.

17- “Ayasofya Kitâbe ve Hatları”, Vakıflar Dergisi (Vakıf Medeniyeti Yılı Özel Sayısı),

        2006, s. 62- 71.

18- “Mütevazı, Hoşsohbet, Nüktedan” Türk Edebiyatı, sy. 389 (Mart 2006), s. 42- 43.

19- “Gelenek ve Gelecek”, El Sanatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve

        Meslek Eğitimi Kursları Yayını, sy. 2/ 2006, s. 78- 95.

20- “Yitik Mirasın Peşinde, Süleymaniye Camii Tâk-ı Kebîri”, Türk Edebiyatı, s. 429

        (Temmuz 2009), s. 65- 67

21- “Su Kültüründe Hat Sanatı”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 11,  sy. 42 (Ağustos

         2009- Eylül 2009), s. 201- 230.

22- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Dili: “Taşa Kazınan Tarih”, Din ve Hayat, sy. 9, Yıl

        2010, s. 82- 83.

23- “[Türk ve İslâm Eserleri Müzesi] Kur’an-ı Kerim Nüshalarının Hat ve Hattatları”, 1400.

         Yılında Kur’an-ı Kerim, İstanbul, Antik AŞ. Kültür Yayınları, 2010, s. 57- 85.

24- “The Calligraphy And The Calligraphers of The Qur’an”, The 1400. Anniversary of The

         Qur’an, İstanbul, Antik AŞ. Cultural Publications, 2010, p. 57- 85. 

25- “İstanbul, Açıkhava Hat Müzesi (İstanbul Kitâbelerinden Seçmeler)”, Akademik

        Araştırmalar Dergisi (İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Özel Sayısı)

        Yıl: 12,  sy. 47- 48 (Kasım 2010- Nisan 2011), s. 367- 389.

26- “İslâm Medeniyetinde Hüsn-i Hattın Gelişimi ve Mushaf Yazımı (I)”, Yedi Kıta, sy. 57

        (Mayıs 2013), s. 64- 69.

27- “İslâm Medeniyetinde Hüsn-i Hattın Gelişimi ve Mushaf Yazımı (II)”, Yedi Kıta, sy. 58

        (Haziran 2013), s. 58- 63

 

Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 

28- “Eyüpsultan Sınırları İçerisinde Hattat Mustafa Râkım’a Ait Mezartaşı Kitâbeleri”

        III. Eyüpsultan Sempozyumu 28- 30 Mayıs 1999 (III. Eyüpsultan

        Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2000, s. 242-249)

29- “Eyüp’te Medfun Bir Hattat Filibeli (Bakkal) Ahmed Ârif Efendi (1252/1836-

       1327/1909), IV. Eyüpsultan Sempozyumu 5-7 Mayıs 2000 (IV. Eyüpsultan

        Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2001, s. 324-335)

30- “Eyüpsultan’da Celî Sülüs Kuşak Yazılar”, V. Eyüpsultan Sempozyumu 11- 13 Mayıs

       2001 (V. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2002, s. 106-111)

31- “Hattat İsmâil Zühdî Efendi”, VI. Eyüpsultan Sempozyumu 10- 12 Mayıs 2002 (VI.

        Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2003, s. 336- 341)

32- “İstanbul’un Sur Kapı Kitâbeleri”, VII. Eyüpsultan Sempozyumu 09- 11 Mayıs 2003

      (VII. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp Belediyesi, 2003, s. 300- 303)

33- “Calligrapher Mustafa Rakım Efendi and Spectacular Writing Style with Celi Sulus

       Art- Scholl”, 2. National Congress on Iranian Studies (20- 24 December 2004)

       Tehran- Iran. 

34- “Celî Sülüs Bir Hat Levhasının Meydana Getiriliş Safhaları”, IX. Eyüpsultan

       Sempozyumu 13- 15 Mayıs 2005 (IX. Eyüpsultan Sempozyumu/Tebligler, Eyüp

       Belediyesi, 2005, s. 422-431)

 

Diğer Yayınlar:

 

35- “Hattat Mustafa Râkım’ın Celî Sülüs’ün Estetiğinde Ortaya Koyduğu Yenilikler”,

       M. Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, İstanbul, Sabancı Üniversitesi, 2000, s. 125- 154.

36- “Celî Sülüs’ün Şâheserleri”, AD Art Dekor, sy. 87 (Haziran 2000), s. 120- 125.

37- “Şâheserler Arasında…” Maçka Mezat Müzayede Katalogu,  10 Haziran 2002, s. 4.

38- “İstanbul Açık Hava Hat Müzesi”, Aksiyon,  sy. 440 (12 Mayıs 2003), s. 52-56.

39- “Hattat Filibeli Bakkal Ahmed Ârif Efendi (1252/1836- 1327/1909)”, Ümran, sy. 123

       (Kasım 2004), s. 81- 83.

40- “Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine”, Gezgin (Nülifer), sy. 18 (Ekim 2005), s. 22- 27.                   

41- “Hüsni- Hat Yazıların En Güzeli”, El Sanatları, sy. 1 (Mayıs 2005), 134- 137.

42- “Râkım, Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA),  c.

        XXXIV, İstanbul, 2007, s. 428- 429.

43- “Bir Zafer Abidesi: Ulucami”, Aksiyon, sy. 580 (16 Ocak 2006), s. 74- 75.

44- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı Taşa Kazınan Tarih”, Gezgin (Nülifer), sy.

        29 (Ekim 2006), s. 56- 59.

45- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbelerinin Anlamı”, Surların Öte Yanı Zeytinburnu, İstanbul,

         Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 2006, s. 490- 499.        

46- “Türk Hat San’atı “Usta”sını Kaybetti”, El Sanatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

         Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Yayını, sy. 2/ 2006, s. 156- 159.

47- “Taşlara Kazınan Sonsuzluk”, Zeytinburnu, sy. 2 (Ekim Kasım Aralık 2006), s. 21- 29.

48- “Zeytinburnu Mezarlıklarında Yeniçeri Mezar Taşı Kitâbeleri”, Zeytinburnu, sy. 3

        (Ocak Şubat Mart 2007), s. 49- 53.

49- “Alemdağ Sâkini Bir Sanatkâr: Hattat Şeyh Hamdullah Hayatı ve Ekolü”, Tatlı Bir

        Huzur Beldesi Alemdağ. İstanbul, Alemdağ Belediyesi, 2007, s. 112- 114.

50- “Azapkapı Saliha Sultan Çeşme ve Sebili”, El Sanatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

         Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Yayını, sy. 3/ 2007, s. 48- 53.

51- “Hattat Hâmid Aytaç ve Gülzâr-ı Besmele”, El Sanatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

         Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları Yayını, sy. 6/ 2008, s. 36- 46.

52- “Bir Güzel İnsan Daha Sırlandı”, Zaman Gazetesi Cumartesi Eki, 09. Ağustos. 2008.

53- “Anadolu’da Bir Üsküp Yâdigârı: Ali Öztaylan”, Türk Edebiyatı, sy. 419 (Eylül 2008),

        s. 27- 29.

54- “Şîrâzi Rüyalar Ülkesinde bir Hafta” Gezgin, sy. 29 (Temmuz 2009), s. 12- 19.

55- “Antalya’nın Sanatkâr Ruhlu Alpereni: Hüseyin Tulpar”, Zaman Gazetesi Cumartesi

        Eki, 07. Ağustos. 2009.

56- “Osmanlı Çeşmelerinin Dili”, Gezgin, sy. 31 (Eylül 2009), s. 76- 83.

57- “Kıtalar Ötesinden Dost Nefesleri, Avustralya (Melbourne) Gezi Notları”, Gezgin, sy. 33

        (Kasım 2009), s. 28- 31.

58- “Topkapı’da Yaşayan Mustafa Râkım Efendi”, Yedi Kıta Dergisi, s. 30 (Şubat 2011), s.

        29- 35.

59- “Osmanlı Hat Sanatında Estetik Unsurlar”, Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu

        Kültür ve Sanat Merkezi Hüsn-i Hat Sergisi Kataloğu, İstanbul, Nisan 2011, s. 3- 7.

60- “İstanbul Antik Sanat Tarafından Düzenlenen Hilye-i Şerîfe Yarışmasının Ardından”,

       Uluslar Arası Hilye-i Şerîf Yarışması, İstanbul, İstanbul Antik Sanat & Uluslararası

        Kültür Sanat Derneği, 2012, s. 16-  77.

61- “Geleneksel İslâm Sanatları”, Diyanet Dergisi, sy. 253 (Ocak 2012), s. 50- 53.

62- “Mihrap’ta Hüsn-i Hat”, Diyanet Dergisi (Mihrap Eki), sy. 262 (Ekim 2012), s. 22- 27.

63- “Esmâ-i Hüsnâ ve Hilye-i Şerîfe” Çağdaş Hat Sanatı, Bali Sanat Galerisi Sergi

        Kataloğu, 11- 12 Ekim 2012, İstanbul, 2012, s. 4- 7.

64- “Batı Afrika’nın Huzur Adası Senegal”, Gezgin, sy. 74 (Nisan 2013), s. 54- 59.

65- “Samsun”, Gezgin, sy. 78 (Ağustos 2013), s. 66- 69.                    

 

Konferans ve Seminer:

1- “Hattat Mustafa Râkım’ın Üslûbu ve Tesirleri”, (IRCICA) İslâm Konferansı Teşkilâtı,

 İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 17 Mart 2001 Cumartesi. Yıldız Sarayı Çit Kasrı-Beşiktaş/İstanbul

2- “Hat Sanatından Örnekler” Zeytinburnu Belediyesi 2001 Yılı Ramazan Etkinlikleri, 20 Kasım 2001 Salı. Belediye Konferans Salonu- Zeytinburnu/ İstanbul.

3- “Merkezefendi Külliyesi’nde Hüsn-i Hat” 5. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri, 14 Mayıs 2004 Cuma. Merkezefendi-İstanbul

4- “Şeyh Hamdullah’tan Mustafa Râkım’a Celî Sülüs’ün Gelişim Seyri” Hattat Şeyh Hamdullah’ın 475. Vefat Yıldönümü Paneli. Üsküdar Belediyesi, Altunizâde Kültür Merkezi, 17. Nisan 2005. Saat 19.30.

5- “İstanbul’dan Güzel Yazılar” Şile Belediyesi 2005 Yılı Ramazan Etkinlikleri, 24 Ekim 2005 Salı. Şile-İstanbul

6- “Hat San’atında Hilye Geleneği” Akdeniz Genç İşadamları Derneği (AGİT), 2006 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, 10 Mayıs 2006 Çarşamba.  Antalya

7- “Mezar Taşlarında Başlık ve Semboller” 7. Merkezefendi Geleneksel Tıp Günleri, 02 Haziran 2006 Cuma. Merkezefendi-İstanbul.

8- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 20 Şubat 2007

9- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 28 Mart 2007.

10- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 18 Nisan 2007.

11- “Hat Sanatı Üzerine”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Konferans Serisi, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi, 16 Mayıs 2007.

12- “Hat Sanatında Ekoller”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 07. Ocak. 2010 Perşembe. DIFC, Dubai, BAE.

13- “Bir Hat Müzesi: Bursa Ulucami”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 07. Ocak. 2010 Perşembe. DIFC, Dubai, BAE.

14- “İstanbul’da Bulunan Celî Sülüs Kitâbelerden Seçmeler”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 08. Ocak. 2010 Cuma. DIFC, Dubai, BAE.

15- “Osmanlı Mezar Taşı Kitâbeleri”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 08. Ocak. 2010 Cuma. DIFC, Dubai, BAE

16- “Hattat Mustafa Râkım Efendi”, Dubai Arap Hat Sanatı Merkezi, 09. Ocak. 2010 Cumartesi. DIFC, Dubai, BAE.

17- “Celî Sülüs Yazının Gelişimi ve Mustafa Râkım Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 29 Ocak 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

18- “Hat Sanatında Tuğra: Ortaya Çıkışı ve Gelişimi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Şubat 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

19- “Hat Sanatının Zirve İsmi: Sâmi Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Mart 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

20- “Hattat Mehmed Şevkî Efendi” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 30 Nisan 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

21- “Cumhuriyet Döneminde Hat Sanatı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 28 Mayıs 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu.

22- “Türk Hat Sanatı”, The University of New South Wales, 22 Eylül 2010, Sidney, Avustralya

23- “Hat Sanatında Mushaf Yazımı” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 26 Kasım 2010, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

24- “Hat Sanatı Üzerine” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 28 Ocak 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

25- “Hat Sanatında Gelenek” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 25 Şubat 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

26- “Hat Sanatında Kullanılan Malzemeler” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 25 Mart 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

27- “Hat Sanatının Öğretiminde Meşk Murakkaaları” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 29 Nisan 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

28- “Hattat Hâmid Aytaç (1891- 1982)” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Konferans Serisi, 27 Mayıs 2011, Kızlarağası Medresesi, Cağaloğlu

29- “Türk Hat Sanatı”, Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, 20 Ekim 2011, Rixos Downtown Oteli, Antalya.

30- “Mezar Taşlarını Çözmek”, Derici Otel Konferans Salonu, 13 Ekim 2012, Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği, Kuşadası Aydın. 

31-İslam Yazısı, Hüsn-i Hat”, İstanbul Rehberler Odası Semineri, 9 Mart 2013 Cumartesi, Saat 09. 30 Armaggan Mağazası Konferans Salonu, Nuruosmaniye, İstanbul

32-Osmanlı Mezar Taşları”, İstanbul Rehberler Odası Semineri, 9 Mart 2013 Cumartesi, Saat: 13.30 Armaggan Mağazası Konferans Salonu, Nuruosmaniye, İstanbul

33- “İstanbul Senin Şehrin”, Türkçe Öğrenen Uluslar Arası Öğrenciler Buluşması, İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi, Güzel Sanatlar Bölümü Konferans Salonu, 29 Nisan 2013. Vezneciler, Beyazıt.

 

Sergiler:

1- 28. 09. 1984 -01.10. 1984 Uluslararası İslâm Tıp Konferansı Etkinlikleri Çerçevesinde “Çağdaş Sanatçılar Kaligrafi ve Süsleme Eserleri Sergisi”, İstanbul Taksim Shereton Sergi Salonu

2- Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi- Oditoryum- 1995

3- Kültür Bakanlığı 11. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi 06- 26 Aralık 2001 Ankara

4- Kültür Bakanlığı 11. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Ocak 2002 Mersin

5- Kültür Bakanlığı 12. Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi 12- 31 Aralık 2003 Ankara

6- Maksut Varol Hatlar ve Fermanlar Sergisi 08. Nisan 2004 Nişantaşı- İstanbul

7- Merkez Efendi 5. Geleneksel Tıp Günleri Hüsn-i Hat Sergisi 14- 22 Mayıs 2004 İstanbul

8- Kişisel Hüsn-i Hat Sergisi, 12 Ekim- 12 Kasım 2004, Yusuf İzzettin Köşkü-Çamlıca

9- Merkez Efendi 6. Geleneksel Tıp Günleri Hüsn-i Hat Sergisi 03- 12 Haziran 2005 İstanbul

10-Kültür ve Turizm Bakanlığı I. El Sanatları Festivali 20- 27 Haziran 2005 Sultanahmet

11-İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2005 Yılı Ramazan Sergisi 05- 30 Ekim 2005 Feshane Kültür Merkezi, Eyüp

12- Akdeniz Genç İşadamları Derneği (AGİT), 2006 Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Sergisi, Atatürk Kültür Merkezi, 10 Mayıs 2006 Çarşamba.  Antalya

13- 2007 Ramazan Sergisi, Zaman Gazetesi Binası (15 Eylül/ 14 Ekim 2007)- Yenibosna, İstanbul

14- Avustralya Türk Kültür Platformu, Lâle Festivali (13- 14 Eylül 2008)- Melbourne

15- Birleşik Arap Emirlikleri Türk Kültür Platformu Ramazan Sergisi ( 18- 19 Eylül 2008) Dubai.

16- Avustralya Türk Kültür Platformu, Lâle Festivali (19- 20 Eylül 2009)- Melbourne, Avustralya

17- Avustralya Türk Kültür Platformu, Lâle Festivali (19- 20 Eylül 2010)- Melbourne, Avustralya

18- Lale- Waratah, “İpekyolundan – Okyanusya’ya Sanat”, Ördekli Kültür ve Sanat Merkezi, Bursa Osmangazi Belediyesi, 03- 13 Temmuz 2010. Bursa

19- “Meşk” Klasik ve Çağdaş Hat Yorumları Sergisi, (20- 27 Aralık 2010)- İstanbul Tasarım Merkezi Buhara Özbekler Tekkesi. İstanbul

20- “Hüsn-i Hat Sergisi”, (01- 30 Nisan 2011), Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi. İstanbul.

21- “Medîne-i Münevvere Dünyanın En Meşhur Mushaf-ı Şerîf Hattatları Buluşması Sergisi”. Kral Fahd Kur'ân Basım Kompleksi. (26 Nisan- 02 Mayıs 2011). Meridyen Oteli. Medine. Suudi Arabistan.

22- “Hilye ve Tesbih Sergisi”, Pendik Belediyesi Ramazan 2011 Etkinlikleri (1- 26 Ağustos 2011), Pendik Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi. Pendik- İstanbul.

23- “Mâziden Âtiye 70 Sanatçı”, Pendik Belediyesi (19- 29 Ekim 2011), Pendik Belediyesi Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi. Pendik- İstanbul.

24- “Akdeniz Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 1. Türk İslâm Sanatları Sergisi”, (21- 30 Ekim 2011), Rixos Oteli Antalya.

25- “Kâğıdhâne-i Yalakaâbâd Anısına Kâğıdâbâd Sergisi”, (23- 29 Mayıs 2013), Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Yalova.

26- “Ustalardan Seçki”, Dumlupınar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Topluluğu Sergisi, 21 Mayıs 2013 Kütahya.

27- Mehmet Çebi Koleksiyonu’ndan “Aşk-ı Nebi Sanat Olunca”, 16 Mayıs- 16 Haziran 2013 Karadağ.

28- “Meşk IV Uluslararası Geleneksel Sanat Buluşmaları”, 17 Temmuz- 25 Ağustos 2013. Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi. Küçükçekmece.

 

 

 

 

click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
read here wifes that cheat unfaithful wives
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
www.kalemguzeli.com
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 8.10.2014Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...