Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Artun Ünsal

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4260  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. aunsal@gsu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 1942
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi (Galatasaray Üniv.) -   Paris Üniversitesi -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Gazeteci, Öğretim Üyesi, Sosyoloji, Gazeteci, yazar, Siyaset Bilimi,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce, Fransızca,
       
Yazar No: 4260 Hit : 5740 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Gerçek Takvim Yıldızı Saatli Maarif Takvimi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Artun Ünsal

Türk yazar, gurme ve oenolog.

 

1942'de İstanbul'da doğdu.

Ankara Koleji'nden (1961) sonra, Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1966'da,

Siyasal İncelemeler Enstitüsü'nü (Sciences-Po) 1967'de bitirdi.

Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 1970'te Siyasal Bilim doktorasını tamamladı.

1970-1973 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde,

1975-1982 yılları arasında Ankara Üniversitesi SBF'de çalıştı.

1982 sonunda akademik kariyerine ara verip Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. 

1986-1992 yılları arasında bu gazetenin Paris temsilciliğini yürüttü.

Bir dönem de (1972-1986) Le Monde ve Journal de Genève gazetelerinin Türkiye temsilciliklerini yaptı.

1994'te Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine atandı ve Boğaziçi Üniversitesi'nde de dersler verdi.

Hürriyet ve daha sonra Posta gazetelerinde haftalık lokanta eleştirileri yazmayı sürdüren Artun Ünsal'ın, Osmanlı mutfak kültürü üzerine yaptığı incelemeler çeşitli dergilerde yayımlandı.

Geleneksel Türk mutfağı konusunda yurtiçi ve yurtdışında çeşitli toplantılara konuşmacı olarak katılan Ünsal, TRT 1'deki "Damak Tadı"nın ardından, NTV'deki "Life Style" programında da danışman-sunuculuk yaptı. NTV'de yayınlanan "Altın Sıvının Öyküsü" ve "Süt Uyuyunca" belgesellerini de hazırlamıştır.

Türkiye'nin yerel, kültürel değerlerinin ve ürünlerinin bilinmesi ve korunmasının günümüzün globalleşen dünyasında giderek daha da önem kazandığı inancıyla, Anadolu yolculuklarını sürdürmektedir.

 

Doktora Tezi:

Le Parti Ouvrier de Turquie (1970)

 

Eserleri:

Amigolara Veda, Yaşasın İnternetçiler! (2004, İletişim Yayınlarında basıma hazırlanıyor)
Diversité culturelle en Turquie et en Europe (2004, I.Karakaş, A. Bockel, , Harmattan, Paris)
Umuttan Yalnızlığa-Türkiye İşçi Partisi (1961-1971) (2002, Tarih Vakfı Yurt Yayınları)
Nimet Geldi Ekine-Türkiye'nin Ekmeklerinin Öyküsü (2001, YKY)
Ölmez Ağacın Peşinde-Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı (2000, YKY)
Süt Uyuyunca-Türkiye'nin Peynirleri (1997, YKY)

Benim Lokantalarım (1996, YKY)
Kâmil ve Meryem'e Dair (1996, YKY)
İstanbul La Magnifique  (Ünsal, Beyhan, 1991, Editions Robert Laffont Paris)
Kâmil ve Meryem'e Dair (1991, AFA Yayınları)
Tuer Pour Survivre - La Vendetta (1990,  L'Harmattan Paris)
Chronique d'une Famille Anatolienne (1989, L'Harmattan Paris)
Almanac: Turkey 1977 (1977, İlnur Çevik (ast.), The Turkish Daily News Yayınları)

Makaleleri:

La cuisine ottomane turque et le changement culturel: Du palais de Topkapı aux "palais de couronnes" (2004, kitap bölümü olarak Fayard yayınevi tarafından basıma hazırlanıyor)

2003, Vassaf, Gündüz, Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002, Özgürleşmenin Sorunları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s:247-252: TİP'in Ulusal Bağımsızlık Anlayışı
Her yanımızdan bunalım akıyor (2001, Cogito)
Kayıp Kimliğin Peşinde Türkiye (1999, Tebaadan Yurttaşa, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s:181-200)
Yurttaşlık Anlayışının Gelişimi (1999, Tebaadan Yurttaşa, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s:4-11)
Cumhuriyetin Lokantaları (1999, Baydar, Oya, Özkan, Derya, Cumhuriyet Modaları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s:155-170)
La Turquie en quête de l'identité perdue (1998, Bazin, M., Kançal, S., Perez, R., Thobie, J., La Turquie Entre Trois Mondes, L'Harmattan Paris, Varia Turcica XXXII, s:353-380)
Osmanlı Mutfağı (1996, Güz 1995 Kış, Sanat Dünyamız, YKY, s:25-48)
Sofra Adabı (1996, Güz 1995 Kış, Sanat Dünyamız, YKY, s:113-129)
İstanbul Mutfağı ve Sofra Adabı (1994, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, VI, 46)
Systèmes électoraux en Turquie depuis l'avènement du multipartisme: Une tentative d'analyse dynamique (1994, İnan Kıraç'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, s:307-331)
Aux délices Ottomanes (1991, Juin-Juillet, Belvèdere, s:114-115)
Family Ties versus the Law: The Blood Feud Tradition in Turkey (1985, Abadan-Unat, Nermin, Family in Turkish Society, Turkish Sociak Sciences association Pub., s:221-241)
La bibliothèque politique française d'Atatürk (1981, Dumont, Paul, La Turquie et la France à l'époque d'Atatürk, Collection Turcica, s:27-43)
Atatürk's Reforms: Realization of an Utopia by a Realist (1979, The Turkish Yearbook of International Relations, AÜSBF Yayınları, XXVIII, s:27-57)
Yüksek Mahkeme Yargıçlarımızın Toplumsal Kimlikleri Üzerine Bazı Veriler (1977, Eylül, Amme İdaresi Dergisi, TODAİE Yayınları, X, 3, s:73-90)
Migration through the eyes of political parties, trade unions, employer associations and bureaucracy (Abadan-Unat, Nermin, 1976, Abadan-Unat, Nermin, Keleş, Ruşen, Rensalaar, Herman van, Migration and Development, Institute of Housing, Urban and Regional Development, Faculty of Political Science in cooperation with Institute for Social Science Research in Developing Countries,Amsterdam, s:43-98)
Mülkî İdare Amirlerinin Yetkilerini Kısan Bir Gelişme: Askerî ve Yönetsel Yapıların Ayrışması (1976, Fişek, Kurthan, Toplumsal Yapıyla İlişkileri Açısından Türkiye'de Mülkî İdare Amirliği, Türk İdareciler Derneği Bilimsel Araştırma Dizisi, Ankara, s:54-66)
Hukuk Sosyolojisi ve Türkiye'deki Geleceği (1975, AÜSBF Dergisi, AÜSBF Yayınları, XXX, 1-4, s:79-105)
Hukuk ve Toplumsal Yaşam (1974, AÜSBF Dergisi, AÜSBF Yayınları, XXIX, 3-4, s:143-166)
Toplumsal Değişme ve Hukuk (1972, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Hacettepe Üniversitesi yayınları, IV, 1, s:114-131)

 

Bildiri:

From étatism to family business groups:Business elites and governance in Turkey, 1923-1980 (Yamak, S., Üsdiken, B., 2005, March, 6th Mediterranean Social and Political Research Meeting of European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies Mediterranean Programme, Montecatini Terme)

Kitap Bölümü:
Institutional Roots of Stakeholder Interactions (S.Yamak, 2005, Maria Bonnafous-Boucher &Y. Pesqueux , Stakeholder Theory: A European Perspective, Palgrave:UK., s:73-89)
Violence de stade en Turquie (2004, Yarsuvat, Duygun, Bolle, Pierre-Henri, La violence et le fanatisme dans le sport, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, s:35-103)
Yurttaşlık Zor Zanaat (1999, Tebaadan Yurttaşa, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, s:1-36)
Le vécu d'un croyant laïc (1996, Bozdemir, Michel, Islam et Laïcité:Approches globales et régionales, L'Harmattan Paris, s:233-263)
Origines professionnelles des élites politiques turques: Les élus de 1977 (1982, Seha L. Meray'a Armağan, SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu Basımevi)
Konya Göre Yaklaşım Seçimi, Yaklaşıma Göre Konu Değil: Türk Anayasa Mahkemesine "Siyasal Alt-Sistem" Açısından Bir Yaklaşım Denemesi (1982, AÜSBF Dergisi, XXXVII, s:157-183)
Konuya Göre Yaklaşım Seçimi, Yaklaşıma Göre Konu Değil: Türk Anayasa Mahkemesine "Siyasal Alt-Sistem Açısından Bir Yaklaşım Denemesi (1982, AÜSBF Dergisi, XXXVII, 1-2, s:157-183)


link reasons why women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://arama.gsu.edu.tr/tr/personel_cv_tr.php?pk=96
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=3584
click here women that cheat on their husbands married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 23.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...