Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Said

علي بن احمد بن سعيد بن حزم

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4236  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Ebû Muhammed 11. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Endülüs m 994 Leble (Niebla) 1064
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Tarihçi, Siyasetçi, Fıkıh, Kelam, Hadis, Tarih, Mantık, Şiir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 4236 Hit : 4436 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 el Muhalla (el-Muhalla bil-asar fi şerhil-Mücella bil-ihtisar) / المحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصار
2 el İhkam fi Usul el Ahkam / الاحكام في اصول الاحكام
3 el Fasl - el-Fisal fi el Milel ve el Ehvai ve en Nihal / الفصل في الملل والأهواء والنحل
4 el Ahlak ve es Siyer fi Mudavat en Nufus / الاخلاق والسير في مداواة النفوس

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Şair Kimliğiyle İbn Hazm
2 İbn Hazmin Edebi Kişiliği
3 İbn Hazmın Ravi Tenkidinde Eleştirilen Yönlerinin Onun Tenkitçi Kimliğine Etkisi
4 İbn Hazmın Müdavatında Ahlaka İlişkin Görüşleri
5 İbn Hazmın Atomculuğu Reddi
6 İbn Hazmda Kümün ve Yaratma
7 İbn Hazm Gözüyle Sünnet (el İhkam Özelinde)

Hayat Hikayesi

İbn Hazm (أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم)

 

Asıl adı Ali olan, İbn Hazm, miladî 994 yılında Endülüs’de doğdu.

Eserlerinde Ebû Muhammed künyesini kullandı.

Babasının devlet ricalinden olması sayesinde, çocukluğunda aristokrat ve kültürlü bir çevrede rahat bir hayat yaşdı.

İlk eğitimini de Kurtuba’da sarayda aldı. Başlangıçta edebiyat, tarih, mantık ve kısmen felsefede iyi bir tahsil gördü ve şiir meclislerine katıldı.

Kurtuba’dan ayrılmadan önce fıkıh, hadis ve kelam dersleri de aldı.

1011 yılında babasını kaybettikten sonra Berberilerin hakimiyeti ele geçirmesi ve evlerinin yağmalanması üzerine Meriye’ye (Almaria) göç etmek zorunda kaldı.

Emeviliği diriltmeye çalıştığı iddiasıyla, Meriye valisi tarafından tutuklanarak bir süre gözaltında tutuldu.

Burada kaldığı birkaç aylık süre içinde yörenin hâkiminden ilgi gördü.

Daha sonra Belensiye’ye (Valancia) gidip, kendisinin de desteklediği, Abdurrahman el-Murtaza tarafından vezirlikle görevlendirildi.

Ancak Abdurrahman’nın öldürülmesi üzerine yine baskılara maruz kaldı ve hapse atıldı.

Kasım b. Hammud’un hilafeti sırasında tekrar Kurtuba’ya döndü. Hükümdarlığı birkaç ay süren Abdurrahman el-Mustahzir’e de vezirlik yaptı, onun öldürülmesinden sonra tahta geçen III. Muhammed el-Müstekfî-Billah tarafından yine hapse atıldı.

Bu tutukluğu, son Emevî halifesi olan III. Hişam el-Mu’ted-Billah’ın 1027 yılında halifeliği almasına kadar sürdü ve bu dönemde de kısa bir süre vezirlik yaptı.

1031 yılında Berberilerin halifeye karşı ayaklanması üzerine, Kurtuba’dan kaçarak Şâtıbe’ye (Javita) geçen İbn Hazm, otobiyografik nitelik de taşıyan Tavku’l-hamame’yi burada yazdı.

Bu tarihten sonra büyük ölçüde siyasetten el çeken İbn Hazm, ilmi çalışmalarına ağırlık verdi.

Bu arada alimleri himaye eden emirin daveti üzerine Şâtıbe yakınlarındaki Bünt (Alpu ente) kalesine gitti.

Daha sonra valinin davetiyle Mayurka (Majorka) adasına geçti.

Endülüs’teki Malikî mezhebinin hakimiyeti sebebiyle dile getiremediği düşüncelerini burada serbestçe açıklama fırsatı buldu. 1047 yılında Malikî alimi Ebu’l-Velid el-Bâcî ile burada önemli bir tartışma yaptı. Bazılarına göre bu tartışmada yenik düşmesi sebebiyle, kimilerine göre ise başka sebepler yüzünden ertesi yıl Mayurka’dan İşbîliyye’ye (Sevilla) geçti.

Abbadî hükümdarı Mu’tazıd-Billah Abbad b. Muhammed tarafından kitapları yakıldı ve o da bu hükümdar hakkında Naktü’l-Arûs adlı eserini yazdı.

Dolayısıyla İşbîliye’de de huzur bulamayan düşünürümüz, atalarının memleketi olan Leble’ye (Niebla) dönerek orada zahidane bir hayat sürdü.

İbn Hazm, gerek dinlerin mukayeseli olarak incelenmesi, gerek Sünni kelam ekolünün ve özellikle Eş’ariyye’nin eleştirilmesi, gerekse felsefe mantık disiplinlerinden yararlanarak İslâm dininin savunulması konusunda önemli görüşler ortaya koyan bir şahsiyettir.

Bütün bilgilerin nasların ışığında yeniden gözden geçirilmesini ısrarla savunmak suretiyle bir taraftan nakle dönüşü gerekli gören İbn Hazm, bir taraftan da mantık ve felsefe disiplinlerinin ilkelerini araştırmayı lüzumlu görerek nakille akıl arasında çelişki bulunmadığını göstermek istemiş, bunu yaparken de yer yer Aristo ve Eflatun’nun nazariyelerinden etkilenmiştir.

Aynı zaman da hafız, hadis ilimleri ve fıkhü’l-hadis alimi vasıflarıyla anılan İbn Hazm, gerek zihni kabiliyetleri gerekse dindarlığı bakımından çok seçkin bir alimdir.

Hükümlerini doğrudan Kitap ve Sünnet’ten çıkardığı, edebiyat ve şiirde mahir, dil, siyer ve tarih konularında geniş birikime sahip olduğu belirtilmektedir. İbn Hazm bu alanların hepsinde eserler vermiştir.

Ancak İbn Hazm, eserlerinde kendini Sünnî olarak tanıtmasına, Ehl-i Sünneti de “ashabın izinde gidenler” olarak tanımlamasına ve İslâm aleminde genellikle benimsenen itikadi görüşleri ayrıntılı bir biçimde inceleyip eleştiren bir alim olarak kabul edilmesine rağmen, gerek siyasi kişiliği ve gerekse eleştirilerindeki üslubu nedeniyle zamanında eserleri nazar-ı itibara alınmamış, hatta çarşıda satılmaları yasaklanmış, zaman zaman da parçalanmış ve yakılmıştır. Dolayısıyla tekfir konusunda tutarlı ölçülere dikkat çekmesine rağmen nasları kendi anlayışından farklı şekilde yorumlayan Bakillanî, İbn Fürek gibi kimi Eş’arîleri küfre nisbet ederek kendi koyduğu ilkelere ters düşen İbn Hazm, İbn Haldun’nun da belirttiği gibi müslümanların birçok imamını çok sert bir üslupla eleştirdiği için eserlerinde ortaya koyduğu değerli görüşlerden yeterince faydalanılmasını engellemiştir.

Endülüs halkı arasında amelî ve ahlâkî bakımdan seçkin bir kişi olarak bilinen İbn Hazm’ın bazı Şiî yazarlar tarafından sosyal karışıklıklara yol açan bir fitneci olarak nitelenmesinin ise, Muaviye’yi hatalı, Hz. Ali’yi hilafete hak sahibi görmekle birlikte Hz. Osman’ın Hz. Ali’den efdal olduğunu söylemesi ve Emevî taraftarı olması gibi siyasi nedenlere dayandığı açıktır.

Bununla birlikte İbn Rüşd ve İbn Teymiyye, kelamcıları tenkidine ilişkin konularda İbn Hazm’dan büyük ölçülerde faydalandıkları gibi her asırda onun eserlerinden yararlanan pek çok alim olmuştur.

Onu tenkit edenlerin tenkit noktaları, daha çok nakle dönmeyi ısrarla savunduğu halde felsefi kültürün etkisinde kalarak görüşlerini naslardan hareketle temellendiremediği konularında yoğunlaşır.

Bu tenkitler bir yana, itikadi konuları felsefe kültüründen faydalanarak çözmeye çalışması ve bunu yaparken nasları ihmal etmemeyi gerekli görmesi açısından İbn Hazm’ın Gazzâlî’den önce kelam tarihinde yeni bir çığır açtığını söylemek gerekir.

Zahirilik ekolünün de önemli bir alimi olan İbn Hazm, memleketi Leble’de (Niebla)  1064 yılında vefat etti.

 

Eserleri:

el-Muhallâ (Fıkıh)

el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (Fıkıh)

Usûlü’l-fıkh (Fıkıh)

Cemheretü ensâbi’l-Arab (Tarih)

Haccetü’l-vedâ (Tarih)

Hülâsâ fî usûli’l-İslâm ve târîhihî (Tarih)

Tavku’l-hamame fi’l-ülfeti ve’l-üllâf (Edebiyat)

el-Fasl fi’l-milel ve’l-ahvâ ve’n-nihâl (Kelam)

Müdâvâtü’n-nüfûs ve Tehzîbü’l ahlâk ve’s-siyer (Kelam)

Naktü’l-Arûs

read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.haberxp.com/haber.php?haber_id=1086
open women who cheated how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 9.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...