Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ergün Aybars

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4197  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 05.06.1941
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (Dokuz Eylül Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Dekan Yrd., Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4197 Hit : 6057 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları
2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - I
3 İstiklal Mahkemeleri

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Mustafa Subhinin Anadoluya Gelişi Öldürülüşüyle İlgili Görüşler ve Erzurumdan Trabzona Gidişi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ergün Aybars

 

5 Haziran 1941’de İstanbul’da doğdu.

Çankırı Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi.

Aynı Fakülte de Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü’ne asistan oldu.

1972’de “İstiklâl Mahkemeleri 1920-1923” konulu teziyle Tarih Doktor’u oldu.

1973-1974 döneminde yedek subaylığını Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı’nda takdirname alarak tamamladı. 1976-1977 arası bir yıl süreyle araştırmaları için İngiltere’de bulundu. 1979 yılında “İstiklâl Mahkemeleri 1923-1927 konulu teziyle doçent oldu.

1980 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçenti olarak göreve başladı.

Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri Bölüm Başkanlığı, Tarih Bölümü Başkanlığı, Tarih Bölümü Başkanlığı ve Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1983 yılında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi bilim kurulu üyeliğine atandı. 1995 yılında bu üyeliğinden istifa etti.

1987 Şubat ayında Profesör olan Ergün Aybars, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğüne atandı.

Halen aynı görevini sürdürmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi bilim kurulu üyesidir.

 

Bilimsel kuruluşlara üyelikleri:

Askerî Tarih Stratejik Etüt Başkanlığı Bilim Kurulu Üyes

Verdiği Dersler Dersin Kodu Teo/Lab/Uyg

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I AİE 503 3

Millî Mücadele Tarihi AİE 505 3

Avrupa Tarihi(19. Ve 20.yy) AİE 605 3

Türk Demokrasi Tarihi ve Anayasa Hukuku I AİE 607 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II AİE 504 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bibliyografyası AİE 506 3

Atatürk’ün büyük Nutkunun İncelenmesi AİE 602 3

Türk demokrasi Tarihi ve Anayasa Hukuku II AİE 606 3

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Aİ 101 6

 

Eserleri:

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, DEÜ.Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, 6. Baskı, İzmir 1998, 400 s.

İstiklâl Mahkemeleri I(1920-1923), Bilgi Yayınevi, Ankara 1975, 270 s.

İstiklâl Mahkemeleri II(1923-1927), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 1982, 400 s.

İstiklâl Mahkemeleri I-II, Milliyet Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1998, 500 s.

Atatürk, Çağdaşlaşma ve Lâik Demokrasi, İleri Kitabevi, İzmir,

Atatürk ve Modernleşme, Ercan Kitabevi, İzmir, 1999,

Anadolu Ayaklanmaları(Son Çağ), Türk Dünyası Araştırmaları Yayınları, İstanbul 1988, 80 s.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Aybars, Ergün, “Mustafa Suphi’nin Anadolu’ya Gelişi, Öldürülüşüyle İlgili Görüşler ve Erzurum’dan Trabzon’a Gidişiyle İlgili Belgeler”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt XIII, 16 s., Ankara 1979-1980.

Aybars, Ergün, “Ulusal ve Lâik Devlet Kurucusu Atatürk”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 s., İzmir 1981.

Aybars, Ergün, “Atatürk Eğitim İlkeleri”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları”, 12 s., İstanbul 1981.

Aybars, Ergün, “Makedonya ve II. Meşrutiyet”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 5 s., İzmir 1983.

Aybars, Ergün, “Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Millîye Cemiyeti ve Ali Sait Paşa Tahkik Heyeti”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, 43 s., İzmir 1984.

Aybars, Ergün, “Millîleşme ve Çağdaşlaşma Lideri Atatürk”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.1, sayı:3, 7 s., Ankara 1985.

Aybars, Ergün, “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Durum Tesbiti”, Ege Üniversitesi, Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 15 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Feroz Ahmad, İttihatçılıktan Kemalizme”( Kitap Tanıtımı), Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi 3, 5 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Türkiye’de Demokrasi’nin Temellerinin Atılmasında 1923-1927 Dönemi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11 s., İzmir 1987.

Aybars, Ergün, “Yakın Tarihimizde Anadolu Ayaklanmaları”, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı.50, 41 s., İstanbul 1987.

Aybars, Ergün, “Atatürk”, Karşıyaka Lisesi Kültür ve Edebiyat Kolu Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, 5 s., Kasım 1988.

Aybars, Ergün, “Millî Mücadele’de İngiliz Basını”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt IV, Temmuz 1988, Sayı:12, 34 s.

Aybars, Ergün, “Atatürk ve Türk Devrimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, 12 s., İzmir 1991.

Aybars, Ergün, “Atatürk ve İnkılâpçılık”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 20 s., İzmir 1992.

Aybars, Ergün, “Türk Yunan İlişkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, 6 s., İzmir 1993.

Aybars, Ergün, “Mahmut Esat Bozkurt ve Masonlar”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:4-5, 18. S., İzmir 1995.

Aybars, Ergün, “Lâiklik”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:6, 10 s., İzmir 1997.

Aybars, Ergün, “Türkiye’de Geleneksel Siyasal Yapılanmadan Yeni Model Arayışlarına”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt:3, Sayı:8, 4 s., İzmir 1999

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Aybars, Ergün, “İstiklâl Mahkemesi Başkanı Ali Çetinkaya”, Ali Çetinkaya Paneli, Afyon(22-23 Şubat 1986), 8 s., Ankara 1986.

Aybars, Ergün, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu Mart 1985, 12 s., Ankara 1986.

Aybars, Ergün, “Millî Egemenlik Paneli”, Antalya Mayıs 1987, 9 s., Ankara 1988.

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=2636
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=5101
all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 20.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...