Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Eftal Şükrü Batmaz

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4193  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr. 20. yy. batmaz@humanity.ankara.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Ankara 1960
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih, Yeni Çağ Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4193 Hit : 7293 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 Cepheden Cepheye Esaretten Esarete (Ürgüplü Mustafa Fevzi Taşerin Hatıraları)

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 İltizam Sisteminin 18. Yüzyıldaki Boyutları
2 15-16. Yüzyıl Sancak Kanunnamelerine Göre Osmanlı Devletinde Tahıl Üretimi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Eftal Şükrü Batmaz

1960 yılında Ankara'da doğdu.
İlk, Orta ve Lise tahsilini Ankara'da tamamladı.
1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'ndan mezun oldu.
1986-1987 yılları arasında Türk Tarih Kurumu'nda uzman yardımcısı olarak görev yaptı.
1987 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.
Prof. Dr. Muzaffer Arıkan'ın danışmanlığında hazırladığı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Kalelerin İdari ve Askeri Fonksiyonları(1520-1560)" konulu teziyle 1989 yılında Bilim Uzmanı unvanını aldı.
1995 yılında Prof. Dr. Özer Ergenç'in danışmanlığında "XVIII. Yüzyıldaki Mali Uygulamaların Osmanlı Taşra Yönetimi Üzerindeki Etkileri Hakkında Bir Araştırma" konulu teziyle Edebiyat Doktoru unvanını aldı. 1992 yılında "Suzan Skilliter Library Vakfı" bursu ile Londra'da iki ay, 1996 yılında dokuz ay süreyle Moskova'da "Şarkiyat Enstitüsü"nde mesleki araştırmalarda bulundu.
2001-2003 tarihleri arasında tekrar mesleki araştırmalarda bulunmak üzere Moskova'ya gitti.
Moskova'da "Şarkiyat Enstitüsü" ve "Moskova Devlet Üniversitesi, Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü"nde çalıştı. Aynı zamanda "Moskova Lingustik Üniversitesi, Çeviri Fakültesi"nin Doğu Bilimleri Bölümü, Türkçe Departmanında Türk Tarihi ve Kültürü ile Türkçe pratik dersleri verdi.
Moskova'da bulunduğu sırada Rus arşivlerinde çalışmalarda bulundu.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü'nde verdiği derslerin yanı sıra, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Polis Akademisi'nde 1997-2001 tarihleri arasında yarı zamanlı olarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri verdi.

Eserleri:
Cepheden Cepheye-Esaretten Esarete , Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
Osmanlı Ormancılığı İle İlgili Belgeler I , Orman Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999 (Dr. Bekir Koç ve İsmail Çetinkaya ile birlikte).
İnşaatçıların Tarihi, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006 (Süha Ünsal ve Kudret Emiroğlu ile birlikte), İstanbul, Mart, 2006
Ahmet Refik Altınay, Damat İbrahim Paşa Döneminde Ürgüp ve Nevşehir, Yayına Hazırlayan: Eftal Ş. Batmaz- Bekir Koç, Ürgüp Belediyesi Kültür Yayınları, Aralık, 2005

Makaleleri:
"Osmanlı Devleti'nde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış", OTAM, Sayı:7, Ankara, 1997.
"Mustafa Subhi'nin Anadolu Kongre Vekillerine Mektubu",Toplumsal Tarih,Sayı: 71, İstanbul 1999.
"İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları", Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2000.
"Rusya Devleti Askeri-Tarih Arşivi'ndeki Türkiye İle İlgili Belgeler", Kebikeç,İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı: 14, Ankara, 2002.
"Rusya Devleti Eski Anlaşmalar Arşivi'ndeki Türkiye İle İlgili Belgeler", Kebikeç,İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı: 15, Ankara, 2003.
"Rusya Federasyonu Arşivi", Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:16, Ankara, 2003.
"Türkiye Komünist Fırkası/1925 Üzerine Belgeler-I", Kebikeç,İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:14, Ankara, 2002 (M. Bülent Varlık ile beraber).
"Türkiye Komünist Fırkası/1925 Üzerine Belgeler-II", Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:15, Ankara, 2003 (M. Bülent Varlık ile beraber).
"XV-XVI. Yüzyıl Kanunnamelerine Göre Osmanlı Devleti'nde Tahıl Üretimi", Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:XXIII, Sayı:36, Ankara, 2004.
"Rusya Devlet Film-Fotograf Arşivi", Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:17, Ankara, 2004.
"Rusya Devlet Askeri Arşivi", Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:17, Ankara, 2004.

Konferans:
"Tanzimat Öncesi Osmanlı Ormancılığı'na İlişkin Bazı Görüşler", Osmanlı Dönemi Ormancılığı,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi,İstanbul, 26 Kasım 1999.
"19. Yüzyılda İsmail Gaspirinskiy'in Pedagojik Sistemi ve Okulu", Büyük Fikir Adamı İsmail Gaspirinskiy Bey'in Doğumunun 150. Yıldönümü Şerefine, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü, Moskova, 27 Nisan 2001.
“Gelibolu’da Rus Sığınmacılar (Kasım-1920/Aralık 1921)” Uluslararası Çanakkale Konferansı, 17-19 Mart 2006, İstanbul.
“Ahmet Refik Altınay’ın Hayatı ve Eserleri”, Ürgüp Belediyesi, Kültür Konferansları, 24.04.2006

Tanıtım:
Ludmila Vasilyevna Dimitriyevna, Katolog Turskih Rukopisey (İnstituta Vostokovedeniya Rossiskoy Akademii Nauk), Moskova, 2002, 616 s. (Ludmila Vasilyevna Dimitriyevna, Türkçe El Yazmaları Kataloğu, Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü), Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, Eylül 2005

Atıflar:
Yayın: Batmaz, Cepheden Cepheye-Esaretten Esarete, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000
1-Recep Şükrü Apuhan, Çanakkale Geçilmez, Timaş Yayınları, İstanbul, 2005
2- Recep Şükrü Apuhan, Son Kahramanlar, Timaş Yayınları, İstanbul, 2005
Yayın: Batmaz, “Rusya Devleti Askeri-Tarih Arşivi’ndeki Türkiye İle İlgili Belgeler”, Kebikeç,İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı: 14, Ankara, 2002
3-İlknur Haydaroğu-İsmail Pehlivan, “Rus Sermayedarlarının Osmanlı Demiryolları Üzerine Bazı Yazışmaları” Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt:XXIII (Ankara, 2004), s.151-174
Yayın: Batmaz,“İltizam Sisteminin XVIII. Yüzyıldaki Boyutları”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:29(Ankara, 1996), s.39-50
4-Suavi Aydın-Kudret Emiroğlu-Oktay Özel, Mardin, Aşiret-Cemaat-Devlet,Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000
5-Bekir Koç, “Osmanlı Devleti’ndeki Orman ve Koruların Tasarruf Yöntemleri ve İdarelerine İlişkin Bir Araştırma” OTAM, Sayı: 10 (Ankara, 1999), s.139-158
6-Baki Çakır, Osmanlı Mukataa Sistemi (XVI-XVIII.Yüzyıl), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003
Yayın: “Osmanlı Devleti’nde Kale Teşkilatına Genel Bir Bakış”, OTAM, Sayı:7, Ankara, 1997.
7- Mustafa Avcı, “Osmanlı Uygulamasında İnfazı Özellik Gösteren Hapis Türleri: Kalebentlik, Kürek ve Prangabentlik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt:1, Sayı:1, 2003
Yayın: “Türkiye Komünist Fırkası/1925 Üzerine Belgeler-II”, Kebikeç, İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi,Sayı:15, Ankara, 2003 (M. Bülent Varlık ile beraber)
8- Bülent Varlık, Ali Tunalı, Vatana Hizmette 70 Yıl, Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2006

link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.humanity.ankara.edu.tr/esukrubatmaz.html

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 20.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...