Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Vahdet Keleşyılmaz

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4118  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. vahdet@gazi.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Malatya 1964
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Gazi Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4118 Hit : 7785 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Teşkilatı Mahsusanın Kuruluşu Başkanları ve Mustafa Kemal
2 Kafkas Harekatının Perde Arkası
3 I. Dünya Savaşında Ulusal Güvenlik ve Dil Bilir Eleman İhtiyacı
4 I. Dünya Savaşı'nda Esir Askerler Üzerinde Panislamizm Propagandası Teşebbüsü
5 Enver Paşaya Sunulan Önemli Bir Rapor ve Bunun Işığında Bir Değerlendirme
6 Belgelerle Türkiyenin I. Dünya Savaşına Giriş Süreci
7 Atatürkün Bulgar Basınındaki Önemli Bir Polemik Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Vahdet Keleşyılmaz

1964 yılında Malatya’da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Gazi ilkokulu, Atatürk ortaokulu ve Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi’nin Elektrik Bölümünü bitirmek suretiyle 1982 yılında tamamladı.
Aynı sene Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenime başladı.
Bu kürsüden 1986 yılında birincilikle mezun oldu.
Aynı yılda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin ilgili programından mezun olarak “Sosyal Bilimler Öğretimi Sertifikası” aldı.
Yine aynı sene Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu “Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavı” sonucunda Elazığ Anadolu Lisesi’ne tarih öğretmeni olarak tayin edildi.
4 yılı aşkın bir süre tarih öğretmenliği yaptıktan sonra, hâlen mensubu bulunduğu Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nün Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak girdi.
1990 yılı güz döneminde Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans tahsilini Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız’ın danışmanlığında hazırladığı tez ile 1993 yılı başında tamamladı.
1993 yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı doktorayı, Prof. Dr. Azmi Süslü’nün danışmanlığında hazırladığı “I. Dünya Savaşı’nda Türk-Hind Münasebetleri” konulu tez ile 1997 yılında tamamladı.
Bilimsel çalışmaları, "Teşkilât-ı Mahsûsa"-"Jeopolitik, Strateji ve Uluslararası İlişkiler Açısından I. Dünya Savaşı ve Türkiye", "Atatürk ve Milli Mücadele" konuları ekseninde yoğunlaşmıştır.
Hâlen Tarih Bölümü öğretim üyesidir.

Makaleleri:
Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Hindistan Misyonu (1914-1918), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, 1999.               
“Atatürk’ün Bulgar Basınındaki Önemli Bir Polemik Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri ve Ulusal Dış Politika Üzerine”, A.Ü. Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi (Atatürk Yolu), Yıl:10, Sayı:20 (Kasım 1997)den ayrı basım.
“Çanakkale Muharebeleri Hakkında Bir Rapor ve Bir Değerlendirme”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XV, Sayı:43(Mart 1999)den ayrı basım.
“Belgelerle Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı’na Giriş Süreci”, Erdem,Cilt:11,Sayı:31, 139-153, (Mayıs 1999). 
“Türk Ordusundan Bir Vefa Örneği ve Teşkilât-ı Mahsûsa Belgeleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,Cilt:XV, Sayı:44(Temmuz 1999)den ayrı basım.
“Dönemin Türk Basınında Anzavur Olayı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XV, Sayı:45 (Kasım1999)den ayrı basım.
“Atatürk Önderliğinde Ordu-Millet Bütünleşmesinin Milli Mücadele’deki  Rolü ve Önemi”, Yedinci Askerî Tarih Semineri(25-27 Ekim 1999) Bildirileri- I,1-13 , Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları,Ankara, 2000.
“I.Dünya Savaşı’nda Ulusal Güvenlik ve Dil Bilir Eleman İhtiyacı”, Askerî Tarih Bülteni , Yıl: 25, Sayı:48,143-147,  (Şubat 2000).
Türk-Yunan Anlaşmazlıklarının Kökeni ve Önemi Üzerine”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XVI, Sayı:46 (Mart 2000)dan ayrı basım.
“I.Dünya Savaşı’nda Esir Askerler Üzerinde Panislamizm Propagandası Teşebbüsü” , Kebikeç, Sayı: 10,31-37, (2000).
“Kafkas Harekâtının Perde Arkası”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt:XVI, Sayı:47 (Temmuz 2000)den ayrı basım.
“Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Kuruluşu, Başkanları ve Mustafa Kemal” Türkler, Cilt: 13, 316-320, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“I. Dünya Savaşı Başlarında Kafkasya ve Çevresine İlişkin Stratejik Yaklaşım ve Faaliyetler” Türkler, Cilt: 13, 392-397, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“Teşkilât-ı Mahsûsa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı” Türkler, Cilt: 18, 460-463, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
“Tatars in Austro-German Prisoner Camps”, The Turks, Vol. 4, 449-456, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2002.
"Belgelerle Anadolu Kongreleri Öncesi Türkiye'den Bir Kesit",  Erzurum ve Sivas Kongreleri Sempozyumu (27-29 Mayıs 2002),113-122, Ankara, 2003.


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.gazi.edu.tr/~vahdet/
all wives cheat women who cheated
husbands who cheat open dating for married men
click here website why do married men cheat
read here click here unfaithful wives
read here read read
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 18.8.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...