Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Turgut Yiğit

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4110  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. yigit@humanity.ankara.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 4110 Hit : 8114 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Tarih Öncesi Ve Hitit Döneminde Isuwa Bölgesi
2 M.Ö. II. Binyıl Anadolu Kentlerinden Samuhanın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine
3 İlk Tunç Çağının Son Evresinde Anadolunun Siyasal Görünümü
4 Hurrilere İlişkin Hititçe Çivi Yazılı Belgelerdeki İlk Kayıtlar
5 Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Kar.Kıd
6 Hititçe Çivi Yazılı Belgelere Göre Çoban
7 Hitit Krallığında Yönetim Sistemi Üzerine Bir Not
8 Hitit Krallığında Veliahdın Belirlenmesi Üzerine
9 Hitit Kral Ailesi Üyelerinin Siyasal Etkinliği Üzerine
10 Hitit Çivi Yazısının İlk Ortaya Çıkışı
11 Eski Hitit Dönemine Ait Bir Ferman
12 Eski Anadoluda Hapishane Ve Ceza

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Turgut Yiğit

 

1987-1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı'nda yüksek lisansını,

1989-1994 yılları arasında Doktorasını tamamladı.

1987-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı.

Aynı Üniversitede 1997 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Doçent olmuştur.

 

Eserleri:

Asur Ticaret Kolonileri ve Hitit Çağında Anadolu, Ankara 2000

 

Uluslararası İndekslerde Taranan Dergilerde Makaleler:

"A Note on the Administrative System of the Old Hittite Kingdom," Journal of Ancient Civilizations, 20(2005), s.31-35.
"Sequence of Internal Events During the Foundation Period of the Hittite Kingdom” Journal of Ancient Civilizations 19(2004), s.33-43
“Hititçe Çivi Yazılı Belgelere Göre Çoban,” Belleten 56/247 (2002), s.765-787 (baskı 2003).
“Eski Anadolu Kentlerinden Luhuzatia/Lawazantiya’nın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine,” Belleten 41/230 (1997), s. 1-14.

 

Hakemli Dergilerde Makaleler:

"Eski Hitit Dönemine Ait Bir Ferman," Tarih Araştırmaları Dergisi 41(2007), s.1-8.
“Hurriler’e İlişkin Hititçe Çivi Yazılı Belgelerdeki İlk Kayıtlar,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 38 (2005), s. 55-69.
“Hitit Çivi Yazısının İlk Ortaya Çıkışı” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 37 (2005), s.79-86
“Hitit Krallığı’nın Kuruluş Dönemindeki İç Olayların Sırası,” Archivum Anatolicum 6/2(2004), s.143-154.
“Hitit Krallığı’nda Veliahdın Belirlenmesi Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 34 (2003), s.141-147.
"İlk Tunç Çağı’nın Son Evresinde Anadolu’nun Siyasal Görünümü,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 33 (2003), s.167-182
“Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dokumacılar,” Tarih İncelemeleri Dergisi 17/2 (2002), s.79-84.
“Boğazköy Arşivi Belgelerine Göre MUNUS(.MEŠ)KAR.KID Üzerine Bir İnceleme,” Tarih İncelemeleri Dergisi 17/1 (2002), s.73-81.
“Hititçe Çivi Yazılı Metinlerde Dericiler,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 42/1-2 (2002), s.211-219.
“Çivi Yazılı Kanunlarda Kölelik,” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 3/2 (1999), s.53-69.

Bilimsel Dergilerde Yayınlar:

“Eski Hitit Döneminde ve Sonrasında Bazı Anadolu Kentlerinde Yerleşimin Kesilmesi Üzerine,” Argos Gemicileri 7 (2002), s.41-44.
“Hitit Krallığı’nın Kuruluş Dönemi,” İdol 13 (2002), s. 13-17.
“Tabal,” Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 40/3-4 (2000), s.177-189
“M.Ö. II. Binyıl Anadolu Kentlerinden Šamuha’nın Tarihi ve Lokalizasyonu Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 30 (1997), s.273-287.
“Hitit Kral Ailesi Üyelerinin Siyasal Etkinliği Üzerine,” Tarih Araştırmaları Dergisi  sayı: 29 (1997), s.233-245
“Tarih Öncesi ve Hitit Döneminde Isuwa Bölgesi,”  Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 28 (1995) ,s. 233-251.

 

Uluslararası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulmuş Bildiriler:

"Šanahuitta and Some Observations on the Early Period of the Hittite Kingdom," 6th International Congress of Hittitology, Roma 2005.
"Hitit Kralının Arinna'da (Arñna=Ksanthos) Bir Muhalifi," III. Uluslararası Likya Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri II.cilt, (Ed. K.Dörtlük ve diğ.), Antalya 2006, s.897-905.
"Eski Hitit Krallığı'nın Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye Politikası," XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 2006.
"M.Ö. 2. Binyılda Denizli ve Çevresi," Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, I. cilt (Ed. Ayfer Özçelik ve diğ.),Isparta 2007, s. 7-11.

 

Armağan Kitabında Makale:

"Haštayar and Kadduši," VITA Festschrift in Honor of Belkıs Dinçol and Ali Dinçol, İstanbul 2007, s. 797-801.

 

Kitapta Bölüm:

"Hititler," Uygarlık Tarihi, (Ed. İ. Güven), Ankara 2007, s.109-137.
"Lydialılar," Uygarlık Tarihi, (Ed. İ. Güven), Ankara 2007, s. 168-173.
"Ionialılar," Uygarlık Tarihi, (Ed. İ. Güven), Ankara 2007, s. 174-178.

 

Diğer Yayınlar:

“Kaniş Kraliçesi Efsanesi,” Rehberce sayı: 3 (1996), s. 35-36.
“Eski Anadolu’da Hapishane ve Ceza,”(Çev. T.Yiğit) Tarih Araştırmaları Dergisi sayı: 26 (1991), s.341-351.

 

Bildiri Sunulmuş(Yayınlanmamış) Sempozyumlar:

19. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali, Hitit Medeniyeti ve Çorum Sempozyumu, 22-23 Haziran 1999, Çorum
ODTÜ Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Sempozyumu, 4 Mayıs 1999, Ankara
Arkeolojik Araştırmalar Sempozyumu, 15-16 Nisan 2002, Ankara

 

 

link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.humanity.ankara.edu.tr/turgutyigit.html
website women affair open
click here dating for married men married affairs
click open what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 22.8.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...