Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdullah Cevdet

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 41  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
20.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Arapkir 9 Eylül 1869 İstanbul 28 Kas.1932
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Şair, Yazar, Çevirmen, Şiir, Tıb, Şiir,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Osmanlıca, Fransızca, İtikadı: Ateist,
       
Yazar No: 41 Hit : 5422 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdullah Cevdet
Bir Kürd, Cevdet, Hacı Şakir, Ibn-i Ömer Cevdet, Karlıdağ imzalarını da kullandı.
Hozat ve Arapkir iptidailerinde (ilkokullarında) okuduktan sonra Elaziz (Elazığ)Askeri Rüştiyesini (ortaokulunu) 1885'te bitirdi.
İstanbul Askeri Tıbbiyesinin idadi (lise) kısmına kaydoldu, buradan da 1887 yılında mezun oldu.
Arkasından, o yıllarda tıp öğreniminin güçlü elemanlarını yetiştirmiş olmasının yanı sıra, birtakım siyasi faaliyetlerin de ocağı durumunda olan Askeri Tıbbiyeye girdi,
Doktor yüzbaşı olarak (1894) mezun oldu.
Ayrıca Mülkiye’de okudu.   Sınıf arkadaşları arasında, : ilerde İttihat ve Terakkinin kurucuları arasında yer alacak olan Hüseyinzade Ali, Doktor Nazım, Bahattin Şakir gibi gençler vardı.
Göz hastalıkları ihtisası yaparken, siyasi hareketlere karışmış olduğu iddiasıyla tutuklanarak, önce Trablusgarp Merkez Hastanesine doktor olarak (1895) gönderildi, sonra dört ay kalede hapsedildi.
Orada iken Fizan'a sürüleceğini öğrenince, bir fırsatım bulup Tunus üzerinden Avrupaya (1897) geçti.
Bundan sonra Abdullah Cevdet için çok hareketli, aktif, zaman zaman kaçak olarak, gözden kaybolmak için devamlı bir ülkeden diğerine sürüklenen, doktorlukla yayıncılığı bir arada götüren bir hayat başladı.
Cenevre'de Jön Türkler'den biri olan İshak Sükuti ile birlikte Osmanlı  adlı gazeteyi çıkardı.
Bu gazetede saray ve yönetim aleyhinde yazılar yazdı. Sultan II. Abdülhamit'in, kendisini Viyana sefaret tabipliğine tayin etmesi üzerine o da muhalefetten vazgeçti. Hatta Saray'a gizli mesajlar göndererek Jön Türker”i jurnalleme karşılığında Abdülhamit'ten para aldığı da iddia edildi.
Fakat bir ara (1900) yine padişahı ve hükümeti eleştirici yazılar yazdığından gıyabında mahkum edildi.
1903'te Cenevre’ye geçerek burada İçtihat dergisini (1 Eylül 1904) çıkardı.
İsviçre'den sınır dışı edildikten sonra dergisinin yayımını sürdürebilmek için 1905 yılında Kahire ye gitti.
Ancak orada dergisinin yayınını sürdürmeyi başaramayınca 191l'de İstanbul'a döndü.
Müsteşrik Dozy'nîn İslâmiyet aleyhinde yazdığı Tarih-i İslâmiyet adlı eseri Türkçeye çevirdi, bu kitaba yazdığı önsöz tepkiyle karşılandı ve kitap yasaklandı.
İçtihat dergisi birkaç kez kapatıldı; ancak değişik adlarla yayını sürdü.
Damat Ferit'in sadrazamlığı sırasında Bahailik'le ilgili bir yazısında peygambere hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı.
Bu sorgulama ve yargılamalar sonraları da hep sürdü.
Hayatının sonuna kadar bir taraftan göz hekimliğini, bir taraftan da yayıncılığı beraber yürüttü. Olaylı bir cenaze töreninden sonra Merkezefendi Mezarlığında toprağa verildi.
Abdullah Cevdet'in edebiyatla ilgisi Askeri Tıbbiyedeyken yazdığı şiirlerle başlamıştı. Ancak mensur eserleri ve çevirileriyle adından söz ettirdi. Nasyonalizmin ünlü isimlerinden Gustave Le Bon'dan yaptığı çevirilerle Türkiye'de milliyetçilik akımının gelişmesinde etkili oldu.
İngiliz Muhipler Cemiyetini desteklemesi siyasî tutarsızlıklarının bir göstergesi olarak kabul edildi. Süleyman Nazifle fikrî mücadelesi ve bu mücadele ile ilgili fikralar ünlüdür.
İlk şiir kitabı olan Hiç (1890) tıbbiyede öğrenci iken yayımlandı.
İkinci kitabı Tuluat ta (1891) eski ve yeni nazım şekilleri ile yazılmış manzumeleri, Alfrede de Musset, Andre Chenier ve Victor Hugo'dan çeviri mensur şiirler vardır.
189l'de yayımlanan Ramazan Bahçesi, çeviri, telif şiir-nesir karışımı bir kitapçıktır. İçinde İranlı şair Ömer Hayyam hakkında, Almancadan çevrilmiş bir makale ile Goethe'nin Faustundan bir sahnenin çevirisi de yer almaktadır.
Masumiyet (1893) adlı şiir kitabında yine öğrencilik yularının şiirleri var. Bu kitapta Muallim Naci ve Abdülhak Hamid tarzındaki şiirlerin çoğu dini-ahlâki içerikli olanlarıyla dikkat çekmektedir.
Yine öğrencilik yıllarında, tıp mesleği ile ilgili kitap ve makalelerinin yanı sıra, düşünsel ve felsefi birtakım denemeleri de yayımlandı.
Trablusgarp'tan Avrupa’ya kaçtığı yıl Cenevre'de, Osmanlı İttihat ve Terakki matbaasında Kahriyyat (1897) adlı şiir kitabım bastırır. Bu kitabında, istibdat karşısında bir vatan ve hürriyet şairi kimliğindedir. Namık Kemalinkine benzeyen şiirler yanında, manzum yergi şiirleri, birkaç tane de çeviri şiir yer alır.Abdullah Cevdet, 18901ı yılların sonlarında daha yoğun ve hareketli bir siyasi faaliyet içine girer. Bu faaliyetlerinin yanı sıra, tek basma çıkardığı içtihat dergisinin dışında, çoğu siyasi ve fikri yapıda, birçok kitap yazar ve yayımlar.
Bu arada şiir çalışmalarına uzun bir süre ara verdiği veya hiç değilse kitap yayımlamadığı görülür.
Bu uzun susuşunu, ölümünden bir yıl önce çıkardığı Karlıdağdan Ses (1931) ve Düşünen Musiki (1932) adlı şiir kitaplarıyla bozacaktır: Birincisinde 1907–1931 yıllan arasında yazdığı şiirler yer alırken, ikincisi sadece 1931'de yazdığı ve tamamı dörtlüklerden oluşan şiirleri vardır.
Jön Türklerle ve İttihatçı olmadığı halde İttihatçılarla çalışmış olan Abdullah Cevdet, benzersiz kişiliği, siyasi ve sosyal düşünce ve kanaatleriyle, döneminin basın ve fikir hayatında kendine has kişiliğe sahip birkaç kişiden biriydi.
Düşünce çizgisinde en büyük değişme, muhafazakâr bir aileden gelip dini-mistik şiirler yazdıktan sonra, gitgide dini inançlara aykırı bir tavır takınmasında görülür.
Dozy'den çevirdiği Tarih-i İslâmiyet (Kahire, 1908), İkinci Meşrutiyet'in getirdiği kısmen hoşgörülü bir ortamda bile büyük tepkilere yol açmıştı. Gerek bu çeviri, gerekse diğer çalışmaları ve eserleriyle 19. yy. Osmanlı aydınları arasında, Beşir Fuat'la başlayıp Tevfik Fikret'e ve Baha Tevfik'e kadar uzanan düşünce çizgisi üzerinde, oldukça önemli bir yere sahiptir.
İkinci Meşrutiyet'ten sonra ortaya çıkan fikir ve edebiyat akımları içinde de ona hümanistler arasında yer vermek gerekir.
Türkiye'de, Cumhuriyetten sonraki devrim hareketlerinin büyük bir kısmında onun fikirlerinin rolü olduğu kimi araştırmacılar tarafından ileri sürülmüştür.
Türkiye'nin en uzun ömürlü fikir dergilerinden olan İçtihat'ı, bütün baskılara rağmen, aralıklarla da olsa (28 yılda 358 sayı) çıkarmayı sürdürmesi, hayatı boyunca, telif, tercüme, manzum, mensur, tıbbi, siyasi, felsefi, düşünsel, edebî türlerde yetmişten fazla eserin sahibi olması, çalışkanlığının göstergesidir.
İçtihat dergisinin diğer yazarları arasında, hatta bir akademi haline getirmiş olduğu İçtihat dergisinin idarehanesinde, değişik görüş ve çevreden kişiler toplanırdı. Bunlar arasında Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Süleyman Nazif (Tepelenlioğlu), Faik Ali, Cenap Şahabettin, Abdülhak Hamid (Tarhan), Peyami Safa, ismail Hami, Yusuf Ziya (Ortaç), Halit Fahri (Ozansoy), Necip Fazıl (Kısakürek) sayılabilir.
Abdullah Cevdet'in birçok şiiri edebi bir değer taşımamakla birlikte, döneminde 'milli vezin' olarak değerlendirilen hece ölçüsüyle ve kolay anlaşılır bir dille yazılmış olmaları dikkate değerdir. Özellikle son iki şiir kitabı, yani ömrünün son yıllarında yazdığı şiirlerde onun şair kişiliği kendini gösterir.
Şiiri politikanın emrine vermeseydi daha iyi bir şair olabileceğini söyleyenler vardır.
Yahya Kemal, onun bir şair olarak ruhen materyalist değil, spritüalist olması gerektiğini ve öyle olduğunu söylerken, onun bu bakımdan materyalist filozof Büchner gibi değil, idealist Nietzche gibi, Hayyam gibi olduğunu ifade eder.
Şiirlerini daha çok, intihalarının açıklandığı metinler olarak değerlendirmek gerekir. Arapça, Farsça ve Fransızca şiirleri de vardır.

"O çilekeş aydının fikir dünyası bir tezatlar mahşeridir. 'Akl-ı Selim' mütercimi çok defa kalbiyle düşünür ve kafasıyla hisseder. Bir yandan Goethe okutarak içtimai bünyeyi değiştirmek ümidi, bir yandan ırkların önceden çizilmiş bir kaderi olduğuna inanan Le Bon'a sarıltş. Ama tezat tabiatın kanunu değil mi? Cevdet, o tedirgin zeka, aradığı büyük ve mü-ebbed vatanı irfanda buldu." (Cemil Meriç)
ESERLERİ:
ŞİİR:

 • Hiç (1890),
 • Tuluat (1891),
 • Ramazan Bahçesi (1891),
 • Türbe-, Masumiyet (1893),
 • Lahd-i Masumiyet (1896),
 • Kahriyat (1897),
 • Gizli Figan lar (1906),
 • Karlıdağdan Ses (1931);
 • Düşünen Musiki (1932).

DÜŞÜNCE:

 • Fizyolocya-i Tefekkül (1892),
 • Fünün ve Felsefe (1897-1906)
 • İki Emel (1898),
 • Hadd-i Te'dip (Paris 1903, istanbul 1912),
 • Kafkasya'dak Müslümanlara Beyanname (1905)
 • Uyanınız! Uyanınız! (1907),
 • Mahkeme-i Kübra (1908),
 • Bir Hutbe (1909)
 • İstanbul'da Köpekler (1909),
 • Yaşa mak Korkusu (1911),
 • Dimağ ve Mela hat-i Akliye'nin Fizyolocya ve Hıfzıs sıhhası (1917),
 • Cihanı İslama Dair Bi Nazar-ı Tarihi ve Felsefi (1922).

ÇEVİRİ:

 • Ruhul Akvam (G. L Bon'dan),
 • İlm-i Ruh-i İçtimaiî (G. L Bon'dan),
 • Tarih-i İslâmiyet (Dozy'den)
 • Hamlet - Macbeth - Jutius Caeca - King Lear - Antony and Cleopatr , Romeo Juliet (Shakespeare'den)
 • Gulliame Tel (Schiller'den),
 • Dilmes ti-i Mevlânâ (Mevlânâ'dan seçme ler),
 • Rubaiyat-ı Ömer Hayyam (Öme Hayyam'dan).

Dipnotlar
ABDULLAH CEVDET DiHKAN Kış gelince âlem kara bürünür Heryerde durgunluk, keder görünür Sisler çöker dağa bulutlar ağlar Kefenlenir gûyâ ovalar, bağlar Mahzun mahzun durur evinde herkes Türlü türlü gelir kulaklara ses Düşkünlerin düşkünlüğü çoğalır Her nefes aldıkça sanki gam alır Güneş hem geç doğar, hem batar erken Solgun solgun ziya saçar giderken Ey zemin nerede güller, çiçekler? Ne zaman bir daha görünecekler! ABDULLAH CEVDET TEFEKKÜR-İ DÛRÂDÎIR Bu gece eylerken göğü temâşâ, Düşündüm hilkati ben baştan başa. Gecenin o azametli sükûnu, Yadıma getirdi nice şüûnu; Lâyetenâhiyet oldu hande-ver. Yokluk fikri ise oldu mükedder; Beynimin zerrâtı edip intizâz Söyledim şu yolda bî-sûz u güdâz: Ezeliyyet sözü gerçi karanlık Odur yine ancak hürmete lâyık. Vardı var eşya, her zaman olacak; Milyarlarca âleme can olacak. Değişir görünür, değişmez cihan; Mahvolmuyor bir şey oluyor nihan. Harekettir hulâsa-i kâinat; Kîmya etmede bu kavli isbat Bir şey, ki olamaz adîm-i mutlak; Olur mu hiç ona bidayet olmak! Bugün, yarın demek nedir ki zâten: Doğar bir fikrettir her hareketten. Ey zemin sen bizim mâderimizsin, Ey zemin sen bizim makberimizsin. Diyemem ki fakat diğer küreler. Üzerinde bizim gibiler besler. Ey bu küremizi kaplayan nesîm! Ey güneşten gelen ziya-yı besîm! Türlü türlü hasâiste mikroplar, Ki her zî-hayat eder şîvezâr! Sizsiniz bizlere menba-ı hayat. Sizsiniz bizlere dâi-i memat
website website open
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Hilmi Ziya Ülken / Çağdaş Türk Düşüncesi Tarihi (s. 387-405 1966), Şükrü Hanioğlu / Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi (1981) - TDV Islan Ansiklopedisi (c. 1, 1988), Yurt Ansiklopedisi (c. VIII, 1982-1983), Yılmaz Çongar ] Asker Yazarlarımız ve Ozanlarımız (1998) lbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Ası Türk Şairleri (c. I, 1999), Hüseyin Akar Dersim'den Portreler, 1999), Behçet Neca tigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18 bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler v< Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), Ab dülhay Sâdık / Abdullah Cevdet ve Dil mestî-i Mevlanâ'sı (özlenen Fark, sayı: 53 2000), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehme Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzıi (2002), Cemil Meriç / İrfan'a Kaçış (B\ Ülke, 2004).
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Serkan Boztilki / 24.1.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...