Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Salih Çift

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4084  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. sacift@uludag.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 4084 Hit : 6634 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Zeydilik ve Tasavvuf
2 Yahudilik ve Tasavvuf
3 Yahudi Mistisizmi ve İslam Tasavvufunda Evliya Hiyerarşisi
4 Tasavvufta Sekine Kavramı
5 Tasavvufi Eserlerin Dayanılmaz Cazibesi Tasavvuf Alanında Son Yıllarda Yapılan Çeviriler
6 Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü Tarihsel Boyut
7 Tasavvuf Alanında Çalışma Yapan Alman Oryantalistler ve Eserleri
8 Osmanlılar Döneminde Bursada Bektaşi Kültürü ve Bektaşi Tekkeleri
9 Mutezile ve Tasavvuf
10 Modern Anlamda İlk Bektaşilik Kitabı Olarak Miratül Mekasıd ve Kaynakları
11 Memluklar Dönemi Mısırında Sufiler ve Tasavvuf Aleyhtarları
12 Manastır Mimarisi Üzerine
13 İstanbulun Tasavvuf Hayatını Besleyen Bursa Merkezli Bir Celveti Dergahı Selami Ali Efendi Tekkesi
14 İlk Dönem Tasavvuf Düşüncesinde Nur Kavramı
15 İbnül Arabinin Öncülerinden Biri Hakim Tirmizi ve Velayet Görüşü
16 Hatmul Evliya ebu Abdullah Muhammed b. Ali el Hakim et Tirmizi
17 Hakim Tirmizinin Psikoloji Anlayışında Öğrenme ve Algılama
18 Dr. Salih Çift İle Söyleşi
19 Bursada Bir Mısri Dergahı ve Son Postnişini Seyyid Baba Tekkesi ve Şeyh Sabit Efendi
20 1826 Sonrasında Bektaşilik ve Bu Alanla İlgili Yayın Faaliyetleri

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Salih Çift

Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. mezunudur.

Yüksek Lisansını 1995 de “Bursa’da Bektaşi Kültürü ve Ramazan Baba Dergahı” teziyle,

Doktorasını 2003 yılında “Hakim Tirmizi ve Tasavvuf Anlayışı” teziyle Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlamıştır.

Uludağ Üniv. İlahiyat Fak. Tasavvuf Anabilim Dalı, Öğretim Üyesidir.

 

Eserleri:

Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul 2008.

Tasavvufta Sevgi ve Ümit Yolu, Yahyâ b. Muâz er-Razî, Hayatı, Fikirleri ve Duâları, Sır Yayıncılık, İstanbul 2008.

 

Makaleleri:

Osmanlılar Döneminde Bursa’da Bektaşi Kültürü ve Bektaşi Tekkeleri”, U. Ü. İ. F. D., c. 10, sy. 2 (2001).

1826 Sonrasında Bektaşilik ve Bu Alanla İlgili Yayın Faaliyetleri”, U. Ü. İ. F. D., c. 12, sy. 1 (2003).

İlk Dönem Tasavvuf Düşüncesinde Nûr Kavramı”, U. Ü. İ. F. D., c. 13, sy. 1 (2004).

Bursa’da Bir Mısrî Dergâhı ve Son Postnişîni”, U. Ü. İ. F. D., c. 13, sy. 2 (2004).

Hatmu’l-evliya”, Tasavvuf, yıl (6), sy. 15 (2005).

Gazzali Öncesi Mutasavvıflarının Hz. Ali ve Ehl-i Beyt İle İlgili Görüşleri”, Marife, yıl: 5, sy. 1, (Bahar 2005).

Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü I: Tarihsel Boyut", Tasavvuf yıl: 8, sy. 18, (Ocak-Haziran 2007).

Modern Anlamda İlk Bektaşilik Kitabı Olarak Mir’âtü’l-mekâsıd ve Kaynakları”, U. Ü. İ. F. D., c. 15, sy. 1, (2006).

Tasavvufta Sekîne Kavramı”, U. Ü. İ. F. D., c. 15, sy. 2, (2006).

Tasavvufî Eserlerin Dayanılmaz Câzibesi: Tasavvuf Alanında Son Yıllarda Yapılan Çeviriler ve Nitelikleri Üzerine”,  Tasavvuf, yıl: 8, sy. 18, (Ocak-Haziran 2007).

Hatm-ı Nübüvvet ve Hatm-ı Velâyet”, Keşkül (Bahar 2007, sy. 12).

Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü II: Tasavvuf Alanında Çalışma Yapan Alman Müsteşrikler ve Eserleri”, Tasavvuf  yıl: 8, sy. 19, (Haziran-Aralık 2007).

İstanbul’un Tasavvufî Hayatını Besleyen Bursa Merkezli Bir Celvetî Dergâhı: Selâmi Ali Tekkesi”, U. Ü. İ. F. D., c. 16, sy. 1, s. 153-170 (2007).

İlk Dönem Tasavvuf Klasikleri Tarafından İhmal Edilen Bir Zühd Hareketi: Kerrâmiyye”, U. Ü. İ. F. D., c. 17, sy. 2 (2008).

 

Çeviri Kitap:

Veliliğin Sonu, Hatmu’l-evliyâ (Hakîm Tirmizî’den),  İnsan Yayınları, İstanbul 2006.

Gerçek Bektaşilik, Mir’âtü’l-mekâsıd (Ahmet Rifat Efendi’den), İz Yayıncılık, İstanbul 2007.  

 

 

Çeviri Makale:

Zeydîlik ve Tasavvuf”, U. Ü. İ. F. D., c. 9, sy. 9 (2000).

Mutezile ve Tasavvuf”, U. Ü. İ. F. D., c. 10, sy. 1 (2001).

Memlûklar Dönemi Mısır’ında Sufiler ve Tasavvuf Aleyhtarları”, U. Ü. İ. F. D., c. 11, sy. 1 (2002).

Hakim Tirmizî’nin Tasavvuf Anlayışında Öğrenme ve Algılama”, U. Ü. İ. F. D., c. 11, sy. 2 (2002).

Manastır Mimarisi Üzerine”, U. Ü. İ. F. D., c. 12, sy. 2 (2003).

İlk Dönem Tasavvuf Kültüründe Melâmetiyye Hareketi ve Hakim Tirmizi”, Tasavvuf, yıl: 4, sy. 11.

Yahudilik ve Tasavvuf”, U. Ü. İ. F. D., c. 13, sy. 1 (2004).

Yahudi Mistisizmi ve Tasavvufta Evliyâ Hiyerarşisi”, U. Ü. İ. F. D., c. 16, sy. 2 (2007).

İbnü’l-Arabî’nin Öncülerinden Biri: Hakîm Tirmizî ve Velâyet Görüşü”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 9, sy. 21 (2008).

       

Ansiklopedi Maddesi:

Mir’atü’l-mekasıd”, DİA,

Ruveym b. Ahmed”, DİA,

Sekine”, DİA,

Semmâniyye”, DİA.

   

Bildiri ve Müzakere:

Bursa’da Bektaşi Kültürü”, Bursa’da Tasavvuf Kültürü Sempozyumu-1, 14-16 Kasım 2002, Bursa.

Tasavvufta Velayet Kavramı”, Bursa’da Tasavvuf Kültürü Sempozyumu-2, 14-16 Kasım 2003, Bursa.

Bursalı Bir Derviş Portresi”, Bursa’da Tasavvuf Kültürü Sempozyumu-3, 22-24 Ekim, Bursa.

Tasavvuf Kültüründe Hz. Ali”, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004 Bursa.

III./IX. Yüzyıl Sûfilerinin Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Görüşlerine Tesirleri”, Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2005, İstanbul.

Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü”, Bursa’da Tasavvuf Kültürü Sempozyumu-4, 14-16 Ekim 2005 Bursa.

Bali Efendi’nin Atvar-ı Seb’a Adlı Risalesinin İlk Dönem Kaynakları”, Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Sofya/Bulgaristan.

 

 

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=106
website website open

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 24.9.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...