Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Melek Delilbaşı

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4033  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. delilbas@humanity.ankara.edu.tr
mdelilbasi@ankara.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 12.07.1947
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Orta Doğu Teknik Üniv.) - Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih, Ortaçağ Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Osmanlıca, İngilizce, Rumca, Yunanca,
       
Yazar No: 4033 Hit : 6212 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türk Sultan ve Beylerine Ait Yunanca Belgeler Hakkında Bazı Bilgiler
2 Selanikin Son Zaptı Hakkında Bir Tarih
3 Prof. Dr. Halil İnalcık

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Melek Delilbaşı

 

12 Temmuz 1947’de İstanbul'da doğdu.

Çamlıca Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1968 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Kürsüsü'nü bitirdi.

Aynı kürsüde asistan olarak göreve başladı.

1970-72 Selanik Üniversitesi'nde doktora çalışmaları yaptı ve Mart 1973'te D.T.C.F.'de “J. Anagnostis, Sultan II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı" konulu tezi ile Tarih Doktoru unvanını aldı.

Londra'da King's College ve British Museum'da doçentlik tezi ile ilgili çalışmalar yaptı (Kasım 1973-Ekim 1974) ve Kasım 1980'de “Türk Hükümdarlarına Ait Yunanca Nâmeler ve Ahidnâmeler" konulu tezi ile doçent oldu.

1982-1997 tarihleri arasında aralıklarla 3 yıl kadar Harvard Üniversitesi'nin Bizantoloji Enstitüsü'nde proje çalışmaları yaptı ve seminerler verdi.

Kasım 1988'de profesör oldu.

Yunanistan, ABD, İngiltere, Fransa, Vatikan, Danimarka, Azerbaycan, Japonya, Bosna vb. ülkelerde çeşitli bilimsel etkinliklere katıldı.

1989-1994 D.T.C.F. Tarih Bölümü Başkanlığı, 1995-2001 Dekanlık, 1990-2005 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulundu ve halen (1995- ) Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı; (1994-) Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Türkiye Milli Komisyonu ve Uluslar arası Komitesi'nin (AIESEE) Başkan Yardımcılığı; (2005- ) Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Müdürlüğü; (2006- ) Türk Tarih Kurumu Bizans/Doğu Roma İncelemeleri Ulusal Komite Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde "Bizans-Osmanlı Tarihi" dersleri vermektedir.

Evli ve 1 çocuk annesidir.

 

Eserleri:

Johannis Anagnostis, Selânik’in Son Zaptı Hakkında Bir Tarih (II. Murad Dönemine Ait Bir Bizans Kaynağı), T.T.K. Yayınları, Ankara 1989.

Hicri 859 Tarihli Sûret-i Sancak-ı Tırhala, T.T.K. Yayınları, Ankara 2001. (M.Arıkan ile birlikte)

 

Ulusal-Uluslararası Dergi ve Kitaplardaki Yayınlar:

1976 “Selânik’in Venedik İdaresine Geçmesi ve Osmanlı Venedik Savaşı (1423-1430)”,  Belleten, XL/150 (1976), s. 573-588.

1982  “Sultan II. Murad’in Fethinden Sonra Selânik’te İzlediği Politika ve Bir Hamam Kitabesi”,  Tarih Araştırmaları Dergisi, XIV/25, s. 361-364.

1983  “Ortaçağ’da Türk Hükümdarlarının Ahidnamelerle Batılılara Verdikleri İmtiyazlara Genel Bir Bakış”, Belleten, XLVII/185 (1983), s. 95-103.

1986 “Trade Relations Between the Turkish States and the West”, Turkish Review Quarterly Digest, Spring 1986, s. 59-66.

1987  “Beginning of the Turco-Venetian Relations in the Middle Ages”, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, Ankara, s. 23-28.

1987 “Selânik ve Yanya’da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması”,Belleten, LI/199 (1987), s. 75-106.

1991 “History of Preveza in XVIth Century”, OTAM II, s. 53-60.

1991 “He Historia tis Prevezas ton 16º Aiona Symphona met is Forologikes Apographes tis Othomanikis Autokratorias”, Prevezanika Chronika, v. 25, Preveza, s. 22-30.

1993  “Greek as a Diplomatic Language in the Turkish Chancery”, Praktika B´ Diethnous Symposiou “He Epikoinonia sto Byzantion” Kentro Byzantinon Erevnon, Athens, s. 145-153. 

1994 “The Era of Yunus Emre and Turkish Humanism”, Yunus Emre: Spiritual Experience and Culture, International Seminar, Rome 6-9 November 1991, Gregorian University and University of Ankara, Rome 1994, 7-17.

1995 “A Vision of Scientific and Cultural Collaboration Between SouthEast European Countries”, Association Internationale D’Ètudes Du SudEst Européen Bulletin, XXIVXXV/, Bucarest, s. 79-81.

1996 “The Via Egnatia and Selânik (Thessalonica) in the 16th Century”, The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699), Edited by: Elizabeth Zachariadou, Crete University Press, Rethymnon, s. 67-84.

1997 “1564 Tarihli Mufassal Yanya Livasi Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, BelgelerTürk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, XVII/21 (1997), s. 171-223.

1998 “Negli Accordi Turcoveneziani Del XIII Secolo Un Modello Per L’integrazione Europea. Quello Che É Stato Un Grande Modello”, Turchia, September, 1998, Milano, s. 62-65.

1998 “Türk Tarihinin Bizans Kaynakları”, Yapı Kredi Bankası Kültür ve Sanat Yayınları Cogito Dergisi, Sonbahar 1998, İstanbul, s. 339-351.

1999 “Some Cases on the Tolerance Among the South-East People”, Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen Bulletin, XXVIII-XXIX, Bucarest, s. 131-135.

2000 “Aydınoğlu Hızır Bey’e Ait Bir Ahidname”, CIEPO XIV. Sempozyum Bildirileri, 18-22 Eylül 2000, Çeşme, s. 97-110.

2001 “The Turkish Foreign Policy of 1930’s and the Balkan Pacts”, Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen Bulletin, XXX, Bucarest, s. 1-8.

2002 “Balkanlarda Osmanlı Fetihlerine Karşı Ortodoks Halkın Tutumu”, XIII. Türk Tarih Kongresi Ankara, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, TTK, 2002, 31-38.

2002 “Osmanlı-Bizans İlişkileri”, Türkler, c. 9, eds. H. Celal Güzel-Prof. Dr. Kemal Çiçek-Prof. Dr. Salim Koca, 122-132.

2002 “Commercial Relations Between Turkey And The West in The Middle Ages” Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen-Unesco, Paris, (basımda)

2003 “Bizans’tan Osmanlı Fethine Selanik(Thessaloniki)”, Toplumsal Tarih, XIX/112 (Nisan 2003), 90-93.

2003 “Christian Sipahis in the Tırhala Taxation Registers (15th and 16th Centuries)”, Symposium on the Provincial Elites in the Ottoman Empire, Girit/Yunanistan.

2004 “First Ottoman Settlements in Thessaly Region”, 9th International Congress of South East European Studies in Tirana (30-August-3 September) (basımda).

2004 “The Role of Education in the Promotion of Demecratic Culture in Turkey- with special reference to women’s status”, International Conference at Catania University, Italya, (basımda).

2005 “The Present and Future of Byzantine Studies in Turkey”, in memory of Nikos Oikonomides, Edited By Florentia Evangelatou-Notara, Triantafyllitsa Maniati-Kokkini, Athens-Thessaloniki 2005, pp. 63-72.

2006 “A contribution to the Ottoman demographic history in the 15th and 16th centuries-special reference to the northern Greece and the Mediterranean world”, La Sicile, la Méditerranée, les Balkans histoire culture languages peuples, Atti dele Giornate di Studio Palermo 7-9 settembre 2006 a cura di Matteo Mandalá A.C. Mirror, pp. 17-34.

2007 “The Properties of Fatima Sultan in Ioannina in the Sixteenth Century”, The Otoman Empire, The Balkans, the Grek Lands: Toward A Social and Economic History. Studies in Honor of John Alexander, The Editors: Elias Kolovos, Phokion Kotzageorgis, Sophia Laiou, Marinos Sariyannis, The Isis Press 2007, pp.61-87 (Dr. Hatice Oruç ile beraber)

 

Tebliğler:

1981 Ankara, X. Türk Tarih Kongresi, “Ortaçağ’da Türk Hükümdarları Tarafından Batılılara Ahidnamelerle Verilen İmtiyazlar”.

1985 Söğüt, İkinci Osmanlı Sempozyumu, “Bizans Kaynaklarında Osmanlıların Fetih Konularına İlişkin Bilgiler”.

1985, Söğüt, II. Osmanlı Sempozyumu, “Bizans Kaynaklarında Osmanlıların Fetih Konularına İlişkin Bilgiler”.

1986 Ankara, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Batı ile Ticari İlişkiler”.

1986 (Mayıs) İtalya, Venedik “Beginnings of the Turco-Venetian Relation in the Middle Ages”.

1988 (Mayıs) A.B.D., Washington, Harvard University’s Center for Byzantology, “Ionnia (Yanya) from Byzantine to the Ottoman Period”.

1988 (Ağustos) A.B.D., Minneapolis, CIEPO, Pre-Ottoman Symposium, “The Significance of Ottoman Archives and the Tahrir Defters for Ionnina”.

1989 (Eylül) Yunanistan, Preveze, “History of Preveza in the XVI. Century”.

1990 (Eylül) Ankara, XII. Uluslararası Türk Tarih Kurumu Kongresi, “Yanya ve Köyleri”.

1990 (Ekim) Yunanistan, Atina, “Greek Correspondence in the Turkish Chancery”.

1991 (Ağustos) Rusya, Moskova, XIIIth International Congress of Byzantine Studies, “The Significance of the Ottoman Tahrir Defters for the Late Byzantine History”.

1991 (Ekim) İngiltere, Birmingham, “The Ottoman Ionnia (Yanya)”.

1994 (Ocak) Yunanistan, Girit Rethymnon, “The Via Egnatia Under Ottoman Rule (1380-1699)” Symposium, “Selanik and Via Egnatia in the XVIth Century”.

1994 (Haziran), Makedonya, Zagrep, Comparative History Education in Middle and South-Eastern Europe Congress, “History Education in Turkish Universities and Comparative Studies on Byzantine and Ottoman Sources”.

1994 (Haziran) Hollanda, Amsterdam, International Congress of Turkish Studies, “The Foundation of Turkish Rule in Thessaly”.

1994 (Ekim) A.B.D., Washington, Dumbarton Oaks, “Thessaly from Byzantine to Ottoman Period”.

1995 (Mayıs)  Romanya, Bükreş, Colloquium organized by A.I.E.S.E.E., “A Vision of Scientific and Cultural Collaboration Between South East Countries”.

1995 (Temmuz) Almanya, Heildelberg, VIIth International Congress of Ottoman Social and Economic History, “Osmanlı Döneminde Tesalya Tarihi”.

1996 (Nisan) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyumu “Türkiye’de Bizans Tarihi Çalışmaları”.

1996 (Ağustos) Danimarka, Copenhagen University, XIXth International Congress of Byzantine Studies, “The Present and Future of the Byzantine Studies in Turkey”.

1996 (Ekim) Ankara, South East Europe in History: The Past, The Present and the Problems of Balkanology Symposium organized by Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, “The Significance of Comparative Study on Byzantine and Ottoman Sources for Balkan History”.

1997 (Ocak) Yunanistan, Girit, Rethymnon Participation at the Symposium on Natural Disasters in Ottoman History organized by the Institute for Mediterranean Studies.

1998 (Şubat) Fransa, Paris, Conference internationale a l’initiative l’ UESCO en collaboration avec l’ Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Européen (A.I.E.S.E.E.), “Le Sud-Est européen, carrefour de civilisations”, “ Some Cases on The Tolerance among the South East European People (XIV-XVth centuries)”

1998 (Haziran) Bursa-Uludağ, Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen VIII. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, “Teselya’da Bizans’tan Osmanlı Egemenliğine Geçiş”.

1999 (Nisan) İstanbul, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, “Bizans Kaynaklarında Osmanlı Devleti’nin Hoşgörü ve Koruma Politikası (XIV-XV.yy.)”.

1999 (Eylül) Antalya-Side, Haifa-Ankara Conferance, “The Jewish Population in Thessalonica”

1999 (Ekim) Ankara, XIII. Türk Tarih Kongresi, “Balkanlarda Osmanlı Fetihlerine Karşı Ortodoks Halkın Tutumu”.

2001 (Haziran) İstanbul, UNESCO, Workshop on the Promotion of Democratic Culture and Governance in South-East Europe, “The Role of Education in the Promotion of Democratic Culture in Turkey-with special reference to women’s status”.

2004 (Kasım) İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, “Multidisiplinary Education in Faculty of Letters in Ankara University, A Case Study on Byzantine and Modern Greek Studies.”

2005 (Eylül) “Population Movements in The Sancak Of Yanya (Ioannina) (16th Century) In Conjunction With Mediterranean Facts” Venedik (2008 yılında basılacak)

2006 (Ağustos)“The Evaluation of Tırhala (Thessaly) Taxation Register for late Byzantine History” XXI. International Congress of Byzantine Studies, 20-26 Ağustos 2006 Londra.

2007 (Ekim)“Classical Tradition Byzantine and Modern Greek Studies in Turkey and Prospects for The Future Projects”, 17-20 Ekim 2007, Atina.

 

Çeviriler:

Dennis, G.T., “Byzantine-Turkish Treaty of 1403” (1403 Tarihli Bizans-Türk Antlaşması), D.T.C.F. Dergisi, XXIX/1-4 (1971-1978), s. 153-166.

Charanis, P., “Economic Factors in the Decline of the Byzantine Empire” (Bizans İmparatorluğu’nun Çöküşündeki Ekonomik Faktörler), Belleten, XLVIII/191-192 (1985), s. 163-168.

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Kitap Tanıtımları:

V. Dimitriadis, “Topografia tis Thessalonikis kata tin Epohi tis Tourkokratias (1430-1912)”, Thessaloniki, 1983, Belleten, XLIX/195 (1985), s. 163-168.

E. Zachariadou, “Trade and Crusade Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydın (1300-1415)”, Venice, 1983, Belleten, XLIII/189-190 (1984), s. 343-352.

E. Zachariadou, “Romania and the Turks (1300-1500)”, London, 1985, Belleten, XLIX/195 (1985), s. 697-698


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/melekdelilbasi.html
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2685
http://www.ankara.edu.tr/yazi.php?yad=6783
all wives cheat women who cheated
read here read read
click open what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 15.10.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...