Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Metin Bozkuş

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4029  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. mbozkus@cumhuriyet.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Sivas/Gürün 1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Cumhuriyet Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Erciyes Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Öğretmen, İmam, Hatip, Dekan Yrd., Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 4029 Hit : 6884 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması
2 Kadı Abdülcebbar ve Tenzihül Kuran Anil Metain Adlı Eserinin Değerlendirilmesi
3 İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler
4 Bahailiğin Arka Planı ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme (Sivas Örneği)
5 Aşure Günü Muharrem Matemi Orucu ve Sivasta Aşure Uygulamaları
6 Anadolu Selçuklularında Sosyal Dini ve Mezhebi Yapı
7 Alevi Yurttaşlara Yönelik Dini Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Metin Bozkuş

 

1962 yılında Sivas’ın Gürün ilçesinde doğdu.

İlköğrenimini burada, orta öğrenimini 1982 yılında Kayseri İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

1987 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1987–1992 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kayseri/Bünyan ve Kayseri/Develi ilçelerinde İmam-Hatip ve Vaiz olarak görev yaptı.

Ayrıca 1991 yılında Gaziantep/Nizip ilçesinde asker/öğretmen olarak bulundu.

1992-1996 yılları arasında M.E.B. bünyesinde Kırşehir/Merkez Kızılırmak Orta Okulu ile Kırşehir İmam-Hatip Lisesi’nde öğretmen ve idareci olarak çalıştı.

Bu arada 1991 yılında E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kâdî Abdulcebbar ve Tenzîhü’l-Kur’ân Ani’l-Metâin Adlı Tefsiri” isimli tezi ile Yüksek Lisansını,

1999 yılında O.M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tarihten Günümüze Sivas Yöresinde Alevilik” isimli tezi ile de doktora çalışmasını tamamladı.

1996 yılı başında C.Ü. İlahiyat Fakültesi İslâm Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1999 yılında aynı alanda Yardımcı Doçent kadrosuna atandı.

2004 yılında Büveyhîler Döneminde Şiîlik isimli kitap çalışması ile Doçent oldu.

2006 yılında Dekan Yardımcısı olarak idari görev üstlendi.

Hâlen aynı birimde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Daha çok din-toplum ve birey ilişkileri bağlamında ortaya çıkan inanç, düşünce ve oluşumlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapmakta ve bu alanlarda yayınlanmış kitap, makale ve tebliğleri bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Yüksek Lisans Tezi: Tefsir/Kâdî Abdulcebbar ve “Tenzihü’l-Kur’ân Ani’l-Metâin” Adlı Eseri.

Doktora Tezi: İslam Mezhepleri Tarihi/ Tarihten Günümüze Sivas Yöresinde Alevîlik

 

Eserleri:

Tarihten Günümüze Sivas Yöresinde Alevîlik, Sivas, 2000, XVI+ 268 sayfa (1. Baskı), Sivas Aleviliği, Isparta, 2006, XVI+335 sayfa ( 2. Baskı).

Büveyhîler ve Şiîlik, Sivas, 2003, 170 sayfa.

 

Makaleleri:

Hakemli Dergiler:

Türklerin İslamiyeti Kabulü Ve Aleviliğin Türkler Arasında Yayılması, C.Ü.İlahiyat. Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, Sivas, 1998.

Kadı Abdulcebbar Ve Tenzihu’l- Kur’ân Ani’l-Metâin Adlı Eserinin Değerlendirmesi, C.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, Sivas, 1999.

Anadolu Selçuklularında Sosyal, Dini Ve Mezhebi Yapı, C.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: V, Sayı: 2, Sivas, 2001.

İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Dini Düşüncenin Geçirdiği Evreler, C.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI/1, Sivas, 2002.

Bahailiğin Arka Planı Ve Söylemi Üzerine Bir Değerlendirme, C.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, V1/2, Sivas, 2002.

Alevi Yurttaşlara Yönelik Dini Hizmetlerin İcrası Bağlamında Bir Teklif Denemesi, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, X/1, Sivas, 2006.

Osmanlı’nın İnanç Politikası Üzerine Bir Değerlendirme, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XI/2, Sivas, 2007.

Günümüzde Sivas ve Çevresinde Yaşayan Alevilerde İnanç Esasları, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:24-25, Samsun, 2007, (Prof. Dr.   Ahmet Turan’la birlikte).

Aşûre Günü, Muharrem Mâtemi/Orucu ve Sivas’ta Aşûre Uygulamaları, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XII/1, Sivas, 2008.

 

Bildiriler:

Ulusal:

Ahilik’te Mezhep Olgusu, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırma Sempozyumu, (Ahilik Araştırma Merkezi), Kırşehir 12-13 Ekim 2004

XVI.Yüzyılda Osmanlı-Safevi Mücadelesi ve Sivas’ın Konumu , Osmanlılar Dönemi Sivas Sempozyumu,( Sivas Valiliği), Sivas, 21-25 Mayıs 2007

 

Uluslararası:

İslam, Alevilik, Sünnilik ve Aleviliğin Diyanet’te Temsili, Bektaşilik ve Alevilik Uluslararası Sempozyumu, (S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi), Isparta, 28-30/09/2005.

 

Diğerleri:

“İslam ve Alevilik”, Yarınlar İçin Düşünce Dergisi, Kasım 2006,(Prof. Dr. Talip Özdeş’le Birlikte).

 

Projeler:

Mes’ûdî’nin, « Murûc’z-Zeheb » Adlı Eserinin İslam Mezhepleri Tarihi Açısından Değerlendirilmesi Konusunda Kitap Çalışması.

 

Atıflar:

Metin Yurdagür, “Kadı Abdulcebbar”, maddesi, DİA

Sönmez Kutlu, “Aleviliğin Dini Statüsü”, İslamiyat Aleviliğin Teolojisi Özel sayısı, cilt 6, sayı 3, Ankara, 2003.

Mustafa Öztürk, “Alevilerin Kur’ân Tasavvuru Üzerine”, İslamiyat Aleviliğin Teolojisi Özel sayısı, cilt 6, sayı 3, Ankara, 2003.

Harun Yıldız, Anadolu Aleviliği Amasya Yöresi Bağlamında Bir İnceleme, Ankara, 2004.

Cenksu Üçer, Tokat Yöresinde Geleneksel Alevilik, Ankara, 2005.

Ahmet Gökbel, İnanç Tarihi Açısından Sivas, İstanbul, 2004.

Hüseyin Yılmaz, Din Eğitimi ve Sosyal Barış, İstanbul, 2003.

Çok sayıda Yüksek Lisans ve Lisans Tezleri.

 

Yönettiği Tezler:

Yüksek Lisans:

Kaya, Fikri, Şarkışla Emlek Yöresinde Yaşayan Alevilerin Kültürel ve Dini Yaşantıları Üzerine Bir İnceleme, Sivas, 2003, s. 120.

Alazcıoğlu , Şengül, Sungurlu ve Çevresindeki Alevilerin Kültürel ve Dini Yapısı. Sivas, 2003. s.127.

Postallı, Mehmet Sokakta Çalışan Çocuklar ve Problemleri, Sivas, 2003, s.122.

Gevrek, Murat, Alevi Öğrenci ve Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Bakışları, Sivas, 2003, s.122.

Aslan, Faik, Hacı Bektaş-ı Veli’nin Düşünce Dünyası, Sivas, 2007, s.89.

Mutlu, Sebahat, Hüseyin Hilmi Işık’ın Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası, Sivas, 2005, s.70.

Demir, Muhsin, Ahilik, Ahi Evren’i Veli ve Kırşehir’de Ahilik Kutlamaları, Sivas, 2004,s.116.

Türk, Mustafa, Ehl-i Sünnet Ekolü, Sivas,  2006, s.56.

Özata, Erkan, Hasan-ı Basri ve Kelami Görüşleri, Sivas, 2007, s.49.

Atmaca, Ali, Ahmet Yesevi’nin İnanç ve Düşünce Dünyası, Sivas, 2008, s.90.

 

 

women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here click married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmis/bozkus.htm
http://www.ankaraokulu.com/YazarDetay.aspx?Yazar=Metin%20BOZKU%C5%9E
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
read here click here unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 26.10.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...