Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Ali Kaya

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4020  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. mehmet.ali.kaya@edebiyat.ege.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Edebiyat Fakültesi (Ege Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Eskiçağ Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce, İtalyanca,
       
Yazar No: 4020 Hit : 5545 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Roma Lejyonerleri ve Anadolu
2 Roma İmparatoru Septimius Severus Döneminde Anadolu
3 Anadoluda Roma Eyaletleri Sınırlar ve Roma Yönetimi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Ali Kaya

 

1979 yılında Çardak Lisesi’nden, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dillleri ve Kültürleri, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1992’de, Doktorasını 1997’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü (Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı)’nda tamamladı.

30 Kasım 2001 tarihinde Doç. olmuştur.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

 

Eserleri:

Anadolu’daki Galatlar ve Galatya Tarihi, E. Ü. Edebiyet Fak. Yayınları. İzmir 2000 (2. Baskı: İlya Yayınları, İzmir 2005). 

Edebiyat Fakültesi Tarihi, E. Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. İzmir 2000.

Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimus Severus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2007.

 

Makaleleri:

“III. Makedonya Savaşı’na Kadar Roma’nın Anadolu Politikası », Tarih İncelemeleri Dergisi XI, 211-232, 1996.

 « Anadolu’da Roma Egemenliği ve Pompeius’un Siyasal Düzenlemeleri », Tarih İncelemeleri Dergisi XIII, 163-173, 1998.

 « Parthlar (=Arsaklar) ve İ.Ö. I. Yüzyılın İlk Yarısında Roma-Parth İlişkileri », Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, 407-425, İzmir 1999

 « Ankyra (Ankara) ve Galatlar », Kebikeç. İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 9, 77-95, 2000.

 « Suriye Krallığı’nın Büyük Menderes Havzasındaki Kolonileri », Tarih İncelemeleri Dergisi XV, 121-136, 2000.

 « Batı Anadolu’daki Galat Terörü », Tepekule Tarih, Yerel tarih Araştırmaları Dergisi 2, 79-85, 2000.

 « Gaius Iulius Caesar », Kubaba I/1 (2003), 6-10.

 “Anadolu’daki Roma Garnizonları”. Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/2 (2003), 83-94.

 “Romalılar, Parthlar ve Armenia Krallığı (İ.Ö.96-İ.S.4)”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/1 (2004), 73-86.

 “Anadadolu’da Keltler”, Toplumsal Tarih 124 (Nisan 2004), 36-39.

 “Romalılar, Parthlar ve Armenia Krallığı (İ.Ö.96-İ.S.4)”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/1 (2004), 73-86.

 “Roma’nın Trakyalı İmparatoru Maksiminus”. Kubaba. Arkeoloji-Sanat Tarihi- Tarih Dergisi I/4 (2004), 7-16.

“Hellenogalatai”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi 118 (Kasım-Aralık 2004), 36-42.

 «III. Gordianus’un Pers (=Sasani) Seferi: Güzergah, Savaşlar ve İmparatorun Ölümü ». Tarih İncelemeleri Dergisi XX/1 (2005), 157-167.

“Salihli Definesi”. Arkeoloji ve Sanat Dergisi 119 (Ocak-Haziran 2005), 59-78. (N. Çırak ile birlikte)

 “Roma Lejyonerleri ve Anadolu”. Tarih Araştırmaları Dergisi XXII/36 (2005), 87-96.

 “Anadolu’da Roma Eyaletleri: Sınırlar ve Roma Yönetimi” Tarih Araştırmaları Dergisi 38 (2005), 11-30.

 “Büyük İskender: Eğitimi, Karakteri ve Pers Seferi Öncesi Siyasi Başarıları”. Şurada: Tarihin İçinden. Prof. Dr. A. Özgiray’a Armağan (edit. Prof.Dr. A. Erdoğru), İstanbul 2006, s. 379-406.

 “Marius Reformlarından Önce Roma Ordusu”. Şurada: Tarih Yazıları. Doğumunun 65. Yılında Prof.Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan (Derleyen A. Erdoğru ), İstanbul 2006, 324-352.

 “Büyük İskender ve Anadolu: Takip Ettiği Güzergah ve Politikası”. Kubaba. Arkeoloji-Snat Tarihi- Tarih Dergisi 3/7 (2006), 9-25.

 “Roma İmparatorluğu’nu Yöneten Suriyeli Kadınlar”, Belleten LXX/257 (Nisan 2006), 63-82.

 “Roma İmparatoru Septimius Severus Döneminde Anadolu”. Tarih Araştırmaları Dergisi, 39 (2006), 27-48.

"Cillanicus Tractus: A Re-Interpretation of its Location" Arkeoloji ve Sanat Derghisi 124 (2007), 45-50.

 

Bildiriler:

« Eskiçağda Efes’in Bağımsızlığı », Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 1997, İzmir 1997, 23-30.

 « Roma Eyaleti Asia’nın Aşağı Büyük Menderes Havzasındaki Mahkeme Bölgeleri ». Birinci Uluslararası Aşağı Büyük Menderes Havzası Tarih ve Sanat tarihi Sempozyumu(15-16 Kasim 2001 Söke). İzmir 2002.

« The Traces of Roman Legionary Movements in Anatolia ». CIEPO-37th, Moskova 2004 ( Abstract: c.I, s. 366-67).

4.     Kaya, M. Ali, « Pergamon Kralı III. Attalos, Galatlar ve Kent devletlerinin Özgürlüğü ». Balıkesir Sempozyumu (Balıkesir 17-20 kasım2005). Tepliğler Kitabı. Balıkesir 2007, 215-221.

 “Galatian King Deiotarus in Anatolia”. VIII. Congreso Cultura Europea, Pamplona, 26-29 Ekim 2005.

 “Alexander the Great and Anatolia”. International Conference Of in the Universities of St. Petersburg, Russia, Europe . 4-6 Nisan 2006  (abstract: s. 170 ).

"Roma İmparatorluk Döneminde Beyşehir Gölü Çevresi" I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir-Konya (2007), s.365-370.

 

Çeviriler:

Cornelius Nepos, « Hamilcar ve Hannibal », çev. M. Ali Kaya, Belleten LIV/211, 1221-1232, 1991.

 “Tarihçi Titus Livius ve Ab Urbe Condita Adlı Yapıtından XLIII. Kitabın Çevirisi”. Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi VII, 327-356, 1992. 

Titus Livius, “Gn. Manlius’un Galat Seferi”, çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi X, 361-377, 1995.

Cornelius Nepos, « Miltiades », Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XIII, 251-255, 1998.  

Cornelius Nepos, “Themistokles”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVII/2, 85-92, 2002.

Cornelius Nepos, “Cato”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVII/2, 93-95, 2002.

Cornelius Nepos, “Aristides ve Pausanias”, Çev. M. Ali Kaya, Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/1 (2003), 105-110.

 

Kitap Tanıtımı:

B. İplikçioğlu, “Ephesus Yazıtları Işığında İmparator Diokletianus’a kadar Roma Şövalye Sınıfı ve Asia Eyalati’ndeki Resmi Görevliler (Türkçe-Almanca olmak üzere iki dilde yazılmış). Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 1993”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIV, 383-385, 1995.

B. İplikçioğlu, “Eski Batı Tarihi. Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya. Ankara 1997”. Tarih İncelemeleri Dergisi XIV, 309-312, 1999.

D. Magie, “Anadolu’da Romalılar: 2. Batı Anadaolu ve Zenginlikleri (çev. Ö. Çapar-N. Başgelen), İstanbul 2004. Tarih İncelemeleri Dergisi XIX/2 (2004), 183-185.

 

husbands who cheat website dating for married men
women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
open women who cheated how many guys cheat
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://edebiyat.ege.edu.tr/bolumler/tarih/m_alikaya.htm
all wives cheat women who cheated
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
read here read read
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 1.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...