Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İlhan Erdem

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 4000  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. ierdem@humanity.ankara.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Burdur/Yüreğil 01.03.1966
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -   Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Tarih,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İngilizce,
       
Yazar No: 4000 Hit : 7607 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türkiye Selçuklu İlhanlı İktisadi Ticari İlişkileri ve Sonuçları
2 Osman Beyin Ölümünden Uzun Hasan Padişaha Akkoyunlular
3 Olcaytu Han Devrinde Horasanda İlhanlı Çağataylı Mücadeleleri
4 İlk Dönem Türkiye Selçuklu Moğol İlişkilerinin İktisadi Boyutu
5 İlhanlılarda Ahmed Teküder Dönemi ve Selçuklular
6 Çivrilli İki Türkmen Dervişi Beyce Sultan ve Habibi Acem
7 Akkoyunlu ve Karakoyunlu Ordularına Genel Bir Bakış
8 Akkoyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru
9 13. Asrın İlk Yarısında Anadolunun Doğusunda Yaşanan Hakimiyet Mücadeleleri

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

İlhan Erdem

 

01 Mart 1966 tarihinde Burdur/Yüreğil’de doğdu.

1975-1981 yılları arasında Orta ve Liseyi Isparta Gönen Öğretmen Lisesi’nde tamamladı.

Eylül 1981’de Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı'nda Lisans hayatına başladı.

Haziran 1986’da Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

Ocak 1989’da "Ak-Koyunlu Askeri Teşkilatı" Yüksek Lisans Tezini,

Temmuz 1995’de "Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri (1258-1308)" Doktora Tezini tamamladı.

Nisan 1997’de Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor oldu.

29 Kasım 1999 tarihinde Doçent unvanı aldı.

Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nde Öğr. Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Eserleri:

Akkoyunlu İmparatorluğu'nun Kuruluşu, (N. Akkoyunlu ile beraber), Ankara 1999.

 

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:

"Eastern Anatolia Turkish States", THE TURKS, Ankara, 2002, v. II, pp. 477-506.

"Akkoyunlular" TÜRKLER SERİSİ, Ankara 2002 (M. Uyar ile birlikte) C.4. , S. 351-364.

"Karakoyunlular; Tarih Sahnesine Çıkışı ve Kökenleri", TÜRKLER SERİSİ, Ankara, 2002. (M. Uyar ile birlikte), C.4., S. 365-381.

 

Makaleleri:

"İlhanlılarda Ahmed Teküder Dönemi ve Selçuklular", Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 35, Ankara 2004, s. 103-111.

"Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemde Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım (II)" ADALYA, VI/2003, s. 293-304.

"Türkiye Selçuklu-İlhanlı İktisadi, Ticari İlişkileri ve Sonuçları", Tarih Araştırmaları Dergisi, S.33, 2003, Ankara, s. 49-67.

"Osman Bey'in ölümünden Uzun Hasan Padişah'a Ak-Koyunlular (1435-1456)" Tarih Araştırmaları Dergisi, S.32, 2002, s. 103-131.

"Bir Ortaçağ Kenti Antalya: Geç Antik Dönemden Selçukluların Sonuna Genel Bir Yaklaşım I" ADALYA, V/2001-2002, s. 163-172.

"Olcaytu Han'ın Ölümüne Kadar İlhanlılarda Yaşanan Siyasal-Kültürel Gelişmeler ve Yakın-Doğu'ya Etkileri", Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 31, 2001, s. 35-48.

"XIII. Asrın İlk Yarısında Anadolu'nun Doğusunda Yaşanan Hakimiyet Mücadeleleri", Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 30, Ankara 1997, s. 54-70.

"Horasan'ın Moğollar Tarafından Zabtı (1220-1221)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 2, Ankara 1997.

"Olcaytu Han Devrinde Horasan'da İlhanlı-Çağatay Mücadeleleri", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 3, (1997), s. 106-112.

"XIII. Asrın İkinci Yarısı ile XIV. Asrın İlk Yarısı arasında Göller Bölgesinin Siyasi, İktisadi ve Kültürel Vaziyetine Genel Bir Bakış", Tarih Araştırmaları Dergisi, XVII/28, Ankara 1995, s. 51-63.

"Ak-Koyunlu Kaynaklarına Göre Otlukbeli (Başkent) Savaşı", OTAM, 4 (1993), s. 151-159.

"Ak-Koyunlu Ordusunu Oluşturan İnsan Unsuru", Tarih Araştırmaları Dergisi, XV/26, Ankara, 1991, s. 85-92.

"Ak-Koyunlu Devleti'nin Kurucusu Kara Yülük Osman Bey'in Hayatı ve Faaliyetleri (?-1435)", D.T.C. Fakültesi Dergisi, XXXIV/1-2, Ankara, 1990, s. 99-108.

 

Tebliğler:

"Türkiye Selçuklularında Fetih Metodu ve Uygulanışı", I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya, 2001, C.I, s. 297-308.

"XII.-XIII. Yüzyıllarda Çivril ve Yöresi", Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu Bildiriler, Çivril 2001, s. 239-244.

"Efes, Ayasuluk, Kuşadası", Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu Bildiriler, Kuşadası 2001, s. 127-132.

"Alanya'da Kolonizatör İki Türk Dervişi: Mahmud Seydi ve Şeyh Zekeriya", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, III, Alanya 1997, s 240-241.

"Çivrilli İki Türkmen Dervişi: Beyce Sultan ve Habib-i Acem", III. Myriokephalon Sempozyumu, Tarih Araştırmaları Dergisi, sayı 30, Ankara 1997.

"XIII.-XIV. Yüzyıllarda Akdeniz Ticaretinde Selçuk", I. Uluslar arası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu Bildirileri, Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir, 1998.

"Malazgirt'ten Myriokephalon'a Anadolu'da Türk-Bizans Mücadelelerine Genel Bir Bakış", II. Myriokephalon Sempozyumu Bildirileri, Çivril Belediyesi Yayınları, Çivril 1997.

"Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devri ile İlgili Seyahatnamelerde Alanya (XIII.-XIV. yy.)", 5. Alanya Tarih ve Kültür Semineri, Alanya, 1995.

 

Armağan Kitabı:

"Sahib-i Divan Şemseddin Cuveyni'nin Anadolu'ya Gelişi, Yeni Moğol Hakimiyetinin Kurulması ve Sonuçları, Prof. Dr. Kazım Yaşar KOPRAMAN'a ARMAĞAN, Ankara, 2003, s. 331-39.

 

Çeviriler:

"Ak-Koyunlu Devletini Meydana Getiren Aşiretler"* Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, VI, İzmir 1991, s. 243-265.

* Çeviri J. Woods'un " The Aqqoyunlu, Clan, Confederation and Empire", Minneapolis (1976) adlı eserinin 197-214 sayfaları arasından yapılmıştır.

 

 

read here wifes that cheat unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/ilhanerdem.html
website website open
open why women cheat on husbands how many guys cheat
click beautiful women cheat what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 3.11.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...