Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Sait Toprak

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3924  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Arş. Gör. Dr. 20. yy. sait.toprak@deu.edu.tr
msaittoprak@gmail.com
mehmetsaittoprak@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Van/Muradiye 18.12.1971
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Hadis, Temel İslam Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, Osmanlıca, İngilizce, İbranice, Aramice,
       
Yazar No: 3924 Hit : 8414 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Süryanca Elyazısının Erken Tarihi
2 İslami Gelenekte Kitabet Aleyhtarlığının Yahudi Menşei Meselesi
3 İbrani Gelenekte Kitabet Aleyhtarlığı Yazı Karşıtlığı Paradoksu
4 Endülüsteki Ulema Bernameclerine Dair Kitaplar
5 Arami Dillerin Kadim İran Betiklerine Bağlı Kökleri Manden El Yazısının Kökeni
6 Aramca Epigrafi Üzerine Mülahazalar

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

     Muradiye’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. 1991 yılında Erciş Lisesi Fen Bölümü'nden mezun olarak Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. 1996 yılında adı geçen Fakülte’den mezun oldu. Aynı yıl,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalında Yüksek Lisans’a başladı. 24-09-1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2005'te Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamladı. 

      Sözlü Rivayet ve Sözlü Kültür ile Hadisler bağlamında Yahudî Sözlü Geleneği’ ve İslam Hadisini karşılaştırmayı konu alan çalışma serilerini sürdürmektedir. 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Kudüs-İbrani Üniversitesi'nde (Hebrew University of Jerusalem) İbranca öğrenmek ve sürdürdüğü Hadis ve Talmud ile ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere 1 yıl süreyle bulundu. Ardından 2011 yılı Ocak-Şubat aylarında tekrar İbrani Üniversitesi'nde Talmud ve İbranca eğitimi için Kudüs'te bulundu.  İbranice, Aramice (Süryanice), Arapça, Farsça, Kürtçe (Kurmançi Lehçesi) ve İngilizce dillerini bilmektedir. Osmanlı Paleografyası ve Epigrafyası alanında uzmandır. Klasik Osmanlıca kaynaklarına vâkıftır. Bunun yanında; Sami dillerinden İbranca, Aramca ve Süryanca üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Hadis ile Talmud üzerine sürdürdüğü mukayeseli araştırmaları devam etmektedir. 

          2012 Nisan ayında Mardin Artuklu Üniversitesi Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesindeki Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'ne naklen geçmiştir. Halen adı geçen Enstitüde Süryani Dili ve Kültürü Bölümü'nde Süryanice, Aramice, İbranice dilleri ile ilgili Linguistik araştırmalarına ve bu semitik diller bağlamında Teoloji çalışmalarına devam etmektedir.

 

Tezleri:

1- Hadisleri Bakımından “Risâle fî Etvâr’is-Sülûk” (Cemâlî el-Karamânî) (Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2000).
2- Hadiste Derlemecilik Devrinin Başlaması ve Ûşî’nin Nisâb’ül-Ahbâr’ı (Doktora Tezi, İzmir 2005).

Makaleleri:

1. Hadislerin Sözlü Rivayeti ile Sözlü Tora’nın Rivayet Tekniği Meselesine Bir Giriş, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XX, 2008/1, s. 139-165.Makaleyi indir: http://ilahiyat.sdu.edu.tr/docs/dergisayi20.pdf

2. İbranî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı: Yazı Karşıtlığı Paradoksu, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXV, s. 127-146, İzmir 2007.Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/14770/7._MEHMET_SAIT_TOPRAK_127-146_SS_PDF.pdf

3. İslâmî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı’nın Yahudî Menşe’i Meselesi, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXV, s. 147-175, İzmir 2007.Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/14770/8._MEHMET_SAIT_TOPRAK_147-175_SS_PDF.pdf
4. Hadislerin Rivâyeti ve Korunmasında Şahsî Kayıtlar, Marife, yıl: 8, sayı: 2, Güz 2008, s. 101-126, Konya 2009.
5. Abdülaziz el-Ehvânî, “Endülüs’teki Ulemâ Bernâmeclerine Dâir Kitaplar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XX, s.201-236, İzmir 2004.Makaleyi indirhttp://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=6225
6. Seyyit Bey, “Hilâfet ve Hâkimiyet-i Milliye”, Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (16 Mayıs 1997), İzmir İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, s. 165-237, İzmir 1999.
7. Süryanca Elyazısının Erken Tarihi: Yeniden Bir Değerlendirme, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4 Ekim/Kasım/Aralık 2005.Makaleyi indir: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi4/makale/healey.pdf
8. Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayâtı, Eserleri ve Hadisçiliği, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIV, s. 127-160, İzmir 2006.Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/13947/XXIV_Yaz-Sonbahar_2006_TELIF_YAZILAR.pdf
9. Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşî: Hayatı ve Eserleri, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXIII, İzmir 2006, s. 65-86.Makaleyi indir: http://www.deu.edu.tr/UploadedFiles/Birimler/12021/XXIII-2006%20-Telif%20Yazilar.pdf
10. Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî ve Hadis İlmine Katkıları, . Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyum Kitabı, S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 20, Isparta 2007, s. 263-282.Makaleyi indir: http://ilahiyat.sdu.edu.tr/Turkler%20Sempozyum/sempozyum%20pdf/3%20oturum%20b%20salon.pdf
11. Aramî Dillerin Kadim İran Betiklerine Bağlı Kökleri: Manden Elyazısının Kökeni, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: VIII, Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2008.Makaleyi indir: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt8/sayi2/makale/haberl.pdf
12. Latîfî’nin Manzûm Yüz Hadis Risâlesi (Subhat’ül-Uşşâk), DEÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi (yayınlanacak).
13. Hadis’te Sözlü Rivayet-Metin İlişkisi (Yayın aşamasında)
14. Bilinmeyen Müstesnâ Bir Hadîs Mecmûası: ‘Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ’, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, İzmir 2008, s. 147-169.Makaleyi indir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o
15.‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma: Abdülganî en-Nablusî, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, İzmir 2007, s. 45 82.  Makaleyi indir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o
16. Nisyân’a Dâir Yazma Bir Risâle: el-Keşf ve’l-Beyân ‘Ammâ Yete’allaku bi’n-Nisyân [الكشف والبيان عما يتعلق بالنسيان], Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVI, İzmir 2007, s. 151-161.  Makaleyiİndir: http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o  
17. Şehidlerin Dünya'da Yaşam Sürdüklerine Dair Görüş Üzerine Bir İnceleme [Risâle fî Tahkîki’l-Kavli bi-enne’ş-Şühedâe Ahyâ’ün fî’d-dünyâ=رسالة في تحقيق القول بان الشهداء احياء في الدنيا], Kemâl Paşazâde Şemseddîn Ahmed b. Süleymân (873-940/1468-1543),(Edisyon-Kritik) Yayın aşamasında. Yazma neşri.
18. "Çorak Kapısı Camii Hazîresi’ndeki Mezar Taşı Kitâbeleri", Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan Kitabı, Meta Basım Matbaacılık, İzmir 2008, s. 115-122 (Prof. Dr. Mehmet ŞEKER-Dr. Mehmet Sait TOPRAK).
19. Aramca Epigrafi Üzerine Mülahazalar, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: IX, Sayı: 1 Ocak/Şubat/Mart 2009, ss. 343-347.Makaleyi indir: kapak: http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt9/sayi1/makale/kapakveicindekiler.pdf         http://dinbilimleri.com/dergi/cilt9/sayi1/makale/catastini.pdf 
20. Şezerât min Kütübin Mefkūdetin fî’t-Târîh ya da ‘Târih’te Kayıp Kitaplar’, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, İzmir 2008, s. 171-178.Makaleyi indir:   http://web.deu.edu.tr/ilahiyat/dergi/sayilar.html#o
21. Moses Maimonides'in Magnum Opus'u 'Moreh Nevuchim'da 'Nefs' ve ‎Anlam[a] İlişkisi, Bibliothec: Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran/Temmuz/Ağustos 2009, Yıl :3, Sayı: 8, Ankara 2009, ss. 24-27.
22. “ ᶜAbdişoᶜ bar Brika ( Mor ᶜAbd Yeşûᶜ eṣ-Ṣavbâvî) ve ‘Pardayso d-ᶜAdin’ Adlı Eserini Yazma Sebebi”, Mulemma, Yaz 2013, Sayı: 2, ss. 45-52.

 Yayına Hazırladığı Kitaplar:

1- Ali Yardım, Şihâb’ül-Ahbâr Tercümesi, Damla yayınları, İstanbul 1999, yayına hazırlayan (editör).
2- Ali Yardım, Alanya Kitâbeleri (Tesbît, Tescîl, Tasnîf ve Değerlendirme), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 2002, Editör.
3- Ali Yardım, Kaya Kitâbesi, (Ankara 2002) Editör.
4- Ali Yardım, Amasya Burmalı Minâre Câmii Minberi, (Ankara 2002), Editör.

   Yayınladığı Kitaplar 
1. Talmud ve Hadis: Sözlü Rivayet Tekniği ve İsnad Sistemi Özelinde, İstanbul 2014.
2. Talmud ve Hadîs: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2012.
3. Süryanca Dilbilgisi (Leşono Suryoyo), Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara 2011, 432 sayfa (Prof. Dr. Mehmet Çelik ile birlikte).
4. Risâle fî Etvâr’is-Sülûk: Mânevî Tekâmül Mertebeleri: Cemâlî el-Karamânî, Okuyan Us Yayınları, 429 sayfa, İstanbul 2013. (Tenkitli neşir).
5. Latîfî’nin ‘Sübhatü’l-‘Uşşâk’ Adlı Manzum Yüz Hadis’i, Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009.
6. Hadis Tarihi’nde Derlemecilik Dönemi,Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009. (Doktora Tezi Neşri).
7. Orta Asyalı Türk Muhaddis Ûşî ve Nisâbü’l-Ahbâr’ı, Tibyan Yayıncılık: İzmir 2009(Doktora Tezi’nden Neşir).
8. Kur'an'ın Seçilmiş Dili, Işık Akademi Yayınları, İzmir 2009. (Çeviri çalışması: Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Eren'le birlikte).
9. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu, DEÜ. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İzmir 2008.(Yrd. Doç. Dr. Aynur Maktal ile ortak çalışma).
10. İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, I-III, İstanbul Belediyesi Yayınları, 770 sayfa, İstanbul 2008 (Komisyonla birlikte).

 

Diğer Çalışmaları:

A. Sempozyum/Konferans/ Projeler
1. Gramer, Çeviri ve Bilim: Üçlü Devinim, 'Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi Sempozyumu"- Mardin Artuklu Üniversitesi- 27-29 Kasım 2015- Mardin 
2. I. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam): “Sirâceddin el-Ûşî: Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmine Katkıları”, Isparta, 31 Mayıs-1 Haziran 2007.
3. 15 Ağustos 2008 II. Urla Diyalog Toplantısı, Urla İlçe Müftülüğü-Saint Thomas University
4. "Anlam" Kongresi': "Anlam[a]’nın Kaynağı Olarak Kalp-Ruh-Nefis Üçlüsü: Moses Maimonides Örneği"-ODTÜ 25. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde 'Felsefe Günleri, 17-19 Aralık 2008 Ankara.
    Kongre Programı: http://www.phildays.metu.edu.tr/program.pdf
    Bildiri Özetleri Kitapçığı: http://www.phildays.metu.edu.tr/bildiri_ozetleri.pdf
Tam metin:http://www.scribd.com/doc/77176169
5. "So That You May Know One Another" ICCJ (The International Counsil of Christians and Jews), "To Find a "Path" By Hand of Turkish Mystic Yunus Emre" adlı bildiri ile katılımcı, 20-23 Haziran İstanbul 2010.
6. "So That You May Know One Another" ICCJ (The International Counsil of Christians and Jews), "The Enigma of Turkey: Secular/Laic or Religious/Liberal" adlı bildiri ile katılımcı. 20-23 Haziran-İstanbul 2010.
7. “Rabbani İsnad Sistemi”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu. 18-19 Şubat 2012, Ankara.
8. “Babil Talmudu’nda Yer Alan Bazı Süryanca Deyimlerin Kökeni Meselesi: Tarihsel-Etimolojik Bir Tahlil”, I.Uluslararası Süryani Sempozyumu: Süryaniler Ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri, 20–22 Nisan 2012, Mardin
9. Prof.Dr. Gregor Schoeler’in (Almanya), “Talmud, Gospel, Hadith The Oral Teaching in Judaism, Christianity and Islam” adlı bildirisinde müzakereci-katılımcı, İlahiyat Fakültesi I. Hadis İhtisas Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Lefkoşa
10. Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur’an Özelinde Vahiy-Dil Antinomisi Sorunsal- Din Dili Çalıştayı- Kuramer-İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi- 25-26 Nisan 2014-İstanbul
11. "Türkiye'de Süryaniyat Araştırmalarının Geleceği ve Önemi", Türkiye'de Süryaniyat Çalışmaları Çalıştayı, Süryani Araştırmalar Derneği, 27.05. 2015, Mardin Artuklu Üniversitesi- Rektörlük Konferans Salonu- Mardin-Türkiye.
12. “Yahudi Kutsal Metinleri ve İsnâd Sistemi”, “Talmud ve Hadis”, Konferans-Seminer Serisi, Süleymaniye Vakfı: Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi, 16 Ocak-19 Ocak 2013 İstanbul.  

B. Devam Eden Çalışmalar:

1. Büyük Süryanice Grameri: (Ortografi-Morfoloji-Sentaks-Fonoloji-Leksikoloji)
2. Bar Hebraeus-Süryanice Manzum Gramer Kitâbı ( ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ Ktobo da’Gramatiqi) 
3. Abraham ben David- Sefer ha-Kabala (ספר הקבלה) (İbranice'den Türkçe'ye çevirisi)
4. (ܟܿܬܿܐܒܿ ܐܠܬܿܪܓܡܐܢ -ܦ݂ܝ ܬܿܥܠܝܡ ܠܓ݂ܗ̈ ܐܠܣܪܝܐܢ- (ܐܹܠܝܼܵܐ ܒܲܪ ܫܸܢܵܝܵܐ ( Ktobo d-Targumono- Nusaybinli İliyo-Tahkik-Tercüme)
  
BÜTÜN HALİNDE ÇALIŞMALAR

 1.      Süryanca Dilbigisi, 432 pp., Ankara, Atılım Üniversitesi Yayınları, 2011 (Prof. Dr. Mehmet ÇELİK ile birlikte).
 2.      Aramca Epigrafi Üzerine Mülahazalar, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: IX, Sayı: 1 Ocak/Şubat/Mart 2009, ss. 343-347. (Çeviri makale)
 3.     Aramî Dillerin Kadim İran Betiklerine Bağlı Kökleri: Manden Elyazısının Kökeni, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: VIII, Sayı: 2 Nisan/Mayıs/Haziran 2008. (Çeviri makale).
 4.      Süryanca Elyazısının Erken Tarihi: Yeniden Bir Değerlendirme, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 5, Sayı: 4 Ekim/Kasım/Aralık 2005. (Çeviri makale) .
 5.    ODTÜ 'Felsefe Günleri: "Anlam" Kongresi': konferansı dahilinde “Anlam Kavramı Üzerine Denemeler” bildiri kitapçığındaki "Anlam[a]’nın Kaynağı Olarak Kalp-Ruh-Nefis Üçlüsü: Moses Maimonides Örneği", 371-394 pp., Ankara, 2010.
 6. I.  Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu (International Symposium on the Contribution of Turkish World to Islam) konferansı dahilinde “I. Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyum Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Sirâceddin el-Ûşî: Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmine Katkıları”, 263-282 pp., Isparta, 2007 .
 7.      Talmud ve Hadîs: Sözlü Rivayet Tekniği ve İsnâd Sistemi Özelinde, 200 pp., İzmir, Tıbyan Yayıncılık, 2013.
 8.      Talmud ve Hadîs: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 500+XXIII pp., İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2012.
 9.      Risale fi Etvar'is-Süluk – Manevî Tekâmül Mertebeleri -Cemâlî el-Karamânî, 430 pp., İstanbul, OkuyanUs Yayınları, 2013.
 10.      Latîfî’nin ‘Sübhatü’l-‘Uşşâk’ Adlı Manzum Yüz Hadis’i, 100 pp., İzmir, Tıbyan Yayıncılık, 2009.
 11.    Muhammed bin Hamza, Akşemseddin, (edisyon-kritik neşri: Mehmet Sait Toprak), Akşemseddin Külliyatı-I, İstanbul, Maddetü'l-Hayat (Hayat Kaynağı), 120 pp., İstanbul, Göynük Kaymakamlığı Kültür Yayınları Serisi:1, 2013.
 12.      Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hüsn-i Hat Koleksiyonu,, 60 pp., İzmir, İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2008 (Aynur MAKTAL ile birlikte).
 13.      İstanbul Tarihi Çeşmeler Külliyatı, I-III, 770 pp., İstanbul, İSKİ (İstanbul Belediyesi) Yayınları, 2008 (Nejdet ERTUĞ ve diğerleri ile birlikte).
 14.     Kur'an'ın Seçilmiş Dili, 95 pp., İzmir, Işık Akademi Yayınları, 2009 (A. Cüneyt EREN ile birlikte).
 15.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadisin Oluşum Safhaları), 7-38 Pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
 16.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs İlimleri (Ulûmu’l-Hadîs)), 41-94 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
 17.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs Yolculukları Ve Tahammülü’l-Hadîs), 95-120 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim No: 10, 2012 .
 18.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîste Ricâl Tenkîdi), 121-145 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .Yayınları Yayın
 19.     Hadis ve Hadis Metinleri (Darülhadîsler), 169-188 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012 .
 20.     Hadis ve Hadis Metinleri (Hadîs Metinleri), 263-295 pp., İzmir, İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları Yayın No: 10, 2012.
 21.     "Hadislerin Rivâyeti ve Korunmasında Şahsî Kayıtlar", Marife: Bilimsel Birikim , 101-126 pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-0671 .
 22.     "İslâmî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı’nın Yahudî Menşe’i Meselesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , XXV, 147-175 pp., 2007 , DOI: ISSN 1303-3334.
 23.     "İbranî Gelenekte “Kitâbet” Aleyhtarlığı: Yazı Karşıtlığı Paradoksu", Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi , XXV, 127-146 pp., 2007 , DOI: ISSN 1303-3334.
 24.    "Bilinmeyen Müstesnâ Bir Hadîs Mecmûası: ‘Sidretü’l-Müntehâ fî Ehâdîsi’l-Mustafâ’", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXVII, 147-169 pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-3334.
 25.     "Hadislerin Sözlü Rivayeti ile Sözlü Tora’nın Rivayet Tekniği Meselesine Bir Giriş", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XX, 139-165 pp., 2008/1 , DOI: ISSN 1300-9672.
 26.     "İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma: Abdülganî en-Nablusî", Marife Dergisi , 99-130 pp. pp., Yıl: 9, sayı: 1 Bahar 2009 , DOI: ISSN 1303-0671.
 27.     "“Nisyân’ Üzerine Yazma Bir Risâle: el-Keşf ve’l-Beyân ‘Ammâ Yete‘allaku bi’n-Nisyân”,", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 151-163 pp. pp., 2007 , DOI: , DOI: ISSN 1303-3334.
 28.      "Ali b. Osman Siraceddin el-Ûşî: Hayatı ve Eserleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XXIII,  65-86 pp., 2006 , DOI: ISSN 1303-3344
 29.     "Şezerât min Kütübin Mefkūdetin fî’t-Târîh ya da ‘Târih’te Kayıp Kitaplar’", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , XXVII, 171-178. pp., 2008 , DOI: ISSN 1303-3334 .
 30.      "Cemâlî İshâk b. Mehmed el-Karamânî: Hayâtı ve Eserleri", Hadis Tetkikleri Dergisi (ISI) , 127-145 pp., 2006 , DOI: ISSN 1304-3617.
 31.     Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu (16 Mayıs 1997) konferansı dahilinde "Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyyit Bey Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Seyyit Bey, “Hilâfet ve Hâkimiyet-i Milliye”,", 165-237 pp., İzmir, 1999.
 32.     “Talmud’tan Hadis’e”, Söyleşi, (Tufan Erbarıştıran), Şalom Gazetesi, 12 Aralık 2012. (http://www.salom.com.tr/newsdetails.asp?id=85078).
 33.    “Hadis Ekseninde Orta Asya İslam Medeniyetinin Teşkili ve Teşekkülü: Ali b. Osmân Sirâceddîn el- Ûşî Örneği”, Orta Asya'da İslam Medeniyeti İkinci Uluslararası Sempozyumu, 11-14 Ekim 2012 Bişkek, Kırgızistan.
 34.      Abdülaziz el-Ehvânî, “Endülüs’teki Ulemâ Bernâmeclerine Dâir Kitaplar”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XX, s.201-236, İzmir 2004. (Çeviri makale).
 35. "So That You May Know One Another", ICCJ :The International Counsil of Christians and Jews), "To Find a "Path" By Hand of Turkish Mystic Yunus Emre" adlı bildiri ile katılımcı, 20-23 Haziran 2010, İstanbul 2010.
 36.      "Moses Maimonides'in Magnum Opus'u 'Moreh Nevuchim'da 'Nefs' ve ‎Anlam[a] İlişkisi", Bibliothec: Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi , 24-27 pp., 2009.
 37.      “Yahudi Kutsal Metinleri ve İsnâd Sistemi”, “Talmud ve Hadis”, Konferans-Seminer Serisi, Süleymaniye Vakfı: Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi, 16 Ocak-19 Ocak 2013 İstanbul. (Üç gün süren konferans-seminer).
 38.      "Çorak Kapı Camii Haziresindeki Mezartaşı Kitabeleri, (ed. N. Nurhan Kara, Özer Küpeli, Latif Daşdemir), Prof. Dr. Necmi Ülker'e Armağan Kitabı (Kitabeler), 115-122 pp., İzmir, Meta Basım Matbaacılık, 2008 (Mehmet ŞEKER ile birlikte).
 39.     "Vefeyat: Prof. Dr. Ali Yardım", Hadis Tetkikleri Dergisi , 217-224 pp., 2006 , ISSN 1304-3617.
 40.     “İbrahîmî Dinlerde Kutsal Metinleri Anlama Metodolojileri ve Aşırı Yorum Temâyülleri: Yahudilik-İslam Özelinde”, İnsan Toplum ve Medeniyet Dersi, Konferans, 28 Kasım 2012, Mardin Artuklu Ünv. Konf. Salonu.
 41.      “Ahlak ve Edep Olgusu”, Hadislerle İslam Ansiklopedisi, I-VII, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.
 42.      “İslâm’da Resim, Sûret ve Heykel”, Hadislerle İslam Ansiklopedisi, I-VII, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2013.
 43.      “Yahudi Kutsal Metinleri: Talmud”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Ansiklopedisi, (Ed. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya) I-X, İnsan Yayınları, İstanbul 2014.
 44.      “Süryaniler ve Dil”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Ansiklopedisi, (Ed. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya), I-X, İnsan Yayınları, İstanbul 2014.
 45.     “Saadyo Gaon (İbn Yusuf el Feyyumî”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni Ansiklopedisi, (Ed. Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya) I-X, İnsan Yayınları, İstanbul 2014.
 46.    “Talmud, Gospel, Hadith The Oral Teaching in Judaism, Christianity and Islam” adlı Prof.Dr. Gregor Schoeler’in bildirisinin müzakere ve tenkidi, Yakındoğu Ünv. İlahiyat Fakültesi I. Hadis İhtisas Sempozyumu, 27-29 Nisan 2012, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Lefkoşa
 47.     “Rabbani İsnad Sistemi”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Yahudilik Sempozyumu. 18-19 Şubat 2012, ANKARA.
 48.    “Babil Talmudu’nda Yer Alan Bazı Süryanca Deyimlerin Kökeni Meselesi: Tarihsel-Etimolojik Bir Tahlil”, I. Uluslararası Süryani Sempozyumu: Süryaniler ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri, 20–22 Nisan 2012, Mardin.
 49.    “ ᶜAbdişoᶜ bar Brika ( Mor ᶜAbd Yeşûᶜ  eṣ-Ṣavbâvî) ve ‘Pardayso d-ᶜAdin’ Adlı Eserini Yazma Sebebi”, Mulemma, Yaz 2013, Sayı: 2, ss. 45-52.
 50.       "Vahiy ve Dil Antinomisi: Miqra ve Kur’an Özelinde", Kuramer- Din Dili Çalıştayı, 25-26 Nisan 2014, 29 Mayıs Üniversitesi Konferans Salonu, İstanbul.
 51.      "Ali b. Siraceddin el-Uşi ve Hadisçiliği", Oş Devlet Üniversitesi- Teologiya Fakültesi, 3 Mart 2015,  Kırgızistan-Oş.
 52.       "Talmud ve Hadis Üzerine Tartışmalar", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye Hadis Meclisi, 13 Mart 2015, Ankara.
 53.       "Türkiye'de Süryaniyat Araştırmalarının Geleceği ve Önemi",  Türkiye'de Süryaniyat Çalışmaları Çalıştayı, Süryani Araştırmalar Derneği, 27.05. 2015, Mardin Artuklu Üniversitesi- Rektörlük Konferans Salonu- Mardin-Türkiye.


 

 
 
all wives cheat online women who cheated
open go how many guys cheat
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=4624
http://kisi.deu.edu.tr/sait.toprak/

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Muhammed Ender / 14.2.2016Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...