Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Azimli

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3890  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr 20. yy. mazimli@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Konya/Sille 1968
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Dicle Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, İslam Tarihi ve Sanatları,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3890 Hit : 4871 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Azimli

 

1968 yılında Konya/Sille'de doğdu.

1991 yılında Selçuk Üniversitesi'nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1994'de Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi'nde,

Doktorasını 1999'da Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı.

2005 yılında Doç. oldu.

 

Kitaplar:

Abbasiler dönemi Babek İsyanı,Ankara,2004.

Halifelik Tarihine Giriş, Konya 2005.

X. Yüzyıla kadar Şii Karakterli Hareketler, Konya, 2006.

Hz. Safvan b. Muattal

Sille Medresesinde Osmanlı'dan Cumhuriyete bir Neslin Hikayesi, Son Müderris Musa Kazım Efendi, Konya

Siyeri Farklı Okumak, Ankara.

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler:

Hilafet Karşıtı Bir Kişi Olarak Ali Abdürrazık Ve Kitabı el İslam ve Usulu'l Hukm Üzerine Bazı Mülahazalar , Marife, sayı, III, Konya, 2002.

Müslüman Tarihçilerin Oryantalistlere Karşı Tavırları-Asım Köksal Örneği-Marife, sayı,III, Konya, 2002.

Kadınların İdareciliği Konusundaki Rivayete Tarihsel Bağlamda Eleştirel Bir Yaklaşım, İslami Araştırmalar, sayı, III, Ankara, 2002

Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu), TÜRKLER Ansiklopedisi, Ankara, 2002.

Hz.Ömer’in Müslüman Oluşu İle İlgili Rivayetin Tarihsel Bağlamda Farklı Bir Şekilde Okunuşu, İslamiyat, sayı,I, Ankara, 2003.

İslam’ın Özgürlükçü Yorumunun (Mûtezile) İktidarla İmtihanı, Marife, sayı,III.Konya, 2003.

Hz. Aişe’nin Evlilik Yaşı Tartışmalarında Savunmacı Tarihçiliğin Çıkmazı. İslami Araştırmalar. sayı, I, Ankara, 2003.

Sünni Hilafete Tahakküm Kurmuş Bir Şiî Hanedan; Büveyhîler

İlk Şii Halife Ubeydullah El-Mehdî Ve Fatımîler Üzerine Bazı Değerlendirmeler

Hulefa-İ Raşidîn Dönemi Gerçekleşen İlk Fetihlerin Sebepleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler, İstem, Sayı. 6, Konya, 2006.

Mekke Dönemindeki Boykot Yılları Üzerine Bazı Mülahazalar, İstem, Sayı. 7, Konya, 2006.

Hulefa-İ Raşidin Dönemi Halife Seçimleri

Allah’ın Hz. Peygamberi Suikastlerden Koruması Çerçevesinde Siyerdeki Bazı Olayların Tahlilleri

 

Ulusal Hakemsiz Dergilerdeki Makaleler:

Mesleme b. Abdülmelik ve Fütuhâtı, Dicle Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, sayı, II, Diyarbakır, 2000.

İlk Dönem Müslüman-Süryanî ilişkilerine Giriş, Süryaniler ve Süryanilik, Editör; Ahmet Taşkın, Ankara, 2004.

İlk Dönem Müslüman-Süryani İlişkilerine Giriş

Ehl-İ Beyt’in Kurduğu İlk Devlet; İdrisîler

Çanakkale’de Günü Birlik Bir Gezinti, İlk Adım Dergisi

Hulefa-İ Raşidin Dönemi Halife Seçimleri, Din Bilimleri Dergisi

 

Uluslararası Bildiriler:

İlk İslam Fetihleri Bağlamında Diyarbakır’ın Fethine Katılan Sahabelerle İlgili Bazı Mülahazalar. “Oğuzdan Osmanlıya Diyarbakır” Uluslar Arası Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004, Diyarbakır

Bir Emevi Başkenti; Harran, I. Uluslar Arası Harran Okulu Sempozyumu, 28-30 Nisan 2006, Şanlıurfa.

Klasik İslam Tarihi Kaynaklarına Göre İlk Fetihten Artuklulara Mardin, I. Uluslar Arası Mardin Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2006, Mardin.

Sicilya’daki İslam Medeniyeti’nin Avrupa’ya Etkileri, Uluslar arası İslam-Türk Medeniyeti Ve Avrupa (11 - 18. Yüzyıllar) Sempozyumu, 24-26 Kasım 2006, İstanbul.

İlk İslam Fetihleri, Gerçekleştiği Topraklarda Korku mu Salmıştır? XI. Uluslar arası Philedelphia Korku Kültürü Sempozyumu, 24-26 Nisan 2006 Amman-Ürdün

Arnavut Kökenli Sadrazam Koca (Dervish) Davut Paşa, Uluslararası Arnavutlar Arasında İslam’ın Altı Asrı, 17-18, Eylül 2006, Priştina, Kosova.

İlk Fethinden Osmanlı’ya Siirt’in Siyasi Tarihi, Uluslararası Siirt Sempozyumu 19-20 Eylül 2006, Siirt.

Hürremiyye Ve Babekiyye’nin Anadolu Aleviliği Üzerinde Etkisi Ankara, Alevi Bektaşi Bilgi Şöleni

Artukluların Kuruluşu Ve İlk Artuklu Emiri Necmettin İlgazi’nin Siyasi Faaliyetleri (1106-1122) Mardin Artuklu Sempozyumu

Sökmenliler Dönemine Kadar Müslümanların Âkimiyetindeki Tatvan Ve Çevresi’nin Tarihi Tatvan Sempozyumu

 

Ulusal Bildiriler:

İslam’ın İlk Yıllarında Siverek’in Fethi Ve Bazı Yanlış Anlamaları Tashih, “Tarihte Siverek” Sempozyumu, 13-14-Ekim 2001, Siverek

İslam’ın İlk Fetih Yıllarında Nusaybin Ve Klasik İslam Kaynaklarına Göre Nusaybin’in Fethi, “Geçmişten Günümüze Nusaybin” Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2004, Nusaybin.

Abbasilerden Osmanlılara Bingöl’ün Siyasi Tarihi, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006.

Klâsik İslâm Tarihi Kaynaklarına Göre İlk Fetihten Saltuklulara Erzurum, Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006.

İlahiyat Fakülteleri İslam Tarihçileri Bilimsel Toplantısı (01-02 Aralık 2006)

Olağanüstü Anlatımlar Arasında Hz. Peygamberi Anlamak, Hz. Peygamber Ve Evrensel Mesajı Sempozyumu , Çorum

Yaşayan Kuran Hz. Peygamber’in Uygulamaları Bağlamında Allah’ın Dilemesi Ve İnsanın Fonksiyonu "Mesıet Ve İrade" Ulusal Sempozyum(Istanbul, Turkiye)

İlk İslam Fetihleri Döneminde Batman Yöresi Ve Bölgedeki Harici Ayaklanmaları Konusunda Bazı Mülahazalar, Batman,

Silvan’lı Bir Bilgin; Zehebî Ve Tarihçiliği

Fethinden Osmanlı'ya Lice, Dünden bu güne Lice Sempozyumu, 5-6 Eylül .

 

Konferans:

Adıyaman'da bir Sahabe: Safvan b. Muattal Adıyaman

 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

Şimşek, Osman, “Kabe Tarihi” Diyarbakır,

Karan Cuma, “Diyarbekir ve Müslümanlarca Fethi” Diyarbakır.

Muhammed Nur Akdoğan, “Mekke Fethi”, Diyarbakır.

 

Aldığı Bilimsel Ödüller:

Allah'ın Halifesi, Kitap bölümü, Çeviri, Dicle İlahiyat Dergisi

website women affair open
read here cheat wifes unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.dicle.edu.tr/akademikweb/index.php?orta=goster2&gsn=3395&birim=16&bolum=3&altbolum=0
open go how many guys cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 18.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...