Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Erdoğan Ateş

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3833  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Öğr. Gör. 20. yy. erates@sdu.edu.tr
erates@mynet.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Isparta 1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Süleyman Demirel Üniv.) - İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Dokuz Eylül Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretmen, Dinî musiki, Öğretim Görevlisi, Türk Din Musikisi,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 3833 Hit : 5732 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Türk Müzik Kültüründe Bağlamanın Serüveni ve Alevi Bektaşi Müziğindeki Yeri
2 Şarkılarda Gül
3 Niyaz Kavramı ve Mevlevilikte Niyaz İlahisine Güfte Beste Açısından Bakış
4 Niyaz Ayini
5 İslam Sonrası Türk Musikisinde Oluşan Formların İbadet Hayatında Oluşturduğu Estetik Değerler
6 İbadet Estetiği Genel Özellikleri İle Cami Musikisi
7 Geçmişten Günümüze Mevlit İcraları ve Önemli Mevlithanlar
8 Dedeyi Tanır mısınız?
9 Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Türk Musikisi ve Atatürkün Musiki Anlayışı
10 Alevi Bektaşi Musikisine Güfte Melodi ve Ritim Açısından Bir Bakış

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Erdoğan Ateş

 

1962 yılında Isparta’da doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamlayan ATEŞ, ilk müzik çalışmalarına Isparta Mûsikî Derneği’nde başladı.

1985 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Fakülte öğrenimi süresince, Türk Din Mûsikîsi Öğretim Üyesi Prof. A. Ayhan Altınkuşlar’ dan ud, nazariyat ve usul dersleri aldı.

1987 yılında Ankara’ da öğretmen olarak göreve başlayan ATEŞ, aynı yıllarda Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Sanat Mûsikîsi Öğretmenler Korosu’nda müzik çalışmalarına devam etti.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Türk Din Mûsikîsi Öğretim Görevlisi olarak atandı.

İzmir’ de beş yıl görev yaptıktan sonra, buradaki görevinin ardından 1999 yılı Nisan ayında Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’ nda Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı.

Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

Bilimsel hakemli dergilerde yayınlanan 10 makale, 7 uluslar arası, 2 ulusal tebliği bulunan Erdoğan ATEŞ, başta ilahi olmak üzere çeşitli formlarda 60 kadar eser bestelemiş, bestelediği eserlerinin pek çoğunu Isparta ve çevre il ve ilçelerde verdiği 30 kadar konserinde seslendirmiştir.

Konya Belediyesi tarafından düzenlenen 2007 yılı Mevlana Şiirleri Beste Yarışması'nda ilahiler dalında mansiyon ödülü aldı.

Ayrıca, Isparta’ da ilköğretim seviyesinde yirmi beş kadar öğrenciye, ud, lavta, ney, ritim gibi sazların çalınmasını öğreterek bu öğrencilerinin bir kısmı ile yaklaşık on beş kadar konser verdi.

İlköğretim seviyesindeki öğrencileriyle halen ev meşkleri şeklinde çalışmalarına devam etmektedir.

Yanı sıra enstrüman tamiratı ve ney açımı ile de ilgilenmektedir.

Halen Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı’nda Öğr. Gör. Olarak çalışan ATEŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Vaka Takdimi Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makale:

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türk Musikisi ve Atatürk'ün Musiki Anlayışı, SDÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı 7, 2000

Osmanlı ve Batı Müziği, Tabula Rasa, Yıl:1, Sayı:2,2001

Mevlana'da Musiki ve Mevlevihanelerde Musiki ve Ney Eğitimi, Tabula Rasa, Yıl:2, Sayı:4, 2002

Mehmet Akif Ersoy'un Musiki Anlayışı ve Bestelenen Şiirleri, Tabula Rasa Teoloji Yıl 2 Sayı 6 Eylül-Aralık 2002.

Bir Neyzenin Anlattıkları, Tabula Rasa Teoloji Yıl 3 Sayı 7 Ocak-Nisan 2003

İbadet Estetiği:Genel Özellikleriyle Camii Musikisi, Arayışlar, Yıl:6, S. 11, 2004, s. 185-192.

'Baki Kalan Bir Hoş Sada', Arayışlar, Yıl:7, Sayı:13, Isparta 2005, s. 201-210.

 

Ulusal Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

ATEŞ, E., DİKMEN, M; "Şarkılarda Gül", I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

 

Uluslararası Toplantıda Sunularak Tam Metin Olarak Yayımlanan Bildiri:

Mevlevîhanelerde Mûsikî ve Ney Eğitimi I.Uluslararası Mevlâna, Mesnevî ve Mevlevihaneler Sempozyumu 19-21 Aralık 2001 Manisa Celâl Bayar Ünv. Vakfı

Alevi-Bektaşi Müziğine Güfte Melodi ve Beste Açısından Bir bakış, 1. Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005 Isparta

"Niyaz Kavramı ve Mevlevilikte Niyaz Ayini" Uluslararası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu, 19-21 Aralık 2005 Manisa

Türk Müzik Kültüründe Bağlamanın Serüveni ve Alevi-Bektaşi Kültüründeki Yeri, Uluslararası Sempozyum, "GAP BÖLGESİNDE ALEVİ- BEKTAŞİ YERLEŞMELERİ VE ŞANLIURFA KÜLTÜR MOZAYİĞİNDE KISAS" 25-27 Mayıs 2006 Şanlıurfa.

Geçmişten Günümüze Mevlit İcraları ve Önemli Mevlithanlar, Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlit Sempozyumu, Bursa Osmangazi Belediyesi, 18-20 Ekim 2007 Bursa

"İslam Sonrası Türk Musikisinde Oluşan Formların İbadet Hayatında Oluşturduğu Estetik Değerler", Uluslar arası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta, 31 05-01 06 2007

 

Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar Yada Yorum Çalışmaları İle Yurtdışında Kişisel Etkinliklerde Bulunmak (Festival, Sergi, Proje Uygulama, Gösteri, Dinleti, Gösterim Vb):

"Mevlana İlahileri" Konser, Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi, 17 Aralık 2007

 

Özgün Sanat Eserleri, Tasarımlar Yada Yorum Çalışmaları İle Yurtiçinde Kişisel Etkinliklerde Bulunmak (Festival, Sergi, Proje Uygulama, Gösteri, Dinleti, Gösterim Vb):

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2001, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2002, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. İlahiyat Fak. Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Nisan 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.

SDÜ. Bahar Şenlikleri Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, SDÜ. Kültür Merkezi.

Isparta Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, 13.05.2003, Isparta Kültür Sarayı.

Eğirdir Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Eğirdir Düğün Salonu

Yalvaç Müftülüğü Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Şef: Erdoğan Ateş, Mayıs 2003, Yalvaç Kapalı Spor Salonu

Ramazan Konseri, 2 Kasım 2004, Isparta Belediye Kültür Sarayı

Mûsikîmizin son büyük dehası, İsmait Dede Efendi Anma Konseri, 25 Aralık 2004, Saat 2000 SDÜ Kültür Merkezi.

Kutlu Doğum Haftası Açılış Tasavvuf Müziği Konseri 20 Nisan 2005 Belediye Kültür Sineması

"Gül Şarkıları ve İlahileri", 3 Haziran 2005, Kültür Sarayı

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 12 Ekim 2005

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Fethiye Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 21 Ekim 2005

türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 26 Ekim 2005

Kutlu Doğum Haftası Türk Tasavvuf Müziği Konseri, 25 Nisan 2006, SDÜ.Kültür Merkezi

SDÜ.Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi, Engelliler Haftası Etkinlikleri, TSM Konseri, 16 Mayıs 2006 Salı Saat:20 oo SDÜ Kültür Merkezi.

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 24-09-2006

Türk Tasavvuf Müziği Konseri, Isparta Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, 16-10-2006

 

Ulusal Ölçekte Sempozyum, Festival, Kurs (Workshop), Bienal, Trienal Gibi Sanat/Tasarım Etkinliklerine Eserleriyle Katılmak:

"Medet Allah Sana Sundum Elimi" Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Hicaz Makamında ilahi) "Bülbülün Mekanı Güller İçinde", Söz: Ümmi Sinan Beste: Erdoğan Ateş (Uşşak Makamında ilahi) "Zamane Dervişleri", Söz: Sunullah Gaybi, Beste: Erdoğan Ateş (Hüseyni Makamında ilahi) çalışmalar 2003 yılı konserlerinde icra edilmiştir.

 

Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak:

Ulusal Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Kültür Sarayı


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://w3.sdu.edu.tr/fakulte.aspx?dosya=abs_personel&sicil_no=02162&fkod=15&bkod=03&akod=00
http://erdoganates.net/
open why women cheat on husbands how many guys cheat
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 13.1.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...