Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Cafer Sadık Yaran

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3808  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy. csyaran@istanbul.edu.tr
csyaran@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) - İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.) -    
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Dekan Yrd., Din Felsefesi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
İngilizce,
       
Yazar No: 3808 Hit : 5170 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Cafer Sadık Yaran

 

On Dokuz Mayıs Üniversitesinde 1994 yılında Yrd. Doç. Dr., 1999 yılında Doç. Dr. olarak görev yapmıştır.

2006 yılından bu yana İstanbul Üniversitesinde Prof. Dr. olarak görev yapmaktadır.

 

Kitaplar:

İslam’da Ahlakın Şartı Kaç?: Dört Temel İslami Erdem, (İstanbul: Elif Yayınları, 2005)

Richard Swinburne’e Özel bir Referansla Günümüz Din Felsefesinde Tanrı İnancının Aklîliği, (Samsun: Etüt Yayınları, 2000).

Kötülük ve Teodise: Batı ve İslam Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teistik Çözümler, (Ankara: Vadi Yayınları, 1997).

(Der.), Bilgelik Peşinde: Din Felsefesi Yazıları (Ankara: Araştırma Yayınları, 2002).

(Der.), İslam ve Öteki: Dinlerin Doğruluk/Kurtarıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001).

(Der.), Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar (Samsun: Sidre Yayınları, 1997).

(Der.), Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi (Samsun: Etüt Yayınları, 1997)

Islamic Thought on the Existence of God: Contributions and Contrasts with Contemporary Western Philosophy of Religion (Washington, D.C.: R.V.P., 2003).

Change and Esence: Dialectical Relation between Change and Continuity within Turkish Intellectual Tradition (Şinasi Gündüz ile Derleyen) (Washington, D.C.: R.V.P., 2004).

 

Kitap bölüm yazarlığı:

“Watt’a Göre Oryantalist Bakışın Felsefi, Pluralist ve Liberal Versiyonu”, Oryantalistlerin Gözüyle İslam, Ed. Ahmet Yücel, (İstanbul: Rağbet, 2003).

 “İslam ve Öteki Dinler”, C. S. Yaran, Bilgelik Peşinde: Din Felsefesi Yazıları (Ankara: Araştırma Yayınları, 2002), VI. Bölüm.

 “Dinsel Kapsayıcılık (İnklusivizm)”, “John Hick’in Din Felsefesinde Dinsel Çoğulculuk”, “İbn Arabi, Mevlana ve Yunus Emre’ye Göre Öteki’nin Durumu”, C. S. Yaran, İslam ve Öteki: Dinlerin Doğruluk/Kurtarıcılık ve Bir Arada Yaşama Sorunu (İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2001), I. 2 ve 4. Bölüm.

 “Din ve Bilim”, C. S. Yaran, Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar (Samsun: Sidre Yayınları, 1997), II. Bölüm.

 “Tarihsel ve Eleştirel Bir Yaklaşımla Felsefe-Din İlişkisi”, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi (Samsun: Etüt Yayınları, 1997), I. Bölüm.

 

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanan konferans, panel konuşması ve makaleler:

“Non-Exclusivist Trend Towards the Other Religions in Recent Turkish Theology and Philosophy of Religion”, Der. Ş. Gündüz, C. S. Yaran, Change and Essence: Dialectical Relation between Change and Continuity within Turkish Intellectual Tradition (Washington, D.C.: R.V.P., 2005.

“Wisdom as an Interreligious Concept for Peace”, Muslim and Christian Reflections an Peace, Der. J.D. Woodberry, O. Zümrüt, M. Köylü, (Lanham: University Press of America, 2005).

  Muslim Religious Experiences (Lampeter: Religious Experience Research Centre, 2004).

“Religious Pluralism after Modernity: Towards a Non-Radical Version”, Religion and Culture after Modernity, ed. by Vladimir Peterca, Magdelena Dumitrana, (Bucharest: Roman Catholic St. Theresa Theological Institute), 2004.

“Religious Culture, Terrorism and Ethnical Peace in the balkans”, The Balkans as Reality, ed. by Bogdana Todorova, (Sophia: IPhR – BAS, 2004).

“Islam and Islamic Mysticism in Relation to Buddhism: A Contribution to Muslim-Buddhist Dialogue”, (International Buddhist Study Centre, October 29, 2004, Tokyo, Japan), Chugainnippoh, (December, 2004, ss. 9-11 arasında Japonca özet).

“Knowledge, Wisdom and a “Sophialogical” Epistemology”, An International Conference: The Dialogue of Cultural Traditions, A Global Perspective, (Istanbul, August 8-9, 2003).

“Natural Theology in Christianity and Islam: Is There a Common Core?”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 11, Samsun, 1999.

“Death and Immortality in Islamic Thought”, International Conference on the Unity of Science”, ( 24-29 November, 1997, Washington, D.C., U.S.A.). “Life after Death in Contemporary Islamic Thought” başlığı ile yayımlandı (O.M.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1998, sayı 10).

 “The Ecological Value of the Teleological Argument”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 8, Samsun 1996.

 “Scientific Objectivity and Theistic Belief”, In Depth: A Journal for Values and Public Policy, Winter 1995-96, Vol. 5. No.1.

 

Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar:

“İslamda Ahlakın Şartı Kaç?: İslam Erdem Etiğinin (Yeniden) Yapılandırılması Önerisi“, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 2005.

Din-Sağlık İlişkisi ve Şifa Delili, EKEV, Sayı, 25, Yıl: 2005.

“Din ve Terör İlişkisinin Din Felsefesi Açısından Tahlili” Dini Araştırmalar Dergisi, cilt 7, sayı 20, 2004.

“Çağdaş Epistemolojik Dikotomiler ve “Sofyalojik” Bir Epistemoloji Önerisi”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 9, yıl 2004.

“Savaş, Barış ve Felsefe”, Tezkire, (36-37,Ocak/Nisan 2004).

“Yeni Doğal Teoloji ve Doğu İslam Felsefesi Mirası”, Tezkire, sayı 31-32, Mart/Nisan 2003.

“İslam Felsefesinin Karakteristik Yapısı: Özgün Eklektisizm”, EKEV Akademi Dergisi, yıl 7, sayı 17, Güz 2003.

“İnsanın Egzistansiyal İhtiyaçları ve Dinin Perenniyal Cevapları”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 12-13, Samsun, 2001.

“Felsefe, Bilgelik Sevgisi Epistemolojisi ve Bilge İnsan”, Tabula Rasa, Sayı 2, Mayıs-Ağustos 2001.

“Leibniz’de Teodise ve Savunma”, Felsefe Dünyası, Sayı 29, Temmuz 1999-1.

 “İnsan-Evren İlişkisi ve İnsancı Kozmolojik İlke”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı, 11, Samsun, 1999.      

 “Dînî Epistemolojide Eleştirel Akılcılık ve Tahkîkî İmancılık”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 9, Samsun 1997.            

 

Ulusal bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, kolokyum, vb.) sözlü sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması:

  “İslam Felsefesinde Eklektisizm Sorunu”, İslam Felsefesinin Sorunları konulu Sempozyumda (Ankara, 2002) sunulan ve İslam Felsefesinin Sorunları, (Ankara: Elis Yayınları, 2003, ss. 37-55) adlı kitapta yayınlanan bildiri.

  “Mevlânâ, Öteki Dinler ve Dînî Çoğulculuk”, S.D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün “Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu”unda (07-08 Eylül 2000, Isparta) sunulup aynı başlıklı kitapta yayınlanmış bildiri.

  “Din Felsefesi Araştırmalarında Karşılaşılan Bazı Problemler ve Çözüm Yolları”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nin “Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu”nda (27-30 Haziran 1989, Samsun) sunulup yayınlanmış bildiri.

 

Çeviriler:

“Evrenin Kaynağı Sorunu: Tanrı, Şans ve Zorunluluk”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 9, Yıl 2004.

“Nihai Vizyon ve Nihai Hakikat”, Montgomery Watt, (Ed. Ahmet Yücel, Oryantalistlerin Gözüyle İslam: Yaklaşımlar – Örnek Metinler, İstanbul: Rağbet, 2003, ss. 252-64).

“Tasarım Kanıtı”, (Logical Analysis and Contemporary Theism, ed. By John Donnell, New York: Fortham University Pres, 1972, ss. 41-57 arasında da yayımlanmış olan Richard Swinburne’un “The Argument from Design” adlı makalesinin çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi; Samsun: Etüt Yayınları, 1997 içinde, ss. 82-100.

“Ölüm ve Ölümsüzlük: Global Bir Senteze Doğru”. (The Christian Parapsychologist, Vo. 9, Nu. 2, June 1991 içinde yayımlanmış olan Paul Badham’ın “Death and Immortality: Towards a Global Synthesis” adlı makalesinin çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi; Samsun: Etüt Yayınları, 1997 içinde, ss. 169-178.

“Hepsi Doğru Olduğunu İddia Eden Birçok İnanç”, (John Hick’in Philosophy of Religion, (New Jersey: Prentice-Hall, 1990) adlı kitabının 109-119 sayfaları arasının çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi; Samsun: Etüt Yayınları, 1997 içinde, ss. 195-210.

“Tek Bir Din Doğru Olabilir mi?”, (C. Stephen Evans’ın Philosophy of Religion: Thinking About Faith (Illinois: InterVarsity Pres, 1982) adlı kitabının 179-184 sayfaları arasının çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi; Samsun: Etüt Yayınları, 1997 içinde, ss. 211-217.

“İman ve Akıl”, (Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach ve David Basinger’ın Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion (New York, Oxford: Oxford University Pres, 1997) adlı kitaplarının Faith and Reason adlı üçüncü bölümünün çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar; Samsun: Sidre Yayınları, 1997 içinde, ss. 11-34.

“Kur’an ve Bilim”, (Maurice Bucaille’ın The Qur’an and Modern Science (Birmingham: Fine Arts Pres, 1989) adlı kitapçığının çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar; Samsun: Sidre Yayınları, 1997 içinde, ss. 88-108.

“Teizm ve Bilim”, (A. Phillips Griffiths’in derlediği Key Themes in Philosophy (Cambridge: Cambridge University Pres, 1989) adlı eserde yayımlanan Richard Swinburne’un Arguments for the Existence of God adlı makalesinin çevirisi),Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar; Samsun: Sidre Yayınları, 1997 içinde, ss. 110-130.

“Ateizm ve Bilim”, (R. Abraham Varghese’in derlediği The Intellectüals Speak Out About God (Illinois: Regnery Gateway, 1984) adlı eserde yayınlanan N.L. Geisler’in The Collapse of Modern Ateism adlı makalesinin çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Din ve Bilim: Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinden Seçme Felsefi Yazılar; Samsun: Sidre Yayınları, 1997 içinde, ss. 131-151.

“Bilimsel Nesnellik ve Teistik İnanç”, (C.S. Yaran’ın In Depth (Vol. 5, No.1, Winter 1995-96) dergisinde yayımlanan Scientific Objectivity and Theistic Belief” adlı makalesinin çevirisi), O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 10, Samsun 1998, ss. 125-140.

“İslam Düşüncesinde Ölüm ve Sonrası”, (C.S. Yaran’ın O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi’inde (Sayı 10, Samsun 1998) yayımlanan Death and Immortality in Islamic Thought adlı makalesinin çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları (Ankara: Araştırma Yayınları, 2002) içinde, ss. 307-325.

“Barış İçinde yaşama Sorunu ve Ortak bir Değer Olarak Bilgelik”, (C.S. Yaran’ın “International Symposium on an Interreligious Dialogue as a Contribution to the WorldPeace” adlı uluslar arası bilimsel toplantıda (19-20 June, 2001; Samsun, Türkiye) sunulmuş olan, “Wisdom as an Inter-religiousPeaceful Concept” başlıklı bildirisinin çevirisi), Cafer Sadık Yaran, Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları (Ankara: Araştırma Yayınları, 2002) içinde, ss. 297-305.

5. Bilimsel araştırmalar için alınan uluslar arası burslar, ulusal ve uluslar arası ödüller

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2005 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

 

Yürüttüğü Araştırma Projeleri:

Cafer Sadık Yaran (ve İngiltere kısmında David Hay’in yürütücülüğünü yaptığı) “A Comparison of Religious and Spiritual Experience amongst Muslims in Turkey and the U.K” konulu, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin desteklediği 449 No’lu proje yürütücülüğü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.029 nolu “Bilim-Din İlişkisi” adlı proje.

O.M.Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.060 nolu “İslam Düşüncesinde Meşşailiğe Yöneltilen Eleştiriler” adlı proje.   

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.068 nolu “Kozmolojik Delil: Yeni Fizik Teorileri Işığında Felsefi bir Değerlendirme” adlı proje

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan İ.045 nolu “Delilleri Açısından Ölümsüzlük Problemi” adlı proje.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış olan “Din Felsefesinde Teleolojik Delil ve Tenkitleri” adlı proje.

 

 

read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/akademik/cv/cyaran.html
click women cheat on men what makes husbands cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 2.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...