Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Karataş

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3798  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. mkaratas@istanbul.edu.tr
imdrmustafa@yahoo.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Sivas 20.03.1961
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Hadis, Temel İslam Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3798 Hit : 5769 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Sünnet Ya Da Diğer Bir İfadeyle Hz. Peygamberin Kuran Yorumu
2 Süneni Erbea ve Bazı Hadis Kitaplarında Yer Alan Hadislerin Durumu
3 Ruyeti Hilal Konusu Çerçevesinde Hadisleri Yeniden Okuma
4 Ravi Sahabiler ve Hadis Sayıları
5 Muksirun ve Hadis Sayıları
6 Mukillun ve Hadis Sayıları
7 Mirac Keşiftir
8 İstanbulun Fethi İle İlgili Hadisler ve Yorumları
9 Hz. Peygamberin Şehirleşme ve Yerleşim Konusunda Çevre Bilincini Geliştirmeye Yönelik Çabaları
10 Hz. Peygamberin Beden Dili
11 Hz. Peygamber Gibi Çalışmak
12 Hadisleri Yeniden Anlamak
13 Hadislerde İsnad Sistemi
14 Hadisler Işığında Teravih Namazı
15 Hadis Sayım Metotlarının Hadislerin Sayısına Etkisi
16 Hadis Rivayeti Karşısında Sahabenin Tutumu
17 Fazlur Rahmanın İslami İlimlerde Metodoloji Arayışı
18 Fazlur Rahman ve Yaşayan Sünnet Kavramı
19 Fazlur Rahman and The Concept of living Sunna
20 Çağdaş Yazar Muhammed Gazalinin Hadis ve Sünnete İlişkin Görüşleri
21 Astronomik Hesaplar Işığında Küsüf Hadisleri

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mustafa Karataş

20 Mart 1961 tarihinde Sivas’ta doğdu.

1984 yılında Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 1989’da, Doktorasını 1998 yılında Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

2000 yılında Yrd. Doç., 2008 yılında Doç. oldu.

Halen İstanbul Üniv. İlahiyat Fakültesindeki görevine devam etmektedir.

 

İdari Görevleri:
Aralik 2000 – 2007 Hadis Anabilim Dali Baskani
5 Ekim 2001-2008 Ilahiyat Fakültesi Rehberlik Danismanlik ve Sosyal Destek Birimi Bsk.
Ocak 2003- 2006 Fakülte Kurulu Üyesi

Yüksek Lisans Tezi: İbrahim b. Abdissamed el-Hasimi ve el-Emâlî isimli Hadis Cüz’ü (M.Ü. Sosyal Bil. Ens., basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 1989).
Doktora Tezi: Rivayet Teknigi Açisindan Hadislerin Artmasi ve Sayisi (M.Ü. Sosyal Bil. Ens., basılmamış doktora tezi, İstanbul 1998).

Kitaplar:
Hadislerde ve Uygulamada Yemek Dualari, Istanbul 1991.
İbadetlerde Ruh ve Sekil, Istanbul 2005.
Mutlu Bir Yuva Için Dört Mektup, Istanbul 2005.

Hadislerin Sayısı

Hz. Peygamberin Beden Dili

Kul Peygamber

Makaleler:
Hadis Sayim Metotlarinin Hadislerin Sayisina Etkisi (Ilam Arastirma Dergisi, yil:1998, c.3, sayi:2, s.51-72).
Muksirûn ve Hadis Sayilari (Diyanet Ilmî Dergi, yil:1999, c.35, sayi: 4, s.83-100).
Hadis Rivayeti Karsisinda Sahâbenin Tutumu (Kur’an Mesaji Ilmî Arastirmalar Dergisi, yil:1999, sayi:13,14,15, s.184-194).
Sünen-i Erbea ve Diger Bazi Hadis Kitaplarindaki Hadislerin Sihhat Durumu (Kur’an Mesaji Ilmî Arastirmalar Dergisi, yil:1999, sayi: 19,20,21, s.170-190).
Astronomik Hesaplar Isiginda Küsûf Hadislerinin Degerlendirilmesi (Diyanet ilmî Dergi, yil:2000, sayi: 2, s. 77-85).
Mukillûn ve Hadis Sayilari, Diyanet Ilmî Dergi, yil:2001, c.37, sayi: 2, s.109-128).
Dinî Rivayetler, Zakir Kâdirî Ugan, (sadelestirme), I.Ü. Ilahiyat Fakültesi Der., yil 2001, sayi:4, s.207-257.
Fazlur Rahman and Concept of Living Sunna (Yayinlanmaya hazir makale).
Hadisler isiginda Teravih Namazi, Diyanet Avrupa Dergisi, yil 2001, sayi 32, s.14-19.
Hazreti Peygamber Gibi Çalismak, Diyanet Ilmi Dergi, yil:2001, c.37, sayi 1, s.33-39.
Hadisleri Yeniden Anlamak, I.Ü. Ilahiyat Fakültesi Der., yil 2002, sayi 6, s.100-140.
Hadislerde Isnad Sistemi, Diyanet Ilmî Dergi, yil: 2003, c.39, sayi:4, s.71-74.
Hz. Peygamberin Beden Dili, I.Ü. Ilahiyat Fakültesi Dergisi, yil 2003, sayi 8, sayfa 49-71.
Istanbul'un Fethi Ile Ilgili Hadisler ve Yorumlari, Istanbul'un Fethi ve Istanbul Üniversitesi'nin Kurulusunun 550. Yili Sempozyumu (24 Aralik 2003), Istanbul 2004. s.123-137.
Çagdas Yazar Muhammed Gazali'nin Hadis ve Sünnete Iliskin Görüsleri (I.Ü.ilahiyat Fakültesi Dergisi, 2004, sayi:10.
Fazlurrahman’in Islami Ilimlerde Metodoloji Arayisi, I.Ü.Ilahiyat Fakültesi Dergisi, yil 2005, sayi 11,


Bildiriler:
Sosyal Degisim ve Islâm Teblig Müzakeresi D.I.B. 24-26 mayis 2002, Ankara
Sünnet Ya da Diger bir Deyisle Hz. Peygamberin Kur’an Yorumu, Fatih Müftülügü, Istanbul, Mayis 2001

Hz. Peygamberin Şehirleşme ve Yerleşim Konusunda Çevre bilincini Geliştirmeye yönelik Çabaları, İstanbul Üniversitesi Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İstanbul 2008.

Madde Yazarlığı:
Sâbit b. Kays b. es-Semmâs (D.I.B. Islam Ansiklopedisi) 
Sâbit b. Kays b. Hâtim ( “ “ )
Ravh b. Ubâde ( “ “ )
Râfi b. Mâlik ( “ “ )

Women, Gender and Pilgrimages: Turkey , EWIC; Ancyclopedia of Women and Islamic Cultures,   Volume 5, Netherlands 2007.

 

Konferanslar:
Hz. Peygamber’in Örnek Ahlâki Uzunköprü –Edirne, Mayis 2001.
Hafsa - Edirne 31 Mayis 2002.
Pendik- Istanbul, Haziran 2002.
Hz. Peygamber'in Beden Dili Fatih Mayis 2003.
Bedirden Çanakkale’ye Almanya 20 Mart 2005

Biga, Havran, İvrindi, Çerkezköy, Bozüyük, Ilgaz, Çankırı, Polatlı, Elbistan,Safranbolu, Kastamonu, Araç, Maçka gibi bir çok şehirde konferanslar verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

Kıbrıs, Almanya, Hollanda, Danimarka, Fransa, İsviçre gibi bir çok Avrupa ülkesinde değişik şehirlerinde çeşitli konferanslar verilmiştir, verilmeye devam edilmektedir.

Suudi Arabistan, Suriye, Mısır, Kırım, Güney Afrika Cumhuriyeti, Ürdün gibi ülkelere görev ve araştırma amaçlı seyahat ve ziyaretler yapılmıştır.

Radyo ve Televizyon Konuşmaları:
Tatli Dil ve Güler Yüz TRT Ankara Radyosu 10-11 Ekim 2002
Anne Babaya Karşı Görevlerimiz “
Islamda Estetik Duygusu “
Hadislerde Oruç “ 

Gösteristen Uzak bir Ibadet " 7 Temmuz 2004
Iyiligin Kapsami ve Toplumsal Hayata Katkilari " 7 Temmuz 2004
Hadislerle Hz. Peygamberin Ahlaki 1-30 Ramazan (4 Kasim - 4 Aralik 2002)
(Televizyon Konuşması)
Cuma Sabahlari Sohbet ve Dini Sorulara Cevaplar (Kanal 7 Televizyonu 2004'ten itibaren)

Eyüp Sultan Ramazan İftar Programları (Kanal 7)

Muhabbet Kapısı (Her Pazartesi 21.30'da Kanal 7

Ve Diğer televizyonlarda bazı programlarda konuk olarak


Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans:
Hadislerde Topluma Yararli Insan Kavrami,
Ali Osman ACAR, Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2004)
Tedlis ve Müdelles Hadis Çesitleri
Cüneyt COSKUN, Istanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2006
Maktu Hadis ve Delil Değeri

M. Macit Karagözoğlu, İstanbul Üniversitesi, 2007

Cenine Ruh Üflenmesi Hadisi Hakkında Değerlendirme

Hüseyin Çetini İstanbul Üniversitesi, 2008.

Lanet Hadisleri Çerçevesinde Kınanan Kadın Tipolojisi

Merve Güney (Devam ediyor)

 

Doktora:
Hadis Rivayetinde Aile Isnadi,
Bekir KUZUDISLI Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2005)

Kufe Ekolü Temsilcisi Olarak Alkame ve Hadisçiliği

Cüneyt Coşkun (devam ediyor)

İbn Huzeymenin Kitabu't-Tevhid'i Çerçevesinde Ehl-i Hadisin İtikadi Görüşleri

Rabia Zahide Temiz (Devam ediyor)

 

 

husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
click here read here why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.mustafakaratas.com/
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/index.php/bolumler/temel-islam-bilimleri/hadis/129-doc-dr-mustafa-karatas.html <
husbands who cheat why do married men cheat on their wives dating for married men
click here click married affairs

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 5.2.2010Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...