Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Zafer Erginli

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3795  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr 20. yy. zerginli@yahoo.com
zerginli@gmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
İstanbul 1965
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Rize Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Uludağ Üniv.) - Bursa Merkez İmam Hatip Ve Anadolu İmam Hatip Lisesi -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Tasavvuf,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3795 Hit : 7255 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünya Algısına Toplu Bir Bakış
2 İbn Arabiye Göre Hz. Ademde Temel İnsan Nitelikleri
3 Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesinde Risalei Tasavvuf Mecmuai Tasavvuf

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Zafer Erginli

 

1965 yılında İstanbul’da doğdu.

1988 yılında Bursa İmam-Hatip Lisesi’nden,

1992 yılında Uludağ Üniv. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1995’de  "Kuruluş Döneminde Bursa'da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar" adlı tezle aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden yüksek lisansını,

"İlk Sufilerde Nefis Kavramı -Haris Muhasibi Örneği-" adlı teziyle de doktorasını tamamladı.

17 Mart 2003 tarihinde Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyeliğine atandı.

Aralık 2008 tarihinde Doç. olmuştur.

 

Kitap/Rapor/Tez:
Kuruluş Döneminde Bursa’da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bursa 1995.
Metinlerle Tasavvuf Terimleri Ansiklopedisi, İstanbul 2006 (kitap editörlüğü).
Hâris Muhâsibî ve Nefis Kavramı, Rize 2008 (İlk Sufîlerde Nefis Kavramı, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, Bursa 2001).
Tasavvuf Düşüncesinde Muhâsibî, Rize 2008.

Makaleleri:
“Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi’nde Risâle-i Tasavvuf, Mecmu‘a-i Tasavvuf ve Kitâb-ı Tasavvuf Adını Taşıyan Türkçe Yazma Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25. Yıl Özel Sayısı, c. IX, sy. 9, (Bursa 2000), ss. 603-621.
“Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri”, Türkler, I-XX, Ankara 2002, c. IX, ss. 107-115.
“Osmanlı Devleti’nin İlk Resmî Nakîbü’l-Eşrafı Olan Bir Derviş: Seyyid Natta‘”, Gümüşlü’den Günümüze Osmanlı Kültüründe Bursa, haz. Hasan Basri Öcalan, İstanbul 2003, ss. 138-148.
“Muhâsibî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2006, c. XXXI, ss. 13-16.
“Temel Tasavvuf Klasiklerinde Dünyâ Algısına Toplu Bir Bakış”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 15, sy. 2 (2006), ss. 117-181.
“Mevlânâ İrfânında İnsan Prototipi Olarak Hz. Âdem”, Marife, yıl 7, sy. 3 (Kış 2007), ss. 67-90.
“Temel Tasavvuf Klasiklerinde Hâl Kavramına Toplu Bir Bakış”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c. VIII, sy. 1 (2008), ss. 153-198.
“İbn Arabî’ye Göre Hz. Âdem’de Temel İnsan Nitelikleri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 9 [2008], sy. 21, ss. 161-197.

Bildirileri:
“Bursa Tasavvuf Kültüründe Horasanlı Dervişler”, Dünden Bugüne Bursa’da Tasavvuf Kültürü (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2002, ss. 176-194.
“İç Dünyadan Hayata: Tasavvuf Günümüz İnsanına Ne Söylüyor?”, 2. Bursa Tasavvuf Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2003, ss. 91-110.
“İlâhiyat Fakültesi Müfredatında İslâm Düşüncesinin Bütünlüğü Sorunu ve Çözüm Arayışı”, Türkiye’de Yüksek Din Öğretiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu -Bildiriler-Müzakereler-, Isparta 2003, ss. 73-82.
“Tasavvufta Beden Algısı”, XI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi; Beden, Psyche’den Soma’ya: Psikiyatri İçinde Bedeni Düşünmek, Trabzon 3-5.06.2004 (basılmamış bildiri).
“Tüketim Çıkmazında İnsan ve Tasavvuf”, 3. Bursa Tasavvuf Sempozyumu (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2004, ss. 67-87.
“Hâller Neyi Anlatır-Tasavvuf Literatüründe Hâller Üzerine Bir Deneme”, Uluslararası Bursa Tasavvuf Sempozyumu-4 (Sempozyum Bildirileri), Bursa 2005, ss. 71-81.
“Mesnevî Perspektifinden Madde ve Mânâ Arasında İnsan Gerçeği”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Çanakkale 2006, ss. 251-260.
“Mesnevî Perspektifinden Hz. Âdem’in Zâtında İnsanın Temel Özellikleri”, Uluslararası Düşünce ve Sanatta Mevlânâ Sempozyum Bildirileri, Manisa 2006, ss. 65-80.

Tercüme Makale:
Josef Van Ess, “Tasavvuf ve Muhalifleri: Uygulamalar Üzerindeki Yansımalar, Mihneler, Dönüşümler”, Marife, yıl: 3, sy. 1, Bahar 2003, s. 165-180.

website women affair open
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.rize.edu.tr/akademisyen/akademisyen.asp?id=135

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 4.12.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...