Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 893 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Duman

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3770  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd.Doç.Dr. 20.yy aduman@inonu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Ankara 1968
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, İslâm Hukuku,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Osmanlıca, İngilizce,
       
Yazar No: 3770 Hit : 4790 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali Duman

 

Özgeçmiş

1968 yılında Ankara'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1985 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesine girdi.

1991 yılında buradan mezun olduktan sonra öğretmenliğe başladı.

Aynı yıl Erciyes Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında Yüksek Lisansa başladı.

1993 yılında İnönü Ünv. İlahiyat Fakültesine İslam Hukuku araştırma görevlisi olarak girdi. 1994 yılında "1115 Tarihli Şeriyye Siciline Göre Kastamonu'da Günlük Hayat" adlı tezle bilimde uzman oldu.

Ayı yıl Konya Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında doktoraya başladı.

1999 yılında "İslam Hukukuna Göre Siyasi Fikir Hürriyeti" adlı tezle doktor oldu.

2000 yılında İnönü Ünv. İlahiyat Fakültesinde Yrd Doç. Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başladı.

Halen aynı fakültenin Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku ana bilim dalı başkanlığını yürütmektedir.

Halen internetgazetesi olan www.kastamonupostasi.com 'da köşe yazarlığı yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilmektedir.

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Tartışmalar Bilimi

·         M. Kemal Atatürk ve İslam  (yayın aşamasında)

 

Makaleler

·         Duman A 1115 Tarihli Şeriyye Siciline Göre Kastamonu'da Günlük Hayat

·         Duman A. "Osmanlı Devletinde Şeyhülislamlık Darende Belediyesi Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. yılı Etkinlikleri (Panel)

·         Duman Ali İslam Hukukuna Göre Siyasi Fikir Hürriyeti (Yayınlanmamış Doktora Tezi)

·         Duman Ali İslam Bilim Tarihi Malatya

·         Duman A. Tartışmalar Bilimi (İlm-i Hilaf) Malatya

·         Duman A. "Nurettin Topçuya Göre Din Adamları" Tabula Rasa Felsefe Teoloji Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, 2002

·         Duman, A. Şerafettin Yaltkaya ve "Mutezile ve Husn Kubh Meselesi" Makalesi Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:4, 2002

·         Duman, A. Hukukun Siyasete Alet Edilmesinin Sakınca ve Sonuçları: İçtihat Kapısı Kapalı mıdır? Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:3, Sayı: 2, 2003

·         Duman, A. III. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu Bildiriler, Elazığ, 2003

·         Duman, A. "Vahhâbi Hareketinin Türkiye Üzerine Planları" III. Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu Bildiriler, Elazığ, 2003

·         Duman, Ali, "Fıkıh ve Siyaset Arasında İçtihat: Manastırlı İsmail Hakkı'nın Gözünden II. Meşrutiyet Döneminde İçtihat’a Bir Bakış" Bilimname Düşünce Platformu II. Yıl. Sayı: V, 2004 / 2

·         Duman, Ali "İslam Amme Hukuku Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Sakifetü Beni Saide" EKEV Akademik Araştırmalar Dergisi

·         Duman, Ali Taşköprüzade Ahmed Efendi ve Mevzuatu'l-Ulûm’da Yer Alan Fıkıh Konuları Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004/1, c. III, sayı: 5, ss. 47–64.

·         Duman A, Yasamada İçtihadın Rolü (İngilizceden çeviri) İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, S.5, ss. 229–242

·         Duman, Ali 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans (3 Mart 2006)

·         Duman Ali Liberal Cinsellik Anlayışı Karşısında Liberal ve Muhafazakâr Şii yazarlara Göre Kadın-Erkek İlişkileri Dini Araştırmalar Dergisi, C.9, S.26, Eylül-Aralık 2006.

·         Duman, Ali Kadı Defterleri, Mahiyetleri, Muhtevaları ve İslam Hukuku Açısından İncelenmelerinin Önemi EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 33, Güz: 2007

·         Duman, A, İcma, Kıyas ve İstihsanın Esasları ( İsmail Hakkı İZMİRLİ'nin makalesinin sadeleştirilmesi ) Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Ocak-Temmuz 2008, Yıl: 1, S: 1, 149–160

 

 

click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.inonu.edu.tr/personel/personel.php?email=aduman&secim=ozge
all wives cheat women who cheated
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Abdurrahim / 13.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...