Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Kerim Yavuz

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3753  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. kyavuz@cu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Elmalı 08 Ekim1941
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Araştırmacı, Dekan, Öğretim Üyesi, Din Psikolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Almanca,
       
Yazar No: 3753 Hit : 8998 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Arayış İçindeki Karacaoğlanın Dini Beklentisi

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Kerim Yavuz

8 Ekim 1941 Elmalı doğumludur.

1973 yılında Doktorasını vermiş, 1979 da Doçent, 1988 yılında Profesör olmuştur.

1994-96 yılları arasında İlahiyat Fak. Dekan Yardımcılığı,

1996-2002 yılları arasında İlahiyat Fak. Dekanlığı,

1999-2002 yılları arasında Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı,

1994-2003 yılları arasında Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Çukurova Üniv. İlahiyat Fakültesindeki görevine devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

 

Tezler:

Der Islam in moderner türkischer Schriftsteller (Doktora) 1974,

Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi (Doçentlik) 1979,

Psikanalizde İlk Dini Gelişmelerin Değeri (Profesörlük) 1988

 

Eserleri:

Der Islam in Werken moderner türkischer Schriftsteller 1974,

Çocukta Dini Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi 1983,

Psikanalizde İlk Dini Gelişmelerin Değeri 1987,

Günümüzde Din Eğitimi 1998, Çocuğun Dünyası ve Gelişme 1996

 

Makaleleri:

Der Islam in Werken moderner türkischer Schriftsteller 1974

Prophet Muhammed Und Der Islam 1980

Din Psikolojisinin Işığı Altında Din Eğitiminin Değerlendirilmesi ve metodik Teklifler 1981

Din Psikolojisinin Araştırma Alanları 1982

İlöğretimde Din Eğitimi ve Öğretiminin Karşılaştığı Problemler 1985

Edebi Bir Eserde Yazarın İçdünyasının Dışa Yansıması 1985

Dini İnancın Gelişmesinde Nativizim ve Tecrübecilik Problemi 1986

Din Psikolojisinde Metot Meselesi 1986

Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi 1987

Günümüzde Din Psikolojisi 1988

Allgemeine Überlegungen und Vorschlaege zur religiösen Unterweisung für Schüler islamischen Glaubens 1988

Das Jesus Bild in den türkischen Schulbüchern 1989

Eğitim Psikolojisi 1991

Die Entwicklung der Religionspyschologie in der Türkei 1992

Çocuk ve Din 1994

Günümüzde Din Eğitimi 1998

Çocuğun Dünyası ve Gelişme 1998

Arayış İçindeki Karacoğlanın Dini Beklentisi 1999

Şiirleri İçinde Akşemseddin´in Tasavvuf Dünyasına Psikolojik Yaklaşımlar 2001

Yunus Emre´nin Kişiliğinde İnsanın Kendini Bulması 2001

Günümüz İnsanları ve Dini Görüntüler 2001

Probleme der religiösen und kulturellen Erziehung in der multireligiösen und interkulturellen Familie und Gesellschaft 2002

Din ve Güven 2003

 

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
click here dating for married men married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.cukurova.edu.tr/Hocalar/felsefe/KerimYavuz.htm
open women who cheated how many guys cheat
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 22.10.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...