Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Abdullah Uçman

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 372  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20. yy.
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Edirne 1951
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
Fen Edebiyat Fakültesi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.) -   Edebiyat Fakültesi (İstanbul Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Türk Dili ve Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
       
Yazar No: 372 Hit : 5776 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Bir Zarif İnsan Üstad Ali Alparslan

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Abdullah Uçman

 

1951 yılında Edirne'de doğdu. 

Edebiyat araştırmacısıdır.
İlk ve ortaöğrenimini Edirne'de tamamladı (1968).
1972 yılında İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
Bir süre Türkoloji Seminer Kitaplığında (1974-78) memurluk yaptı.
1976'dan başlayarak TDB Ansiklopedisi başta olmak üzere bazı ansiklopedilere maddeler yazdı.
1978'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsünde Mehmet Kaplan'ın asistanı oldu. 1981'de doktorasını tamamladı.

Görevini Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak sürdürdü.

İlk yazısı "Mansur Bey ve Düşündürdükleri", 1972 yılında Hareket dergisinde yayımlandı.

Yeni Sanat dergisinin (10 sayı, 1974-75) kurucuları arasında yer aldı.

Yakın dönem Türk edebiyatını konu alan makalelerini Hisar, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Muti Kültür, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum, Hürriyet Gösteri ve Dergâh dergilerinde yayımladı.
Arşivden çıkan ve yakın tarihin dil, edebiyat, felsefe ve kültür tarihi açısından önem taşıyan kimi yayımlanmış belgelerden kitaplar oluşturdu, yazılar kaleme aldı.
2004 yılında Rıza Tevfik'in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma adlı kitabı TYB tarafından Edebî Tenkit dalında yılın eseri seçildi.
Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir.

 

Eserleri:
Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, 470 s. (Türkiye Yazarlar Birliği 2004 yılı Edebî Tenkit Ödülü)
Rıza Tevfik, Serâb-ı Ömrüm ve Diğer Şiirleri, Kitabevi Yay., İstanbul, 2005, 329 s.
Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, Çağrı Yay., İstanbul, 2005.
Tevfik Fikret, Şermin, Çağrı Yay., İstanbul, 2005, 97 s.

Bildiriler:
Tanpınar Üzerine Değerlendirmeler, Doğumunun 100. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar Paneli, Marmara Üniversitesi Kültür Merkezi, 25 Aralık 2001.
Ohannes Uncuyan’ın II. Dünya Savaşı Destanı, Tarih ve Toplum, S. 209, Mayıs, 2001, s. 30-32.
Güldüm… O gülüş benden eziyyet gibi geçti – Rıza Tevfik’in Şiiri Üzerine Bir İnceleme, Dergâh, S. 138, Ağustos, 2001,s. 1, 14-17.
Eşrefoğlu Rûmî ve Eşrefiye Dergâhlarında Yapılan Âyinler, Tarih ve Toplum, S. 213, Eylül, 2001, s. 45-
49.
Hâşim Baba ve Devriyyeleri, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S: 5, Güz 2001, s.137-156.
Necib Fazıl’ın Çıkardığı Dergiler, Kitap-lık, S: 50, Kasım-Aralık 2001, s. 190-193


Onur ödülleri ve burslar:

Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerinde Bir Araştırma, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, 470 s. (Türkiye Yazarlar Birliği 2004 yılı Edebî Tenkit Ödülü)

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife
click here why men cheat on beautiful women why do married men cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
Ömer Naci Soykan / Türkiye'den Felsefe Manzaralan (MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, 1990)
Beşir Ayvazoğlu / MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi (sayı: 6, 1990)
Ali Birinci / Fânîzâde Kardeşlerin Mektupları (Tarih ve Toplum, sayı: 157, Ocak 1997)
"Bir Gül Bu Karanlıklarda" Tanpınar Özerine Yazalar / Hazırlayanlar: Abdullah Uçman-Handan İnci. (Cumhuriyet Kitap, 18.4.2002)
Nurdan Gürbilek / "Tanpınar'da Ophelia, Su ve Rûyalar"-Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Muhafazakârlık (c. 5, 2003)
Seval Şahin Gümüş / Feylesof-Şair Rıza Tevfik Hakkında Bir Temel Eser (Hürriyet Gösteri, Ocak 2005)
Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 3.2.2005)
http://www.msgsu.edu.tr/data/cv/fenedebiyat/turk_dili/abdullah_ucmn.html
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife
read here wifes that cheat unfaithful wives

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 28.7.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...