Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Celal Kırca

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3613  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof.Dr 20.yy ckirca@erciyes.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Giresun / Espiye 1945
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Dekan, Öğretim Üyesi, Öğretmen, Müdür, Tefsir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3613 Hit : 5145 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Celal Kırca

 

Özgeçmiş

1945 yılında Giresun-Espiye'de doğdu.

İlk tahsilini, Espiye, Cibril Mahallesi İlkokulunda yaptı.

İlköğreniminden sonra bir müddet Kur'an hıfzı ile meşgul oldu.

1960 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi (Okulu)'na kaydoldu.

1967 yılında bu okulu bitirdi.

Aynı yıl Eylül döneminde fark imtihanlarını vererek Pertevniyal Lisesi'nden de mezun oldu. Yükseköğrenimine İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde başladı.

Bir ara İ. Ü. Edebiyat Fakültesi'ne de devam etti.

1971 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

Yükseköğrenimi sırasında Tohum ve Tarla dergilerinde çalıştı.

Mezuniyet sonrası Ordu İli Merkez Ortaokulu Din Bilgisi öğretmenliğine atandı.

Bir müddet sonra da Ordu İmam Hatip Lisesi Meslek dersleri öğretmenliğine getirildi.

1976 yılında Ordu, Gölköy İmam Hatip Lisesi müdürlüğüne atandı.

Bu arada Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü için açılan Tefsir asistanlığı imtihanlarını kazanarak 1977 yılında adı geçen enstitüye Tefsir asistanı olarak atandı.

Asistanlık süresi içinde "İlmî Tefsir Hareketi" adlı öğretim üyeliği tezini hazırladı ve bu enstitüye öğretim üyesi oldu.

Hazırladığı bu tez, 1981 yılında "Kur'an-ı Kerim ve Modern İlimler" adıyla neşredildi ve 1984 yılında da Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünce kurulan bir jüri tarafından doktora tezi olarak kabul edildi.

1985 yılında Yardımcı Doçent, 1988 yılında Doçent, 1994 yılında Profesör oldu.

1995 yılında araştırmalarda bulunmak üzere üç aylığına İngiltere'ye gitti.

25 Eylül 2000 tarihinde E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanan ve altı yıl süreyle (2000–2006) bu görevi yürüttü.

İlahiyat Bilimleri Vakfı tarafından yayımlanan “Bilimname” adlı bilimsel dergiyi yayın hayatına kazandırdı.

Halen E. Ü. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olup İngilizce ve Arapça bilmektedir

 

ESERLERİ

 

Kitap

·         Celal, Kırca, Kur´an-ı Kerim ve Modern İlimler, İstanbul, 1981. (Doktora tezi aynı isimle basıldı.) (2.Baskı 1993)

·         Celal, Kırca, Kur´an-ı Kerim ve Fen Bilimleri, İstanbul, 1984 (2.Bas.89, 3.Bas 94, 5. Baskı 2005)

·         Celal, Kırca, Kuran-ı Kerim Ansiklopedisi, İstanbul, 1988.(Müşterek)

·         Celal, Kırca, Sahabiler Ansiklopedisi, İstanbul 1989. (Müşterek )

·         Celal, Kırca, Evliyalar Ansiklopedisi, İstanbul, 1990. (Müşterek)

·         Celal, Kırca, İlimler ve Yorumlar Açısından Kur´an´a Yönelişler, İstanbul, 1993.

·         Celal, Kırca, Kur´an ve İnsan, İstanbul, 1995.

·         Celal, Kırca, Kur´an ve Bilim, İstanbul, 1996.

·         Celal, Kırca, İslami Kavramlar, Ankara, 1997. (Müşterek)

 

Makaleler

·         Kırca, Celal, Hicretin I. ve II. Yıllarında Kuranın Getirdikleri, Diyanet dergisi, 1981 Hicret Özel Sayısı, ss.147–162.

·         Kırca, Celal, Tebliğ Metodu Açısından Kuranın Nüzulü, E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1984, sayı:1, ss.197–215.

·         Kırca, Celal, İnsanlık tarihi Açısından Kuran-ı Kerim´de Medeniyet, İslamî Araştırmaları Dergisi, Ankara 1986, sayı 2, ss.33–47.

·         Kırca, Celal, İslam Dinine Göre Reenkarnasyon, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1986, sayı:3, ss.223–242.

·         Kırca, Celal, Din ve Bilim Açısından Nazar, Diyanet Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat-Mart 1986, cilt XXII, sayı 1, ss.38–47.

·         Kırca, Celal, Mezhebi Tefsir Ekolünün Ortaya Çıkışı, İslamî Araştırmaları Dergisi, Ankara 1987, sayı 5, ss.52–61.

·         Kırca, Celal, Kur´an´a Göre Din Eğitiminin Genel Prensipleri, Diyanet Dergisi, Ankara, Temmuz-Ağustos-Eylül 1987, cilt XXIII, sayı 3, ss.11–30.

·         Kırca, Celal, İslam´a Göre Bilgi Vasıtaları ve Tefsire Olan Etkisi, E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1987, sayı 4, ss.107–123.

·         Kırca, Celal, Kur´an´a Göre Din Eğitiminin Genel Metotları, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1988, sayı 5, ss.167–182.

·         Kırca, Celal, Kur´an-ı Kerim´in Cem´i ve İstinsahı Meselesi. (Bu makale Dr. M. Kemal Atikle birlikte hazırlanmıştır), Haziran 1988´de Tercüman Gazetesinde yayınlanmıştır.

·         Kırca, Celal, Cafer es-Sadık ve Ona İzafe Edilen Tefsiri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayseri 1989, sayı 6, ss.95–112.

·         Kırca, Celal, İlk Nazil Olan Sureler ve Muhtevası, Erciyes Dergisi, Kayseri, Nisan 1989, sayı 136, ss.18–28.

·         Kırca, Celal, Orucun İnsana kazandırdıkları, Diyanet Dergisi, Ankara 1990, cilt XXVI, sayı 2, ss.41–48.

·         Kırca, Celal, Mehmet Akif´in Şiirlerine Konu Ettiği Ayetler ve Tahlili, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 4, Kayseri 1990, ss.257–271.

·         Kırca, Celal, Kur´an-ı Kerim´e Göre Hz. Muhammed, E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kayseri 1990, ss.65–79.

·         Kırca, Celal, Tenzil Yönteminin Tarihselliği Problemi ve Kur´an Yorumuna Olan Etkisi, Kur´an Mesajı Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, İstanbul, 1997, ss.51–60.

·         Kırca, Celal, Kur´an-ı Anlamada Dil Problemi, Kur´an Mesajı-İlmî Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, Sayı:9, Temmuz–1998, ss.34–60.

·         Kırca, Celal, Kur´an ve Tabiî Bilimler, İSAV, Kur´an ve Tefsir Araştırmaları–1, Tartışmalı İlmî Toplantı, 26–27 Eylül 1998, İstanbul, (Bu tebliğ 1999 yılında Kur´an Mesajı Dergisinin 16–17–18. sayısında ve Kur´an ve Tefsir Araştırmaları I -İstanbul 2000- adıyla neşredilen kitapta makale olarak neşredilmiştir.)

·         Kırca, Celal, "Bilimsel İ´cazın Değeri" Konulu Tebliğ Üzerine Bir Değerlendirme, İstanbul 18–19 Ekim 2000, (Bu tebliğ Kur´an Araştırmaları III -İstanbul 2002- adıyla neşredilen kitapta yayınlanmıştır.)

·         Kırca, Celal, Kur'an ve Değişim, Bilimname, sayı 1, Kayseri 2003, ss.7–13.

 

husbands who cheat website dating for married men
women cheat on their husbands married men having affairs unfaithful wife
click here women that cheat on their husbands married affairs

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://ilahiyat.erciyes.edu.tr/ilahiyat/index.htm
link reasons why women cheat why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 3.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...