Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ramazan Biçer

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3448  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr 20.yy rbicer@sakarya.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Öğretim Üyesi, Kelam,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3448 Hit : 4725 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Matüridiye Göre Hidayete Engel Olan Beşeri Zaaflar ve Tezahürleri
2 Din Bilim İlişkisi Bağlamında Hüseyin el Cisre Göre Yaratılış

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ramazan Biçer 

 

Eğitim

Lisans: ilahiyat fakültesi, Erciyes üniversitesi, 1984

Yüksek Lisans: kelam, Marmara üniversitesi, 1993

Doktora: kelam, Marmara üniversitesi, 1999

 

 

ESERLER

 

Tez

·         Yüksek Lisans Tezi: BİÇER, R. "İstanbul-Atıf Efendi Kütüphanesi'nde Bulunan Kelâm ve Akaidle İlgili Eserlerin Tanıtım ve Tavsifi", Marmara Üniversitesi, İstanbul 1993.

·         Doktora Tezi: BİÇER, R. "Ebu Bekir İbnü'l-Arabî ve el-Emedü'l-Aksa Adlı Eseri" Marmara Üniversitesi, İstanbul 1999.

 

The Papers have been presented on the International Conferences

·         "La Théologie Musulmane et La Théologie Chrétienne Selon Anawati", Centro de Estudios Europeos Universidad De Navarra, SPAIN 2002.

·         "The Role of Social and Cultural Environment in The Determination of Faith in Islamic Theology", 21. International Wittgenstein Symposium, Knowledge and Belief, Wien-AUSTRIA 2003.

·         "A Belief Crime In The Ottoman In Point of Socia-Cultural: Being a Zindiq (Heresy)", Crime and Punishment Within the Culture: Past and Present, Samara-RUSSIA 2003.

·         "The Place of External Knowledge in the Formation of Religious Belief in Islamic Theology", The Knowledge and Belief, Scoohow University, Taipei-Taiwan 2003.

·         "The Effect Of Internet and TV On The Modern Turkish Society In Socio-Cultural Context", Utah, USA, 2004.

·         "Foundations of Religious Tolerance In Turkish Culture", The University of Navarra, SPAIN 2004.

·         "Religious Understanding Of Turkish And Pakistani People", Ethics, Values and Society: Social Transformation, Lahore University of Management Science (LUMS), Pakistan 2005.

·         "The Value and Inquiry of Religious Knowledge According to Islamic Theology", 32nd Value Inquiry Conference "Reason and Evaluation", Louisiana State University, Baton Rouge, LA-USA 2005.

·         "The Foundation Of Cultural Identity Of Turkish People: Turkey: Western Or Moslem? The Arab World and Islam-Identities and Intercultural Interactions, University of Sofia, BULGARIA 2005.

·         "Theological views of Kazan Scientists Kivamuddin Burslan and Shihabuddin Merjani", II. International Symposium on Islamic Civilization in the Volga-Ural Region, Kazan, RUSSIA 2005.

·         "Do Religion And Science Conflict? (An Islamic Perspective In Ottoman Period), Science, Technology, and Social Justice, The North American Society for Social Philosophy, New York-USA 2005.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·         "İmanın Bilişsel Yapısının Ana Dinamikleri ve Etkileri", EKEV Akademi Dergisi, Sayı XVIII, Yıl 8 (2004/1)

·         "Kelâm Metodolojisine Getirilen Bir Eleştirinin Analizi: Kelâmî Düşüncede Gönül Boyutu Eksikliği", EKEV Akademi Dergisi, Sayı XIX, Yıl, 8 (2004/2).

·         "Mâtüridî'ye Göre Hidayete Engel Olan Beşerî Zaaflar ve Tezahürleri", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt VIII/I (2004/2).

·         "Bir Kelâm Bilgini Olarak İbnü'l-Arabi'ye Göre Gazzâlî'nin Tasavvuf Görüşleri", EKEV Akademi Dergisi, Sayı III, Yıl 5 (2001/2).

·         "İbnü'l-Arabi'ye Göre Akıl-Nakil İlişkisi ve Fikir Özgürlüğü", Sakarya Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, (2000/2).

·         Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

·         "G. Anavati'ye Göre Kelâm İlminin Bazı Problemleri", Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu, Ankara 2003.

·         "Bir Kelâm Bilgini Olarak Ebu Bekir İbnü'l-Arabî'ye Göre Gazâlî’nin Keşf Metodu" Kelamda Bilgi Problemi, Bursa–2003.

·         "Harputlu İshak Efendi'nin Kelamı Görüşleri", Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Elazığ 1999.

 

Diğer yayınlar

·         "İslam Kelamcılarına Göre İncil, Gelenek Yayınları, İstanbul 2004.

·         "Ledün İlmi Adında Bir Bilgi Metodu Var mıdır?", Kur'an Araştırmaları-V, ISAV, İstanbul 2003.

·         "İğvâ", TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, XXI, 525.

·         "Kerremallâhü Veche" TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, XXV, 296-297.

·         "Ebu Bekir İbnü'l-Arabi, Kelâmi Görüşleri", TDV İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, XX, 525.

·         "Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi", Yeni Türkiye Yayınları Ansiklopedisi, V, 509-517, Ankara 2002.

all wives cheat women who cheated
click here women that cheat on their husbands married affairs
click open what makes husbands cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://web.sakarya.edu.tr/~rbicer/ozgecmis.html

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 26.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...