Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


İsmail Albayrak

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3445  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç.Dr 20.yy albayrak@sakarya.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, İlahiyatçı, Öğretim Üyesi, Tefsir,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 3445 Hit : 5265 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Muminun Suresinin Yapısı ve Tefsiri
2 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Bediüzzaman Said Nursinin Nesh Konusuna Yaklaşımı
3 Bir Peygamber Aşığı ve Türk Dostu Muhammed Marmaduke Pickthall
4 Abdulhamid el Ferahi ve Emin Ahsen el Islahinin Geliştirdikleri Kuran Tefsiri Metodolojisi
5 11-12 Ekim 2001 de Londrada Yapılan Kuran Metin Çeviri ve Yorum Adlı Konferanstan Genel İzlenimler

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

İsmail Albayrak 

 

Eğitim

·         Lisans: ilahiyat fakültesi, Ankara üniversitesi, 1991

·         Yüksek lisans: tefsir, Ankara üniversitesi, 1994

·         Doktora: tefsir, Leeds/İngiltere üniversitesi, 2000

 

ESERLER

 

Kitap

·         Klasik Modernizmde Kuran’a Yaklaşımlar, İstanbul: Ensâr Neşriyat 2004

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·         "The Qur'anic Narratives of the Golden Calf Episode,'' Journal of Qur'anic Studies, 3, 47-70 (2001).

·         "Isrâîliyyât and Classical Exegetes' Comments on the Calf with a Hollow Sound: Q.20:83-98/7:147-155 with Special Reference to Ibn 'Atiyya,'' Journal of Semitic Studies, 47, 39-65 (2002).

·         "The Classical Exegetes' Analysis of the Qur'anic Narrative 18:60-82,'' Islamic Studies, 42, 289-315 (2003).

·         "The Notions of Muhkam and Mutashabih in the Commentary of Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır,' Journal of Qur'anic Studies, 5, 19-34 (2003).

·         "Turkish Exegesis of the Twentieth Century: Hak Dini Kur'an Dili", Islamic Studies, 43, (2004), 391-414.

·         "The Historical Status of the Qur'an: Modern Discussion Among Turkish Academics", Islam and Christian-Muslim Relations,

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

·         "Charles C. Torrey's Concept of the Qur'an and Its Narratives,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 137-150 (2001).

·         "Richard Bell, Kur'an Çalışmaları ve Kur'an Vahyi Hakkındaki Görüşleri,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3, 267-280 (2001).

·         "Re-evaluating the Notion of Isrâîliyyât,'' Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13-14, 69-98 (2001).

·         "John Wansbrough'nun Kur'an Tarihi Teorisi ve Batı'da Doğurduğu Tartışmalar,'' İslâmiyât, 4, 163-180 (2001).

·         "Abdulhamîd el-Ferâhî ve Emin Ahsen el-Islâhî'nin Geliştirdikleri Kur'an Tefsiri Metodolojisi,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 69-84 (2001).

·         "Kur'an ve Anlatı(m) Bilim,'' EKEV Akademi Dergisi, 6, 87-103 (2002).

·         "Metinsel Diyalog: İslâmiyyât,'' İslâmiyât, 5, 109-122 (2002).

·         "Kur'an-ı Kerîm Ayetlerinin Tertîbi Hakkındaki Oryantalist Söyleme Genel Bir Bakış,'' Marife, 2, 155-164 (2002).

·         "Erken Dönem Kurrâlarla İlgili Oryantalistik Bakış Açısının Eleştirel Değerlendirmesi,'' Marife, 4, (2004), 129-154.

·         "Oryantalist Misyonerler ve Kur'an: Batı Etkisinde Hint Kur'an Araştırmaları Adlı Eser Üzerine Bazı Mülahazalar", Hadis Tetkikleri Dergisi, 2, (2004), 141-150

·         "Doğulu Bir Oryantalist: Toshihiko Izutsu ve Kavram Çalışmaları (Küfür Kavramı Özelinde)", İslami Araştırmalar Dergisi, 18, (2005), 108-121

·         "John Wansbrough ve Ahkam Tefsiri", İslam Hukuku Araştırmaları, 2, (2004), 127-140

·         "Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır ve Bediüzzaman Said Nursi'nin Nesh Konusuna Yaklaşımı", Yeni Ümit, 64, (2004), 36-41.

·         "İçimizdeki Öteki: Tefsirde Hâricî (İbâdî) Algılamasına Dair Genel Bir Değerlendirme", Usûl, 2, (2005),

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

·         "Batı'da Son Dönem Kur'an Çalışmalarına Genel Bir Bakış,'' Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslam Çalışmaları Sempozyumu (11-12 Mayıs 2002-Adapazarı, 169-190, Ankara, 2003.

·         "Kur'an ve Tefsir Açısından Hızır Kıssası ve Ledün İlmi,'' Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-V: İslâm Düşüncesinde Gayb Problemi-I Sempozyumu (12-13 Ekim 2003), 187-210, İstanbul, 2003.

 

Çeviriler

·         "İslâm'ın Doğuşuyla İlgili Alternatif Yaklaşım,'' Neal Robinson'un Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text (London: SCM Ltd. 1996) adlı kitabının 3. bölümünün çevirisidir. (İslami Araştırmalar Dergisi, 16, 166-175 (2003)

·         "Tefsir Çalışmalarının Bugünkü Durumu,'' Andrew Rippin'in 'The Present Status of the Tafsir' adlı çalışmasının çevirisidir. (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8, 139-156 (2003)

·         "Mu'minûn Sûresi'nin Yapısı ve Tefsiri,'' Neal Robinson'un 'The Structure and Exegesis of Surah Mu'minûn' adlı makalesinin çevirisidir. (Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 185-206 (2004)

·         "Kur'an Hermenötiğine Doğru: Humanist Yorum Arayışı,'' Nasr Ebû Zeyd'in 'Toward's a Hermeneutics of the Qur'an: The Search For Humanistic Interpretation' adlı makalesinin çevirisidir. İslâmiyât, 7, 39-60 (2004)

·         "Isnads and Rijal Expertise in the Exegesis of Ibn Abi Hatim (327/939),'' Mehmet Akif Koç'un "İbn Ebî Hatim'in Tefsirinde İsnadlar ve Ricâl'' Konusundaki Uzmanlığı' adlı makalesinin Türkçe'den İngilizce'ye çevirisidir. (Der Islam, 82, 2005, 146-168)

 

Basılmamış Uluslar Arası Bildiriler

·         "The Notions of Muhkam and Mutashabih in the Commentary of Hamdi Yazır'', Conference on The Qur'an: Text, Translation and Interpretation, Centre of Islamic Studies (SOAS) University of London, 11-12 October 2001 (Uluslar arası konferans)

·         "İslam Toplumunda Kur'an'ın Yeri ve Yorumu'', Müslüman Hıristiyan Diyaloğu: Birbirimizi Tanımak, Tanrı Kelâm'ı İle İlgili Sempozyum, Yeşilköy (Latin) Kilisesi, 2-5 Ekim 2003, İstanbul (Uluslar arası konferans)

·         "The Historicity of the Modern Discussion Among Turkish Academics", Halle/Germany, University of Martin Luther (29. Deutscher Orientalistentag, 20-24 September 2004).

·         "Islam and Terror", Southern Methodist University/Dallas-Texas Interfaith Dialogue, 3-4 March 2006.

·         "The People of the Book in the Qur'an and Exegesis", Jews, Christians, Muslims: Reading our Text about others with Sensitivity, (19 March 2006) Chicago.

 

Müzakere

·         "Recep Kaymakcan'ın İngiltere'deki Orta Dereceli Okullarda Din Öğretimi ile İlgili Sunduğu Tebliğin Müzakeresi,'' Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye'de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, (Editör) Suat Cebeci, Adapazarı 2002, ss. 78-79

 

Tanıtımlar

·         Erken Dönem Tefsir Faaliyetleri adlı eserin İslamiyat bülteninde Tanıtımı (Haziran-Temmuz 2003), ss.22-24

·         "11-12 Ekim 2001'de Londra'da Yapılan Kur'an: Metin, Çeviri ve Yorum (The Qur'an: Text, Translation and Interpretation) Adlı Konferanstan Genel İzlenimler,'' Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4, 221-238 (2001)

·         "Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı'da İslâm Çalışmaları'' Sempozyumundan Genel İzlenimler, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 191-212 (2002)


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://web.sakarya.edu.tr/~albayrak/ozgecmis_tr.html
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 26.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...