Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali İhsan Yitik

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3429  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20.yy ali.yitik@deu.edu.tr aliyitik@yahoo.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Denizli/Tavas 1962
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, İlahiyatçı, Dinler Tarihi, İlahiyat,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, Afganca,
       
Yazar No: 3429 Hit : 7990 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali İhsan Yitik

 

Özgeçmiş

1962 yılında Denizli-Tavas'ta doğdu.

İlköğrenimini doğum yeri olan Baharlar köyünde, orta öğrenimini ise, Tavas'ta tamamladı.

Eylül-l980'de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'ne girdi ve

Haziran-l985 tarihinde bu okuldan mezun oldu.

Ocak-1986'da, hem Dinler Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak

İzmir D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde göreve hem de D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü çalışmalarına başladı.

Kasım l987-Eylül l988 tarihleri arasında, doktora tez çalışmasıyla ilgili olarak Hindistan Banaras Hindu Üniversitesinde Hint Felsefesi ve Sanskritçe kurslarına katıldı.

Mayıs-l992'de, "Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenasüh İnancıyla İlişkisi" konulu doktora çalışmasını tamamlayarak "Bilim Doktoru" unvanı aldı.

Kasım l992-Ekim l993 tarihleri arasında doktora sonrası araştırmalar yapmak ve Sanskritçe bilgisini geliştirmek amacıyla Hindistan Visva Bharati Üniversitesinde çalışmalarda bulundu.

Aralık l995-Nisan l997 tarihlerinde yedek subay olarak askerlik hizmetini tamamladı.

Ekim-l997'de D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda Yardımcı Doçent, Ağustos–2001 tarihinde de Doçentlik kadrosuna atandı.

İngilizce ve Arapça bilen, kısmen de Sanskritçe dil bilgisine sahip olup evli ve iki çocuk babasıdır.

 

ESERLERİ

 

Kitaplar

·         Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi, Ruh ve Madde Yayınları, İstanbul, 1996 (Doktora tezi olarak hazırlanmış bir çalışmadır.)

·         Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazıları, Tıbyan Yay., İzmir 2001 (Telif ve tercüme makalelerden oluşan derleme bir çalışmadır.)

·         Oruç Üzerine Tartışmalar (el-Furkân beyne't-Tevfîk ve'l-Hızlân), Yaz. İzmirli İsmail Hakkı (Prof.Dr. Abdülkadir Şener ile birlikte ), Tıbyan Yay., İzmir-2003

·         Dinî Mezhepler; Sosyolojik Bir Araştırma, Yaz. Bryan Wilson, İz Yayıncılık, İstanbul-2004. (A. Bülent Ünal ile birlikte hazırlanmış; dinî mezheplerin ortaya çıkış ve gelişim serüvenlerini sosyolojik açıdan ele alan bir çeviridir.)

 

Makale Ve Bildiriler

·         Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve Tenâsüh İnancıyla İlişkisi", Türkiye I. Dinler Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (24-26 Eylül 1992), Samsun 1992, ss.127-138

·         İslâm Dini ve Yeniden Doğuş İnancı", İslâmın Bugünkü Meseleleri, Ed. Çağatay Özdemir, Ağustos 1997, ss.390-403.

·         "Hare Krişna Hareketi" D.E.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi (XIII), İzmir 2000

·         "Bhagavat Gita'da Tanrı Anlayışı" , Hz. Meryem ve Efes Dinler Tarihi Yazıları, s. 83-93 İzmir-2001

·         "Swami Vivekananda's Idea of Religious Diversity and Harmony", Parliament of Religions 1993 (11,12,18 and 19 September 1993), Calcutta, India

·         "Yeni Dünya Düzenine Dinî Açıdan Bakış", Tartışılan Değerler Açısından Türkiye (Sempozyum, 17-18 Haziran 1995), Ankara, 1996, s.33-43

·         "İzmirli İsmail Hakkı ve Diğer Dinlerde Oruç", İzmirli İsmail Hakkı (Sempozyum, 24-25 Kasım 1995), Ankara 1996, s.215-239

·         "Hinduizm'in Diğer Dinlere Bakışı" Dinler Tarihi Araştırmaları I (Sempozyum: 08-09 Kasım 1996, Ankara), Ankara-1998, s. 129-145

·         "Hinduizm'de Din ve Din Anlayışı: Dharma Kavramı", Dinler Tarihi Araştırmaları II (Sempozyum, 20-21 Kasım 1998-Konya), s.309-319, Ankara-2000

·         "Hz. İbrahim'in İnanç Konusundaki Rasyonel Çabaları", Hz. İbrahim’in İzinde (Uluslararası Hz.İbrahim Sempozyumu, 13-16 Nisan 2000, Urfa-İstanbul), s.143-162, İstanbul-2001

·         "Hz.Meryem ve Efes Meryem Ana Evi", Fırat Üni.İlâhiyat Fak. Der., Sayı:V, Elazığ-2000, s.55-71.

·         “Yehova Şahitliği’nin Ortaya Çıkışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları Hıristiyanlık Dünü, Bugünü ve Geleceği (Sempozyum, 09-10 Haziran 2001, Ankara), s.283-297, Ankara-2002.

·         “Hint Dinlerinde Kötülük ve Şeytan”, DEÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, (Kış-İlkbahar), Sayı:XVII, İzmir-2003, s.47-62.

·         “Hint Kökenli Dinlerin Türkiye’deki Faaliyetleri”, Türkiye’deki Misyonerlik Çalışmaları ( Tartışmalı İlmî Toplantı, 17-18 Nisan, 2004, İstanbul)

·         “Buhara mı Vihara mı? Budizm’in İslâm Dönemi Türk Kültürüne Etkileri” Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi (23-27 Eylül 2002, Mersin)

·         “Dinî Söylemin Değeri Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, Kutlu Doğum Haftası 2004, Sempozyum Din-Kültür ve Çağdaşlık (01-03 Mayıs 2004, İzmir)

·         “Islam and Pluralism; Does Qur’an Approve Religious Pluralism?”, Religion und Moderne Gesellisschaft in Deutscher und Türkischer Perspective, ein Interkulturelles Symposiom, (01-03 Juli 2004), Frankfurt am Main

all wives cheat my boyfriend cheated on me quotes women who cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=4735
website women affair open
read here read read

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 14.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...