Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ali Aksu

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3370  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. aksu2004@hotmail.com
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
15.06.1966
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Öğretim Üyesi, İslam Tarihi,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, Farsça, İngilizce, Romence,
       
Yazar No: 3370 Hit : 7331 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Yezid b. Velidin Hayatı ve Halifeliği
2 Taif İle İlgili Bazı Mülahazalar
3 Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuası
4 Mekke İle İlgili Bazı Rivayetler (Cahiliyyeden İslama)
5 Karahanlılar ve İslamın Yayılmasındaki Katkıları
6 İlk Dönem Arap Ekonomi Politikaları
7 İfk Olayı Üzerine Bir Değerlendirme (Sebep ve Sonuçları Açısından)
8 Emevilerin Abbasiler Tarafından Soykırıma Uğratılması ve Ebul Abbasın Bu Soykırımdaki Rolü
9 Emeviler Döneminde Kadının Durumu
10 el Hire (Araplarla İlişkileri Üzerine Bazı Notlar)
11 Asrı Saadet ve Emeviler Döneminde Lakap Takma ve Halifelerin Lakapları
12 Asrı Saadet Hulefai Raşidin ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Bazı Mülahazalar

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ali Aksu

 

15 Haziran 1966 doğumludur.

1989 yılında Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur.  

Yüksek Lisansını 1995 yılında, Doktorasını 1999 yılında Selçuk Üniv. Sos. Bil. Enst. İslam Tarihi Bilim Dalında tamamlamıştır.

Cumhuriyet Üniv. İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü'nde 1999 yılında Yrd. Doç. Dr.,

2005 yılında da Doç. Dr. olmuştur.

 

Kitap/Çeviri:

Emevi Devleti’nin Yıkılışı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2007.

Emel Mecmuası (1915-1916) (Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte),Köstence 2003.

Romanya Türklerinin Dünü, Bugünü, Bükreş 2003. 

 

Makaleleri:

Hakemli Dergiler:

“Emevi Devleti’nin Yıkılış Nedenleri Üzerine Bazı Mülahazalar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Ubeydullah b. Ziyad’ın Siyasi Faaliyetleri”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Asr-ı Saadette ve Emeviler Döneminde Fikir Hürriyeti Üzerine Mülahazalar (İstişare, Emr-i Bi’l-Ma’ruf Nehy-i Ani’l-Münker ve Muhalefet Kavramları Bağlamında), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

"Asr-ı Saadette ve Emeviler Döneminde Lakap Takma ve Halifelerin Lakapları”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

“Emevilerin, Abbasiler tarafından Soykırıma Uğratılması ve Ebu’l-Abbas’ın Bu Soykırımdaki rolü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1999.

“Yezid b. Velid’in Hayatı ve Halifeliği”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2000.

“Emeviler Döneminde Kadının Durumu”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

“Rasulullah’ın Da’vetindeki İnceliklerden bazı Kesitler”, Diyanet İlmi Dergi, Aralık 1999.

“İfk Olayı Üzerine Bir değerlendirme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004.

“Abbasi İhtilal Hareketinin Gizlilik Dönemi Faaliyetleri”, Ekev Akademi Dergisi, Ankara 1999.

“Haccac b. Yusuf (Hayatı ve Siyasi Faliyetleri)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 1998.

M. J. Kister, Mekke ve Temim, İlişkisel Yönleri, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2003.

M. J. Kister, Mekke ile İlgili Bazı Rivayetler, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2002.

M. J. Kister, Taif Üzerine Bazı Mülahazalar, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004

M. J. Kister, et-Tahannüs: Kelime Kavramı Üzerine bir Deneme, Tasavvuf Dergisi, Ankara 2000.

M. J. Kister, Bi’rimaune Seferi, (Yrd. Doç Dr. Ünal Kılıç ile birlikte), İstem Dergisi, Konya 2003.

Elias H. Tuma, İlk Dönem Arap Ekonomi Politikası, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2000.

Ali b. Salih el-Humeymid, Karahanlılar ve İslam’ın Yayılışında Gösterdikleri Çabaları, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2001.

Romanya Türklerinde Kültürel Durum ve Mektep ve Aile Mecmuası, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2005.

M. J. Kister, El-Hîre, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2005.

Emeviler Döneminde Sosyal Tabakalaşma, İstem Dergisi, Konya 2007. 


Bildiriler:

Ulusal:

“Rasulullah’ın İslam’a Da’vet Metodu Kitapları”, Kitap Sempozyumu, Sivas 2007.

“Nehcü’l-Belâğa’da Hz. Ali’nin Tavsiye ve Uyarıları”, Ali b. Ebi Talib Sempozyumu, İzmir 2007.

 

Uluslar arası:

“Romanya Türklerinde Müftülük Kurumu”, Balkanlarda Osmanlı’nın İzleri Sempozyumu, (IRCICA), Bükreş 2005.

“Romanya Türklerinde Kültürel Hayat ve Mektep ve Aile Mecmuası”, Kibatek, Lefkoşe, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2006. 

 

Atıflar: 

Ramazan Altınay, “Emeviler Döneminde Bazı Yönleriyle Kadın” EKEV Dergisi, Erzurum 2004, Sayı: 21, s: 80.

Bünyamin Erul, “Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım”, Diyanet İlmi Dergi, (Özel Sayı) Ankara 2000, s. 56. (Tahannüs)

Özcan Hıdır, İsrail’de Hadis Çalışmaları ve M. J. Kister, Batıda İslam Çalışmaları, Ankara 2003, s. 280. (Tehannüs)

Süleyman Tülücü, “Yedi Kaside, Muallakat’ın Derlenmesi Üzerine”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Sayı:23, Erzurum 2005, s. 3, 4.

 

Dergi Hakemliği:

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakemliği.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemliği.

İstem Dergisi Hakemliği.

 

women cheat on their husbands husband cheated unfaithful wife

open women who cheated how many guys cheat
read here click here unfaithful wives
read here read read

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmis/aksu.htm / http://209.85.129.132/search?q=cache:40RcSoMVFeQJ:www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmisler/aksuali.doc+Emev%C3%AElerin,+Abbas%C3%AEler+Taraf%C4%B1ndan+Soyk%C4%B1r%C4%B1ma+U%C4%9Frat%C4%B1lmas%C4%B1+Ve+Ebul+Abbas%E2%80%99%C4%B1n+Bu+Soyk%C4%B1r%C4%B1mdaki+Rol%C3%BC&hl=tr&ct=clnk&cd=1&gl=tr
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 22.11.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...