Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 892 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mehmet Nuri Efendi (Kırıkkanat)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3302  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Bilecik/Gölpazarı/Şahinler Köyü 1885 Bilecik 07.04.1921
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Müderris, Müftü, Müftü,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 3302 Hit : 3108 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mehmet Nuri Efendi (Kırıkkanat)

(Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri)

 

1885 (1301)'te Bilecik-Gölpazarı İlçesi Şahinler Köyü'nde doğdu.

Aynı köy halkından Mustafa Efendi'nin oğludur (1).

Öğrenimi hakkında bilgi elde edemedik (2).

Bilecik Akmescit Müderrisi iken, 2 Mart 1912 tarihinde Bilecik Müftüsü oldu (3).

Milli Mücadele'nin başlamasıyla, milli harekat yanında yer aldı.

Bilecik ve çevresi halkını milli direniş için teşkilatlandırmaya çalıştı.

Bu amaçla camilerde, çarşı ve pazarlarda konuşmalar yaptı, vaazlar verdi.

Böyle bir konuşmasını Orhan Gazi Camii'nde yapmıştır.

Kılıç da kuşanarak yaptığı tarihi konuşmasında şöyle diyordu:

"Milletin haysiyeti, şerefi, hürriyeti ve istiklali gerçekten tehlikeye düşmüştür.

Yunan gâvurundan kurtulmak için gerekirse Bilecik'in bütün fertleri ölmeyi göze alması lazımdır...

Müftünüz olarak diyorum ki, alçak Yunan'ın zulüm ve vahşetine katlanmaktansa seve seve ölelim.

Şehit olalım. Cennete gidelim. Ama önce düşmanı ata yadigârı yurttan kovalım.

Bir ve beraber olalım. Bir araya gelip teşkilat kuralım. Gazamız mübarek olsun.

Allah bizimle beraberdir" (4).

Onun bu konuşması Bilecik halkını etkilemiştir. Hemen başkanlığında, Ertuğrul Livası (Bilecik) Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuştur (5).

Bilindiği üzere, Milli Mücadele yıllarında Bilecik, Ertuğrul Livası adı altında Bursa vilayetine bağlıydı.

Kurtuluş Savaşımızın ilk günlerinde Bursa Valisi, Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensubu Gümülcineli İsmail Bey idi.

13 Mart 1919 tarihinde Valilik makamına oturan İsmail Bey'in ilk icraatı, milli harekâta ve bu amaçla yapılan hazırlıklara karşı çıkmak oldu.

Bu cümleden olarak, gizlice yaptırdığı soruşturmalarla Milli Mücadele yanlılarını, bu arada örgütlenmeye çalışan genç Subay ve aydınları tesbit ediyor, bunları çeşitli bahanelerle kent dışına sürüyordu (6).

Bursa halkının tepkisi yüzünden İsmail Bey, 29 Temmuz 1919 tarihinde Valilikten çekilmek zorunda kaldı.

Fakat Bursa halkı yağmurdan kaçalım derken doluya tutuldu.

Zira, İsmail Bey'in yerine Nemrut takma adıyla tanınan Mustafa Paşa atandı.

Yeni Vali Bursa'ya gelir gelmez Kuva-yı Milliye karşıtı faaliyetlere geçti.

Hatta İsmail Bey'den daha sert davranışlar sergiledi (7).

Böyle bir ortamda Müftü Mehmet Nuri Efendi'nin milli harekatın ön saflarında hizmet vermesi büyük bir yurtseverlik örneğidir.

Ayrıca, Milli Mücadele karşıtı sadece Bursa Valileri değildi.

Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları, İstanbul Hükümeti, özellikle yerli Rumlar, Bilecik ve çevresi Rumları "Müftüye ölüm naralarıyla Bilecik Sokaklarına dökülmüşlerdir" (8).

Yukarıda da değinildiği üzere Mehmet Nuri Efendi, hiç korkmadan çalışmalarını sürdürdü.

Bu cümleden olarak, mücadele kıvılcımını ateşlemekle yetinmedi.

Başkanı olduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Kuva-yı Milliye'nin personel, silah, cephane ve malzeme bakımından ikmal edilmesinde de önemli hizmetlerde bulundu.

Bu arada gönüllülerden -Bilecik ve çevresinin asayişini temin edecek- kuvvet oluşturuldu (9).

Ayrıca bu kuvvetin personeli, milli kuvvetler içinde de görev almıştır (10).

Kuva-yı Milliye'nin ikmali konusunda bizzat Müftü Mehmet Nuri Efendi, üstün hizmetlerde bulunmuştur. Öyle ki, "Bilecik halkının mâli durumunu yakınen bildiğinden, onlardan güçleri ölçüsünde yardım talebinde bulunduğu, yardım konusunda gönülsüz olanlara Müftülük Makam odasının kapısına yazdırmış olduğu "YOK DEMEK YOK" ibaresini gösterdiği" Bilecik halkınca ifade edilmektedir (11).

Öte yandan Mehmet Nuri Efendi, Mustafa Kemal Paşa'nın 4 Mart 1920 tarihli bildirisi (12)

üzerine, yeni hükümetin milli isteklere uygun nitelikte kurulması için Meclis-i Mebusan'a telgraf çekmiştir (13).

Bu arada Ankara Fetvası'nı, Bilecik Müftüsü olarak tasdik etti (14).

TBMM Başkanlığı'na çektiği 26 Nisan 1920 tarihli telgrafıyla da Milli Meclis'in Ankara'da toplanmasını içtenlikle kutlamıştır (15).

Bir çok tanınmış şahsiyetler, bu meyanda Mahmut Celal Bey (Üçüncü Cumhur Başkanı Celal Bayar) de, Mehmet Nuri Efendi'nin yardımı ile Ankara'ya gelebilmiştir (16).

Bilecik'in düşman işgaline düşmesinden (17) sonra da Mehmet Nuri Efendi, beldesini terk etmedi.

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı görevine Sakarya kıyısındaki Bilecik'e 20 km. uzaklıktaki Deresakarı Köyü'ne çekilerek devam etti.

Bu arada O, Yunanlıların Sakarya Savaşı'na yol açan ilerleyişi için mihrak noktası yaptıkları faaliyetlerinden Ankara'yı her an haberdar ediyor ve düşmanın her türlü faaliyetlerini adım adım izliyordu (18).

Yunan casusları (19), O'nun sabahın erken saatlerinde yasak bölge ilan edilen Eğmedek tepesine çıkarak dürbünle Yunan saflarını gözetlediğini haber verdiler (20).

Yunan işgal kuvvetleri yetkilileri, Müftü Efendi'nin çalışmalarından öteden beri rahatsızlık duyuyorlardı. Başarısızlıklarını Mehmet Nuri Efendi'nin yöredeki hizmetlerine yorumluyorlardı.

Onun son hizmetini fırsat bilen Yunan kumandanı, pusu kurdurdu ve 7 Nisan 1921 günü tarassudu sırasında Müftü Efendi'yi şehit ettirdi (21).

Mehmet Nuri Efendi'nin şehadetini, Garp (Batı) Cephesi Komutanı İsmet Bey(İnönü),

 8 Nisan 1921 tarihli telgrafıyla Ankara'ya bildirmiştir.

Anılan telgrafında İsmet Bey şöyle diyordu:

"Bilecik Mutasarrıfının verdiği malumata nazaran Bilecik'te 1618 hane yanmış mütebaki (geri kalan) 422 haneden yalnız nısfı kabil-i sükna (yarısı oturulabilir) bir halde bulunmuştur.

Söğüt Kasabası İslâm mahallatı da kâmilen Bozöyük'ün üçte ikisi yanmıştır.

Ahali'den mezalim ve şanaate (kötülüğe) maruz kalan ve şehit edilen vardır.

Bu meyanda Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi de dahildir..." (22).

Bilecik Mutasarrıfı Salih Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çektiği 22 Nisan 1921 tarihli telgrafta konuyla ilgili şu bilgileri vermektedir:

"21 Nisan 1921 tarihli Müdafaa-i Hukuk Merkez Heyeti hakkındaki yazınızdan 12.03.1921 tarih ve 4431 numaralı yine 6/426 ve 6/442 numaralı devletlerinin emirlerinin bizi şereflendirmiş olduğu anlaşılmıştır. Ertuğrul Livası Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyeti Başkanı Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'dir. Bu arada Mehmet Nuri Efendi, düşman tarafından şehit edilmiştir..." (23)

Olayın görgü tanıklarından Celal DEVECİOĞLU Beyefendi de Müftü Efendi'nin şehit edilmesini şöyle dile getirmektedir:

"...O gün öğleden sonra Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Hoca, silahlı ve yanında arkadaşı eşraftan Hacı Saffettin amca olduğu halde şemsiyesine dayanarak Bergoz Bağlarına doğru çıkıyorlardı.

Uluyol'a (ipekyolu) kadar gitmişler.

Orada rastladıkları Yunan devriyeleri tarafından Müftü şehit edilmiş ve kendisini Deresakarı Köyü mezarlığına defnetmişler, defin tabiatiyle köylüler tarafından yapılmış.

Hacı Saffettin amca silahsız olduğu için dokunmamışlar ve kendisi İstiklal Savaşı'ndan sonra Bilecik Kızılay (o zamanki Hilali Ahmer) Cemiyeti Başkanlığı yaptı."

Yunan kumandanları, Gelen düşman değil, Peygamber askeridir; size hiç zararı dokunmaz, camilerde böylece va'zlar verilsin diye müftüler ve hocalara emirler vermişler ve kendilerini gözaltında tutmuşlar, bulundukları yerlerden ayrılan hocaları takip ve şehit etmişlerdir.

Görüldüğü üzere, Müftü Mehmet Nuri Efendi,

vatan savunmasında seve seve canını vermiş olan din adamlarımızdandır.

Kabri, olayın geçtiği Deresakarı köyündedir.

Kabri, eski Bilecik Müftülerinden A. Zeki ELTURAN (Tekirdağ Müftüsü) tarafından tesbit edilmiş,

 halen Bilecik Müftüsü olarak görev yapan Necdet ÇETİN'in gayret ve çabalarıyla yaptırılarak

29 Kasım 1996 tarihinde Vali Refik A. ÖZTÜRK ve kalabalık bir topluluğun katılımı ile ziyarete açılmıştır (25).

Müftü Mehmet Nuri Efendi, şehit edildiğinde 36 yaşındaydı.

Evli olup, iki çocuğu vardı (26).

 Ailesi "KIRIKKANAT" soyadını almıştır (27).

click here women that cheat on their husbands married affairs

Dipnotlar
(1) Gölpazarı Nüfus İdaresi'nden alınan bilgi. (2) İstanbul Müftülüğü Meşihat arşivinde dosyasını bulamadık. Diyanet İşleri Başkanlığı arşivinde ise, Mehmet Nuri adına 23-1047 nolu bir dosya mevcuttur. Fakat dosyanın içinde İstanbul Müftülüğüne hitaben yazılmış 18.1.1933 tarih ve 129 sayılı yazı suretinden ve İstanbul Müftülüğü'nün cevabi yazısından başka evrak yoktur. Yazı suretinde de; "Sungurlu'nun Başpınar mahallesinden 1873 (1289) doğumlu İstanbul'un Mihriban Sultan Hatun Medresesi'nden mezun Emir Ali Oğlu Yusuf Oğlu Muallim Hafız Mehmet Nuri Efendi'nin 1909 (1325)'dan evvel veya sonra İstanbul ve Bilecik Müftülüklerinde bulunup bulunmadığının iş'arını, bulunmuşsa sicil dosyasının irsali Maarif Vekaleti Zat İşleri Müdüriyeti talep etmektedir..." denilmektedir. İstanbul Müftülüğü'nün cevabi yazısında da dosyasının bulunamadığı bildirilmektedir (DİB Arş., D: 23-1047). 1994 yılında yayımlanan "Şeyh Edebâli ve Milli Mücadele'de Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi" (Diyanet İlmi Dergi, C.30, Sayı: 3, s. 15-24) adlı makalemde bu bilgiler sunulmuştu. Ancak bu çalışmamız esnasında yakınlarıyla yapılan görüşmede yukarıdaki yazı suretinde sözü edilen Mehmet Nuri'nin Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi ile isim benzerliğinden başka bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi'nin Gölpazarı Nüfus kayıtlarına göre doğum yeri, ilçeye bağlı "Şahinler" köyüdür. (3) İMMEŞ Arş., Müftüler Defteri, C. 2, s. 223. (4) A. Sarıkoyuncu, a.g.m., s. 20. (5) Bu cemiyette Müftü Mehmet Nuri Efendi'nin yanı sıra şu isimler de görev almıştır: Feyzizâde Hafız Arif, Fabrikatör Ali, Arif Beyzâde Hacı Halit, Dedezâde Ali, Harmancızâde Hayri ve Macaroğullarından Ömer Efendiler (BTTD, Sayı: 36, Belge No: 12) (6) Bkz., Kamil Erdeha, Milli Mücadele'de Vilayetler ve Valiler, İstanbul, 1975, s. 333-337. (7) "Mustafa Paşa, mütarekeden sonra İstanbul'da Mustafa Nazım Paşa başkanlığında kurulan Divan-ı Harbi Örfi'de üye olarak görev aldı. Boğazlıyan Kaymakamı Şehit Mehmet Kemal Bey'in idamına bu mahkeme karar vermiştir (8 Nisan 1919). Kamuoyunun baskısı sonucu bu mahkemenin üyeleri Ağustos 1919 tarihinde değiştirilince, mahkemenin gayretli ve vicdansız üyesi... Mustafa Paşa, ödüllendirilerek Hüdavendigâr Valiliğine atandı (K. Erdeha, a.g.e., s. 338). Ayrıca Mustafa Paşa'nın Faaliyetleri için bkz., a.g.e., s.337-342. (8) A. Sarıkoyuncu, a.g.m., s. 21. (9) Bkz., Türk Tarih Kurumu Bekir Sami Evrakı, Dosya: 15, Defter: 2, No: 303. (10) 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Bey, Bilecik Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanlığı'na çektiği 14 Nisan 1920 tarihli telgrafında; "Bugün oraya muvassalat edecek olan II. Alay 3. Taburuna en ziyade şayan-ı itimat olanlardan on Kuva-yı Milliye neferi veriniz. Bu tabura ikmal efradı gibi iltihak edecektir. Ve kendilerinin Kuva-yı Milliye'den olduğunu kimse hissetmeyecektir. Bunların vazifeleri efradın firarına ve efrat arasında propaganda yapılmasına mani olmak ve içten propaganda yapanları derhal vurmak ve taburdan firara yeltenecek efradı vaktiyle kıt'a kumandanına bildirmek ve firar edenleri ise derhal vurmaktır. Vereceğiniz bu nefer taburun Bursa'ya muvassalatından sonra Bilecik'e iade edilmeleri..." denilmektedir (Aynı Arşiv, Dosya: 13, Defter: 6, No: 1118). (11) Bilecik Müftüsü Sayın Necdet Çetin Hocamızın bize lütfedip gönderdiği Nottan. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. (12) Bkz., M. Kemal Atatürk, Nutuk (İlk baskısı), s. 249-250. (13) Mahmut Goloğlu, Üçüncü Meşrutiyet (1920), Ankara, 1970, s. 305. (14) Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27. Ayrıca Bkz., EK: III. (15) TBMM Zabıt Ceridesi, 2. Baskı, Ankara, 1940, C.I, s. 94. (16) "Sunisilik" hareketinin liderlerinden Şeyh Ahmet eş-Şerif es-Sunisi de Müftü Mehmet Nuri Efendi'nin yardımıyla Bursa'dan Ankara'ya gelenlerdendir (Türk Tarih Kurumu Bekir Sami Evrakı, D: 972-973, Def: 12-5). Şeyh Sunisi, Libyalıdır. Trablusgarp Savaşlarında üstün kahramanlık örnekleri sergilemiştir. I. Dünya Savaşında müttefikler galip gelince, İslam Dünyasının kaderi bakımından daha önemli saydığı, Türkiye'ye gelmiştir. Milli Mücadele'de halkın milli hareket yanında yer almasında önemli hizmetleri olmuştur. (17) Yunanlılar, 8-11 Ocak 1921 arası 3 gün, 24 Mart-1 Nisan 1921 arası 8 gün, 12 Temmuz 1921-6 Eylül 1922 arası da 14 ay 25 gün süreyle Bilecik ve çevresini işgal etmişlerdir. Belirtilen süre içerisinde işledikleri mezalim hakkında bkz., Ali Sarıkoyuncu, "Bilecik ve Çevresinde Yunan Mezalimi", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 28, s. 19-47. (18) Müftü Mehmet Nuri Efendi, Askerî Polis Teşkilatı Bilecik Şubesi emrinde fahri memur olarak görev alması kuvvetle muhtemeldir (Bkz., ATASE Arş., Kl: 687, D: 140, Fh: 1-8). Askeri Polis Teşkilatı, ordu gerisi mıntıka ve ordu içinde düşmanın casusluk ve propaganda faaliyetlerini, gizli teşkilat kurma çalışmalarını önlemek ve karşı istihbaratı gerçekleştirmek maksadıyla kurulmuştur (ATASE Arş., Kl: 952, D: 21, Fh:11). Ayrıca Bkz., Dr. Hamit Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, Genel Kurmay Yayını, Ankara, 1992, s. 9 vd. (19) Yerli Rumlar ve ajanlar. Yerli Rumların Bilecik ve çevresindeki faaliyetleri hakkında bkz., A. Sarıkoyuncu, Bilecik ve Çevresinde Yunan Mezalimi, s. 19 vd. (20) C. Kutay, Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, s. 303. (21) a.g.e. gös. yer. (22) ATBD, Sayı: 93 (Ocak 1921), Belge No: 2399. (23) BTTD, Sayı: 36, Belge No: 12. (24) Celal Devecioğlu, İstiklal Savaşında Bilecik (Yayınlanmamış Hatırat), s. 4–5. (25) "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız" Kur'an-ı Kerim 2/154.
husbands who cheat open dating for married men
open why women cheat on husbands how many guys cheat
click here website why do married men cheat

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 14.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...