Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Ahmet Hamdi Efendi (Bursa Müftüsü)

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 3269  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
19.yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Artvin 1865
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Dersiam, Milletvekili, Müderris, Müftü, İmam, Hatip, Siyaset, Müftü,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Osmanlıca, İtikadı: Ehli Sünnet,
       
Yazar No: 3269 Hit : 2582 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Ahmet Hamdi Efendi

(Bursa Müftüsü)

 

1865 (1281)'te Artvin'de doğdu.

Mustafa Efendi'nin oğludur.

İlköğrenimini Artvin'de tamamladı.

Sonra ailesiyle birlikte Bursa'ya geldi.

Orada Cami-i Kebir (Ulu Cami) Dersiamlarından İmamzâde Mehmet Sabit Efendi'nin derslerine devam etti. 1896'da icazetini aldı.

Öğrenimi sonrasında Ulu Cami'de Dersiam olarak görev aldı.

1910 yılında anılan Caminin İmam-Hatipliğine tayin edildi.

Bu arada 1904'te atandığı Fevziye Medresesi'ndeki müderrislik görevini de sürdürdü.

Müderrislikteki başarısı üzerine 1912'de Ahmet Faik Bey Medresesi,

1913'te Bayezid Paşa Medresesi, 1914'te Ivaz Paşa Medresesi Müderrisliklerine terfi etti.

1908 ve 1912 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak, Meclis-i Meb'usan'da Bursa'yı temsil etti.

28 Mart 1920'de, vekâleten yürütmekte olduğu (1) Bursa Müftülüğü'ne atandı.

Fakat görevde 1 Ağustos 1920 tarihine kadar kalabildi.

Bu tarihte Hürriyet ve İtilâf Partisi yetkililerince görevden alındı (2).

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu (10 Eylül 1922) sonrasında önce vekâleten sonra da

1 Ekim 1922'de asaleten Bursa Müftülüğü'ne tekrar getirildi (3).

Ahmet Hamdi Efendi, ilk günlerinden itibaren milli harekâtın yanında yer almıştır.

Milli Mücadele'nin hedef ve amaçları konusunda halkı aydınlattı. Mümtaz Şükrü Eğilmez (4) hatıratında Ahmet Hamdi Efendi'nin çalışmalarından şöyle söz eder:

"Hürriyet ve İtilafçıların artıkları, softalar benim çalışmalarım karşısında ürkerek kötülüklerini saçmaya başlamışlar, beni etkisiz bırakmak için gezdiğim köylerde namaz kılmadığımı; dinsel hiçbir davranışım olmadığını, hareketlerimde de dini bir destek görmediklerinden arkamdan (Dinsiz, Bolşevik) dediklerini, bunun için de bu kez yanıma Mudanya Müftüsü Hafız Ahmet'in verileceğini, benim milli çalışmalarım sırasında Hafız Ahmet Efendi de dinsel vaazla beni ve hareketimizi destekleyeceklerini söylediler. Bu bir çeşit beni desteklendirme, manen kuvvetlendirmekti. Memnun olduğumu söyleyerek ertesi günü Kazıklar Köyü'nden başlayarak doğu köylerini uyarmaya ve örgütlemeye başladık..." (5)

Müftü Ahmet Hamdi Efendi, Bursa Reddi İlhak cemiyetinin kuruluşunda da görev aldı (6). Bu arada Ankara Fetvası'nı imzalayarak milli harekâtın yanında olduğunu tüm ulusa duyurdu (7).

Kendisinden sonra 5 Mart 1929 tarihinde, Bursa Müftülüğü'ne Mehmet Nurettin Borar atanmıştır (8).

1929 yılında emeklilik yönünden henüz 65 yaşını doldurmadığı (64 yaşındadır) göz önünde bulundurulduğunda, onun anılan yılın ilk aylarında görevde iken vefat etmiş olması muhtemeldir.


Dipnotlar
Dipnot: (1) 21 Şubat 1920'de Müftülük görevine vekaleten atanmıştır. (2) Bursa Müftülüğü'nden alınmasında Hürriyet ve İtilaf Partisi Bursa Şubesi Başkanı Sabık Müftü Ömer Fevzi Efendi etkili olmuştur. Zira Ahmet Hamdi Efendi'yi görevinden azlettirerek, kendisi Müftü olmuştur. 150'likler listesine dahil edilerek yurtdışına çıkarılan ve Beyrut'ta 1936'da ölen Ömer Fevzi hakkında bilgi için bkz., Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul, 1980, C. 4-5, s. 335-336. (3) DİB Arş., D: 23-1224. (4) Mümtaz Şükrü Eğilmez, Birinci Dünya Savaşı ve onun devamı olan Kurtuluş Savaşı'nda cepheden cepheye koşmuş önemli hizmetler görmüş bir gazeteci ve yazardır. (5) Mümtaz Şükrü Eğilmez, Milli Mücadele'de Bursa, Yayına Hazırlayan İhsan Ilgar, İstanbul, 1981, s. 23-24. (6) Bursa'da kurulan Reddi İlhak kuruluşunun diğer üyeleri şunlardır: Erzurumlu Salih Hoca, İdare Meclisi Başkâtibi Hami, Hasan Sami, Yenişehirli Hafız Abdullah, Paşa Çiftliği Sahibi Ali, Ruhi, Memduf, İstinaf Mahkemesi Başkanı Hasan (Süleyman Vehbi), Müftü Hafız Ahmet, Gürcü Murtaza, Murat, Müderris Kara Yusuf, Nasuhzâde, Saim Urgancı Abdullah, Fesci Hafız Halit, Su Müdürü Salih, Öğretmen Okulu Müdürü Hamid, Şer'iye Mahkemesi Başkatibi Nurettin, Dr. Mehmet Ali, Eczacı Şükrü Dr. Şefik Hidayet, Emekli Kur. Binbaşı Nevres, Öğretmen Hüsnü Uluğ, Lise Öğretmenlerinden Ali Rıza, Muhittin Baha (Pars), Tüccar Hüseyin Avni, Tabak Tevfik Ağa, Operatör Emin, Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Hakkı (a.g.e., s. 189). (7) Hakimiyet-i Milliye, 5 Mayıs 1336, No: 27. Ayrıca bkz., EK: III. (8) Bkz. DİB Arş. D: 23–0957.
all wives cheat women who cheated
women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 14.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...