Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Mustafa Ünver

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 32  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Doç. Dr. 20. yy. unverm@omu.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Çankırı/Şabanözü 1966
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
İlahiyat Fakültesi (Ondokuz Mayıs Üniv.) -   İlahiyat Fakültesi (Ankara Üniv.) -  
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Tefsir, Temel İslam Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce, Rusça,
       
Yazar No: 32 Hit : 5532 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı
1 el Milel ven Nihal / الملل و النحل

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Mustafa Ünver

 

1966 yılında Çankırı İli Şabanözü İlçesi Bakırlı Köyünde doğdu.

1991’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1993’te “Kuran’ı Anlamada Siyakın Rolü” başlıklı çalışmayla Yüksek Lisans;

1998’de “Tefsir Usulünde Mekki-Medeni İlmi” adlı tezle Doktora çalışmalarını tamamladı.

2004 yılında Doçent oldu.

Alanıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere 1993–1994 öğretim yılında bir yıl Mısır’ın başkenti Kahire’de kaldı.

2005–2007 yılları arasında Kırgızistan’ın Oş şehrindeki Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde iki yıl Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürüttü ve misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Eserleri:

 

Kitaplar:

·         Hurufîlik ve Kur’an Nesimi Örneği, Ankara 2003, Fecr Yayınları.

·         Tefsir Usulünde Mekkî-Medenî İlmi, Samsun 2001, Sidre Yayınları.

·         Kuran’ı Anlamada Siyakın Rolü, Ankara 1996, Sidre Yayınları.

·         Kuran’dan Mesajlar, Samsun 2000, Sidre Yayınları.

·         Lügavî Kur’an Okumaları, müellif: Muhammed Şehrûr, Samsun 2001, Sidre Yayınları. (Arapçadan notlarla beraber özet ve çeviri kitap)

 

Makaleler:

·         “Kuran’ı Anlamada Söz Merkezli Bir Vasatın Rolü”, İslamiyat, 6/1, 149–164 (2003).

·         “Kuran’da Yaratma Konulu Bir Kavram: Haleqa”, İslâmî Araştırmalar, 15/4, 497–511 (2002).

·         “Ebu Hanife Düşüncesini Besleyen Arkaplan Ayetleri”, İslâmî Araştırmalar, 15/1–2, 51–62 (2002).

·         “Kadim Bir Etnik Rekabet Örneği: Kurban Edilmek İstenen Oğul, İshak mı İsmail mi?”, Tezkire, 30, Ocak/Şubat, 111–129 (2003).

·         “İslâm’ın Solunda Bir Kur’an Şairi: Nesimi ve Hac Motifleri”, OMÜİFD*. 14–15, 221–243 (2003).

·         “Muradı İlâhîye Ulaşma Çabası Ekseninde Kıyame Suresi 16-19’un Komşu Ayetlerle İlgisizliği Vehmi Üzerine Bir Mülâhaza”, OMÜİFD. 14–15, 207–220 (2003).

·         “Borlu Kadirî Şeyhi Ahmed Kuddûsî (1769–1849) ve Şiirlerinde Kuran-ı Kerim’e Yaptığı Atıflar”, OMÜİFD. 16, 129–184 (2003).

·         “Müslüman-Türk Anadolu İnsanının Eğitim ve Öğretiminde Köy Odalarının Rolüne Folklorik Bir Bakış”, OMÜİFD. 18–19, 71–92 (2005).

·         “Kur’an Ekseninde Din Görevlisinin Dikkate Alması Gereken Hususlar”, Diyanet İlmi Dergi, 41–3, Temmuz-Ağustos-Eylül, 71–92 (2005).

·         “Nesimi’de Ahli Beyt Süyûsü”, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Teologiya Fakültetinin İlimi Curnali, (İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi) Osh-Kırgızistan, 8, s. 49–72 (2005). (Kırgızca)

·         “Kur’an’ın Tezkiye Prensibine Bir Bakış”, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Araşan Gumanıtardık İnstitutunun İlmi Jurnali, (Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi), 1–2, Bişkek-Kırgızistan, s. 96–104 (2006).

·         “Bir Kur’an Şairi Olarak Nesimi” Diyanet İlmi Dergi, 44/1, 31–46 (2008).

·         “Nesimi ve Vahdet-i Vücud”, Prof. Dr. Hüseyin Ayan’a Armağan Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. (2008)

·         “Yusuf Kıssası Açısından Ahd-i Atik ve Kuran-ı Kerim’e Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Diyanet İlmi Dergi, 37/2, 73–108 (2001).

·         “Kuranı Siyakın Metinsel Boyutları Üzerine Yeni Bir Öneri”, OMÜİFD. 8, 239-270 (1996).

·         “Çok Evlilik Ayetini Anlamada Tarihi Arkaplanın Önemi”, Fecre Doğru, 6/68, 6–14 (2001).

·         “Kuran’ın Mübarek Kitap Olması Üzerine Bazı Açılımlar”, Fecre Doğru, 7/79, 40–44 (2002).

·         “Tarihselci Modernist Bağlamda Kur’an ve Kadın”, Fecre Doğru, 6/66, 36–42 (2001).

·         “Hurufîlik ve Nesimi’nin Kur’ân’a Bakışı”, Fecre Doğru, 7/82, 4–12 (2002).

·         “Nesâî’nin Tefsiri ve Tefsirdeki Metodu”, OMÜİFD., 6, 193-205 (1992).

·         “Peygamberimizin İnsan Sevgisi”, Azireti Paygambardı Eskeruu Cana Paygambardı Urmattoo (adlı kitapta), Oş Mamlekettik Üniversiteti Türkiye Diyanet Fondu Yayınları, s. 25–40, Kırgızistan-Oş (2006).

·         “Kuran’daki Birlik ve İhtilaf Kavramlarını Dünya Barışı Paydasında Yeniden Okumak”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, 108, 32–35, Nisan (2008).

 

Bildiriler:

·         “Kuran-ı Kerim’in Anlaşılmasında Siyak-Sibakın Önemi”, Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 22–23 Ekim 1992, s. 99–114, Samsun.

·         “Sinokronik Semantik ve Tarih Bilinci Bağlamında Bir Kur’an Terminolojisi Oluşturmaya Doğru”, III. Kur’an Haftası Kur’an Sempozyumu, 13–19 Ocak 1997, s. 157–181, Ankara.

·         ”Kuran’ı Anlamada Tek Bir Paradigmanın Kifayeti Problemi –Lügavî Yöntemin Sonuçları Üzerine Kuranı Bazı Örnekler-“, Kur’an ve Dil –Dilbilim ve Hermenötik- Sempozyumu, 17–18 Mayıs 2001, s. 313–325, Van.

·         “Çankırı Yaran Odalarına Bir Örnek: Bakırlı Köyü Yaran Odları ve Fonksiyonları”, II. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 17–18 Eylül 2004, Çankırı.

·         “Yedi Harf Meselesinin Lisans Düzeyi Öğrencilerine Anlatımında /Anlatılamamasında Yaşanan Bazı Sorunlar Üzerine”, I. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı, 10–13 Haziran 2005, Van.

·         “Nesimi’de Ehli Beyt Sevgisi”, I. Uluslar Arası Seyyit Nesimi Sempozyumu, 17–19 Haziran 2005, Ankara.

·         “Bir Kur’an Şairi Olarak Nesimi”, Modern Değerler Sürecinde Azerbaycan Edebiyatına Bakış Uluslar Arası Konferans, Azerbaycan Diller Üniversitesi, 13–14 Aralık 2006, Bakü.

·         “Kırgızistan Camileri Ve Kur’an Eğitimi”, Uluslararası Globalleşme Sürecinde Kırgızistan’da Din Bilimleri ve Ahlak Bilgisi Öğretiminin Meseleleri Sempozyumu, 21–22 Mayıs 2007, Bişkek.

·         “Global Dünyada Türkiye Müslümanlığının Yeri”, Yakın ve Orta Şark: Düneni, Bu Günü, Sabahı” Uluslar arası İlmi Konferansı, 24–25 Kasım 2007, Bakü.

 

Çeviri Makaleleri:

·         “Şeriatın Tümel (Küllî) Maksatları Üzerine (Yeni Bir Okuma)”, müellif: Nasr Hâmid Ebu Zeyd, İslâmî Araştırmalar, 8/2, 139–143 (1995). (Arapçadan)

·         “Gılgamış Destanı, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an Bağlamında Nuh Tufanı Kıssası”, müellif: Hamza M. Njozi, OMÜİFD. 9, 331–338 (1997). (İngilizceden)

·         “Konuşan Kur’an–Sessiz Kur’an İmamı Şiî Tefsirin Esasları ve Gelişimi”, müellif: Mahmoud Ayoub, OMÜİFD. 10, 423–443 (1998). (İngilizceden, A.Bolat’la beraber)

·         “Muhammed Bakır es-Sadr’a Göre Kuran’ın Bütüncül Tefsiri”, müellif: Aref Ali Nayed, Fecre Doğru, 7/74, 32–36 (2001). (İngilizceden)

·         “Şâtıbî’de Anlam Teorisi”, müellif: Muhammed Hâlid Mesud, Fecre Doğru, 7/75, 23-30 (2002). (İngilizceden)

·         “Kur’an’ın Not Ettiği Bazı Mantık Hataları”, müellif: Prof. Dr. Mustansir Mir, OMÜİFD., 17, 363-368 (2004). (İngilizceden)

·         “Gazali’ye Göre Kuran’da İhtilaf Sorunu”, müellif: Bedrüddîn ez-Zerkeşî, Eskiyeni, S.7,  Sonbahar, 103–105 (2007) (Arapçadan)

·         “Kırgızistan’daki Üniversite Öğrencilerinin Dine İlgileri”, müellif: R.A. Vasipov OMÜİFD., 24-25, 313-320 (2007)  (Rusçadan)

·         “Sovyet Ve Bağımsızlık Dönemlerinde Müslüman Kırgız Kadınının Problemleri Üzerine Düşünceler”, müellif: Mayramhan Sultanbayeva Canaliyevna, Kırgız Respublikası Oşh Memlekettik Üniversiteti Araşan Gumanıtardık İnstitutunun İlmi Jurnali, (Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi), 3, Bişkek-Kırgızistan, (2007) (Rusçadan)

 

 

 

 

open why women cheat on husbands how many guys cheat

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

Eserleri    
1. el Milel ven Nihal

H. Bilgi Kaynakları
http://www2.omu.edu.tr/akademikper.asp?id=877

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 1.5.2009Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...