Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2195 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 891 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Faruk Karaca

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2638  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Prof. Dr. 20.yy fkaraca@atauni.edu.tr
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Tonya 1970
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Öğretim Üyesi, Din Psikolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri,
Bildiği Diller Mezhebi
Arabça, İngilizce,
       
Yazar No: 2638 Hit : 6205 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı

Yazarın Şiirleri

 

read here read read

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Faruk Karaca

 

26 Aralık 1970 Tonya doğumludur.

İlköğrenimini Tonya’da Lisansını Atatürk  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Doktorasını Atatürk  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde vermiştir.

Atatürk  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2002 yılında Doçent, 2007 yılında Prof. olmuştur.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevine devam etmektedir.

 

Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Teslimiyet Kavramının Psikolojik Tahlili”, 1994

Doktora: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Psikolojik Açıdan Ölüm ve Dini İnanç İlişkisi”, 1997

 

 

Eserleri:

Teslimiyet Kavramının Psikolojik Tahlili, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1994. (Yayınlanmamış Y. Lisans Tezi)

Ölüm Psikolojisi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000.

Psiko-Sosyal Açıdan Yabancılaşma ve Dini Hayat, (Dinsel Yabancılaşmaya Psikolojik Yaklaşımlar), Bil Yayınları, İstanbul, 2001.

Dini Gelişim Teorileri, DEM Yayınları, İstanbul, 2007.

Dini Gelişim Psikolojisi, Yayın aşamasında.

Kuzey Kıbrıs'ta Psiko-Sosyal ve Dini Hayat, yayın aşamasında

 

 

Makaleler

Ölüm Psikolojisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Faaliyetler Dizisi 1, 1997, 134–156.

İnsanın Bazı Güdü ve Duygularının İslamî Açıdan Değerlendirilmesi, EKEV Akademi Dergisi, 1997, 1, 193–207.

Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 12, 65–76.

Dilimizde Dinî İnanç İfade Eden Bazı Kavramlar, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14, 227–243.

Dinî Pratikler, Nefs Muhasebesi ve Allah Şuuru, EKEV Akademi Dergisi,  4, 113–121.

Savunma Mekanizmalarına Atıfta Bulunan Atasözleri Işığında Dinî ve Kültürel Psikoloji İle İlgili Bazı Tespitler, İslami Araştırmalar Dergisi, 13,(1,), 119–125.

 Thorson-Powell Ölüm Kaygısı Ölçeği’nin Türkçe Çevirisinin Normal Populasyonda Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması, Tabula Rasa, 1, 43–55. (Murat Yıldız ile birlikte)

Ölüm Psikolojisiyle İlgili Türkçe Literatür Üzerine, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (www.dinbilimleri. com), 2, 2001.

Din Psikolojisinde Metot Sorunu ve Bir Dindarlık Ölçeğinin Türk Toplumuna Standardizasyonu, EKEV Akademi Dergisi, 2 (4),4, 187–202.

Dindarlığın Fonksiyonelliği Üzerine, Dini Araştırmalar Dergisi, 6, (16), 75–86.

Mezar Taşlarına Yansıyan Şekliyle Türk Kültüründe Ölüm ve Hayatla İlgili Bazı Değerlendirmeler, İslami Araştırmalar Dergisi, 14, (3–4), 501–512

Heteredoks İnanç ve Davranışlar Ölçeği Üzerine Bir Deneme, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15, 145–168.

Çağdaş Dünyada Tanrı-İnsan-Madde İlişkileri Ve Ruh Sağlığı, Atatürk Üniversitesi Cumhuriyetin 80. Kuruluş Yıldönümüne Armağan, 15–19.

İsmail Hakkı Aydın’ın Şiirlerinde Allah-Âlem-İnsan ve Aşk Psikolojisi, EKEV Akademi Dergisi, 2004, 21, 101–118.

On Liberation from Death Fear Together With Ibn Sina, EKEV Akademi Dergisi, 2006, 75–82.

Kader Algısı-Ruh Sağlığı İlişkisi Üzerine Empirik Bir Araştırma, İslami Araştırmalar Dergisi, 2006, Cilt: 18, Sayı:5, 479–489.

Vıolence And Relıgıon From The Psycho-Socıal Perspectıve, EKEV Adakemi Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 30, Kış, 2007

Intrinsic Religious Motivation And Death Anxiety In Muslim-Turkish Sample, yayın için dergiye gönderilmiş.

İbn Sina ve Gazali ile Ölüm Korkusundan Kurtuluş Üzerine, Felsefe Dünyası, 2006, 43, 14–24

 

 

Çeviriler

James Bisset Pratt, (Psychology of Religion) Din Psikolojisi, çev. Vahit İmamoğlu ve Faruk Karaca, Akademik Araştırmalar, 1, 88–97.

Glock, C.P. Dini Teslimiyetin Tetkiki Üzerine (Dini Hayatın Boyutları), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (www.dinbilimleri. com), 3, 2001.

Kasem, Muhammed Sami and Muhammed A. El-Buraey, Bir Değişimci Olarak Hz. Muhammed, yayın için gönderilmiş.

 

 

Sempozyumlar

 Modern Thanatological Researches and Avicenna, 3rd Global Conference: Making Sense Of: Dying and Death, Thursday 2nd December - Saturday 4th December,  2004, Vienna, Austria.

Mezarlık Kültürü ve Atasözleri Işığında Türk Kültüründe Ölüm, Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 25–26 Kasım, 2004. İstanbul,

Trabzon Ve Rize Yörelerinde Mezar Taşlarına Yansıyan Ölüm Temaları Ve Modern Batı Kültürüyle Mukayese, Karadeniz Tarihi Sempozyumu, 25–26 Mayıs 2005, Trabzon.

Modernleşmenin Aile Kurum Üzerindeki Etkileri Üzerine, III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 5–9 Haziran 2005, Celalabad, Kırgızistan,

Mezar Taşlarına Yansıyan Şekliyle Kuzey Kıbrıs’ta Ölüm Kültürü, Uluslar arası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25–27 Mayıs, 2007.

Gençlik ve Dinsel Yabancılaşma, İSAV, Gençlik ve Eğitimi II (Tartışmalı İlmi Toplantı) 18–20 Nisan 2003,  Bursa.

Yolculuk İçinde Yolculuk ve Son Yolculuk, I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu: “Bir Metafor Olarak Yolculuk”, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,  9–10 Aralık,  2004, Kırıkkale,

Bilişsel Ve Ruhsal Gelişim Teorilerine Eleştirel Bir Bakış, Çocuk Sorunları ve İslam Sempozyumu, 30.09–02.10.2005 Rize.

Nurettin Topçu ve Din Psikolojisine Katkıları, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26–28 Haziran 2006, Erzurum.


Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://fakulteler.atauni.edu.tr/ilahiyat/personel.php?git=73&tur=tr
all wives cheat online women who cheated
husbands who cheat website dating for married men
link how many women cheat on husbands why do wifes cheat

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Nurgül Çepni / 6.9.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...