Eğitim Kurumu   ( 2141 )   Kitaplarda   ( 1659 )   Yazarlarda   ( 4831 )  
Dergilerde   ( 786 )   Kütüphanelerde   ( 151 )   Şehirlerde   ( 182 )  
Makalelerde   ( 2196 )   Multi Media   ( 323 )   Fetvalar   ( 894 )  
Hit
9129104
Üye 1490
Online Üye 0
Yazar Arama
Uzmanlık Alanları
............
Ahilik Kültürü Uzmanı
Akaid
Antropoloji
Arap Dili ve Belağatı
Arapça
Araştırmacı-Yazar
Arkeoloji
Asker
Astroloji
Astronomi
Atatürk İlkeleri
Beste
Bestekâr
Bibliyografya
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Biyografi
Bürokrat
Coğrafya Bilgini
Cumhuriyet Tarihi
Çeviri
Çocuk Edebiyatçısı
Deneme Yazarı
Deniz, Harita
Devlet Adamı
Dil Araştırmacısı
din
Din Bilimleri
Din Eğitimi
Din Felsefesi
Din Musikisi
Din Psikolojisi
Din Sosyolojisi
Dini Gruplar
Dinler Tarihi
Divan şiiri
Dramaturg
Ebru Sanatı
Edebiyat
Edebiyat Araştırmacısı
Edebiyat Tarihi
Eğitimci, Yazar
Ejiptoloji
Ekonomist
Eskiçağ Tarihi
Fars Dili Edebiyatı
Felsefe
Felsefe Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Fen İlimleri
Feraiz
Fıkıh
Filoloji
Fizik
Folklor Araştırmaları
Fotoğraf Sanatçısı
Fütüroloji
Gazeteci, yazar
Grafiker
Haberci
Hadis
Halk Bilimi
Halk Ozanı
Halk Şairi
Halkla İlişkiler
Hat Sanatı
Hekim ve fikir adamı
Hikâye ve Roman Yazarı
Hikâye Yazarı
Hititoloji
Hukuk
Hükümdar
İktisat
İlahiyat
İslam Bilimleri
İslam Felsefesi
İslâm Hukuku
İslam İktisadı
İslam Mezhepleri Tarihi
İslam Sanatı
İslam Tarihi
İslam Tarihi ve Sanatları
İslâmi Bilimler Araştırmacısı
İslami İlimler
İslam-Türk Medeniyeti Tarihi
Kelam
Kelam araştırmacısı
Kıraat ilimleri
Kimya
Kuran-ı Kerim
Kültür Araştırmacısı
Kürdistan Ehli Sünnet Alimi
Kütüphanecilik
Latin Dili ve Edebiyatı
Mantık
Matematik
Mevlevi Şeyhi
Mevlidhan
Mezhepler Tarihçisi
Mezhepler Tarihi
Mimarlık
Mitoloji
Mûsîki
Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Müftü
Müzik
Müzikoloji
Nakkaş
Nesih
Nestalik
Nümizmatik
Ortaçağ Tarihi
Oryantalist
Osmanlı İdari ve İktisadi Tarihi
Osmanlı Müellifi
Osmanlı Tarihi
Oyun ve Roman Yazarı
Öykü Yazarı
Papaz
Politika
Psikoloji
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Resim
Sanat Tarihi
Sanatçı
Saz Şairi
Senarist
Ses Sanatçısı
Sihirbaz
Siyaset
Siyaset Adamı
Siyaset Bilimi
Sosyal Bilimler
Sosyal Psikoloji
Sosyolog
Sosyoloji
Sözlük
Sümerolog
Süryani Dili ve Edebiyatı
Şarkı Sözü Yazarı
Şiir
Şiir
T. E.
Tarih
Tarih ve Halkbilimi Araştırmacısı
Tasavvuf
Tefsir
Temel İslam Bilimleri
Teoloji
Tezhip Sanatı
Tezkire Yazarı
Tıb
Tiyatro
Toplumbilim Araştırmacısı
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Din Musikisi
Türk İslam Edebiyatı
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk Lehçeleri Araştırmacısı
Türkçe
Türkoloji
Yakınçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi ve İktisat Tarihi Araştırmacısı
Yeni Çağ Tarihi
Yönetmen

Görevler
......
Akademisyen
Allame
Arap din bilgini
Araştırmacı
Arkeolog
Arkeoloji
Arşiv uzmanı
Asker-Komutan
Ateşe (Din Hizmetleri)
Atom mühendisi
Avukat
Bakan
Bankacı
Başbakan
Başdanışman
Belediye Başkanı
Bestekâr
Bilim adamı
Bürokrat
Cemaat Lideri
Çevirmen
Danışman
Defterdar
Dekan
Dekan Yrd.
Dersiam
Devlet Adamı
Devlet Başkanı
Din Hizmetleri Müşaviri
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Din Psikolojisi
Dinî musiki
Diplomat
Divan Katibi
Divan Şairi
Diyanet İşleri Başkanı
Eczacı
Edebiyat Tarihçisi
Edebiyatçı
Editör
Ekonomist
el Ezher Şeyhi
Elçi/Sefir
Fakih
Filozof
Gazeteci
Halife
Hanende
Haremağası
Hatip
Hattat
Hekim
Hekimbaşı
Hoca
Hukukçu
Hükümdar
İlahiyatçı
İlim Adamı
İmam
İmar Müdürü
Jeolog
Kadı
Kadıasker
Kaptan-ı Derya
Karikatürist
Kâtip
Kaymakam
Kelâmcı
Kimya Müh.
Kur'an mütercimi
Kültür Bak. Dış İlişkiler Gnl Müd.Yard.
Kütüphaneci
Memur
Mesnevi Yorumcusu
Milletvekili
Milli Eğitim Müdürü
Mimar
Molla
Muallim
Muhabir
Muhaddis
Muhasebeci
Mutasarrıf
Mutasavvıf
Müctehid
Müderris
Müdür
Müezzin
Müfessir
Müftü
Müftü Yrd.
Mühendis
Mühürdar
Müşavir
Müzehhip
Müzikolog
Neyzen
Nümizmat
Okutman
Oryantalist
Osmanlı Müellifi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Üyesi
Öğretmen
Padişah
Paşa
Pedagog
Pilot
Piskopos ( Hristiyan Din Adamı)
Psikolog
Redaktör
Reisu'l-Hattatin
Reisü'l-Kurra
Reisülküttab
Rektör
Ressam
Sadrazam
Sanat Tarihi
Seyyah (Gezgin)
Sinema
Siyasetçi
Sosyolog
Süryani Din Adamı
Şair
Şeyh
Şeyhülislam
Tabip/Doktor
Tarihçi
Tasavvuf Şeyhi
Tercüman
Teşrifatçı
Ulum-i Diniye
Vaiz
Vakanüvist
Vali
Veteriner
Veziriazam
Yargıç
Yazar


Alim Yıldız

 Yazar Detayı Yazar No : Y- 2506  
Künyesi/Titri Lakabı Tabakası E-mail
Yrd. Doç. Dr 20,yy
Doğum Yeri Tarihi Ölüm Yeri Tarihi
Yıldızeli/Sivas 26 Haz.1968
Görev Aldığı Eğitim Kurumu Mezun Olduğu Eğitim Kurumu
   
Görevi Uzmanlık Alanı
Akademisyen, Araştırmacı, Yazar, Öğretim Üyesi, Türk İslam Edebiyatı,
Bildiği Diller Mezhebi
Türkçe, Arabça, Farsça, İngilizce,
       
Yazar No: 2506 Hit : 6042 Hata Bildirimi Tavsiye Et

   Yazara ait Kitaplar E-Kitaplar Makaleler Şiirler Hikayeler Fetvalar
   Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları Tanıtım Makaleleri        

Yazarın Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın E-Kitapları
# Kitap Adı

Yazarın Makaleleri
# Makaleler Adı
1 Üsküdarlı Safinin Şiri Safi İsimli Eseri Üzerine
2 Süleyman Nazife Göre İran Edebiyatının Edebiyatımıza Tesiri
3 Osman Nevresin Olaydı Redifli Gazeline Şerh
4 Divan Edebiyatında Fenayi Mahlaslı Şairler

Yazarın Şiirleri

Af Dilekçesi

Yârab
Şu mübârek yıldönümü gecesinde
Resûlün şeref verdiği
Yurduna varmak isterdim, makâmına
Secde edip toprağına
Boynumda af dilekçemle
... Ve derdim ki:
Ey yüce peygamberim, cânım efendim
Ey karanlık gönüllerin rehberi
Giderken götürdün güzellikleri
Senin gül bahçesine çevirdiğin dünyamızda
Gezer oldu çirkinlikler
Bekliyoruz kıyâmeti
Gel ey nebî
Nasipsiziz ilimden, adâletten, siyâsetten
Gidişinle birlikte
Hançerledik Alileri, Ömerleri
Sultan oldu Ebû Cehil, As bin Vâil
Rağbet gördü fikirleri
Gel ey nebî
Yahut gönder Ebû Bekri
Saldırıyor şirk ordusu dört bir yandan
Koruyucu hendeğin yok
Ensarın yok, Muhâcir yok
Alacaklar Medîneyi
Gel ey nebî
Yahut gönder melekleri
Fuhuş yaygın, zinâ meşrû
Bayraksızlar kol geziyor cemiyette
İt otarır kadıncıklar
Doğurmazlar Hâlidleri
Gel ey nebî
Yahut gönder Sümeyyeyi
Hayber’de yok içimizde Yahûdiler
İşgal oldu Kudüs gibi gönlümüz de
Dön ve bir bak ümmetine
Paramparça
Eziliyor Müslümanlar
“Ne mutlu o gariplere”
Diyen sendin unutmadık
Gel ey nebî
Yahut gönder Ebû Zerri
Gökler susuz, dünyâ gibi
Bereket yok
Yanıyoruz hasretinle
Kandır yine parmağından
Seni seven, sana âşık
Sana hasret gönülleri
Gel ey nebî
Yahut gönder velîleri
Yüzümüz yok istemeye
Fakat senin ümmetiniz
Boydan aşkın günahımız, suçumuz çok
Gölgelendir sancağının gölgesinde
Mahrum etme kıyâmette
Bize de ver şefaati
Gel ey nebî
... Ve Yârabbi
Mağfiret et, affet bizi
Âmâ oldu kalplerimiz
Göremedik delilleri
Yıllar boyu uykudaydık
Sana geldik, uyanarak
Boş çevirme Resûlünün makâmından
Biz taş kalpli,
Biz riyâkar sefilleri.

women cheat on their husbands infidelity in marriage unfaithful wife

Yazarın Hikayeleri
Yazarın Fetvaları
# Fetva Başlık

Yazar Hakkındaki Tanıtım Kitapları
# Kitap Adı

Yazar Hakkındaki Tanıtım Makaleleri
# Makaleler Adı

Hayat Hikayesi

Yrd. Doç. Dr. Alim Yıldız

 

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Yılı: Yıldızeli 1968

Medeni Durum: Evli

Yabancı Diller: İngilizce, Arapça, Farsça

 

Öğrenim Ve Akademik Durum

Lisans: MÜ İlahiyat Fakültesi (1987–1992)

Yüksek Lisans: MÜ? Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı ABD (1992–1996)

Doktora / Uzmanlık: DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk İslam Edebiyatı ABD (1997–2002)

Yardımcı Doçentlik: Türk İslam Edebiyatı (2004)

 

ESERLERİ

 

Tezler

·         Edebiyat-ı Umumîye Mecmuası İndeksi ve Dönemin Edebî Hayatındaki Yeri (M.Ü. SBE, İstanbul–1996)

·         Fenâyî Divanı, Metin-Tahlil-İnceleme (DEÜ. SBE, İzmir-2002)

 

Kitaplar

·         Af Dilekçesi, (Feyiz Yayınları, İstanbul 1992)

·         Sevda Nöbetleri (Rağbet Yayınları, İstanbul 2000)

·         İlahiyat Fakültesi Dergileri Makale ve Yazarlar Fihristi (1952-2002) (Tahsin Koçyiğit ile Birlikte, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002)

·         Sivaslı Şairler Antolojisi, (Sivaslılar Vakfı Yayınları İstanbul 2003)

·         Türk-İslam Edebiyatı (Prof. Dr. H. İbrahim Şener ile Birlikte, Rağbet Yayınları, İstanbul 2003)

·         Şeyh Hâlid Divanı (Sivas 2004)

 

Ulusal Makaleler

·         “Üsküdarlı Sâfî’nin “İslâm-ı Hazret-i Ömer Yahud Bir Harika” Mesnevîsi”, DEÜ İlahiyat Fak. Dergisi, İzmir 2001, Sayı: XIII, s. 219-249.

·         “Savaş Yıllarında Çıkan Bir Dergi Edebiyât-ı Umûmiyye Mecmuası (1916-1919)”, DEÜ İlahiyat Fak. Dergisi, İzmir 2002, Sayı: XV, s. 179-189.

·         “Osman Nevres’in “Olaydı” Redifli Gazeline Şerh Denemesi”, CÜ, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2002, Sayı: VI/I, s. 269-277.

·         “Üsküdarlı Sâfî’nin “Şi‘r-i Sâfî” İsimli Eseri Üzerine”, CÜ, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2002, Sayı: VI/ II, s. 269-287.

·         “İbrahim Gülşenî’nin Pendnâmesi”, DEÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, İzmir 2002, Sayı: XVI, s. 57-95.

·         “Okçuzâde Mehmet Şâhî ve Manzum Kırk Hadis Tercümesi: Ahsenü’l-Hadîs”, DEÜ. İlahiyat Fak. Dergisi, İzmir 2003, Sayı: XVII, s. 115-148.

·         “Edebiyatımızda Fenâyî Mahlaslı Şairler”, CÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2003, Sayı: VII/I, s. 345–355.

·         Süleyman Nazif’e Göre İran Edebiyatının Edebiyatımıza Tesiri. CÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas 2004, Sayı: VIII/I, s. 159–201.

 

Ulusal Aylık Dergiler

·         Nasreddin Hoca’nın Tasavvufî Yönü, Yedi İklim, İstanbul, Eylül-Ekim 2001, s. 103-105.Divan Edebiyatını Nasıl Sevdirebiliriz, Ay Vakti, İstanbul, Şubat 2002.

·         Melâmî Bir Şair, Haşimî Emir Osman, Ay Vakti, İstanbul, Ağustos 2002.

·         Cumhuriyet Sonrasında Aruzu Kullanan Bir Mutasavvıf: İhramcızade İsmail Hakkı, Ay Vakti, İstanbul, Kasım 2002.

·         Bir Mevlid Şairi: Tahir Nadi, Ay Vakti, İstanbul, Aralık 2002.

·         Bir Kavga ve Sevda Şairi: Kadı Burhaneddin, Ay Vakti, İstanbul, Nisan 2003.

·         Divriğli Bir Şair: Tahir Nadi Efendi ve Mevlidi (Revak, Sivas 2003).

·         Farsçanın Edebiyatımıza Etkisi, Ay Vakti, Ekim-Kasım 2003, Sayı: 37–38, s. 9–10.

·         Mahalli Bir Ramazan İlahisi, Hayat Ağacı, Sivas, Kış 2005, Sayı: 1, s. 50–52.

 

Ulusal Kongreler

·         Kur’an Mealleri Sempozyumu (Eleştiriler ve Öneriler) İzmir 24–26 Nisan 2003 (Tebliğ ve müzakereci olarak)

·         Cumhuriyetin 80. yılı Sivas Sempozyumu, Sivas 15–17 Nisan 2003 (Tebliğ)

·         Maraş Sempozyumu, Maraş 4–6 Mayıs 2004, (Tebliğ)

 

Uluslar Arası Kongreler

·         Klasiği Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyum, İstanbul 8–10 Ekim 2004 (Tebliğ)

read here wifes that cheat unfaithful wives

Dipnotlar

Hocaları    

Öğrencileri    

H. Bilgi Kaynakları
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/bolumlery/ozgecmis/alim.htm

Yazara Ait Ses Dosyaları
# Media Adı

Yazara Ait Videolar
# Media Adı

Yazara Ait Görsel Eserler
# Media Adı
Kullanıcı Yorumları

! Yorum yazabilmeniz için üye olmalısınız.
Üyelik için lütfen sayfanın üst kısmında yer alan"Üye Giriş | üye ol" linkine tıklayınız.

Kayıt Ekleyen / Eklenme Tarihi
Furkan Şeker / 23.8.2008Eski Eserler


Eski Eserler Kütüphanesine Hoşgeldiniz!

Hesap İşlemleri

Üye değil misiniz? Üye olun!

Eski Eserlere üye olarak, kütüphanenimiz ve eserlerimiz hakkında paylaşımlardan hesabınız üzerinden faydalabilirsiniz...